3918 Nová realita světla KejRaj

[ Ezoterika ] 2023-02-21

Informace zde vyjádřené jsou informacemi z mé perspektivy, z mého úhlu pohledu. Veškerá pravda totiž čeká na vás ve vašem srdci.

V nadcházejících dnech a týdnech se na Zemi dočkáte větších změn. Od politiky, přes ekonomiku až po temnou elitou ovládaná média. Ačkoli se staví do boje do posledního dechu a odmítají uznat porážku, protože dobře vědí, že prohráli, jejich cílem je stále pustošit prostřednictvím manipulace s tím málem času a iluzorní moci, které jim zbývají, pokud lidstvo poleví v ostražitosti. Tohle je poslední zúčtování, chcete-li. Přátelé, to, co nyní vidíte, nejsou znamení konce časů. To, co nyní vidíte, jsou znamení rodícího se nového světa. Vše, co se rozpadá a rozpouští, vytváří prostor pro novou realitu světelných konstrukcí, která zaujme své místo. Svět, jak ho znáte nyní, se má rozložit. Vše, co bylo postaveno na lžích a manipulacích loutek temnoty, se má rozplynout. Všude, kde je nerovnováha energií, dojde k transformaci. To se týká rodiny, práce, vzdělání a systémů víry, finanční a ekonomické oblasti a samozřejmě i politické sféry. Všechny způsoby života třetí dimenze existence se mají posunout do vyšších energetických verzí zmíněných aspektů.

V některých oblastech půjde o postupnou transformaci, v jiných o destrukci a nové vybudování. Klíčem k posunu vědomí a ukotvení vyššího světla do vašeho bytí je úcta ke všemu životu na Zemi a k samotné Matce Zemi jako vnímající bytosti. Jedná se o vnitřní poznání. Je to v modrém písmu a vrozené pravdě každé Duše a moudrosti o účelu života, účelem samotné existence je růst a rozšiřovat se, dávat život, ne ho brát, tvořit život, ne ho ukončovat. Když je však společnost nepřetržitě bombardována prostřednictvím televize nepřirozenými a sadistickými ideologiemi temné elitní skupiny, která se již tisíce let snaží zničit lidský život, názory lidí s omezeným vědomím mají tendenci se měnit. Přečtěte si tento odstavec ještě jednou.

To je důvod, proč se jako společnost nacházíte v současné situaci. Většina prostě chce, aby jim bylo vše podáváno po lžičkách, a ať už je to cokoli, zkonzumují to, aniž by si uvědomovali ničivé účinky. Tak se způsoby temna stávají přijímanými jako normální. Dostali jste se do bodu, kdy se nejen rozplynou způsoby temna, ale také způsoby a přesvědčení ʺliberálůʺ a ʺkonzervativcůʺ projdou dramatickou změnou. Nejjasnější světlo září zevnitř. A právě do prostoru Srdce se musíte vrátit, abyste posílili spojení s onou Vyšší verzí sebe sama, Já duše, a hledali vedení, abyste měli během tohoto procesu pozvednutí snazší přechod. Ti, kdo se pravidelně vracejí do Srdečního centra, cítí, jak se rozvíjejí změny, a to nejen místní, ale vědí, že tyto změny jsou kosmické. Pokud se spoléháte pouze na pět fyzických smyslů třetí dimenze, nemůžete ve světě vnímat nic jiného. Nová realita se nachází ve vaší DNA. Čím více pracujete na zvyšování své frekvence, tím více se DNA odemyká, s rozšířením vědomí zjistíte, že se ʺstáváteʺ svým Já duše, pětidimenzionální verzí sebe sama, v páté dimenzi roviny existence.

Posun do páté dimenze není něco, co se stane ʺněkdyʺ v budoucnosti. Dochází k němu již nyní. Můžete to vidět především pozorováním sebe sama, svého osobního růstu a změn, které ve svém životě provádíte. Cesta k přístupu do páté dimenze vede přes vaše srdeční centrum. Místo, kde se nachází světelná matrice duše. Svrchovanost, rozlišování, deja vu, intuice, moudrost, dary a talenty a splynutí s vaším Božským modrotiskem začínají zde, v Srdečním centru. Cykly starých frekvencí na Zemi se chýlí ke konci. Jak tyto staré energie opouštějí svět, vytváří se prostor pro vyšší světlo, které se ukotvuje ve fyzickém světě. Budete svědky mnoha dalších událostí, které se právě odehrávají, protože je čas, aby se světlu a životu na Zemi dařilo tak, jak bylo původně zamýšleno.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/02/21/new-reality-of-light-2/

Zpět