6255 Tunia: Každý se snaží uspokojit své potřeby A.S.

[ Ezoterika ] 2024-03-31

Anekdota od channelera: někdy jsem z něčeho nervózní, i když je pravděpodobné, že za pět let si ani nevzpomenu, jestli se mi to nepovedlo, nebo nepodařilo. Jinými slovy, někdy jsem nervózní z něčeho, na čem z dlouhodobého hlediska nebude záležet. V takovém případě, když se zeptám plejádské přítelkyně, zda uspěju, často mi řekne: "Má drahá, jsi v bezpečí, ať už uspěješ, nebo ne. "

Přejděme k Tuniině zprávě.

Moji nejdražší bratři a sestry,
Situace na Zemi je pro mě trochu těžko pochopitelná a dost děsivá. Ale zdá se mi, že to, co se děje, je následující:
Téměř každý má několik neuspokojených potřeb.
Může to být fyzická potřeba mít dostatek jídla, nebo potřeba osvobodit se od fyzické, nebo psychické bolesti, nebo to může být potřeba cítit se bezpečně a finančně zajištěný, nebo potřeba cítit se propojen a slyšen a viděn a pochopen, nebo potřeba být obklopen podobně smýšlející a bezpečnou komunitou, nebo to může být potřeba cítit, že na vašem životě záleží a vaše bolest za to stojí, nebo potřeba cítit, že jste dobrý člověk a že něco měníte a dostatečně přispíváte atd.

Dokonce i lidé, kteří si myslí, že nemají nenaplněné potřeby, mají pravděpodobně nenaplněnou potřebu být plně viděni a pochopeni na velmi hluboké úrovni, nebo mají neuspokojenou potřebu mít podvědomí osvobozené od strachu a staré bolesti, nebo mají neuspokojenou potřebu mít kolem sebe vysoce vědomé, emocionálně bezpečné a duchovně vyspělé lidi, nebo mají neuspokojenou potřebu mít emocionálně bezpečný, hluboce uspokojivý vztah s úžasným partnerem.

Jak někdy poznamenáváme channelerovi: pokud se ještě neumíte teleportovat, nejste ještě úplně prázdní. A i když je to spíše bonmot než spolehlivé kritérium pro posouzení úrovně vědomí člověka, je na tom něco pravdy. Člověk, který je skutečně čistý a prázdný a jeho potřeby jsou uspokojeny, by vyzařoval lásku a měl by několik takzvaných nadpřirozených schopností. Takový člověk by se v očích průměrného člověka automaticky jevil jako duchovní mistr, i kdyby vědomě nepraktikoval duchovno.

Takže: téměř každý má nenaplněné potřeby. A zatímco lidé se obvykle dokážou vyrovnat s jednou, nebo dvěma neuspokojenými potřebami, většina lidí má několik hlubokých neuspokojených potřeb po dlouhou dobu. Aby se lidé vypořádali s neuspokojenými potřebami, mohou se s nimi začít vyrovnávat. Může to být snaha cenzurovat každého s jiným názorem, nebo to mohou být drogy, alkohol, nebo jídlo, nebo to může být jen rozptýlení, jako je trávení velkého množství času za obrazovkou, nebo to může být bezdětná žena, která si říká kočičí máma. Lidé, kteří mají nenaplněné potřeby, se mohou zapojit do krátkodobosti. V současné době to vidíte i ve firemní kultuře, kde investoři požadují spíše krátkodobé zisky než dlouhodobé, a společnosti upřednostňují krátkodobé zisky před dlouhodobým zdravím, nebo aby lidé uspokojili své potřeby, mohou mít touhu nechat ostatní lidi trpět tak, jak trpěli oni. I když je to destruktivní a i když to neschvaluji, může tam být prvek člověka hladovějícího po spojení, který se snaží, aby mu ostatní lidé rozuměli, nebo aby lidé uspokojili své potřeby, mohou nechat své ego, nebo své duchovní ego, aby převzalo vládu, protože je docela dobré v povrchním uspokojování některých potřeb v krátkodobém horizontu.

Nebo aby lidé uspokojili své potřeby, mohou se ponořit do sebeléčení, svépomoci, nebo spirituality. To je samozřejmě produktivní reakce. Pokud dostáváte toto poselství, je docela pravděpodobné, že jste v určitém okamžiku učinili produktivní rozhodnutí její t do svépomoci, nebo spirituality, abyste uspokojili nějakou svou nenaplněnou potřebu, a já bych vám ráda poblahopřála k vašemu odvážnému rozhodnutí. Koneckonců, většina lidí se vypořádává se svými neuspokojenými potřebami méně produktivním způsobem. Takže skvělá práce. Vážně. Myslím to vážně. Máš všechen můj respekt.

