720 Kvantový skok vědomí James Gilliand

[ Ezoterika ] 2021-01-21

Ježíš je jméno, které mu dali Řekové. Znamená syn Dia. Řekl počkejte 5 dní, věci budou zjeveny. Nevzdávejte se naděje. Věci vyžadují čas. Bidenovu správu podporuje asi 10% lidí. Někteří popírají svá zranění, trauma a hněv proti vládám. Mnoho lidí bylo společensky nakloněno věřit ve falešný obraz Trumpa. Někteří patří k temným usilujícím o moc a prosperitu na úkor ostatních. (pozn. začněte si všímat svého okolí) Je čas se zeptat sami sebe, zda stojí za to se držet sociálně podmíněného obrazu a traumat výměnou za ztrátu svobody.

Mnoho věcí se děje strategicky, což se nezdá logické, pokud nepochopíte, jak moc byla porušena ústava a božská práva. Úsilí o znovudobytí republiky a obnovení zákonů odstraní politickou korupci ve všech aspektech vlády, korupci v institucích a dvojí právní systém (pozn. zákonný = daný božími právy - já sama ho nazývám zákon férovosti, legální = daný zákony korporací, dosti často neférovými)

Energetické vlny, které zasáhly Zemi (pozn. největší nečekaná 19. ledna 2021 - měřeno NASA) jsou určeny k uzdravení a obnově univerzálního zákona. Globální elita, čínská komunistická strana, vlády a správa spolu s veškerou tyranií se zhroutí sama, není v souladu s vesmírným zákonem a probuzeným lidstvem.

Polarita mezi těmi, kteří využívají moc ve službě sobě a těmi, kteří slouží ostatním se posiluje. Jejich karma se urychluje. Buďte otevřeni novým nápadům a směrům. Na povrch vyjdou velké lži a ti, kdo je udržují, budou odhaleni. Když lidé přijmou své vlastní osobní spojení s Bohem, vrátí se lidem moc. Uvidíte kvantový skok ve vývoji. Stanete se součástí větší rodiny multivesmíru a Země bude obnovena. Mnoho globálních vůdců bylo démonizováno, i když jsou ve skutečnosti součástí tohoto procesu. Mnozí budou šokováni, když zjistí, že ti, o nichž si mysleli, že jsou jejich nepřátelé, jsou ve skutečnosti jejich zachránci... (pozn. to by teda u nás v ČR byl opravdu velký šok.... ale jsem připravena)

Mějte otevřenou mysl, milující srdce a čisté úmysly. Pomůže vám to

Zdroj: http://www.st-germain.se/james-gilliland-eceti-21-januari-2021/

Zpět