3775 Fáze osamělosti Vital Frosi

[ Ezoterika ] 2023-01-22

Vzhledem k tomu, že jsme všichni duše vtělené do fyzického těla, je snazší pochopit život. Mnozí se domnívají, že jsme jen toto hmotné tělo a že když zemřeme, vše končí. Mnozí však také chápou, že jsme nesmrtelná duše, která se postupně reinkarnuje, dokud nedokončíme cyklus učení v této pozemské škole.

Zamysleme se nad touto druhou šancí. Co je to duše? Již jsme zde přinesli otázky týkající se Monády, ke které každý patří. Monádu lze přirovnat ke stromu, který má kořen, kmen, větve, listy, květy, plody a semena. Vše je součástí téže podstaty. Řekněme však, že ve skutečnosti jde o jediné vědomí, rozdělené na části.

Duše vtělená do fyzického těla na Zemi je nejmenší částečkou tohoto vědomí, takže má pocit, že nepatří do Monády. Božský plán, který vše vytváří a řídí, tedy zajišťuje, že se tato duše může čas od času osvobodit od hmoty, aby rozšířila své vědomí natolik, aby si vzpomněla, kým je. Vzpomene si také na všechny své minulé životy a zároveň pozná určitý budoucí čas, aby mohla vypracovat další Plán inkarnace.

Toto kolo Samsary, které se skládá z postupných inkarnací, existuje zde na Zemi od chvíle, kdy se zde objevilo lidstvo. Je to Plán v rámci Projektu Stvořitele. Vše probíhá podle plánu To platí pro Zemi i všechny ostatní planety, hvězdy, galaxie a nekonečné vesmíry.

Každá škola má své učební osnovy. Při hledání učení je nutné, aby se žáci posunuli na další úroveň.

Země jako škola nabízela omezenou úroveň vědomí a výuka byla založena na dualitě všeho, co zde může být vytvořeno. Prožívání jedné polarity, nyní druhé, v postupných inkarnacích vytváří situaci, která byla klasifikována jako Země, Svět zkoušek a odčinění. Začátkem Věku Vodnáře na počátku 21. století se každá duše, která kdy přišla do této pozemské školy, již naučila všechny zde prezentované lekce. To ospravedlňuje stav vědomí každé lidské bytosti. Každý již má ve svém nevědomí znalosti o každém činu a jeho důsledcích. Proto nikdo nemůže tvrdit, že by neznal výsledek každého provedeného činu.

I když spousta lidských bytostí stále vždy hájí své osobní zájmy na úkor kolektivu, neexistuje ani jediná duše, která by neměla rozlišovací schopnost o tom, co je zákonné a co ne. Trváte-li na svém, i když víte, že byste s takovými postoji neměli pokračovat, vyvoláte následek, který vyžaduje budoucí nápravu a harmonizaci. Protože čas se nyní krátí, budoucí dluhy na úpravách již nemohou být zde na Zemi provedeny. To je ve skutečnosti nejdůležitější péče, kterou bychom měli v této závěrečné fázi učení mít. Zatím prožíváme zkušenost v rámci toho, co je chápáno jako oddělenost. Jako bychom skutečně byli odděleni od Zdroje a všeho, co je. Ale to byla jen iluze Vždy jsme byli prodloužením svého Vyššího Já; naší Monády.

Konečně nastal čas sjednocení, tedy naší integrace tohoto fraktálu duše, s jeho vyššími verzemi. Nezapomínejme, že duše je prostě vědomí. Jsme tedy fraktálem tohoto většího vědomí A tam u Zdroje, kde jsme byli stvořeni, je naše VYŠŠÍ JÁ také JEDNO SE VŠÍM, tedy s ostatními Monádami a se vším, co je v Kosmu.

A pokud je tomu tak, vše zde na Zemi je také VŠE, co existuje. To vysvětluje chaos, v němž v současnosti na planetě žijeme. Je čas integrovat vše do JEDNOTY. Je tu však otázka frekvence. Jelikož každé vědomí disponuje individuální frekvencí, budou o osudu studentů této školy rozhodovat dvě situace. Vědomí, která se již naučila a uvedla do praxe každou činnost v rámci každodenního života, vždy založenou na spolupráci a jednotě, budou následovat skrze vysokou frekvenci, k Portálu Vzestupu, a zanechají za sebou Svět smíření a svědectví.

Protože vědomí, která stále konspirují v rozdělení a negativním jednání, patří do skupiny, která dává přednost soutěžení, a to jde proti jednotě. Tato skupina vědomí bude tvořit kolektiv, který nemá dostatečnou frekvenci k průchodu Portálem vzestupu. Ti nejsou připraveni na Novou Zemi, která již byla omítnuta a brzy nahradí tu, kterou známe doposud.

Skupina vědomí, která disponuje frekvencí vzestupu, nyní prochází velkými vnitřními změnami. Cítíte, že se blíží něco velkého. Cítí se však také velmi nepříjemně. Jelikož se jedná o posun vědomí, ve skutečnosti to, co cítíte, je pocit smrti. A svým způsobem to tak i je. Staré chápání věcí umírá, aby se zrodilo nové. Musíte to pochopit, abyste zbytečně netrpěli.

Je to také okamžik, kterému se říká SAMOTA Nikdy jste se necítili tak sami, i když jste obklopeni tolika lidmi a věcmi Je to pocit ztráty Pocit opuštěnosti A také určitá nejistota. A řekl bych ještě víc: strach a nejistota také, protože opouštíme známý svět, abychom vstoupili do nového, neznámého. A i když víme, že to bude lepší svět, strach z neznámého vždy ohrožuje naši emocionální stabilitu.

Situace, které se odehrávají tam venku, jen umocňují to, co je uvnitř vás. Nedělejte si s tím starosti, protože to slouží jen jako reference, abychom mohli lépe pochopit to, co je ve vědomí, co není hmotné, tedy neviditelné. Nikdo nebude procházet tím, čím procházet nemusí. Nikdo neunikne svému individuálnímu procesu úpravy vědomí. Je to jako se studenty školy na konci roku. Každý z nich bude dělat chybějící práce a testy, protože potřebuje známku, která odškrtne předmět.

Osamělost není osamělost. Samota je pro každého člověka nutnou introspekcí, aby zhodnotil sám sebe. Je to jít do sebe a procítit vše, co ještě potřebujete pochopit. Je to také příležitost připravit se na kvantový skok svého vědomí. Přeskočit most, který odděluje Svět zkoušek a pokání od Světa regenerace. Můžeme říci, že je to Dimenzionální skok, protože nás definitivně vrhne do Páté dimenze.

Doufám, že díky tomu najdete v těchto úžasných dnech, kterými celé lidstvo na Zemi prochází, nějakou útěchu. Pamatujte: Neumíráte!!! Svět se nezhoršuje. To, co se děje, je úžasná změna všeho na této planetě. Zkušenost smrti a znovuzrození, která však ve skutečnosti představuje vylepšení vědomí člověka. Moment sjednocení těla, mysli a ducha v každém z nás. Jednotu s mnoha dušemi Země jednotu s ostatními říšemi přírody. A konečně sjednocení s našimi vyššími verzemi vědomí. To nás také povede k integraci tohoto fraktálu duše s jeho vyššími verzemi. To je VZKŘÍŠENÍ.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/22/stage-of-loneliness/

Zpět