1993 Alláh je třetí úrovní hierarchie Učitelů noosféry Nikolaj Arťuchov

[ Ezoterika ] 2022-01-03

Alláh je nejvyšší duchovní energetická substance zelené barvy, která se nachází na třetí úrovni božské hierarchie noosféry. Má smaragdově zelenou barvu. Duše proroka Mohameda je součástí Alláhovy energeticko-informační substance a nachází se na druhé úrovni božské hierarchie.

Alláh je energetická struktura vyšších světů a sfér, která prostřednictvím studia Koránu a dalších božsky inspirovaných spisů přenáší na Zemi nové božské znalosti o vztahu s Všemohoucím. Alláh je čistý duchovní smaragd, který dosahuje velmi působivých rozměrů a velikostí. Alláhova moc a síla spočívá v tom, že je Nejvyšším duchovním vůdcem celého pokrokového lidstva. Je to Nejvyšší učitel božské hierarchie noosféry, který dosáhl nejvyšší energetické síly.

Alláh ve svém učení shrnuje všechny nejvyšší božské pravdy, na jejichž základě funguje rozvíjející se vesmír. Alláh má vševědoucnost, univerzální a transcendentní vševědoucnost nejvyšší božskosti a nejvyšší úroveň poznání božských pravd.
Mohamed je velkým učitelem božských světů, který se vtělil na zem, aby vytvořil nové duchovní učení, jež sjednotilo miliony lidí na celém světě do jedné rodiny světla a lásky. (pozn. nože a semtexu)
Mohamed je velkým prorokem islámu, který se inkarnoval na Zemi z vyšších světů nekonečného světla, aby vedl lidstvo k pravé božské realizaci. Navazuje duchovní kontakt s obyvateli Země. Jeho duše se jeví jako nádherná světelná koule složená z božských zelených energií. Je božským zdrojem svaté lásky, která naplňuje duše lidí opravdovou touhou po vyšších hierarchických světech našeho Boha-Stvořitele. Úzce spolupracuje s Ježíšem Kristem na obecném programu duchovní proměny země a lidstva.
Mohamed je nejvyšší duchovní bytost nacházející se v božských světech duchovní hierarchie. Během svého pozemského života dosáhl nejvyšší energetické úrovně, která mu umožnila navždy vystoupit do božských světů hierarchického kosmu. Mohamed je vysoce vyvinutá duše, která vede lidi ke skutečnému přebývání v kosmických zákonech Absolutna.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12202

Zpět