5344 Enki DNA překryvy Lisa Renee

[ Ezoterika ] 2023-10-23

Astrologický posun minulého měsíce do souhvězdí Panny (16. září - 30. října) zahájil sekvenci událostí pro další intenzivní fázi lunární transfigurace. Ovlivnila zkažené elementály a umělé stroje červené vlny použité k zakódování Enkiho DNA překryvů do andělských lidí. Pokračuje práce na probuzení bílých královen Modrého duhového slunečního draka Reishy na Zemi. To je lunární proces transmutace stínových elementů, které spouštěly Enkiho zakódované překryvy červené vlny do planetární DNA. Minulý měsíc bylo ve Smaragdovém křišťálovém srdci Éire popsáno svaté manželství Bílé královny Kosmické matky a Červeného krále Kosmického otce na kopci Tara, které vrací Smaragdovou diamantovou šablonu Slunce do planetární mřížky. Planetární aktivace katalyzovala následné tsunami neuvěřitelně temného odporu proti Strážcům Christosu. Pomocí umělých mimozemských strojů červené vlny vytváří chaos NAA zbraně k ovládání umělých časových linií, konkrétně legií Enkiho armády.

Nedávné události na mřížce ve Spojeném království otevřely most Bílého duhového oblouku pro Smaragdový řád Elohei-Elohim Anuhazi Mu´a, aby zahájil nezbytnou duchovní obnovu pro ztělesnění DNA jazyka Kosmické matky z jejich autentických arayanských trojitých solárních projevů Reisha Sophie jako přípravu na návrat Bílé královny Smaragdového řádu. Modrá duhová sluneční dračí rodina Reisha z Kosmických duchovních sluncí Eireayanas drží Modré duhové tělo Kosmické matky, které se sjednocuje uvnitř Bílé královny Smaragdového řádu, jež zahajuje obnovu sofiánské architektury, a zaujímá své místo v astrologických sítích hvězd.

Matka světa, Bílá královna Merida, usazená v pozici kosmických hodin slunečních hvězdných sítí s Hůlkou Elaysy při nástupu konjunkce Panny sjednotila činnost se svým hierogamickým mužským protějškem Michaelem-Merlinem. Společně stvrdili rehabilitaci matrice Michael-Merlinova průchodu připojého k sítím 11:11:11 (vertikální, horizontální a diagonální linie probíhající frekvenčními sadami 11D) propojením matrice do Bílého duhového obloukového mostu s cílem zabezpečit linie maji grálu před dalším poškozením Enki DNA, v rámci přípravy na emergentní zrození Kosmických dětí Christos. Merida promlouvala skrze stříbrné semenné proudy Eiras prastarým Kosmickým mateřským jazykem Eireayanas prostřednictvím Paní sedmi lamp v Pleajádách. Přítomnost Matky Světa rezonovala v celé matrici Slunečního Logosu jako Betlémská hvězda aktivovaná v katedrále Matky Elaysy, v níž se první akce jejího mluveného slova projevila v duchovní formaci nově vytvořeného bílého diamantového posvátného svatebního oděvu Sofie. Byl osázen markýzovými diamanty vyzařujícími hudební signatury Christos-Sophia a různými duchovními tituly udělenými Božstvím.

Aktivace ducha Eireayanas umožnila vzestupujícím Hvězdným semenům Christos zbavit se své mimozemské hybridizační historie, klonů falešné identity a anorganických lunárních genetických modifikací ze svých 1D atomárních tělesných vrstev, které umístily Enkiho DNA překryvy na organickou šablonu Diamantového Slunce a zablokovaly tak DNA signál autentických Kosmických Elohei Božích Rodičů. Sofijská iniciace představuje transmutaci lunárního ženství, vyčištění otisků lunární matrice a záznamů lunárního vědomí a související mimozemské hybridizace Enkiho DNA Překryvy. Planetární aktivace rozpoutala příval solárních duchovních sofiánských bílých stříbrných plamenů a diamantových stříbrných semen, které podnítily radikální frekvenční posuny na planetě, čímž otevřely kosmické brány pro návrat různých Arajanských trojitých sofiánských vyjádření Solární Reishy a zástupců Smaragdového řádu Yana, jako je Anuhazi Mu´a.♠️ ♣️ ♥️ ♦️♠️ ♣️ ♥️ ♦️

Z rozdělených částí planetárních časových linií vznikají další šablony slunečního štítu Kosmických hodin. Sférická oblast Duhových mostů slouží pro přicházející identity slunečního vědomí. Tato vyšší sekce se posouvá do úplného souladu se solárním kalendářem Kosmických hodin a jejich šablonou štítu Smaragdových hodin. Vzestupné vlny vyžadují odstranění lunárních překryvů, včetně atomové transmutace poškozených prvků na úrovni 1D základního štítu a extrakci Enkiho DNA překryvů a souvisejících Enkiho kůží používaných k falšování nebo klonování identit pro útočníky NAA a podvodné duchy.

Znovuobjevení původní Anuhazi Mu´a z Tiamat spolu s vytvořením Bílého diamantového posvátného svatebního oděvu Sofie zasáhlo bleskem hrůzy mysl NAA, kteří ukradli Smaragdové krystaly Kosmické svaté matky s jazykem DNA Matky života v domnění, že trvale zmrzačili její ztělesněné zástupce a nakonec navždy eliminovali její existenci z této reality. Díky zvýšenému chaosu v důsledku rychlého frekvenčního posunu během současné fáze trifurkace, se začaly další fáze duchovní bitvy v závěrečném střetu o planetu. Ve fyzické realitě se to projevilo spontánním nástupem hrůzných a brutálních událostí na Blízkém východě, které prosazují agendu třetí světové války. Žhavé konflikty se odehrávají kolem epicentra kontroly nad druhou dimenzionální planetární hvězdnou bránou, Chrámovou horou, která měla dříve přístup k přízračné červí díře Tiamat pro portálové skoky skrze vrstvy 11D.

