2845 Vědci, kartáři, šamani - předpověď budoucnosti Cosmic agency

[ UFO ] 2022-07-19

Athena: Swaruu
Gosia: Moje otázka souvisí s možností jít do budoucnosti a zjistit, co se tam stalo, jak realita nefunguje. A vyvstává otázka domnělých věštců, šamanů, jasnovidců atd...,
Myslím, že jsou tu dvě otázky. Jedna, na kterou už známe odpověď: vidět něčí budoucnost nefunguje tak, jak to dělají jasnovidci, protože budoucností je více.
A za druhé: Je možné se spojit s jinými ʺjáʺ, která jsou šťastná, prostřednictvím jejich průvodců nebo věštců, aby tomu člověku řekli, co má dělat. Tato otázka a téma by mohly být pro lidi užitečné, protože se jistě mnozí snaží tímto způsobem o sobě vědět více.

Athena: Neznám je, nevím, jak ti věštci fungují, takže nic proti nim. Mnohokrát vidí věci, ale nevidí všechno. Ani náhodou na úrovni Sophia Swaruu. Stručně řečeno, ano, berou své peníze.
Tito lidé nenaplňují své životní cíle, a proto jsou nešťastní. Problémem těchto lidí jsou oni sami. Nepochopení toho, že jediným smyslem života je podrbat se na hlavě, než přijdete na to, co sakra děláte ve fyzickém životě. Tito lidé nejsou šťastní, kdo je?

Gosia: Ano, znám Athénu. Proto se neptám, jak by měli být šťastní, jen tyto dvě otázky nadhazuji, kdyby posloužili veřejnosti.

Athena: Je to jen o hledání maličkostí, kvůli kterým ráno vstát. Smyslem života je prostě být šťastný s tím, co máte, a pustit všechno ostatní. Nikdy nemůžete najít svůj ʺpravý účelʺ. I Sophia, která má tak jasno, má své silné pochybnosti, které se zhmotňují v pochybnostech ostatních členů posádky zde.
Nikdy nevíte, jestli děláte správně, nebo jestli je to váš účel, a být ve vyšší hustotě vám věci neulehčí, ale ztíží, protože se zvyšují možnosti a s nimi i proměnné. Hledejte uspokojení ze života v jednoduchosti, protože složitosti vás pohltí a zabijí.
Platí staré přísloví: Když nejsi spokojený s tím, co máš, nebudeš spokojený s tím, co si přeješ mít.
Při kempování jste rádi, že máte méně, než když jste ve svém bytě. I když jde o krátkou zkušenost.

Gosia: Ano, ale lidé nemluví o tom, že něco mají dělat. Říkají, že mají pocit, že v minulosti dělali něco, co je naplňovalo. Teď je to všechno o práci v Matrixu. Proto tyto otázky. Je pro nás snazší být šťastný, protože nepracujeme v Matrixu.

Athena: Jde o to, že uvažují o tom, že patří ke skupině lidí v organizaci. Ale když se například podíváte na Sophii Swaruu, pracuje úplně sama. To znamená, že tato potřeba ʺby mělaʺ být aplikována v bytí a ne v chtění být. Už mají vše, co potřebují. Ale oni to nevidí, protože si myslí, že musí mít vyšší účel, přestože jsou svým vlastním účelem.

Gosia: Ano. Konkrétní otázka by zněla: Je možné se spojit/vidět jiná ʺjáʺ, která dělají něco konkrétního, aby se tohle JÁ už nemuselo drbat na hlavě? Proto ti lidé k těmto věštcům chodí. Otázka tedy platí: Můžeme získat informace od našich ostatních ʺjáʺ, která již dělají něco, co hledáme?

