4352 Hekaté 29. Vynoření do světla Lija Lemberg

[ Ezoterika ] 2023-05-16

Hekaté, Velcí Architekti, Absolutní stavební služba

Co má ˝pozemská bohyně˝ Hekaté společného se Stavební službou Absolutna a co to vlastně je?
Stavební služba Absolutna, to je druhý tvůrčí okruh Stvoření. Druhý proto, že první okruh Stvoření je původním iniciačním impulsem. ˝Velcí architekti˝ jsou energetickým okruhem, který přeměňuje původní nevyjádřený impuls tvůrčí vůle v projevení. Velcí architekti jsou ˝tvořivé ruce Boha˝. A podle principu velkého v malém - v každém z vás je přesně stejný obrys. Je to to, co leží mezi vaší tvůrčí myšlenkou a ˝hotovým výrobkem˝. Je to to, co vyplňuje tvorbu mezi myšlenkou na koláč a hotovým kouskem koláče na talíři.

Co s tím má společného bohyně Hekaté? Ta, kterou znáte pod tímto jménem, je energií desáté sféry nebo dimenze, řečeno vašimi slovy. Hekaté zastupuje vaši planetu v onom velkém shromáždění, které byste mohli nazvat Rada mateřských světů. Hekaté a Gaia jsou dva aspekty neoddělitelně spojené a zodpovědné za děti Země - za vás. Gaia zastupuje zájmy prvních tří Sfér planetární matrice Země, která zahrnuje říši minerálů, rostlin a zvířat, jak ji chápete vy. Do prvních tří Sfér donedávna patřilo také Lidstvo. Hekaté se stará o rozvoj druhé triády: 4., 5. a 6. Sféry. Proto vám Hekaté tolik připomíná Matku Zemi. Mělo by tomu tak být, protože Hekaté a Gaia jsou sestry.

Vy, jako rasa budoucích bohů Stvořitelů, se právě teď rodíte do světla 4. dimenze z temnoty a bezpečí třetí. Co to znamená? Doslova se vynoříte z temnoty do SVĚTLA. Již dříve jsme hovořili o tom, s jakými novými funkcemi se budete muset vypořádat. Světlo není zdaleka tak příjemné jako tma.

Čím byla tma tak útulná? Ach, máte srovnání, drazí, zvláště vy, kteří jste se zabývali rozením dětí. Porodníci a chůvy dobře věděli, proč děti tak křičí - protože pocit bezpečí, který stísněnost matčina lůna dávala, náhle zmizel. To malé stvoření, které se právě narodilo, bylo vážně vyděšeno... bálo se svobody! Je nepravděpodobné, že si tento pocit někdo z vás pamatuje, protože to byl jeden z vašich úplně prvních pocitů, když jste se narodili. A pozorné, zkušené porodní asistentky vás pevně zavinovaly - a okamžitě jste usnuli. Uklidnil jsi se, cítil ses povědomě a příjemně... TLAK. To je důvod, proč tak milujete pevná objetí. K růstu krystalů je potřeba tlak. Co nebo kdo podle vás poskytl potřebný tlak v prvních třech sférách vývoje života? Někteří z vás uhodli. Toto je ˝temná˝ část Absolutna. Neoddělitelná od světla.

Pokud jde o temné bytosti, kterých se mnozí z vás tak bojí, řekneme vám, co o nich potřebujete vědět. ˝Temný systém je funkční součástí Božského celku. Většinu z nich lze nazvat, řečeno vaší moderní počítačovou hantýrkou, ˝roboty˝. Jsou to velmi složité konstrukce, z nichž některé jsou do jisté míry schopny sebeuvědomění. Plní úkoly, které jim byly přiděleny, a jsou při jejich plnění velmi pilní, velmi kreativní a ˝pracovití˝. Jejich úkoly spočívají v uplatňování všech možných tlaků. A to je v systému vesmíru nezbytná služba, neboť bez tlaku se jakákoli látka rozletí a nikdy se nespojí. V příští Sféře již služby temné strany nebudou zapotřebí. Částečně proto, že čtvrtá sféra není pro temnou stranu tou správnou vibrací. Museli by, řečeno vaším jazykem, ˝plavat proti velmi silnému proudu˝. To by rychle vyčerpalo jejich zdroje. V důsledku toho by je muselo něco nahradit. Kdybyste byli Stvořitelem, čím byste je nahradili?

Právě teď procházíte procesem zrodu. Říkáte tomu Velký přechod, je to tak, a je to přechod z první triády Vývojových sfér do druhé triády. Hekaté čekala na váš porod jako pečující porodní asistentka a připravila vše, co potřebujete. Vaše matka Gaia udělala vše pro to, abyste se narodili zdravé a plnohodnotné ˝božské děti˝, ale bohužel ne každý se narodí zdravý a plnohodnotný. Gaia to věděla a souhlasila s tím. Věděla, že se může spolehnout na pomoc shora. To je výzva, která také obsahuje úžasný potenciál.