Někteří z nás se probouzí a stávají se duchovními dospělými v místnosti. Proto tyto informace nejsou určeny všem. Skrytá historie, která se nyní odhaluje, je hustě nabitá mnoha složitostmi a je obtížné ji zpracovat. Účelem těchto informací je správný kontext. K vyřešení genetických hybridizačních problémů andělské lidské rasy se musíme nejprve probudit, abychom hledali pravdu a věděli, že problém existuje. Až uvidíme přesný zdroj globálních problémů, pak můžeme klást správné otázky. Technologie umělé inteligence byla tajně použita k terraformaci planety, aby se stala pohostinnou pro vetřelce a jejich programy mimozemské hybridizace s lidmi. Jsou zdrojem bujícího duchovního odpojení a poškození krystalického genu. Genetické hybridizační poškození nahromadilo v andělích obrovské množství pohřbených traumat andělské lidské rasy, která se dále rozpadá projevy masového vnitřního i vnějšího násilí. Když je správně identifikujeme, můžeme podnikat kroky k efektivnějšímu řešení problémů a zůstat v souladu s přírodními zákony. Smaragdoví strážci nás upozorňují na to, čemu je lidstvo v této konkrétní fázi vystaveno a proč planeta a lidstvo prochází masovou extrakcí Enkiho překryvné DNA. Konfrontace vyplavují a vynucují vystěhování invazních druhů. To iniciuje náhlé fyzické očisty od miasmat, genetické očisty předků a hluboké buněčné duchovní očisty.

Narušení přírody, exploze Maldek, mimozemští návštěvníci
Mechanika univerzálních zákonů je v dokonalém souladu s organickými živými výtvory. Podstata zla se projevuje jako přímý důsledek porušení přírodních zákonů. Narušování přírody je synonymem duchovního odloučení a bolestného utrpení. Porušování přírodních zákonů, například genetické experimenty a hybridizace původní andělské lidské DNA s cílem vytvořit z vědomých otroky, kteří by sloužili protilidské vetřelčí agendě, jsou hlavní historické události na časové ose, které spustily duchovní odpojení, jímž lidstvo trpí v rukou skupiny Belial. Vkládání překryvů DNA Enkiho do lidstva začalo během orchestrace několika invazí NAA na planetu pod přímým dohledem mistra genetika, klonovaného mimozemského hybrida Sa´am-Enkiho a jeho sirianských bratrů Annunaki, kteří se na Zemi zřítili během válečných konfliktů na Marsu, jež vedly k úplnému zničení planety Maldek.

Následné škody a destrukce ve sluneční soustavě po výbuchu Maldeku vysídlily mnoho maldeckých plazích druhů, a některé se ocitly na Zemi. Velekněžky Annunaki se dozvěděly, že planeta je úložištěm univerzální genetické knihovny, kterou pěstují záhadné nepřítomné síly dávných stavitelských ras, ty, které známe jako Smaragdové zakladatele Elohim. Smaragdoví zakladatelé Elohim navrhli a osadili mnoho živých zahrad plných rozmanitých druhů, díky nimž se na této planetě mohli vyvíjet, protože lidská rasa andělů Kristos Diamantové slunce byla vytlačena z původního světa Taran, a měli působit jako strážci genetické knihovny a také ochránci sítě smaragdových krystalů srdce Univerzální matky života (Tiamat). O tuto nádhernou přírodní zahradu v nejranějším stadiu evolučního růstu pečovali Maharadži ze Síria B a Melchizedekové s modrým paprskem z vnitřní Země. Mnozí byli duchovně vedeni Anuhazi Mu´a prostřednictvím smaragdových krystalů napojených na Tiamat, v nichž se nádhera přírodních krás planety jevila jako Edenský ráj pro přicházející diváky.

Při pohledu na nádhernou svěží zeleň, rozlehlé posvátné hory a rozmanité živočišné druhy se okamžitě rozhodli, že si planetu přivlastní. Na planetu vstoupili po válečných konfliktech na Marsu a výbuchu Maldeku, a zahájili duchovní válku o původní andělskou lidskou DNA. Vetřelci z řad sirianských Annunakiů a agresivních Maldekianů neustále porušují přírodní zákony a neustále se snaží prosadit svou nadvládu tím, že klonují a vkládají do planetární matrice své vlastní reptoidní druhy a hybridy umělé inteligence, takže se pomocí klonovaných identit a genetickou modifikací stávající planetární DNA.

Tím se dostáváme ke složitým problémům systému smíšené reality způsobených různorodými programy hybridizace Sirian Annunaki, které se rozšířily a dále rozvíjely na Nibiru, jež fungovala jako základna pro genetické laboratoře. Laboratoře sloužily k testování pokročilých technologií umělé inteligence, které se používaly nejen k vytváření klonovaných těl pro sebe k plnění specifických úkolů, a také při klonování zbraní pro antikristovské inverze pomocí nošení kůže ENKI DNA. Tato kůže jako maskovací zařízení dává svému nositeli schopnost měnit podobu do identity jiného jedince po naklonování vzorků jeho DNA. a následným nošením na svém těle. Vnější membránová kůže pomocí umělých hologramů mění vzhled.

Klonovací technologie byly dány luciferiánským pokrevním liniím Belial Sun, které uctívaly sirianské Annunacké protáhlé reptiliánské hybridní lebky a jejich hybridní linie Nefilim jako své luciferiánské mimozemské bohy. Mysl ovládá lež a svět řídí banda negativních mimozemšťanů maskovaná v klonované Enkiho kůži. Kůže je holografickou technologií AI, která přispěla ke zkažení elementálů v planetární matrici molekulárními zhutňujícími účinky stlačené 666-uhlíkové atomové struktury spolu se syntetickým červeným vlnovým kódováním Enkiho DNA. Hmota je neustále infikovaná nosnými vlnami vložených strojů AI.

Po zničení Maldeku pokračovaly genetické modifikace, při nichž skupina Belial NAA zaváděla nové klonované humanoidní druhy spolu s opakovaným vkládáním klonované DNA Enkiho po každém kataklyzmatickém velkém resetu spolu s přimícháváním dalších kombinací reptiliánských druhů do lidského genofondu v rámci svého hybridizačního programu a plánu terraformace. Toto metodické vnášení reptiliánské DNA Enkiů do planetárních hvězdných bran a lidské biologie bylo využito k narušení organických chemických procesů přírodních prvků, které jsou potřebné k sestavení diamantové andělské lidské DNA, jež vyžaduje syntéza bílkovin pro vyšší sestavení DNA.

V současné době vstupujeme do cyklu, v němž vzestupující planetární matrice a probouzející se Hvězdná semínka zahajují proces detoxikace od ENKI DNA ze své chemické DNA, biologického záznamu DNA rodiny původu a původních duchovních záznamů DNA, jak jsou sladěny s instrukcemi DNA Diamantového slunce stanovenými Kosmickými Božími rodiči a Osobním Kristem. Detoxikační a očistný proces chemických a fyzických záznamů DNA, začne probíhat přirozeně a s přímou podporou Kristových strážců, pokud je to duchovní poslání, které jste si vybrali a pro které jste se inkarnovali v tomto období planetárního vzestupu.