Athena: Ano, a po celou dobu získáváte informace od svých druhých já, protože to jsou ti, kteří definují, kým dnes jste. To znamená, že bezpodmínečně musíte mít kontakt a komunikaci se svými druhými ʺjáʺ, jinak byste ztratili spojení s Původním zdrojem, protože, překvapení, vaše další ʺJáʺ JSOU samotným Původním zdrojem ... (a více).
Nikdo nemá co by tady ʺmělʺ dělat, jinak by to tady už dělal. Jsou jen ti, kteří jsou na lepším cestě nebo směru než oni zde, a křičí na ně, aby v tom směru něco udělali a tyto výkřiky jsou jejich současnou nekonformitou. Na ně se odvolávejte. A odpověď je, že protože si chtějí věci vynutit, umlčují svou cestu, poselství ʺtěch druhýchʺ neexistují, jsou jen oni a všechno jsou oni. To, co musí udělat, je opustit tuto potřebu a věnovat se tomu, co mají nejraději.

Robert: Odkud tito lidé berou tolik věštců a šamanů?
Gosia: Z internetu. Teoreticky by tito průvodci, ať je to kdokoli, mohli věštci říct, co ta druhá já dělají, aby se nemuseli škrábat. To je to, co chtějí. Je to možné. Yazhi to dokáže? Jak získat informace o jiném já, pokud je to možné. Informujeme lidi. Nevědí, co se jim líbí, co ne. Proto říkají, že by se rádi spojili se svými průvodci, s jinými já, kteří už to něco dělají, aby to sem přinesli.

Athena: Můžete chytit cokoliv a užít si to. I když je to pytel kuliček. Problém je v tom, že žádný jasnovidec, ani já, ani samotná Sophia nemůže dát smysl jejich životům, protože to je něco, čeho mohou dosáhnout jen oni.

Gosia: Takže můj dotaz, jestli je možné se spojit se svým druhým já a získat přesné informace, myslím, že je odpověď.

Athena: Můžete, samozřejmě. Problém je, že to mohou jen oni.
Gosia: Takže věštci nemohou? Ti, kteří údajně mluví se svými průvodci? Takže... jít si promluvit se svými průvodci, zeptat se jich, jaká práce by mě udělala šťastným... dostat to od svého druhého já... nebylo by to možné? Jak tyto informace přinést?
Athena: Nemůžou, protože nejsou oni. Pouze oni mohou. Nejvíce, co jim lze pomoci, je sezení z minulého života metodou Dolores Cannon. Kliniky jsou po celém světě. Protože mají pocit, že s tím nemohou nic dělat. Nezáleží na nás. Vaše průvodce nekontrolujeme. Teoreticky by mohli přijít další Já ve stylu Swaruu a promluvit si s nimi. Ale nemůžeme to prosazovat, i kdybychom chtěli.
Problém věštců je v tom, že vidí pouze svou linii a svou vlastní budoucnost. Pokud dočasně začleníte cizí věci, můžete některé věci předvídat, ale to, co uvidíte na druhé osobě, bude stále podléhat vlastní osobní interpretaci pozorovatele. Což způsobuje, že výsledek je pozměněný a není ʺčistýʺ, jak by to bylo, kdyby to udělal sám zájemce.

Gosia: Musí to být oni, kdo si najde cestu. Ale teoreticky se spojují se svými nadčasovými průvodci, takže by také měli vidět jejich linii, ne? To je základ tohoto argumentu. Že i když věštci vidí jen jejich linie, jejich průvodci, se kterými se tito věštci spojují, jsou nadčasoví a měli by jim umět pomoci.

Athena: Ale ani oni nemohou nic dělat, pokud jsou vnímáni jako ʺjiní lidéʺ, protože vše musí pocházet od dotyčné osoby.

Robert: Myslím, že věštci jen naznačují, aby nežili svou vlastní realitu.

Athena: Proč se s dočasnými průvodci zachází jako s ʺjinými lidmiʺ, když z pohledu TĚCH LIDÍ jsou to oni sami.

Gosia: Ano, to říkám také. Ale proč věštci nejsou schopni získat více informací z těchto ʺprůvodcůʺ? Odkazuji na konkrétní informace. Protože to ještě nikdo neudělal.

Athena: Protože se spojují pouze s těmi na druhé straně, kteří jsou s nimi kompatibilní ve frekvencích, tedy fraktály s nimi spojené. Nebo jsou to šarlatáni a těch je hodně. Nejlepší jsou v oblasti Maďarska, Rumunska, Ukrajiny a Ruska.

Zdroj: https://tinyurl.com/2ttt6xu6

Zpět