5853 5D bytost Caroline Oceana Ryan

[ Ezoterika ] 2024-02-10

Q: Co prakticky znamená stát se bytostí 5D? Co uvidí nebo pocítí běžný 3D člověk, když to uděláme? Budou ti nejpokročilejší z nás transformovat své tělo a zmizí díky intenzivnímu [světelnému] záření, jako to udělali někteří mniši s tzv. duhovým tělem? Nebo půjde jen o dočasné astrální cestování?
A: Nejprve bychom řekli, že k znovuzrození jako člověk 5D - k tomu, abyste se stali vzestoupeným člověkem - není tak pravděpodobné, že byste se rychle energeticky posunuli na tak vysokou úroveň, že by se vaše tělo náhle proměnilo v čisté Světlo, a to ani po letech meditací a očišťování. Nyní u vás dochází k mnoha mocným posunům a změnám v těle, mysli i duchu. Přesto se vše odehrává mnohem pomalejším tempem. Takovým, které zvládne vaše mysl, srdce i tělo a které drží krok s posuny, jež nyní vnímáte kolem sebe, na Zemi i v lidstvu.

Ne všichni vzestupují. Viděli jste, že někteří se rozhodli zůstat ve stavu, který rezonuje s životem a ˝realitou˝ třetí hustoty, která je vnějším obrazem tohoto obrovského vesmírného hologramu, v němž žijete. Tito drazí se rozhodli ještě nějakou dobu pokračovat v nižších vibracích pocitů, myšlení, vyjadřování a prožívání trojrozměrného života. Ti, kteří se před inkarnací rozhodli (nebo kteří se rozhodli po narození do 3D) vzestoupit a přesunout se do páté dimenze Země a posunout svou pozemskou cestu na vyšší úroveň, jsou již v procesu, kdy tak činí. A tak když se ptáte, co vidí, nebo cítí 3D člověk, který se přesouvá k tomu, aby se stal 5D bytostí, jednoduše se zeptejte sami sebe: Jak se právě teď cítím? Ti, kteří jsou v procesu Vzestupu, budou mít nejzajímavější odpovědi! Ve skutečnosti vzestupují všichni, stejně jako vaše galaxie a vesmír. Všichni se stále více dostávají do vyššího Světla a vyššího vědomí a stávají se stále vyšší verzí sebe sama. Jde jen o to, že některým bude tato cesta v lineárním smyslu Času trvat déle než jiným.

Pokud v tomto životě nevystoupí na vyšší vibrační úroveň - vše je v pořádku! Učiní tak, až budou připraveni. Pokud máte pocit, že nejste schopni odpovědět na otázku, jak se nyní cítíte, pokud jde o vaši cestu Vzestupu, doporučujeme vám, abyste si tuto otázku napsali na list papíru. Poté přehoďte pero do druhé ruky (do té, kterou nikdy nepíšete) a nechte hlubší zákoutí vědomé mysli a své podvědomí, aby vám na otázku odpovědělo. Když to naše autorka udělala, dostala odpověď: ˝Nyní se vracím ke svému pravému já. Nyní se vracím k tomu, kým JSEM. ˝Nyní uvolňuji veškeré ztotožnění s egem, s osobností a jejími úzkými hranicemi. ˝JÁ SE přesouvám k uvědomění, že všichni jsme Láska sama. ˝Láska pro všechny je jedinou cestou vpřed, pro každého. ˝JSEM nyní veden svým vyšším já a průvodci, abych si stále jasněji připomínal své poslání na Zemi a poslání růstu své duše. ˝Nyní si uvědomuji, kdo JSEM ve vyšších sférách a že nikdy nejsem sám. ˝Moje rodina duší je v každém okamžiku po mém boku. ˝JSEM Vzestupující a JSEM uzdravující svou duši. ˝Tento vesmír také vzestupuje. Všichni s ním postupujeme vpřed.˝ Bolesti hlavy, bolesti těla, závratě, vyčerpání, emocionální zmatky, podivné sny, náhlá uvědomění, změny stravovacích návyků, pocity opětovného spojení s přírodou - ačkoli většina z nich je zatěžující, jsou také známkou toho, že vaše buňky přijímají více Světla, a tudíž detoxikují všechny vaše energetické systémy od toxicity 3D života.

