3060 Jak otevřít čakru třetího oka pro duchovní probuzení Aeron Lazar

[ Ezoterika ] 2022-08-29

Jak otevřít čakru třetího oka pro duchovní probuzení 08/29/2022 ** Aeron Lazar

Otevření vašeho třetího oka je předpokladem k tomu, abyste mohli zažít galaktické světelné bytosti, duchovní průvodce, přijímat stažené znalosti a porozumění, přistupovat k Akášickým záznamům a přepisovat časové linie. Aktivace třetího oka je také branou ke zrychlené manifestaci vaší ideální reality. S tímto procesem však bohužel mnoho lidí přinejmenším zpočátku bojuje. A to je také důvod, proč otázka číslo 1, na kterou se mě jako médium ptají, zní: Jak si mám otevřít třetí oko? Zde je několik tajemství otevírání třetího oka, která čerpají z mých zkušeností média a mentora Hvězdných semínek a Pracovníků světla.

Co je aktivace třetího oka?
Když lidé mluví o ʺaktivaci třetího okaʺ nebo ʺotevření třetího okaʺ, mají ve skutečnosti na mysli vstup vědomí člověka do kvantového pole a prožívání multiverza mimo svět pěti fyzických smyslů. Skutečnost, že se naše šišinka mozková nazývá ʺtřetí okoʺ, vede naši sloganovou mysl k přesvědčení, že bychom přirozeně měli všichni ʺvidětʺ věci. Koneckonců všichni vidíme očima, takže to musí být totéž. Lidé však aktivaci třetího oka prožívají různě. Mohu odhadnout, že jste již byli v kvantovém poli a pozvedli své vědomí, aniž byste si to uvědomovali. Až pochopíte, jak je to jednoduché, uvědomíte si, že praxe otevírání třetího oka může být stejně snadná jako dýchání.

Jak můžeme aktivaci třetího oka zažít?
Dovolte mi tuto otázku obrátit: Co vlastně očekáváte, že zažijete, když se vaše třetí oko otevře?
Víte, mnoho lidí je zklamaných, protože si otevření třetího oka představují jako okamžitou událost, během níž uvidí oslnivé vize, přenesou se do jiných sfér a zažijí něco vizuálně velkolepého. Když se tak nestane, způsobuje to v nich stále větší frustraci a nesoulad s procesem vzestupu vlastního vědomí. Název ʺtřetí okoʺ může být poněkud zavádějící, protože slovo ʺokoʺ programuje vaše podvědomí, aby věřilo, že ʺuvidíteʺ věci. Ve skutečnosti je vaše třetí ʺokoʺ jen malá žláza ve vašem mozku - epifýza -, která umožňuje vznik změněných stavů vědomí. Otevření třetího oka se tedy omezuje na pouhé pozvednutí nebo posunutí vašeho vědomí do jiné dimenze nebo frekvenčního pásma... Můžete, ale nemusíte nic ʺvidětʺ, můžete mít pocit slyšení, vědění, cítění nebo porozumění, které přichází zpoza světa fyzických smyslů.

Jak otevřít třetí oko?
Jedním z nejdůležitějších aspektů aktivace třetího oka je pochopit, že aktivaci třetího oka nemůžete zažít s kalcifikovanou šišinkou. Naše šišinky jsou bohužel již desítky let napadány v důsledku celosvětového otravování vodních zdrojů fluoridem a chlorem. Klíčem k aktivaci třetího oka je proto odstranění fluoru a odvápnění epifýzy. Můžete začít tím, že ze své stravy odstraníte fluorid tím, že vyměníte zubní pastu za přírodní variantu bez fluoru. Dalším způsobem, jak napomoci aktivaci třetího oka, je zajistit, aby vaše pitná voda neobsahovala fluor. Můžete najít filtry, které fluorid z pitné vody odstraňují, ale nezapomeňte si přečíst drobné písmo, protože ne každý vodní filtr má tuto vlastnost.

Existují také relativně levné doplňky stravy, které můžete užívat a které vám mohou pomoci při odvápňování epifýzy, jako jsou houby čaga, kurkumin, neemový olej a další. Další možností je cvičení dechové práce, kundaliní nebo meditace, které vám pomohou posunout se ze světa pěti smyslů. Já osobně používám jinou metodu. Pracuji s channelovanou energií od bytostí světla, která léčí a otevírá vaši šišinku mozkovou pomocí speciální aktivační frekvence třetího oka. Mám velmi silnou channelovanou aktivaci třetího oka, která pracuje s arkturiánskou energií na probuzení vaší šišinky, abyste mohli zažít vyšší dimenze.