Klonovaný reptiliánský hybrid Sa´am
Pro pochopení historie genetické hybridizace DNA Enkiho něco o historii klonované hybridní entitě Sirian Annunakiho jménem Sa´am, která byla vyšlechtěna na Plejádách, aby se vyvinula v mistra genetika a návrháře života pro službu antikristovským silám Siria A a Belial Sun Nibiru. Starověcí sirianští patriarchové Annunaki toužili po dalším dobytí Země, stát se otrokáři božích králů, kteří geneticky patří k planetě Zemi - krystických ztělesnění Diamantového slunce slunečních synů a dcer Kosmických Božských stvořitelů Elohei, andělských lidí.

Sa´am se později vyvinul v samozvaného božího krále Země jako Sa´am-Enki-Osiris a přenesl své vědomí do různých plazích forem. Nakonec experimenty našel genetickou stabilitu, když se spojil s růžovými liniemi Elohei Rubínového řádu s DNA Rubínového slunce. Díky kódování hybridizace DNA Elohimů a Nefilů Rubínového slunce byl schopen pro sebe geneticky zkonstruovat nesmrtelné tělo Adonise a existovat v tomto vyrobeném klonovaném těle po několik tisíc let. Pokračoval by, pokud by dokázal lidi klamat, aby ho uctívali jako krále bohů. Vkládal by do něj své překryvy s červeným vlnovým trojzubcem Enkiho DNA, zatímco by se maskoval jako Osiris-Ježíš Kristus a další klíčové archetypální postavy podobné Kristu, protože to bylo navrženo za účelem vysávání kolektivního vědomí andělského lidstva pro sklizeň energetického looshe pro své pokračující protilidské agendy.

Jeho úkolem bylo vytvořit masivní antikristovskou Enkiho armádu, aby kolonizoval planetu Zemi hybridizovanou genetikou Belial Sun Sirian Annunaki jeho reptiliánského otce. Vytvořil hybridní klon v umělé děloze s vlastní DNA královských dinoidů smíchanou s mer-vodním genetickým materiálem ze zajaté Univerzální matky života - Bílé bohyně z Tiamatu. Dračí otec Anu se představuje jako dávný patriarcha toho, co se nakonec stalo hlavními frakcemi sirianských Annunaki Belial Sun. Ty zahrnují současné thothianské luciferiánské gestaltové vědomí, a jeho klonované potomky Sa´am-Enki a Enlil. Společně označované jako entity TEE se zformovaly do nesvaté aliance plazovitě-insektoidních duchovně zlomených zločineckých myslí. Ty se zvrhly v psychopatické teroristy provozující své podniky na zotročování lidí ve sluneční soustavě. Jako falešní mimozemští bohové povýšili na nejdůležitější klíčové postavy stojící za organizovaným náboženstvím. Kolektivní entita skupiny Belial vedená krutým válečnickým patriarchou a misogynním otcem Anuem se pakovala jako Jahve, další klonovaný bratr Enlil se maskoval jako Jehova a společně toto duo požadovalo, aby je pod trestem ohně a síry pozemšťané uctívali. Tím zahájili archontské strategie podvodu pro úplné zotročení lidstva kontrolou mysli spolu s promyšleným plánem kolonizace planety Země jako jejich dobytého území a otrokářské farmy.

Když falešní mimozemští bohové vedli svou luciferiánskou vzpouru a následné invaze k dobytí planety Země, pustili se samozvaní bohové do vymýšlení různých mimozemských hybridizačních programů, genetických experimentů, sociálního inženýrství a náboženských metod kontroly mysli, aby na Zemi vytvořili otroky vědomí. Hlavní konstruktér života pro skupinu Belial - Sa´am-Enki, zahájil první z mnoha genetických experimentů klonování a hybridizační šlechtitelské programy. Od velkých protáhlých lebek svých budoucích potomků Sirian Annunaki Nefilim se zrzavými vlasy až po výsev neandrtálců, kteří jsou pozůstatkem Enkiho předchozích projektů pro výsev antikristovských druhů. Hlavním účelem vysetí antikristovských druhů na planetu je boj proti již existujícímu původnímu obyvatelstvu, konkrétně ras Esenů Christos. Proto byli neustále podněcováni k válce a genocidní nenávisti, aby nakonec zničili všechny zbytky DNA Diamantového slunce v pozemské populaci.

Galaktické války, zrada univerzální Matky života
Klonovaný sirianský reptilián Annunaki jménem Sa´am se nachází v druhém harmonickém vesmíru a snáší masivní odezvu Orionských válek, v nichž chce mnoho generálů konečně zničit princip Univerzální matky života v celé této sluneční soustavě známé jako Tiamati. Sa´am je hluboce rozpolcený příkazy k vyhlazení, protože v jeho krvi je uložena vzpomínka na bohyni Mer Matku na Tiamatu. Je fascinován genetikou příbuznou obojživelníkům, kterou sdílí s klonovanou reptoidní sestrou Isis. Podle příkazů svého otce Beliala má získat naprostoiu moc ve sluneční soustavě prostřednictvím úplného zničení principu Univerzální Matky života. Reptiliánské armády věří, že patriarchální mužství je nekonečně nadřazeným vládcem. Hodlají zničit existenci Matky života a jejích Slunečních bohyň, které byly Anuhazi Mu´a zasvěceny do tajemství vesmíru. Dále se má zmocnit všech znalostí Kosmické matky shromážděných z Kosmické síně záznamů, uložených ve smaragdových krystalových sítích, a získat tak přístup k nejpokročilejším technologiím záznamů dávných stavitelů a smaragdových zakladatelských schémat Vesmíru, které jsou chráněny v diamantovém jádru Bílého slunce Tiamat.

Během Galaktických válek po sobě zanechali naprostou zkázu. Vědomí rozmanitých druhů, které se nasátím skrze černou díru dostaly do nižších harmonických vesmírů, geneticky zmutovala a rychle degradovala. Ztratila svou delší životnost a znalosti o svém dávném původu a předchozí historii. Tyto a další tragické události přinesly metatronický zvrat a jeho projevy protiživotního zla. Spojily obrovskou frustraci mnoha vyspělých reptiliánských druhů, které byly vytlačeny nebo se potulovaly po sluneční soustavě. Některé z těchto frakcí sirianských Annunaků se dále kumulovaly do negativních behaviorálních mutací, jež se projevovaly nadměrným násilím vůči dobývání jiných druhů, které přímo podléhaly psycho-duchovní kontrole.