Aby uspokojili své potřeby, mohou někteří lidé začít být sobečtí a manipulativní. Není lidem přirozené být sobecký, nebo manipulativní, ale pokud mají pocit, že nemohou uspokojit své potřeby jinak, mohou se stát sobeckými a manipulativními a zapojit se do lstivých taktik, aby uspokojili své potřeby. Což je jeden z důvodů, proč si všichni myslí, že jsou najednou všude narcisté - částečně je to tím, že se lidé snaží naplnit své sebevědomí a své potřeby tím, že se cítí milováni manipulativním způsobem.

Nebo aby lidé uspokojili své psychologické potřeby, vyprávějí si příběh, který pravděpodobně není úplně pravdivý, ale který je pro ně psychologicky příjemný. V tomto příběhu jsou obvykle buď lepší, nebo pracovitější, nebo ctnostnější než ostatní lidé, nebo jsou hrdiny sociální spravedlnosti, nebo jsou utlačovanou obětí, která neudělala nic špatného a která nenese vinu za svůj současný ne tak skvělý život. Ve skutečnosti se toho děje hodně, protože lidé mají tolik bolesti.

Stereotypní pravicový nádech ilustruje následující Trumpův citát: "Celý můj život bylo opravdu ´ne´ a bojoval jsem s tím. Nebylo to pro mě snadné. Začínal jsem v Brooklynu s malou půjčkou od otce ve výši milionu dolarů. " Tady vidíte někoho, kdo naplňuje své vlastní psychologické potřeby tím, že vypráví příběh, který z něj dělá hrdinu - měl to tak těžké, ale překonal to, protože je tak ctnostný, nebo tvrdě pracující, nebo něco takového. A to i přesto, že většina lidí nemá ten luxus získat půjčku ve výši milionu dolarů. Navíc Trump nedostal jen půjčku ve výši jednoho milionu dolarů, ale také zdědil spoustu peněz.

Podobně je tu i stereotypní příklad rodiče, který říká, že jeho generace to měla tak těžké a že tak tvrdě pracovala, a mladší generace je líná. Ve skutečnosti je to pro mladou generaci velmi těžké.

Dalším příkladem je někdo, kdo říká, nebo naznačuje, že uspěl díky tvrdé práci a chytrým rozhodnutím, a proto každý, kdo selže, je buď líný, nebo udělal hloupá rozhodnutí. Postoj je zde někdy: "Cítím se přiměřeně pohodlně. Pokud se necítíte dostatečně pohodlně, seru na vás, mám svoje. Navíc moje přiměřená úroveň úspěchu dokazuje, že jsem dobrý, tvrdě pracující člověk, a váš nedostatek úspěchu dokazuje, že jste líní, nebo jste se špatně rozhodovali, a v obou případech si zasloužíte trpět. "

To je psychologicky příjemné, protože člověk, který to říká, se cítí jako ctnostný člověk a také mu to brání v tom, aby se cítil špatně, že jeho sestry a bratři trpí. 📓📔📒📕📗📘📙📓📔📒📕📗📘📙📓📔📒📕📗📘📙

Osobní zodpovědnost je naprosto velmi důležitá.
Zároveň často takový člověk typu "mám svoje, seru na tebe" přehlíží výhody, které mohl mít oproti ostatním lidem. Například se jednoduše mohli narodit s vyšším než průměrným IQ - což je ve skutečnosti obrovská výhoda. Chytrý, ale ne geniální typ člověka si o sobě nemusí myslet, že má tu výhodu, že se narodil s nadprůměrným IQ. Takový člověk si však často myslí, že průměrný člověk je docela hloupý - a součástí toho je, že se narodil s vyšším IQ než průměrný člověk. I když vezmete člověka, který je ve všech ohledech průměrný, tak ten člověk měl stále výhodnější narození a mládí než polovina všech lidí. To je to, co znamená být průměrný. I kdyby průměrný člověk neměl žádné výhody, stále by se nemusel vypořádat se znevýhodněním, se kterými se ostatní lidé mohou potýkat, jako jsou zdravotní potíže, narození do nestabilní, nebo chudé rodiny, zneužívání, narození s podprůměrným IQ, předsudky atd. Takže i když na osobní zodpovědnosti záleží, je často příliš jednoduché říct: "Uspěl jsem, protože jsem dobrý a tvrdě pracující člověk, pokud ostatní lidé selžou, jsou jen líní, nebo udělali špatná rozhodnutí. " Ano, někteří lidé jsou líní a dělají špatná rozhodnutí, ale ne každý, kdo se trápí, byl líný, nebo se špatně rozhodl. Někteří lidé na pravici si tento postoj "kašlu na tebe, já mám svoje", protože je to pro ně psychologicky příjemné.