Mluvíme nejen o toxicitě vzduchu, půdy, vody, potravin a záření, kterému byla Země vystavena. Mluvíme také o detoxikaci od mentálního a emocionálního zatížení, kterému bylo celé lidstvo vystaveno v masovém měřítku, a také o pokračujícím energetickém vnášení temných myšlenek a nižších vibrací. Ty byly dlouho masově vnášeny do života na Zemi, aby podněcovaly rozdělení - mezi pohlavími, různými rasami a etniky, různými kulturami atd.- aby se lidská mysl na masové úrovni vycvičila v tom, že násilí je nejlepší způsob, jak řešit problémy, nebo jak vnutit pokrok prostřednictvím okupace země jiných předků. Dokonce jste poměrně nedávno viděli, jak se v různých částech světa dává přednost násilí, které provádějí vlády, jež nejsou vládami, ale zástupci nižších sfér a temné přítomnosti ET, která kdysi dávno napadla Zemi a vytvořila způsoby, jak vládnout Zemi a jejím bytostem. Ačkoli jsou tyto skupiny nyní na odchodu, vytvářejí co největší zmatek a odpor, jak je to jen možné v posledních chvílích na této planetě. Mnohokrát jsme řekli, že jednou z nejvyšších a nejlepších věcí, které můžete udělat pro svou kulturu, svůj svět a svou vlastní cestu Vzestupu, je zaměřit se na pocity Míru a na Univerzální sílu - realitu Lásky, a na vaší vlastní spolutvůrčí moc navrhovat a prožívat život, který vám přináší největší Radost - včetně zdůrazňování a soustředění se na to, jaký Mír můžete ve světě najít, i když jsou některé oblasti ve zmatku.

Čím více se hlásíte ke svému vlastnímu Stvořitelskému postavení - někdo by řekl, že jste kvantoví čarodějové!˝ - tím více si začínáte připomínat, kým skutečně jste. To napomáhá vašemu přechodu do 5D tím, že vás vytrhne ze stavu pasivity a reakce, v němž byli lidé po tisíce let cvičeni žít. Přestanete dovolovat, aby špatné zprávy, nebo temné energie ovlivňovaly váš den a stav vaší mysli, až zapomenete na Radost, do které jste se narodili. Každý den pak začínáte děkovat za vše, co máte, a staráte se o své fyzické a emocionální potřeby jako vzácné malé dítě. Respektujte a podporujte ty oblasti svého života, které vyžadují uzdravení. Věnujte čas pobytu v přírodě a vnitřnímu ztišení, když žádáte o vedení od svého duchovního týmu. Dbejte na to, abyste četli a sledovali pouze to, co vás povzbuzuje - ne to, co vás ruší a snižuje vaše vibrace. Do 5D se posouváte tempem, které je pro vás nejlepší, a zároveň nacházíte způsoby, jak se spojit s energiemi vyšších realit, a klidně a soustředěně tyto energie přivádět do svého dne.

Někteří lidé mají pocit, že se jim při poslechu řízených meditací nedaří dobře zobrazovat. A tak bychom se zeptali, zda byste mohli poslouchat zvukové léčení?, nebo hudbu s vysokými vibracemi? Mohli byste trávit čas v přírodě, nebo pečovat o rostliny v interiéru, nebo trávit čas s dítětem či zvířetem (zvířaty), které máte rádi? Mnozí nacházejí chvíle inspirace při kreslení, nebo malování, hře na hudební nástroj, nebo při tanci, józe, čchi-kungu či jiném pohybu. Najděte si, co vám vyhovuje, co vám zvedne náladu, a pak to dělejte často! Najděte si čas, abyste o tom dali vědět svému duchovnímu týmu: Ukažte mi, co potřebuji vědět teď, jasný způsobem, který uslyším, vycítím, nebo uvidím! Pošli mi svou vyšší moudrost způsobem, který zachytím. Pak mi dej odvahu, abych se jí řídil, i když můj levý mozek tvou moudrost zpochybňuje. Jakmile se posunete ve vibracích výš, pocítíte, že se mnohé věci mění, což už nepochybně cítíte. Vaše intuice (vaše vyšší já, které k vám promlouvá) bude stále jasnější a ostřejší. Mnohem rychleji poznáte, kdy pro vás místo, myšlenka, osoba, událost, nebo informace nejsou vhodné. Budete se stále více vzdalovat od lidí a věcí, které vám nedělají radost, které neplynou s vaší vyšší cestou Světla a které vás nectí.

Nyní nacházíte nové okolnosti, nové formy práce, stravování, cvičení, vizualizace, nebo meditace, které posouvají vaši energii na vyšší úroveň. Stále více si začínáte připomínat, proč jste přišli právě teď, i když to pro vás bylo vždy záhadou. Budete mít také více vnitřních darů, například vycítíte, jak se druhý cítí, nebo co si myslí. To se může týkat rostlin, zvířat, lidí i Země. Budete si stále vmíce uvědomovat svou schopnost samoléčení prostřednictvím svých myšlenek, emocí a očekávání, výběrem léčebných metod a přírodních látek. Poznáte, co vaše tělo potřebuje, dříve než vám to naznačí vnějšími způsoby. Budete vědět, kde žít, jak dlouho tam žít a proč - vycítíte energie konkrétního města, ulice, silnice, nebo čtvrti. Budete vědět, jaké dary použít, abyste pomohli druhým, nebo jen tak pro radost, že tyto dary používáte. Začnete se automaticky spojovat s určitými galaktickými kulturami a civilizacemi z hluboce zakořeněné paměti vašich zkušeností s nimi - kulturami v množném čísle, neboť jste v tomto vesmíru hodně cestovali. Jste univerzální bytosti se smíšenou mezigalaktickou DNA a mnohovrstevnatým éterickým složením.