Kdysi ušlechtilé a mírumilovné rasy Síria A z druhého harmonického vesmíru rychle upadly do zoufalého využívání umělé inteligence a pokročilých technologických strojů k vytváření klonovaných jedinců a armád. Neustálé opakování klonování a genetických modifikací se časem rozpletlo do rozmanitých příkladů, které v časové ose vyvolaly události zlomyslné a násilné destrukce, při nichž do mnoha světů začaly pronikat extrémně zvrácené a sadistické deformace, které byly napadány sousedními entitami černých děr a plazovitými insektoidními druhy, jež se dobrovolně mutovaly do hybridů a klonů umělé inteligence výměnou za nesmrtelnost a superschopnosti. Stejně jako rasy Zeta tyto frakce sirianských Annunakiů rychle ztratily schopnost inkarnovat se do organické planetární biologie, která vyžaduje kompatibilitu s duší světa planety. Staly se stínovými bytostmi nebo vědomím měnícím podobu v geneticky upravených tělech. Klonovaná těla nemohou přirozeně vzestoupit nebo se vyvíjet, je pro ně nemožné otevřít dimenzionální dveře bez andělských lidských bytostí, které si zachovaly některé ze svých vrozených duchovních spojení světelného těla s duší planetárního světa.

Sa´am-Enki byl hybridním klonem vytvořeným z genetické linie Anu sirianského otce Annunaki reptiliána, který v sobě uchovával buněčné vzpomínky z historie Elektrických válek, Plejáďanů a Nibiruianů, kteří se účastnili invaze, a pomalu padaly do chaotické temnoty, která pohlcovala některé druhy prostřednictvím genetické digrese. Původní motivaci z pohledu Sa´am-Enkiho jako mistra genetika lze tedy považovat za racionální s jistým zábleskem příčetnosti, protože v této fázi si zřejmě neuvědomuje, že byl svým otcem navržen, aby se stal luciferiánskou antikristovskou silou, jejímž cílem je vyhladit veškerou genetiku Zakladatelů Christos a dobýt Zemi pro své sirianské bratry Annunaki. Jeho hlavní motivací je ušlechtilá snaha zachránit jeho preferované genetické linie a druhy založené na reptiliánech před naprostým vyhlazením útočníky z černých děr, kteří přišli z paralelní reality a vedli proti nim agresivní válku.

V galaktických válkách ztratili mnoho svých rodinných příslušníků. Možná sestoupili do černé díry nebo byli vcucnuti do přízračné matrix. Starobylé sirianské reptiliánské linie Annunaki jsou geneticky modifikovaná rasa antikristů, která byla opečovávána entitami černých děr, aby se postavila Smaragdovým zakladatelům a vyhladila je. Poukazuje to na historii neustálých genetických modifikací, které provozuje skupina Belial Group, dodnes poměrně aktivní v prosazování transhumanistických cílů v oblasti klonování a hybridizace umělé inteligence (nedávné injekce). Enkiho armády jsou tvarově proměnlivé reptoidní sirianské entity Annunaki, které byly původně reprodukovány z DNA patriarchy Otce Anu, a později vložením Sa´am-Enki-Osiris jako klonu trojitého slunečního mužského principu. Snaží se o pokračování výbojů genetických druhů založených na reptiliánech a prosazování jejich válečné nadvlády a ovládání mysli v celé Univerzální časové matrici, aby Kosmická matka a trojitý sluneční dceřiný princip byly za každou cenu zničeny. Tajný plán otce Anu, který se naklonoval jako Sa´am-Enki-Osiris, byl odhalen s jasným cílem zcela zničit Tiamat, Christos Sofii a Kosmické zakladatele Elohei. Sa´amův záměr a osud mu nebyl sdělen předem, otec a kolegové očekávali, že bude plnit naprogramování jako mistr genetik pod hrozbami utrpení a trestu smrti. To je zdroj jeho fascinované hrůzy a genové závislosti najít si nesmrtelné tělo, aby se osvobodil, a nakonec našel správnou kombinaci s DNA matčiny linie Rubínového slunce, která byla také použita ke zplození Nefilim.♠️ ♣️ ♥️ ♦️♠️ ♣️ ♥️ ♦️

Sa´am-Enki-Osiris se stal prominentní figurou připravenou stát se nástrojem k provedení rozsáhlého úkolu zničení principu Matky života Tiamat spolu s probíhajícím genocidním plánem, a to na základě manipulace svého Belialova otce Anu. Vzal si vlastní autonomii, aby zdokonalil své genetické dovednosti, které někdy šly proti jeho Otci, když se postavil na stranu velekněžek svého vlastního reptiliánského rodu. Sa´am-Enki-Osiris se však dále klonoval do Marduka, který se nakonec stal konečným ničitelem logu Tiamat a následně dobyl Nibiru. Proměnil ji v bitevní velitelství pro organizování rostoucích klonovaných siriansko-annunackých armád Thoth-Enki-Enlil-Zephilium (Zetas), které Sa´am-Enki zorganizoval pro provoz nibiruánských základen rozmístěných po celé planetě a sluneční soustavě.

Bohužel díky vývoji neustálých válečných strategií vyhlazování druhů, které nebyly pod jeho genetickou kontrolou, pomocí několikanásobné série modifikací DNA Enkiho, se tato klonovaná entita během tisíců let zvrhla v protiživotní zlou inkarnaci prohnaného luciferiánského hlavního genetika pro Belialská slunce. Sám sebe jmenoval bohem země Enki, což bylo dále využito během sumersko-egyptské invaze. Sumerské tablety obsahují některé z propagandistických výroků o velikosti, která je popisována jako Enki, a jsou mu připisovány zásluhy jako stvořiteli všeho. Vyprávění pokračuje tím, že je stvořitelem lidstva, že je velkým architektem nebo dokonce mistrem zednářem.

Během časové osy této samozvané vlády se jeho vědomí stále více mentálně štěpí na další podosobnosti, zatímco on sám zalidňuje fragmenty sebe sama do démonických stínových hierarchií tvořících Rudý trojzubec. Sestup jeho vědomí se propadá do naprosté nesoudržnosti a šílenství. Je plně posedlý experimenty s umělou inteligencí a neustále se klonuje do genetického materiálu jiných druhů v šílené zuřivosti, kdy chce mít naprostou kontrolu nad každou drobností kolektivního lidského rodu a planetárních aktivit pod vedením hierarchie Kontrolorů. Spolu s náhlými násilnými výbuchy infantilních projekcí vlastní oslavné exaltace při přístupu k božským schopnostem stvořitele, v nichž ovládá časové linie a geneticky upravuje humanoidní bytosti záměrně vytvořené s vloženým syntetickým jazykem zaznamenaným v jeho obrazu DNA, protože jím vytvořené klony se s každou další generací potomků stávají defektně násilnými a stále zvrácenějšími.