Na druhou stranu tento postoj může způsobit, že se neúspěšní lidé nebudou cítit bezpečně a neviděni. A tím zvětšuje politické rozdělení a trochu radikalizuje druhou stranu. To je nešťastný důsledek toho, co se stane, když člověk nedosáhne naplnění svých potřeb a začne se s tím vyrovnávat, nebo se snažit uspokojit své potřeby jinými způsoby. Často to způsobuje, že se lidé kolem nich cítí méně bezpečně a méně viděni. Existují také levicové verze člověka, který si vypráví příběh, aby mohl uspokojit své psychologické potřeby. Jedna taková verze zní: Jsem žena, nebo jsem černoch, a proto jsem utlačována těmi zlými muži, nebo bílými lidmi. Je to jejich vina, že můj život je těžký. Ano, existují misogynové a rasisté. To je pravda a není špatné uznat realitu. Zároveň to někteří lidé na levici přehánějí a vytváří narativ o tom, jak jsou utlačovanými oběťmi a jak jsou bílí lidé, nebo muži zlí. A i když to může naplnit krátkodobé psychologické potřeby, tato mentalita oběti není ve skutečnosti pro člověka z dlouhodobého hlediska prospěšná. Navíc rozděluje společnost na dvě části. To také vytváří slepotu k případům, kdy existují předsudky, nebo diskriminace vůči mužům, nebo bílým lidem. Poukazování na to, že existují případy předsudků, nebo diskriminace vůči mužům, nebo bělochům, narušuje narativ "já, jako žena, nebo černoch, jsem utlačován". Proto jsou protimužské, nebo protibělošské předsudky a diskriminace zametány pod koberec některými levičáky, kteří. . . tvrdí, že jsou proti předsudkům a diskriminaci.

Poněkud příbuzným příkladem je osoba, která tvrdí, že má trauma, nebo tvrdí, že byla zneužita, i když ve skutečnosti měla jen nepříjemný zážitek. Někteří lidé si vymýšlí příběhy, nebo silně přehánějí, aby získali sympatie. I když samozřejmě existují i lidé, kteří jsou skutečně traumatizováni a skutečně byli zneužiti, a pokud máte trauma, nebo jste byli zneužiti, pak je naprosto v pořádku říci, že jste si tím prošli. A je mi moc líto, pokud jste to zažili. Levicově smýšlející člověk může mít pocit, že jeho život nemá smysl, a že je jedním z miliard zaměnitelných, nepozoruhodných lidí, na které se po smrti nebude vzpomínat. Neříkám, že takzvaný průměrný život nemá smysl, ale někteří lidé to tak v hloubi duše cítí. Někteří lidé na levici se proto snaží tuto úzkost řešit například tím, že si pro sebe vymýšlí nové pohlaví. Možná, že v jejich myslích už to z nich nedělá jen další zaměnitelnou, nepozoruhodnou osobu.

Další levicovou verzí "naplňuji své vlastní potřeby tím, že si pro sebe vytvářím příběh" je, když se levicově smýšlející člověk postaví za skupinu, která je vnímána jako utlačovaná, jako jsou ženy, černoši, nebo trans lidé. To může vést k situacím, kdy bílý levičák tvrdí, že bojuje za černochy, a v tomto procesu tento bílý levičák cenzuruje černocha, který vystupuje proti levicovému narativu. To ilustruje, že někdy to ve skutečnosti není o sociální spravedlnosti, ale jen o tom, že levicově smýšlející člověk chce být hrdinou, aby uspokojil své vlastní psychologické potřeby. Je zajímavé, že lidé se v minulosti zajímali především o materiální blahobyt a tehdy se levice zajímala především o finanční pomoc lidem z dělnické třídy. A nyní se mnoho lidí více zajímá o psychickou bolest a nyní jim s tím pomáhá levice tím, že dává lidem hotový příběh, kde se mohou buď označit za utlačovanou oběť, nebo za hrdinu, který se postaví proti rasismu. To vedlo k pozorování, že "poptávka po rasismu převýšila jeho nabídku". Proto dnes vidíme, že i odpor proti ilegální imigraci je označován za rasistický - protože levičáci chtějí, aby existovali zlí rasisté, které mohou hrdinsky porazit, aby levičáci uspokojili své vlastní psychologické potřeby. Zároveň samozřejmě existují sexističtí a protičernošští rasisté. Levice není jen signalizace ctnosti, nebo, jak to raději nazývám, signalizace "prosím, miluj mě". Na levici je také skutečný soucit a upřímná touha zlepšit společnost. Stejně tak na pravici skutečně existuje tvrdá práce, osobní zodpovědnost a svobodomyslný étos. Pravice nejsou jen lidé, kteří říkají: "Kašlu na vás, já mám svoje, jsem ctnostný pracovitý člověk, který si zaslouží úspěch. A pokud se trápíš, pak tě nemusím litovat, protože si to zasloužíš, jsi líný, nebo jsi udělal špatná rozhodnutí. " I když to je součástí pravice.

