230 Zjevení Christine Preston / Archanděl Michael

[ Ezoterika ] 2020-03-04

V roce 2017 jsem obdržela zprávu od Archanděla Michaela. Je o problému, který mají bytosti vyšší dimenze, pokud se zviditelňují a dovolí pozorování nebo setkání.

Někteří křesťané je označují za démony, nebo padlé anděly kvůli nesprávné interpretaci Genesis 6. Riskují démonizaci. Uvedu některé další materiály týkající se Genesis 6 a knihy Enocha, které uvedl kolektiv vzestoupených mistrů, aby inicioval nápravu některých nesprávných interpretací a falešné představy lidstva, které jsou výsledkem klamů ze strany temných sil. Démonizace vzestoupených mistrů na základě nesprávného výkladu Genesis 6 skupinou lidí by mohla být překážkou pro první kontakt a další přicházející bytosti světla z vyšších dimenzí, kosmických bytostí, Archangelů, jakož i duchovní hierarchie našeho systému a říše. Vzestupní mistři pracují s Archanděly v Galaktické Federaci. Operace, která se chystá, se týká přeměny psychiky mnoha duší a lidí, kteří jsou pod kouzlem indoktrinace.

Drazí, toto je Archanděl Michael, rád bych nabídl můj vlastní modrý plamen i fialový plamen ze srdce sv. Germain, protože je to velmi prospěšné pro váš vzestup a pro nás, abychom získali povolení zasáhnout a provádět operace ke zvyšování vibrací, které vám poskytují uzdravení, což vede k lepším situacím a podmínkám ve vašich životech a mění pohled na svět. Je pravda, že lidstvo bylo indoktrinováno mnoha způsoby, a byla potlačena pravda. Tato situace by mohla způsobit mnoho problémů, pokud bychom se objevili, a vytvořit šok u nevěřících nebo těch, kteří byli uvedeni v omyl, že vzestupní mistři jsou temné síly, které trápily Zemi po tisíce let.

Víra, že Ježíš je jedinečný, a že vzkříšený mistr může proto existovat dále, je uvádění v omyl. Věří, že vzestoupení mistři jsou Antikrist, který se na základě chybné interpretace Genesis 6 objeví v budoucnosti, a spekulují, že pokud existují mimozemšťané, jsou UFO ti démoni. Nevědí, že některé duše temnoty byly seslány na Zemi po galaktické bitvě a přijaly ztělesnění, a nechápou, že zlo bylo po tisíce let kvůli přítomnosti těchto temných duší. Událost uvržení těchto duší na Zemi je zaznamenané v knize Zjevení, kde jste četli o symbolickém rudém drakovi, který byl odevzdán Zemi. V té době jsem vytvořil meč modrého plamene a varoval kněze v chrámech Lemurianského věku o příchodu bytostí pomocí inkarnace, aby se mohli připravit na efluzi, která z nich vyzařovala.

Způsobila pád civilizace Atlantidy. Tyto duše temnoty byly vůči světlu nenávistné a byli černými kouzelníky, sabotovali plán vzestupu s většími intelektuálními schopnostmi než jejich rodiče. Ztělesnění jejich rodičů dobrovolně poskytlo těla, aby se jim narodili jako jejich děti po zničení jejich světa. Jejich rodiče byli jemní, duchovní a nebyli ovlivněni žádnou představou o technologii materialismu nebo intelektualismu. Temní převzali kontrolu a propracovali se na politické vedení lemurského a atlantského kněze-krále. Poté se oddělili od Lemurianské vlasti, což ve starém světě uvolnilo všechno peklo, které zneužilo síly zděděné od otců, synů Boha. Potomkům se v těch dnech říkalo padlí, nebo Nephilim.

Synové Boží vstoupili do spojení s některými dcerami člověka na ztraceném ostrově Atlantis zvaným Banzai. Synové Boží byli z vyšší třídy, která stále žila ve vědomí páté dimenze. Měli odpovídající síly a potomstvo Božích synů nebylo pouze inkarnací zlých duší zvaných Nephilim.

Mocné síly světla pracují na probuzení, které zase zajistí vnímání a osvícené vize. Operují jako autority vyšší dimenze a zahrnují do svých řad vzestoupené mistry, globálně označované jako bílé bratrstvo. Narozdíl od mimozemšťanů bytosti z vyšších dimenzí neradi způsobují konfrontaci s pravdami předtím, než je čas to udělat, nebo dokonce dříve, než je posel je připraven je přijmout.

Určitá skupina vědců spekuluje, že mimozemšťané objevující se na obloze jsou Antikristové, šíří zvěsti, že vzestupní mistři jsou padlí andělé, o nichž dříve říkali, že toulají po zemi jako démoni. Ale v učení vzestoupených mistrů není nic, co by bylo špatné, či proti Kristu. Naopak, uznáváme skutečnost, že existuje univerzální Kristovo vědomí a že cesta vzestupu spočívá v integraci tohoto vědomí, které vede ke svobodě a vzkříšení. Nevnímají skutečnost, že je to Kosmický Kristus, který je jedinečný a mohl by být nazýván jediným Synem Božím. Jedním z jejich zdůvodnění je, že synové Boha podle Genesis 6 byli také Nephilim, nebo padlí andělé. Nechápou, že to bylo potomstvo těchto synů Božích, které způsobilo korupci starého světa. Synové Boží měli andělskou povahu, ale nebyli anděly. Nephilimové byli lidské bytosti, které upadly do korupce.

Nyní si představují, že hrozba přijde z nebe. Ale zlo přišlo zdola, kde bylo svázáno v řetězech. Kristus řekl, že přišel shora. To znamenalo z nebe vyšší dimenze, které vaše fyzické oči nemohou vnímat. Na nebi není žádná postava Antikrista. Byla mezi vámi po dlouhou dobu. Slepě jste věřili, protože zlo světa bylo normálním stavem. Antikrist je už dlouho okolo vás, brání míru a udržuje vás v matrici otroctví, ze kterého jsem vás osvobodil. Uvažujeme o několika operacích, abychom otevřeli mysl lidí. Jsou nevyhnutelné, způsobí rozdílnost v názorech, a jsou součást procesu probuzení vědomí, které přinese změnu.

Nadešel čas na seriózní práci. Společně pracujeme na projektu Vzkříšení.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=UGcuJo-l5sw

Zpět