Univerzální matkou života je Tiamat
Kosmická matka při rekultivaci bílého diamantového jádra loga Tiamat odhalila prastaré záznamy Smaragdového zakladatele původního jazyka Anuhazi Mu´a, který byl vyslovován a zpíván jako univerzální princip Matky života pro budování a správu stvoření. Rodina Modrého slunečního draka Reishy byla stvořena Kosmickou Matkou, aby ztělesňovala její prastarý hudební jazyk Sofiina kódu přenášený z jejího Bílého diamantového Slunce a Smaragdového křišťálového srdce v rámci 48vrstvé matrice Smaragdového křišťálového srdce.

Jazyk DNA Kosmické Matky života nastavuje elektromagnetické tóny pro architektonické holografické vzorce pro přesné uspořádání buněčné abecedy pro běh přenosů DNA Diamantového slunce v celé síti Smaragdových křišťálových srdcí, které se kdysi sbíhaly do planetárního jádra bílého slunce Tiamat a vytvářely síť 10D Sluneční hvězdy (Shara). Bílé diamantové jádro fungovalo v součinnosti s modrým duhovým safírovým štítem 10D Galaktické brány, aby kodifikovalo frekvenční sady pro organickou dvouvlnnou a třívlnnou architekturu Kryst-Krystallah pro frekvence Christos a Smaragdové dračí templářské hodinové štíty nastavující organické dimenzionální časové vlny pro celou Univerzální časovou matrici.

Modrá duhová sluneční dračí rodina Reisha z Kosmických duchovních sluncí Eireayanas jsou Trojité sluneční bohyně Tiamat. Jsou Univerzálním principem Matky života ztělesněným v sítích slunečních hvězd, které mluvily genetickým jazykem Kosmické matky Smaragdového krystalového srdce, jak jej využívají Smaragdoví boží tvůrci světa Kristos. Druhům, které nebyly zrozeny a ztělesněny v Rodu Arajanů Smaragdového řádu bylo údajně zakázáno přistupovat k tomuto jazyku matrice stvoření ze Světů bohů nebo se jím učit mluvit, což vyvolávalo velké konflikty a zášť vůči obyvatelům Tiamatu, kteří měli za úkol chránit mateřský jazyk a jeho kosmické záznamy. Mateřský jazyk byl považován za neodmyslitelnou součást principu stvoření Univerzální matky života, který se spojoval s Elaysou Slunce a jejím genetickým jazykem Smaragdového krystalového srdce Bílého slunce Arajanů, Anuhazi původem z 12D Aramateny, která držela organický stvořitelský kód a buněčnou abecedu, jež tvořila DNA jazyk Smaragdového slunce Smaragdového řádu Kosmických Christos dávných stavitelských ras.

Během válečných konfliktů, které vyústily ve zničení Tary a Tiamat, tak Svaté mateřské kněžky, které ztělesňovaly vyšší stvořitelské znalosti Smaragdového řádu Elohei, používaly také buněčnou telepatii k přenosu a vyslovení genetického jazyka do manifestace, který dále budoval organickou architekturu časových linií a hvězdných bran. Řídili kantarianské sluneční draky, jak po Tisícileté válce opravit energetickou integritu mateřského oblouku a obloukových zón pomocí modré duhové architektury Smaragdového řádu Kristos Azura. Jazyk stvořitelů Bílého diamantu Elohei Matky Slunečních draků byl přenášen z Kosmické trojmatrice elajských polí skrze Elajskou hůl, jak ji přijal Smaragdový řád Melchizedek Yanas ve formátu Sluneční dcery Kosmické matky. Původní jazyk Smaragdového srdce Anuhazi pochází z 1. matrice stvoření Smaragdového řádu.

Ženy Trojité sluneční bohyně - velekněžky Elohei z linie Anuhazi kočičích a leonských ras byly vystopovány a nejprve zajaty, aby byly zotročeny mužskými reptiliány Annunaki, a poté se vydaly po liniích reptiliánských velekněžek - bohyň, které byly věrné principu Matky života, který reptiliáni Annunaki označovali jako Tiamati. Sa´ am-Enki-Osiris následně převzal velkou část orchestrace, aby získal kontrolu nad jazykem Boha stvořitele Elohei Kosmické matky, který byl vložen do otisků DNA Diamantového slunce v časové matrici, spolu s využitím mocné síly tvořivých sexuálních energií trojitého slunečního ženského principu zakódovaného do sluneční hvězdy genem krystalu.

V mnoha válečných konfliktech bylo cílem Belial Sun Annunaki a Black Sun Drakoniánů zmocnit se a pošpinit čistotu trojitého slunečního ženského principu Elohei Smaragdového řádu Yanas ve snaze o získání naprosté nadvlády a moci nad Univerzální časovou matricí. Všechny linie Anuhazi Mu´a a Matky Elohei se staly terčem pronásledování. V průběhu časových linií a byly neustále shromažďovány pro různé šlechtitelské programy a genocidní kampaně. Další zajímavé ženy byly vybrány pro genetické experimenty a byly uvězněny na základnách kontrolovaných Nibiruany, kde je podrobili sexuální zvrhlosti, mimozemské hybridizaci, umělému oplodnění, klonování a různým traumatickým ohavnostem navrženým ke zničení jejich přímého duchovního spojení s posvátným genetickým jazykem DNA Diamantového slunce kosmických stvořitelů Christos Solar Dragon, a to rozbitím jejich trvalého semenného atomu s vnitřním smaragdovým krystalickým srdečním spojením se Svatým mateřským obloukem, plameny svatého ducha amoraea a kosmickým duchovním tělem.

V současnosti se vynořují témata Sa´am-Enki-Osiris Annunaki vedených skupin, které se přímo podílely na novějších dějinách sumersko-egyptské invaze, při níž Anu-Enki-Enlil a Annunaki Nibiruian Thothian Zephilium přátelé zaútočili na Christos zakladatele a odpojili vyšší DNA lidstva tím, že zakódovali buněčnou abecedu Smaragdového řádu Elohei mateřského jazyka v matrici. To je jediný genetický jazyk, kterým se mluvilo ve všech andělských lidských rasách a koloniích na planetě, dokud invaze NAA nezmátla lidský jazyk tím, že obrátila buněčnou abecedu v lidské DNA. Když byl Sa´am Enki pomazán jako hlavní genetik, aby pokračoval v modifikaci a klonování andělské lidské rasy do podřízenosti jejich mimozemským otrokářům, otec Anu a klonovaný bratr Enlil se vydávali za falešné mimozemské bohy organizovaného náboženství a vedli masy do duchovního útlaku a náboženské kontroly mysli tím, že nesou podpisy Jahveho a Jehovy.