Jak tedy vidíte, jak levice, tak pravice se někdy pokouší naplnit své vlastní psychologické potřeby vytvářením příběhů, které uspokojují jejich ego, ale často tyto narativy nejsou zcela pravdivé. Kromě toho tyto narativy často vyvolávají v ostatních lidech pocit nejistoty a nevidění. A lidé, kteří se plně ztotožňují s těmito narativy, mohou lidem na druhé politické straně připadat narcističtí, sebestřední, nebo bezcitní. Jaké je tedy řešení? Řešením je, aby lidé dosáhli naplnění svých potřeb, aniž by se museli zapojovat do mechanismů zvládání a aniž by museli vytvářet tento druh sebeospravedlňujících narativů. Vím, že se to snadněji řekne, než udělá. Přesto i vy můžete být součástí řešení tím, že budete laskaví k ostatním lidem a budete jim naslouchat. Na tom ve skutečnosti záleží hodně, mnohem víc, než by se mohlo zdát. Je tedy lidstvo ze své podstaty zlé, nebo sobecké? Ne. Jde jen o to, že téměř každý na Zemi má několik nenaplněných potřeb. Až se Země stane místem, kde budou uspokojovány potřeby lidí, pozemšťané se také začnou chovat dramaticky lépe a produktivněji. Téměř nikdo v naší společnosti se nechová destruktivním způsobem a my jsme lidé stejně jako vy. To také znamená, že křičet na lidi, aby přestali signalizovat ctnost, nebo aby přestali být sobečtí, nebo cokoli jiného, pravděpodobně nebude fungovat. Miluji lidi - miluji lidi na Zemi.

📓📔📒📕📗📘📙📓📔📒📕📗📘📙📓📔📒📕📗📘📙
Cítím hluboký soucit s lidmi na Zemi, s vámi, protože musí být hrozné žít s tolika nenaplněnými potřebami tak dlouho. Nedokážu si ani představit, jaké by to bylo, a mé srdce je s vámi. Ale ano, zároveň je užitečné pochopit, že celá řada lidí se v současné době snaží vyrovnat se svými nenaplněnými potřebami neproduktivním způsobem - což také přispívá k obrovskému politickému rozdělení. Channeler byl zklamán a zděšen tím, kolik lidí se chová sobecky. Také může být docela znepokojující uvědomit si, že částečně kvůli neuspokojeným potřebám většina lidí jedná jakýmsi nevědomým, robotickým způsobem mechanismu přežití. Pro průměrného člověka, pokud mu televize řekne, aby věřil, nebo udělal určitou věc, je to to, co udělá. Jsou téměř jako robot, který přijímá vstup a generuje předvídatelný výstup. A je smutné, že mnoho lidí bylo zredukováno na toto. Zároveň se lidstvo probouzí. A jsou tu také krásní, úžasní, obětaví lidé, kteří dělají svou vlastní práci a pomáhají ostatním. Vlny světla se dějí neustále, kdy jeden člověk je laskavý k někomu jinému, a ten člověk je pak v důsledku toho laskavější k lidem ve svém okolí, a tak vlna světla prostě kaskádovitě šíří ven. To, co začíná jako jeden laskavý čin, se nakonec může dotknout většiny lidstva. Což je hřejivé, inspirativní a krásné vidět, nebo jeden člověk vyléčí nějaké hluboké trauma, které má, a v reakci na to se dotkne celého lidského kolektivního vědomí. Lidé, které nikdy nepotkali, lidé na druhé straně zeměkoule mohou cítit inspiraci a úlevu a pobídnutí její t a dělat svou vlastní práci. Stoupáte jako jedna rasa. Stoupáte. Vím, že je to těžké. Vím, že je to bolestivé. Ale pozemšťané se skutečně ubírají pozitivním směrem. A i když to není zaručeno, je opravdu pravděpodobné, že se letos, nebo příští rok s vámi konečně budeme moci fyzicky setkat. Nemůžu se dočkat - bude to oslava a sdílení, které se bude odrážet po celé galaxii a napříč věky. Máš všechnu mou lásku a úctu. Vedeš si úžasně a myslím na tebe každý den.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/03/31/tunia-everyone-is-trying-to-get-their-needs-met/

Zpět