Abychom odpověděli na druhou skupinu otázek, skutečně existují ti, kteří se proměňují ve Světlo, avšak nepovažujeme to v současné době za nutné ani pravděpodobné pro většinu z vás. Všichni jste schopni přenést se do vyššího světelného vědomí, ať už vaše tělo přejde do čisté světelné formy, nebo ne. Mniši a další, kteří tuto transformaci / proměnu zvládají, strávili delší dobu tím, že každou molekulu těla, mysli a ducha přesunuli do stavu zvýšených vibrací, kdy se jejich tělo musí dostat do stavu čistého Světla. Řekli bychom, aby se mnohem více soustředili na růst duše, na to, aby se stali samotnou Láskou. V tomto stavu jste přišli jako novorozené dítě - a méně na velmi zjevné demonstrace. Jste již stvořeni ze Světla, jinak byste neexistovali na žádné úrovni! Vaše fyzická demonstrace, kdy jste přišli ve fyzickém těle, byla pro vás životně důležitá z hlediska cesty růstu, kterou jste přišli konkrétně prožít. Přesun do 5D znamená, že se zvýšil počet vláken DNA a že jste přešli na vyšší úroveň vědomí, což samo o sobě rodí mnohem jemnější, Světlem naplněnou fyzickou hmotu. Zmizet v zářivém záblesku Světla není podmínkou! Rádi bychom se zeptali: Podívali jste se do tváře vyšší Lásky, do prostoru svého srdce, a viděli jste tam existovat svou vlastní duši? Vaše Světelné tělo vždy existovalo ve vyšších sférách a nyní se rozvíjí ve vašem pozemském životě. K tomu nedojde čistě soustředěním a meditací, ale rozvojem vysokého srdce v lidském těle.

Co se týče poslední otázky, s tím, jak přecházíte do života v páté dimenzi na planetě, která je stále více v páté dimenzi, není astrální cestování podmínkou. I když se vaše schopnost vidět, nebo vnímat to, co se nachází v astrální sféře, může zvyšovat, nemusíte tam trávit čas. Není to vyšší vibrační úroveň. Obývají ji ti, kteří se snaží ovlivňovat pozemský život (ne pozitivním způsobem), a ti, kteří opustili své fyzické tělo, ale z různých důvodů se rozhodli nevstoupit do vyššího Světla, které je přišlo přivítat, aby je přivítalo doma ve vyšších sférách. Řekneme zde, že ačkoli někteří říkají: ˝Po fyzické smrti do Světla nechoďte,˝ doporučujeme vám, abyste to odmítli. Světlo, které člověk spatří po odchodu z fyzického světa, je milující Přítomnost, z níž se zrodila vaše duše. Přichází, aby vás vedlo domů na místo Lásky, ujištění, znovuzrození a Radosti. Vaše životní zkušenost na Zemi v 5D není astrálním cestováním. Foto z aktuálního zpravodajství na http://www.RainbowRoundtable.net

Pokud jste pracovník s energií, samozřejmě občas do této sféry nahlédnete, protože tam ukončujete překážky a rušení, které trápí vaše klienty. Není to však nezbytnou součástí vaší cesty vzestupu. Jsme velmi rádi, že jste tyto otázky položili, protože jsou nyní přirozenou součástí vašeho vývoje - jako jednotlivců i jako druhu bytostí. Tolik se toho nyní děje! Doporučujeme vám, abyste denně pozdravili své Slunce Sol a poděkovali mu za jeho Světlo a pomoc na vaší cestě. A abyste si během dne a večera dopřáli co nejvíce klidných chvil pro sebe, abyste se mohli zastavit a trochu se vnitřně nadechnout a dopřáli si více fyzického odpočinku a chvil duševního klidu., neboť posuny, k nimž nyní dochází, jsou silné a únavné a mohou vyvolat mnoho emocionálního, co jste si možná plně neuvědomovali, že si nyní říká o uzdravení. Tyto otázky představovaly velké problémy a takové, které můžeme jen lehce cestovat do tohoto omezeného prostoru. Přesto vás vyzýváme, abyste psali svůj vlastní příběh a neočekávali, že Vzestup je dokonalá a předem daná věda! V této době nebývalého Světla proudícího vaším Vesmírem se totiž mnohé píše znovu a každý z vás je velkou součástí psaní a vyprávění tohoto příběhu. Posíláme vám mnoho Lásky, drazí, a požehnání pro tuto úžasnou cestu, po které nyní kráčíte. V tom všem nejste nikdy sami.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/02/10/the-collective-becoming-a-5d-being/

Zpět