Sírianská reptiliánská hybridní bytost Annunaki Sa´am-Enki se tedy podílela na různých genetických modifikacích a klonovacích experimentech prováděných na andělské lidské rase; tyto experimenty vedly ke vzniku mnoha druhů padlých andělů a klonování dalších humanoidních druhů, aby zamlžily genetické vody na Zemi, například historii neandrtálců a nefilů. Sa´am-Enki-Osiris byl samozvaným mimozemským bohem dobyté planety, a navrhl mnoho genetických hybridizačních programů na andělských lidech, aby do nukleotidů lidské DNA vložil svůj zvláštní syntetický genetický podpis.

🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫

Sa´am-Enki-Osiris se tak snažil naklonovat lidstvo, aby uspořádal buněčnou abecedu a vytvořil syntetické genetické jazyky, v nichž by se mohl kodifikovat jako vyhlášený Bůh Král Země En Ki, přičemž cíleně vytěžil jazyk Smaragdového krystalu srdce Kosmické matky Anuhazi. Nárokoval si smaragdové krystaly jako svůj vlastní luciferiánský výtvor coby podvodný Kristus. Dále zakódoval organický kódový jazyk Kosmických rodičů Elohei a jeho dialekty, jimiž kdysi mluvila andělská lidská rasa. Se zhroucením magnetického pole byly jazky zapomenuty a došlo k odpojení DNA tím, že pustili zpětné proudy skrze síť planetární mřížky. Magnetický kolaps a zavedení měsíční matrice umožnily vložit mimozemskou genetiku, implantáty a holografické vložky do planetární sítě, přičemž se zaměřili na andělské lidi prostřednictvím různých metod genetických modifikací v průběhu mnoha tisíc let.

Hybridizace pro programovatelné vestavěné řízení DNA
Hybridizace andělských lidí s geneticky upravenou DNA Enkiho byla navržena pro samonaváděcí otrocký systém vědomí sirianskými frakcemi Annunaki ze skupiny Belial. Využili automatizované opakované vkládání klonovaných zfalšovaných identit s kódováním Enkiho neustále generovaných červenou vlnou Umělého stromu života nebo časových linií AI. Funguje to jako sofistikovaná antikristovská zbraň ke zmatení lidstva v duchovním boji o rozeznání dobra a zla. Během závěrečného konfliktu probíhá temné rušení s cílem zaměnit identity antikristovských sil s autentickými identitami sil Strážce Christos. Lidé, kteří asimilují a ztělesňují instrukční sady ENKI DNA SKIN, mají snadněji ovládanou mysl geneticky manipulovanými silami NAA, protože genetická modifikace dává tomuto jedinci pocit energetické známosti a duchovního spojení s vetřeleckými rasami.

Informační válku vedou holografickou vložkou s klonovanou identitou implantovanou do bioenergetického pole cílových jedinců, aby je zmátly při ověřování, kdo je kdo. Důmyslnost maskovací technologie červené vlny a klonovaných identit v Enkiho DNA kůži také ztěžovala některým vyšším řádům Strážců určení skutečné historie ověřených identit, dokud planeta nevstoupila do Kosmického energetického cyklu během hierogamické události Kosmického dvojčete kosmických Melchizedekových Sluncí na začátku tohoto roku.

Systém klonů červené vlny Enki byl vybudován k usměrňování energetické síly thothiánských luciferiánských pokrevních linií, kontrolorů Země, a k udržování uzavřeného systému inverzí proti životu, který je prosazován prostřednictvím masové generace mimozemských strojů červené vlny produkujících nekonečné množství vnořených holografických vložek klonované a replikované antihumánní architektury zakódované v instrukčních sadách DNA Enki na lidském bioenergetickém poli. Tyto deformace proti životu způsobené negativní mimozemskou invazí jsou tím, co v současnosti pohání masovou psychologii zla, jako jsou kulty smrti, obětování lidské krve (SRA), a v konečném důsledku vedou k masivní bolesti a utrpení, které se projevuje ve všech formách života, když jsou klonovány, ovládány myslí a upadají do padlých andělských nebo démonických stavů násilného vědomí.

Vedeni přímo Kosmickými božími rodiči Elohei, planeta a mnohá probouzející se Hvězdná semínka jsou prvními prototypy vzestupu, které začínají detoxikovat syntetické překryvy ENKI DNA SKINS a vstupují do procesu čištění miasmatu předků, zbavování se reptiliánského ocasu a čištění mimozemské hybridní genetické modifikace chemické a fyzické DNA organického diamantového slunce andělské lidské biologie. Planeta a vzestupující skupiny Christos vstupují do fáze trifurkace, kdy se naše fyzická a chemická DNA očišťuje a detoxikuje od genetických deformací a parazitických entit spojených s překryvy DNA Enkiho, což bude mít za následek fyzické symptomy vzestupu a různé duchovní iniciace.

Vynořuje se stále více informací týkajících se mimozemských vetřelců, kteří se genetickou manipulací s lidskou DNA snažili o plnospektrální nadvládu. Programovatelné vložené ovládání bylo umožněno manipulací s přirozenými chemickými procesy lidské DNA, jako je syntéza bílkovin. Sa´am Enki objevil, že je možné naprogramovat instrukce přímo do nukleotidů a chemických procesů andělské lidské DNA, pomocí instrukčních sad DNA-RNA odpojit vyšší řetězce DNA z cukr-fosfátů a elektromagneticky umístit překryvy syntetické buněčné abecedy s reptoidní signaturou. Bezdrátové signály blokují organické signály DNA.