Co děláte ve své civilizované komunitě s dětmi, které se narodí handicapované nebo nedonošené? Obklopujete je dvojnásobnou nebo dokonce trojitou péčí, děláte vše pro to, aby předčasně narozené děti měly stále šanci vyrůst jako zdraví lidé. Je ještě jedna skutečnost, kterou vaši lékaři znají o dětech narozených s vývojovými vadami. Většina z nich má velmi silnou vůli žít! Od narození se učí překonávat obrovské překážky. Stimuluje to VŮLI, protože nemají to, co mají zdravé děti. . Zjednodušeně řečeno, zdravé děti nemají důvod hledat zdroje energie a dodatečné rezervy k překonání nepříjemných podmínek.

Co to pro vás znamená? Ve 4. Sféře vývoje vám známý faktor tlaku výrazně zeslábne. Tvůrci potřebují svobodu kreativity, to je přirozené. Na svobodu ale nejste zvyklí a může vás to velmi děsit. Představte si, že visíte ve vesmíru - nekonečném, chladném a prázdném. Není se čeho chytit. Děsí to. V mezihvězdném prostoru není žádný tlak - víte, co by se stalo s biologickým tělem, kdyby se dostalo do takových podmínek. Potřebujete tlak. A jediný faktor schopný zajistit dostatečný tlak ve 4. Sféře a výše je VŮLE. A zde se vracíme k samotné vůli žít, kterou mají nedonošené děti první triády Sfér vývoje, do kterých jste nuceni se ocitnout, se mohou později velmi hodit.

Hecate je s vámi od samého začátku. Provázela vás celou vaší cestou ˝nitroděložního vývoje˝ a nyní vás potkává na prahu nové dimenze. Hecate a Gaia, jako matky vašeho světa, se obrátily na Stavební službu s velkými architekty, protože jejich nové děti potřebují nové zvláštní podmínky pro růst a vývoj. Vesmír takové případy zajišťuje, ale bez účasti Matek světa je zásah Stavební služby přímo do systémů nižších dimenzí nemožný. Dalo by se to přirovnat k připojení jaderné elektrárny přímo ke školce bez střídačů, transformátorů a pojistek.

Matky mezi vámi vědí, že se o své děti nikdy nepřestanou starat. Samozřejmě máte mnoho dalších pedagogů, Učitelů, Učitelů a jejich zásluhy nelze docenit. Ale matku máš jen jednu. A ta, která tě vezme do náruče v okamžiku tvého narození, je stejná. Nikdy vás neopustí, i když mohou ustoupit a uvolnit cestu jiným Učitelům.

Dnes budeme hovořit o některých procesech, které byly aktivovány v této fázi Směny. Stále častěji si budete všímat podivných věcí, které tu dříve nebyly. Jednou z těchto věcí je ˝spontánní channeling˝. Systém obnovuje infrastrukturu, kontakty se ˝čistí˝ a dráty začínají lépe vést proud. Proto se nedivte, že nás začínáte slyšet! Je to zákonitá věc a věděli jste, že se to stane. Příklad rozbitého telefonu, signál byl přerušen, objevily se cizí zvuky a bylo stále obtížnější mluvit s rodinou. Nakonec se spojení úplně přerušilo a mnozí z vás se s tím smířili a pak na to úplně zapomněli. Někteří svůj telefon vyhodili, protože si myslí, že se nedá opravit. Ale jsou mezi vámi i tací, kteří svůj telefon nevyhazují. Protože máte dobrou paměť a tento starý telefon vám každý den připomíná vaši drahou rodinu a domov. A nikdy se nám nepřestanete snažit dovolat. Nikdy. Proto vás máme nadmíru rádi, protože cítíme totéž co vy.

