1653 Lidské zdraví a způsoby obnovy z pohledu civilizace Plejád Samaya

[ Ezoterika ] 2021-10-13

Jsem představitelem civilizace Plejád a s radostí budu pokračovat v odpovědi na tuto otázku. Mluvili jsme o tom, že existují duše, které sem přišly hlavně kvůli destruktivním zážitkům. Je to zakotveno v jejich inkarnačním programu a inkarnační buňce pro tento život a pro mnoho předchozích životů, které se odehrály na této planetě. To jsou ty duše, které již mají zkušenost s experimentem zvaným Farmaegregor. Ani ne Farmaegregor, protože tento pojem vznikl velmi nedávno, ale správněji se nazývá experimentální vývoj vlivu vytvořeného člověkem. O lidském těle a jemných strukturách. To je také velmi rozsáhlá vrstva vědy, kterou studujeme. Studujeme dopad interakcí mezi lidmi na lidské tělo a reakce lidských buněk na tyto interakce. Všechny tyto experimenty se většinou odehrávají se souhlasem duše. Mluvíme o lidech, kteří užívají léky, pilulky, manipulují sami se sebou, a to vše se děje se svolením duše. Bez souhlasu duše může dojít k drobným vlivům: například k požití umělých látek prostřednictvím potravy, k drobným vlivům, tj. k vratným vlivům na lidskou fyziologii.

Každopádně pokud mluvíme o současné generaci, tedy o generaci 20letých a starších, jsou to lidé, kteří byli vystaveni vlivu farmaceutického agregátu již od útlého věku, většina z nich byla očkována a bezmyšlenkovitě s ním přicházela do styku. Generace, která nebyla tak aktivně zapojena do farmaceutického agregátoru, pomalu odchází, a tak nyní máme vrstvu lidí, kteří byli farmaceutickým agregátorem modifikováni.

Část těchto lidí se pod vlivem nových energií obnovy probudila a přešla k sebeobnově. Duchové o tom mluvili a existují pro ně samostatné programy. Ti lidé, kteří, i když jsou vzhůru, aktivně pokračují v interakci s naší civilizací a farmaceutickým agregátorem, který vyrábí stále více inovativních systémů, které stále úspěšněji interagují s lidmi, získají zdravější pleť a hladké krásné nohy, dostanou i živiny prostřednictvím syntetických složek, které napraví fungování jejich tělesných systémů. Nejedná se o léčbu, ale o zotavení, podpůrná opatření, a to umělá, která se nyní na Zemi aktivně provádějí pod vlajkou nových technologií v oblasti alternativní zdravotní péče. Ne vše, co je alternativní, je tedy přirozené. Volbu však dělá Duše a ti, kteří se nepotřebují léčit sami, jak řekli Duchové, budou pracovat s pomocí fyzického těla, s pomocí těchto inovativních technologií, které nebudou tak destruktivní jako dříve.

To je určeno lidem, kteří jsou v relativně dobrém zdravotním stavu. Budou stále techničtější, právě na úrovni těla, a budou stále více odpojeni od svých jemných struktur a budou stále více ovládáni civilizačními programy a Vyšším Já. Tyto kanály budou aktivovány a kanály, které se spojují s jemnou rovinou, vnitřním světem a Duší, budou postupně ustupovat do pozadí, ale ve skutečnosti je tato část lidstva nepotřebuje. Zvolili si jinou cestu a budou v ní pokračovat.

Pokud jde o lidi, jejichž zdravotní stav se již zhoršil, i oni se budou moci uchýlit k nejnovějším technologiím, protože farmaceutické výrobky starého řádu hrubě narušily souhru orgánů a systémů. Nyní však existují léky, které na problém působí jemněji a cíleněji. Budou mít silnější vliv na vědomí, ale není zde žádný rozpor, protože není cílem, včetně Duše, získat větší podíl koeficientů právě z interakce s vnitřním světem a s konstruktivními koeficienty. Objeví se i jiné pocity a vjemy a i to je zkušenost především Duše.

Jak pochopit, do které třídy patříte, jakými metodami se zotavit, přírodními prostředky nebo novými technogenními, které budou stále dokonalejší a pomohou dosáhnout harmonie fyzického těla. Ve srovnání s tím, co máme nyní, budou fungovat dobře. Půjde o určité zlepšení z hlediska ″zdraví″, ať už tomu slovu kdokoli rozumí jakkoli.

Jak pochopit princip zotavení člověka. Každý uvnitř cítí připomínky, méně často ti, kdo se vydají cestou technogenních řešení. To budou především lidé, kteří se na tyto problémy dívají z pozice strachu, aniž by si to uvědomovali. Ale stále budou mít vnitřní zprávu: Vím, co potřebuji, jsem si tím jistý.

Musíte se obrátit do svého nitra a zjistit, co je pro vás důležitější. Není třeba křivit si duši a popírat ″technogénia″, že je špatný, protože neexistuje ani dobrý, ani špatný. Jsou to dva zásadně odlišné způsoby. Každému je jeden z nich vlastní a je důležité naslouchat sám sobě, protože pokud si správně určíte svou cestu, je to cesta, která bude úspěšnější z hlediska dosahování výsledků, z hlediska pocitu klidu, úplnosti a správné cesty, a to je velmi důležité.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11698

Zpět