NAA po tisíce let vkládali programovací instrukce přímo do prvků bílkovinných řetězců - nukleotidů lidské DNA. Mají za cíl extrahovat a odstranit funkční složky DNA diamantového slunce. Prostřednictvím elektromagnetické technologie, injekcí a dalších toxických expozic, se zapínají a vypínají genetické spínače a lze manipulovat s prvky nekódujících a kódujících částí DNA a zamíchat je zavedením chybných bílkovinných instrukčních sad.♠️ ♣️ ♥️ ♦️♠️ ♣️ ♥️ ♦️
Sa´am - Enki použil tyto znalosti, aby se přetvořil Adonise. Syntetické podpisové vložky vkládá do zbytků aktivních bílkovinných řetězců, aby zakódovaly cizí hybridizační podpisy do andělské lidské DNA. Vymazal nebo umístil umělé překrytí původního jazyka stvořitele, vymazal jazyk DNA Matky a vložením svého vlastního syntetického jazyka do instrukčních sad lidské DNA si nárokoval lidi jako svůj otrocký majetek. Opakované porušování přírodních zákonů a zotročování lidstva se konečně chýlí ke konci. Chemické DNA plány andělského lidstva se zbavují reptiliánských kůží ENKI a umělých kódů červené vlny.

Chemické látky života řídí lidskou DNA
Chemické látky jsou látky složené z jednoho nebo více prvků spojených dohromady, které obecně indikují chemickou interakci, která probíhá mezi látkami. Chemická látka je forma hmoty, která má stálé chemické složení a charakteristické vlastnosti. Bílkoviny v DNA jsou chemickými látkami života. Lidská biologie má stejné chemické složení jako makrokosmická struktura planetárního těla, která má šablonu DNA pro chemické látky DNA merkaba světelného těla. Chemické složení, jemuž je probouzející se lidstvo v současné době na měnící se planetě vystaveno, vytváří proces atomární transdukce, který mění elementární složení lidské biologie, zejména s nástupem očišťujících překryvů DNA Enkiho. Souvisí s aktivním duchovním bojem biologické zbraně a rychle se měnícím planetárním tělem, které se znovu napojuje na Matku života. Vyšší vyjádření každého jednotlivce musí učinit volby, ať už si je jednotlivec této volby vědom, nebo ne.

Lidské tělo musí ve své šabloně DNA aktivovat minimálně čtyři dimenze frekvence, aby mohlo generovat chemické sekvence DNA pro posun lidské biologie do vyšších dimenzí mimo současné místo, odkud bylo inkarnováno do této 3D sféry. Pokud jedinec zůstane v rámci jeho šablony DNA ve 3D, je uzamčen ve 3D prostoru, ve kterém se narodil. Bytost není schopna absorbovat chemické sekvence DNA, které umožňují fyzickému tělu projít procesem atomové transmutace, jenž vylepšuje elementární tělo, aby se doplnily vnitřní proudy životní síly. Pokud se během cyklu planetárního vzestupu vědomí fázově uzamkne ve fyzických 3D vrstvách, bude bytost muset opustit své fyzické tělo, aby mohla pokračovat ve svém duchovním vývoji v jiném těle na budoucí dimenzionální úrovni, kterou pro ni její duch vybral.

Strážci popisují, že bezpečným řešením současného problému je existence Brány Trojice. Brány Trojice jsou určeny pro většinu lidské populace, která v současnosti existuje ve třech vláknech DNA. Díky tomuto kódování trojice na 3 vláknech DNA jsou brány přístupné z roviny Země ve 3D, což usnadňuje tranzit některým skupinám, uvízlým na planetě až eony let. Mohou být přesunuti do bezpečného prostoru, kde mohou být tranzitováni, instruováni a podporováni, aby obnovili nebo opravili svou DNA z planetárních miasmatických deformací a přenesených traumat, osvobodili se od mimozemských hybridizačních překryvů, postoupili do vyšších dimenzí a pokračovali ve vývoji vědomí.

Andělská lidská rasa byla původně stvořena s dvanáctivláknovou šablonou DNA. Dvanáct sad po dvou vláknech, dvojitá šroubovice tvořená dvěma komplementárními vlákny nukleotidů, které drží pohromadě díky vazbám mezi bázemi. V opravené sluneční šabloně diamantu je uložen chemický plán řetězců DNA, z nichž se vytvoří základna pro genetické párování otce a matky pro sestavení správné sekvence chromozomů, celkem 144 chromozomů. V každém řetězci DNA je dvanáct ohnivých písmen, která jsou určena ke katalyzování chemické reakce, jež vybuduje dvanáct chromozomů v každém řetězci, a ta jsou přímo spojena s procesem chemického překladu cukerných fosfátů, které se zformují do dvanácti nukleotidů, jež se zformují do genetických párů dvojité šroubovice žebříku DNA. Chemické báze nukleotidů jsou ty, které se formují do genetické abecedy probíhajícího chemického překladu DNA deoxyribózy neboli cukr-fosfátových instrukcí, které se iniciují z genetického otisku Matky i Otce během sestavování DNA.

Pro vytvoření vlákna DNA se nukleotidy spojují do řetězců deoxyribózového cukru spolu s fosfátem, což dohromady tvoří cukr-fosfátovou páteř v deoxyribonukleové kyselině (DNA). Vyšlo však najevo, že v důsledku šachovnicové mutace používané pro otisky obráceného pohlaví, překrývání DNA Enkiho a následné mimozemské hybridizace andělské lidské DNA chyběly v cukr-fosfátové páteři správně syntetizované genetické párové vazby organických linií Matky a Otce. Proto lidskému rodu chyběly správné cukrfosfátové instrukce potřebné k aktivaci správných genetických párových vazeb z genů Matky a Otce zděděných z jejich biologické a duchovní rodiny původu. Tato konkrétní genetická odchylka je zodpovědná za chybějící chromozomy (12 na 12 vláken = 144), které jsou rozhodující pro správné kódování proteinů pro stavbu našeho žebříku DNA.

S agendami vetřelců pro genetickou modifikaci s cílem uzurpovat a dokonce eliminovat z planety Mateřský jazyk DNA trpí lidská rasa bez správně fungující mitochondriální DNA, která není schopna účinně vytvářet nové proteiny pro syntézu DNA pro aktivaci krystalového genu.