Ti, kteří si nechávají drahý kouzelný telefon a každý den vytáčí naše číslo, mnozí z nich - říkáte jim kontaktéři - nejsou vůbec vyvolení ani jedineční. Tuto schopnost mají všechny živé bytosti. Kontaktéři jsou v popředí a mnozí z vás netrpělivě čekají na nové texty zaznamenané těmito komunikátory, aby ukojili svůj zájem nebo získali relevantní a důležité informace pro využití v každodenním životě. Naše rada: Nečekejte! Raději vytáhněte svůj telefon a utřete z něj prach. Je docela možné, že je stále funkční a že ho uslyšíte zvonit! Uslyšíte naše hlasy. A budete překvapeni, že je v něm méně rušení. Systém aktualizuje svou infrastrukturu, miláčkové. Trápí vás nějaká otázka a kontaktéři nemají čas na ni odpovědět? Nevadí, protože každý z vás má kouzelný telefon. Naše hlasy jsou pro vás stále jasnější a hlasitější. Přišel čas a my nemůžeme zadržet slzy radosti, když cítíme, že nás slyšíš! Text se objeví ve vaší hlavě. Sám. Někdy vás volání z domova probudí uprostřed noci. Vítejte! Zpočátku to budou malé věty nebo jasné obrázky. Snažte se věnovat pozornost informacím v nich obsaženým. Očekáváte to a je to nezbytné, takže si na zvonění telefonu zvykněte! A protože jsme u drátů, je potřeba zmínit ještě jeden - ten nejdůležitější. Tím je voda.

Váš svět není zdaleka první, který upadl do ekologické katastrofy, totálního znečištění a pokřivení konstruktivních vzorců. Váš svět má díky úžasně moudré a starostlivé bytosti Gaie vynikající šanci z této situace vyjít vítězně. Kdybyste se jako planetární duch museli postavit této výzvě, co byste udělali? Víte, že když napíšete ˝Miluji tě˝ na láhev vody, voda si zapamatuje krásné vibrace těchto slov a přenese je každému, kdo s ní přijde do styku. Nyní se posuňte ve své perspektivě o něco výše a uvidíte, že žijete na velmi velké a krásné ˝láhvi na vodu˝. Začínáte rozumět? My jako Stavební služba Absolutna jsme tuto možnost předvídali od samého začátku. Voda je základem vaší existence jako lidských bytostí a vůbec první živé bytosti, která souhlasila s partnerstvím s velkým Duchem jménem Gaia, aby si s ní zahrála ve hře nazvané ˝Najdi Boha˝.

Ptáte se, jak být v podmínkách znečištění ovzduší, vody, půdy. Jak si vypěstovat vlastní jídlo, abyste se jím neotrávili? Kam se přestěhovat, abyste se ukryli před jedovatými postřiky? Není kam utéct. Kontaminované spodní vody roznáší jedovaté látky po celé planetě. Je to jen otázka času. Zelená etiketa na ovoci nebo zelenině neznamená, že jsou bezpečné pro vaše zdraví. Ale existuje řešení a je překvapivě jednoduché. Postarejte se o vodu! Požehnej vodě v láhvi nebo ve studni, v moři nebo v dešťových mracích! Při pohledu na modrou oblohu nebo na oblohu jakékoli jiné barvy neproklínejte ty, kteří v ní nechávají chemikálie. Místo toho řekněte těm andělům, o kterých si myslíte, že na obloze žijí, že je máte rádi! Pošlete svou lásku na nebe a déšť vám ji vrátí v podobě požehnané vody. Jste schopni dělat zázraky, jen tomu musíte sami věřit. Vesmír na vás hledí se zatajeným dechem, stejně jako starostliví rodiče na dítě, které se chystá na svůj první, opravdový KROK.

Abyste uzdravili svět, musíte přeprogramovat jeho vodu. Jednoduché, že? Začněte přímo doma. Semínka pomocí požehnané vody vyklíčíte mnohem rychleji, než očistíte dospělé rostliny nebo plody od chemikálií a ničivých informací. Řešení vašich problémů je mnohem blíž, než si myslíte! Není třeba brát do rukou zbraně, není třeba svrhávat vlády, není třeba pořádat revoluce s mnoha oběťmi, není třeba utíkat do hor, abyste se ukryli před probíhajícími procesy.Samozřejmě můžete organizovat komunity podle nových pravidel koexistence, ale to je v této fázi velmi obtížný úkol. Drtivá většina z vás, dokonce i ti, kteří se považují za esoteriky a probuzené, se ještě nezbavila destruktivních okruhů. Budou překážkou na cestě k budování komunit 4. rozvojové sféry. Ještě nejste dostatečně očištěni, abyste vybudovali zdravou komunitu. Stále je ve vás příliš mnoho destruktivních a chaotických energií. Naše rada pro vás: začněte s požehnáním vody. Přesně tam, kde jsi. To je skvělá práce, jejíž důležitost nikdy nepřeceníte! Značně to urychlí váš vzestup a učiní z něj pohodlný a příjemný proces. Ta stvoření, která se to snaží zpomalit, vám už nebudou moci ublížit, když si vzpomenete na svou sílu. Nemají jinou možnost, než na vás vrhnout hustou a neprostupnou mlhu iluzí. Ale rostoucí vědomí je jako laserový paprsek, vedle kterého nemůže zůstat žádná mlha.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15046

Zpět