2889 Vyšší Já Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2022-07-30

Když se zdá, že se věci mění ze špatných na horší, mohli byste si odpustit domněnku, že se blíží konec světa. Jistě, to, co bylo přijatelné v minulosti, už nevyhovuje, a proto se věci musely změnit. Mějte na paměti, že již stojíte na počátku Nového věku a období očisty je nezbytné, pokud chcete uvolnit cestu změnám, které pozvednou vibrace. Je toho tolik, co je pro vás nové a co čeká na odhalení, které konečně přinese konec nízkých vibrací a zahájení velmi vítaných změn, jež zcela změní kvalitu vašeho života. Rozhlédněte se kolem sebe a uvidíte, jak se objevují nové myšlenky, které překonávají staré způsoby jednání. Mnohé ze změn přijdou, jakmile budete připraveni. Některé jsou zřejmé již nyní (elektromobil za velmi krátkou dobu pokročil). Pokrok zkrátka nezadržíte, i když mnozí, kteří mají investované zájmy v tom, co již existuje, se budou snažit změnám vyhnout, pokud to půjde.

Člověk byl vždy dobrodružný a vynalézavý a věčně hledá vylepšení toho, co již existuje. Když se domníváme, že jste připraveni jít dál, možná jste si všimli, že nové nápady se objevují současně, a to je záměr. Je to způsob, jak zajistit, aby byly využity nové příležitosti k jejich zavedení, které zajistí, že se na nich bude pracovat. Jak tedy vidíte, nové nápady nevznikají náhodou, ale záměrně. Kdy si uvědomíte, že pro vývoj člověka vždy existoval plán, a i když mají temní volnou ruku a mohou se pokusit zabránit pokroku, nebude to nic platné. Samozřejmě mohou způsobit zpoždění a také to dělají a zajdou do jakéhokoli extrému, aby byli úspěšní, jako v případě pádu věží. Přesto k pokroku stále dochází a s naší pomocí víme, že výsledek dosáhne úspěchu. Dohlížíme na vaše aktivity a díky svěřeným pravomocem můžeme zajistit, aby byly vaše cíle naplněny.

Některé věci se zdánlivě dějí náhodou, nemají žádný význam, většina z nich je však součástí většího plánu pro člověka. Těšíte se svobodné vůli, a přesto je mnoho z vašich zkušeností naplánováno pro váš rozvoj. Každý váš život je uspořádán tak, aby se vám do cesty postavily příležitosti, které napomohou vašemu vývoji, k čemu by to bylo, kdyby vaše zkušenosti neměly skutečný smysl. Vše se odhalí mezi životy, když se vrátíte do vyšších dimenzí. Problém spočívá v tom, že nedokážete určit, jak je jiná duše na své vývojové cestě pokročilá. Svou úroveň pochopení si však nesete s sebou každým životem a to vám zajišťuje pokrok, aniž byste museli znovu procházet ranými fázemi.

Evoluce je klíčem ke všemu a celým důvodem vašeho prožívání v hmotném vesmíru. Je to úžasný způsob vývoje, který vám umožňuje svobodné vyjádření a zároveň vás činí zodpovědnými za vaše činy. Díky ní máte také silnou vůli a jste schopni zaměřit svou mysl na svůj cíl. Můžete dělat chyby a mít příležitost je napravit, nejspíš ještě v tomtéž životě. Neúspěch není problém, protože se můžete pokusit překonat své problémy tolikrát, kolikrát je to nutné. V případě potřeby máte vždy po ruce pomoc a možná nikdy nebudete muset čelit svým problémům sami.

Lidé používají tresty pro ty, kteří porušují zákon, a to je z vašeho pohledu přijatelné. Svým způsobem učí duše, že mají vůči sobě povinnost pomáhat si v životních problémech. Dávat druhé na první místo je vlastnost, která se získává pouhou zkušeností a uvědoměním si, že jste všichni navzájem propojeni na úrovni duší, odtud učení, že jste všichni jedno. Na vaší současné úrovni mají lidé tendenci starat se sami o sebe, aniž by nutně cítili, že mají nějakou odpovědnost za jinou duši. Čím výše však stoupáte, tím více chápete, že jste ʺstrážcem svého bratraʺ, a stává se zcela přirozeným starat se o duše kolem sebe. Z pomoci druhým v nouzi plyne velké uspokojení, a čím více je v tomto světle vidíte, tím větší pouto mezi vámi vzniká.

Život je hra, ale docela vážná, protože ve vaší současné dimenzi, kamkoli se obrátíte, jsou na vaší cestě překážky. Mnohé z nich jsou tu proto, aby vás zkoušely a vyzývaly k tomu, abyste je uspokojivě zvládli. Když dokážete převzít kontrolu nad svým životem, stane se smysluplnějším, naplňujícím a příjemnějším. Snažte se nezaplétat do sporů a buďte připraveni od nich v případě potřeby odejít. Budete se tak cítit o to lépe a vyhnete se rozčilení, které mohlo být v každém případě zbytečné. Ego je silná energie a má tendenci se vměšovat, když máte s někým rozdílný názor. Snadněji se to řekne, než udělá, ale pokud je to nutné, dovolte druhému, aby měl ʺpravduʺ, pokud je to způsob, jak uzavřít rozdílné názory bez špatných pocitů.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/07/30/mike-quinseys-higher-self-start-of-the-new-age/

Zpět