5548 Operace v Turecku 3 Lev

[ Ezoterika ] 2023-12-06

Dalším cílem operace Světelných bojovníků byl invazní portál NAA, který spolutvůrci spatřili v Göbekli Tepe. Stejně jako podobná zařízení v Gaziantepu, Urfě a Sogmataru (viz 1. a 2. část) se jedná o velmi silné Power Place. Původně se zde nacházela Brána slunečního loga. Tímto kanálem Země přijímala Životní energii Vesmíru, ale později si ji Temní přivlastnili a využili pro své účely. V dobách Nimroda zde spolu s dalšími reptiliánskými Annunaki vybudoval obrovské genetické centrum. Během tisíciletí a dodnes aktivně uplatňují genovou zbraň k vytváření etnických tavicích kotlů, aby co nejvíce rozředili kořenový systém našich národů, které se brání násilnému míšení a vnějšímu běhu. Aliance Atlanťanů a NAA, nedokázala ve třech válkách porazit čtyři vesmírné rasy Hyperborey, ale dokázala ji pomocí genetických hybridů zcela rozložit na mnoho států. Vládnoucí elita byla vychována ze stejných mutantů. To usnadnilo úplné zničení její infrastruktury útoky z oběžné dráhy na území dnešní Eurasie, Afriky a Ameriky v 16. a 18. století. Přesné údery pokračovaly i v posledních dvou stoletích. Přepisování dějin bylo otázkou techniky. To plně platí i pro dějiny Göbekli Tepe.

Stručně shrneme, co nám o něm říká oficiální věda: Byl zde chrám, který před 12 tisíci lety postavili primitivní lidé doby kamenné, kteří se živili sběrem, lovem, rybolovem a právě domestikovali první kozy. Ale už tehdy je přitahovalo vznešené a velké. Nemohli žít bez pozorování hvězd a rozhodli se postavit megastavbu z mnohatunových kvádrů ve tvaru T, aby mohli ve volném čase nebo před spaním pozorovat hvězdy. Jak lze obrovské balvany ve tvaru T použít k pozorování nebeských objektů, vědci nedokážou vysvětlit a nezabývají se tím. My, ovčané, to prostě musíme vzít na vědomí. Toto zařízení skutečně postavili lidé, ale v režii Reptiliánů. Nejdříve využívali jako stavební dělníky pozemšťany, kteří podle daného nákresu prostě vykonávali těžkou práci, včetně řezání a broušení kamenů. Většinou šlo o vápenec, měkkou horninu. Na rozdíl od rozšířeného mýtu, že jde o nejstarší chrám na Zemi, toto místo jím není. Reptiliáni ho využívali jinak - k vytváření nových hybridních forem křížením všeho možného, včetně lidí, zvířat a sebe sama.

Pro klonování to bylo ideální místo - na přímém kanálu životní energie Země. Další energii poskytovalo místní, velmi silné magnetické pole. Sloupy ve tvaru písmene T sloužily jako rezonátory, zachytávací zařízení a zesilovače pro akumulaci záření z prostoru a zemského jádra. Vytvářely potřebné prostředí a výživu pro pěstované hybridy. Kruhy, podél nichž se sloupy nacházejí, a velký megalit ve tvaru písmene T jsou pozůstatky oddělených oddělení vědecké laboratoře, kde se na Subtilní rovině uchovávaly různé inkarnační kapsle hybridů. Kromě toho se zde nacházejí obrazy těch forem života, které zde byly pěstovány, na každé kamenné desce jsou stále zachována většinou různá zvířata a stvoření. Neexistují žádné snímky lidských klonů, protože archeologům se doposud podařilo vykopat pouze 5 % objektů pohřbených pod zemí. Anunnaki pěstovali hybridní embrya v inkarnačních matricích, které sloužily jako inkubátory.

Kromě slunečního světla a magnetického silového pole potřebovali zhmotněnou životní energii. Reptiloidi ji brali z lidské krve. Statisíce lidí, včetně pracovní síly, byly vyvražděny přímo tam, jako dobytek na jatkách. Navíc nešlo o rituální oběti jako v Palmýře, Baalbeku a na dalších místech. Řezníci prostě zabili a vypustili krev, vložili do ní embrya, která v tomto živném prostředí dozrávala. To vše pokračovalo po mnoho epoch, včetně doby Nimroda (1751-1638 př. n. l.), pro pěstování celých civilizací negativních kříženců. Kolem 8. tisíciletí př. n. l. Darkové hlavní části této infrastruktury zakonzervovali a překryli ji hliněným valem.

Na Subtilní rovině však Portál fungoval dál a odčerpával životní energii planety přicházející skrze Slunce. Při příchodu do Göbekli Tepe byli Světlonoši hluboce šokováni obrovským objemem, a to nejintenzivněji sypaným v poslední době. A kolik energie bolesti a utrpení se zde zachovalo. A co je nejdůležitější, všechny inkarnační matrice, které NAA neevakuovala, zůstaly na Subtilní rovině. Místo energie udržovalo jejich latentní existenci a udržovalo Portál v provozním režimu, který NAA také plánovala využít pro invazi na Zemi. Na pokyn Spolutvůrců začal pozemní tým okamžitě ničit celou pekelnou strukturu. Pomocí Antahkaranů zcela rozbili a vyčistili všechny Matrice a rám Portálu. Jejich zbytky byly přiděleny k dálkovému odstranění dalším pozemním týmům, aby Göbekli Tepe plně obnovily, asanovaly a vrátily do pole 5D.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/12/06/from-3d-to-4d-and-5d-ops-in-turkey-part-3/

Zpět