Jak dlouho trvá otevření třetího oka?
Otevření třetího oka může být okamžité, ale může to být také spíše proces než událost. Na začátku může být velmi jemné. Můžete mít pocit, že nic neprožíváte, i když ve skutečnosti prožíváte VŠECHNO! Toto temné nic je kvantové pole - pole všech možností. Když rozpoznáte, kdy vaše vědomí vstupuje do Kvantového pole, uvědomíte si, že právě v tomto okamžiku je vaše třetí oko otevřené, ať už vidíte vize či obrazy, nebo ne.

Když naše vědomí dosáhne Kvantového pole, klame nás to, že nejprve není nic než tma, čerň a prázdnota. Pak okamžitě dojdeme k závěru, že narážíme na neviditelnou bariéru, kterou naše vědomí nemůže projít. Dojdeme k závěru, že naše třetí oko je zablokované, a vzdáme to. Je důležité v tomto stavu vytrvat a vědět, že je to jen startovní čára. Z černého klidu ničeho a všeho je dalším krokem stanovení záměru a posun vědomí.

V tomto okamžiku začnete zažívat mnoho galaktických světelných bytostí, krásné pohledy, pocity a vjemy nebo hluboký pocit poznání. Někdy stačí jen nový pohled na proces, abyste se přenesli přes počáteční černotu, s níž se setkáte u svého cíle, a abyste věřili, že vaše třetí oko je plně ʺotevřenéʺ.

Příznaky otevření třetího oka
Možná se nyní ptáte: Jak poznám, že je mé třetí oko otevřené? Mysl lidí funguje různými způsoby. Já jsem například velmi vizuální. Vidím obrazy a scény, které se přehrávají jako film. Když zavřu oči, dokážu si představit letadlo sedící na ranveji se stejnými detaily, jako by moje oči viděly fyzické letadlo, až po to, jak vypadají pneumatiky, kapky deště na malých okénkách, unaveně vypadající lak, schůdky ke dveřím atd. Vidím ho tak detailně, jak jen chci.

Naproti tomu moje žena Riya je úplně jiná. Obrázky ani fotky normálně nevidí. Místo toho vnímá a cítí energii a má okamžitý pocit, že určité věci zná a chápe. Po léta pravidelné meditační praxe a praxe otevírání třetího oka byl nedostatek vizuálů jedním z jejích největších bloků. Začínala být frustrovaná, protože očekávala, že bude schopna vidět vize a obrazy stejně jako já. Pokud vám dosud nikdo nevysvětlil mechaniku otevírání třetího oka, pak se možná cítíte stejně. Opravdu nezáleží na tom, jak vnímáte svět mimo pět fyzických smyslů. Společným jmenovatelem je to, jak cítíme energii a frekvenci bytostí, když naše vědomí transcenduje. Všichni budeme tuto frekvenci a energii cítit a vnímat bez ohledu na to, co ʺvidímeʺ ve své mysli.

Výhody otevření třetího oka
Když otevřete své třetí oko, účinně zapnete svůj duchovní ʺpřijímačʺ. Je to obdoba zapnutí tranzistorového rádia. Proto má aktivace třetího oka řadu výhod - propojuje vás s mnohovesmírem možností a hřištěm pro vědomí: kvantovým polem. Když aktivujete své třetí oko, budete schopni channelovat galaktické světelné bytosti, spojit se se svými duchovními průvodci, přijímat okamžité stahování vědomostí a porozumění z vyšších sfér, přistupovat k Akášickým záznamům, vzdáleně nahlížet, astrálně projektovat, rozpoznávat energetické vzorce s dělat spoustu dalších úžasných činností. Jako všechno, i otevření třetího oka však nepřináší jen výhody, ale také rizika, což mě přivádí k důležité otázce:

Je otevření třetího oka nebezpečné?
Jakmile se vaše třetí oko probudí, záleží jen na vás, vašich vibracích a síle vašeho záměru, na které ʺstaniceʺ se rozhodnete naladit svůj duchovní přijímač. Pokud se chcete ʺnaladitʺ na nižší vibrační entity, duchy a démony, pak tato možnost existuje. Doufám však, že se snažíte pozvednout své vědomí do vyšších vibračních rovin a zažít nekonečnou povahu těchto kvantových sfér. Když otevřete své třetí oko a zároveň zvýšíte své vibrace a emoční stav, pak se můžete naladit na vyšší vibrační stanice a také se na ně naladíte.

Pamatujte, že jste svrchovaná bytost. Vaše vědomí je suverénní a stejně tak vaše duše. Při jakýchkoli interakcích v kvantu, dokonce i se světelnými bytostmi s vyššími vibracemi, si tuto pozici zachovejte. Vězte, že jste tam podle svých vlastních podmínek, následujete své Vyšší Já a sloužíte záměru své Duše.

Zdroj: https://tinyurl.com/489u9dh8

Zpět