Kdyby DNA fungovala přirozeně, genetické sekvence mateřské a otcovské linie by vytvářely své příslušné soubory cukrofosfátových instrukcí pro budování základního kódu DNA a akceleračního kódu do genetických párových vazeb přirozených chromozomů, které se dále formují do molekul cukrofosfátů, jež dále fungují jako chemický proces budování žebříčku DNA. Cukrfosfát zděděný po linii Matky poskytuje plán pro dvanáct základních kódů DNA magnetických částicových otisků získaných z genetiky Matky spolu se sadami instrukcí cukrfosfátu, které se formují do dvanácti akceleračních kódů DNA, jež jsou zděděny z genetiky Otce. Šachovnicová mutace v síti 11D Hvězdné brány měla fungovat jako skrambler DNA a genderový rozdělovač 12 vláken diamantové sluneční DNA šablony, ve které se zašifruje buněčná abeceda a extrahují se sady cukerných fosfátových instrukcí, které brání tvorbě 12 nukleotidů, což způsobilo genetické mutace. Genetické mutace jsou způsobeny zakódováním elektromagnetického párování mezi magnetickými kódy Matky a elektrickými kódy Otce, (obrácení párových vazeb podle pohlaví), dále zakódováním cukerných fosfátových řetězců, které zasahují do každého přirozeného chromozomu a genetické složky zaznamenané v DNA.

Andělská lidská DNA se vyjadřuje prostřednictvím buněčné abecedy, která se uspořádává do slovních vzorců, jež vykazují stejný druh číselného modelu, jaký se vyskytuje v mnoha psaných jazycích. Pro andělskou lidskou rasu je náš vrozený genetický jazyk vyjádřen prostřednictvím mateřského jazyka DNA, který je také popisován jako jazyk Anuhazi, první zvukový jazyk, který byl vysloven do Vesmírného stvoření. Podobné koncepty detekce těchto slovních vzorů lze pozorovat v přírodě a lze je nalézt v genomech organických živých tvorů na planetě, kteří si zachovali nukleotidové jazykové vyjádření původního stvořitele/.

Nukleotidy jsou základními stavebními kameny nukleových kyselin a nukleové kyseliny jsou stavebními kameny DNA a RNA. DNA obsahuje veškerou genetickou informaci pro stavbu buněk, v nichž každá molekula DNA obsahuje miliony atomů uspořádaných v jedinečném pořadí. RNA tyto informace překládá do specifických instrukcí pro sestavení bílkovin, poté předává informace mimo buněčné jádro a pomáhá je sestavit. Typy proteinů a délka DNA se u jednotlivých druhů liší. Se všemi ostatními lidmi a všemi ostatními formami života však sdílíme stejnou sadu aminokyselin, stejné nukleotidy a stejný genetický kód. Lze tedy vyjádřit, že bílkoviny jsou skutečně chemickými látkami života.♠️ ♣️ ♥️ ♦️♠️ ♣️ ♥️ ♦️

Nukleotid se skládá z molekuly cukru připojené k fosfátové skupině a bázi obsahující dusík, to znamená, že nukleotidy obsahují prvky uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku a fosforu. Věda definuje čtyři hlavní báze, které se nacházejí v DNA, jako adenin (A), cytosin (C), guanin (G) a tymin (T).

Nedávnými planetárními aktivacemi jsou vylepšená ohnivá písmena báze 12 a znovu zakódované elementály pro generování celkem dvanácti nukleotidových chemikálií na každé vlákno DNA. Duchovní aktivace začnou otevírat kanály pro syntézu bílkovin pro budování opravených párů nukleotidových bází. Ty začnou aktivovat nekódující geny na aktivně kódující geny. Chybějící páry pohlaví a chromozomy jsou rozhodující pro aktivaci opravených sekvencí kódujících genů pro budování proteinů, které potřebujeme k aktivaci spící DNA.

Strážný hostitel zastává názor, že úsek nezapojené DNA, dříve označovaný jako junk DNA, je proto, že nukleotidy, které se spojují do párů rodových bází, neprodukují správný počet chromozomů potřebných ke kódování instrukcí pro tvorbu bílkovin, protože byly odpojeny vetřelci. Pro účely naší diskuse tedy definujeme menší počet nukleotidů, které kódují proteiny, jako exony a mnohem větší počet nukleotidů, které nekódují proteiny, jako introny. Musíme definovat, že existují chromozomy, které chyběly při genetických úpravách, které mají část DNA, jež řídí činnost Exonů a Intronů, které působí na spojení chromozomů, a to vytváří řetězovou reakci v DNA, která aktivuje turniketový plán v nukleotidech. Aktivace turniketů se v této fázi zvýrazňuje a je hlavním procesem, který zcela mění atomovou strukturu a chemický otisk DNA prostřednictvím procesu pletení DNA.

Současné události zbavování se překryvů ENKI DNA a lunární transfigurace v kombinaci s duchovními aktivacemi kosmického cyklu s principem Elaysy, Matky života, zjevně umožňují, aby se chemické látky potřebné pro diamantovou sluneční šablonu zapletly do správných genetických párovacích sekvencí pro vybudování šablony 12 dvoušroubovicových vláken DNA, která připravuje vzestupující fyzické tělo na to, aby se stalo transdimenzionálním prostřednictvím změn atomární transmutace, k nimž dochází s transdukční sekvencí rodového otisku.

Přestože vnější svět je utápěn ve světě chaosu a strašlivého utrpení, je důležité, aby všichni vzestupující lidé odmítali příběhy prosazující extrémní rozdělení a zůstali klidní a duchovně spojení soustředěním se na budování přímého vztahu s Bohem autentickými způsoby, které ukazují Zákon jednoho, Zákon lásky jako váš morální kompas a duchovní vodítko pro etické jednání, protože to je vše, co je skutečně potřeba.

Milovaná rodino Christos, temné síly a stíny nás budou i nadále burcovat prostřednictvím našich energetických slabostí způsobených bolestí, strachem a vyhýbáním se, aby v lidské mysli vyvolaly co největší zmatek a utrpení. Při duševní a emocionální bolesti musíme být ochotni vykonat vnitřní práci se stíny a požádat prostřednictvím modlitby a meditace o duchovní pomoc a řešení, které umožní neutralitě a přijetí nahradit bolest způsobenou zraněním duše. Čím větší jasnost jsme si v sobě vypěstovali, tím autentičtější jsme a tím silnější je naše energetická aura, která nám usnadňuje odrazit temné síly, zatímco se pohybujeme v husté mlze duchovního boje.

Kéž se společně shromáždíme v Dokonalém míru a dovolíme svým Milujícím srdcím, aby nás vedla vpřed. Kéž je v této chaotické a náročné době mír s vaším srdcem, myslí i tělem. Vezměte si prosím jen to, co je užitečné pro váš duchovní růst, a vše ostatní odhoďte. Děkujeme vám za vaši odvahu a statečnost být hledačem pravdy. Já jsem Bůh, svrchovaný, svobodný!
Do příště zůstaňte v záři své srdeční cesty Avatara Christos Sophia. Prosím, buďte laskaví k sobě i ke každému.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/23/enki-dna-overlays/

Zpět