822 Zrcadlový svět Marta

[ Ezoterika ] 2021-03-06

Jaký by měl být další krok při budování vašeho nového Domova na Zemi páté dimenze? Základem je Zákon jednoty a Zákon svobodné vůle. Třetím je zákon reflexe, který říká: ʺVnějšek odráží vnitřekʺ neboli ʺSvůj k svému.ʺ Vše nese Energii bezpodmínečné lásky.

Jak se to projevuje ve fyzické rovině? Musíte se sami stát ʺzrcadlemʺ, ve kterém se budou odrážet další lidé, se kterými se setkáte na vaší cestě. Budete magnet, který v sobě koncentruje energie Světla a Lásky, ke které budou přitahováni ostatní a budou syceni vaší božskou energií s vysokými vibracemi. Pravděpodobně mnozí z vás již používají určité postupy k naplnění sebe, prostoru a lidí kolem vás různými energiemi.

Vytvoření nové reality pomocí univerzálního zákona reflexe - zrcadlový svět
Nejedná se o meditaci, ale spíše o způsob života člověka, který se vydal cestou vzestupu.
Vy sami, naplněni Energií vzestupu, neustále ʺzrcadlíteʺ, to znamená, odrážíte to, co je venku. Abychom vám usnadnili vstup do takového stavu a udrželi jste ho v sobě co nejdéle, musíte se naučit představovat si sebe jako obrovskou zrcadlovou kouli, zářící na slunci a třpytící se všemi barvy duhy.
Nechte Slunce, aby se pro vás stalo symbolem božského světla sestupujícího z nebe na Zemi v podobě silných proudů nové vysoce vibrační energie vzestupu. Zrcadlový povrch vaší koule se stane jeho reflektorem, který šíří Světlo dále - na obrovské vzdálenosti kolem vás a transformuje temné a těžké energie trojrozměrného světa na světlo a vzdušné Energie vzestupu. Postupně začnete rozpouštět energie a programy duálního světa a přeměňovat prostor kolem vás na novou, lehkou a vysokou vibraci. Zároveň se subtilní těla lidí v něm začnou čistit od negativity a naplní se těmito božskými energiemi.

Tyto energie jsou ʺchytréʺ, s vlastním vědomím, budou také jednat v souladu s tímto univerzálním zákonem, zrcadlit se v této osobě a současně se naladí na její vibrační vlnu. Subtilní těla osvobozená od programů 3D začnou zářit. Jakmile to budete chtít, projevte svůj čistý, upřímný a pevný záměr vybudovat nový svět na nové Zemi!

********
Svoboda tvořit svou realitu 5.3.21 Marta

Zákon svobodné vůle.
Každý tvoří svým způsobem, ale v Energii bezpodmínečné lásky, která vylučuje nátlak, násilí, kontrolu a ponížení osobnosti, jež je vlastní světu 3D. Pokud lidé dělají to, co mají rádi, to je to, co si duše člověka vybrala. Zaměstnání přináší radost z tvořivosti a potěšení, aniž byste si všimli, jak čas letí. Přemýšlíte o tom, jaké výhody může vaše tvorba lidem přinést. Děláte to, co máte opravdu rádi, bez nátlaku - pro vydělávání peněz, sebepotvrzení ve společnosti, podle vzorů ʺúspěchuʺ ve 3D světě.
Projevujete svou Svobodnou vůli a z toho se raduje vaše Duše a srdce je plné tepla.

Vizualizaci tohoto zákona můžete změnit na zábavnou hru.
Když například uvidíte v obchodě smutnou a unavenou tvář prodavače, naplňte tuto osobu Energií vzestupu a pak si ji představte jako úplně jiného člověka - veselý, přívětivý, usměvavý, upřímně milující svou práci, přinášející radost každému zákazníkovi, který vstoupí do jeho obchodu. Totéž můžete udělat s taxikáři, řidiči veřejné dopravy, úředníky v různých institucích, kolegy - zkrátka s jakoukoli osobou, která vám přijde do cesty. Není to zásah do jeho osobního života a do jeho energetického prostoru. Budete sdílet pouze své znalosti univerzálního zákona svobodné vůle a energii, kterou nese.

Každá osoba může váš Dárek přijmout nebo odmítnout. Ten, jehož vibrace vám to umožňují, ho přijme s radostí a uvidíte, jak se tento člověk začne před vašima očima transformovat a vděčně absorbovat energii vysokých vibrací, které jsou mu vysílány. A ten, kdo to nepotřebuje, odmítne váš Dárek, někdy dokonce projeví agresi - božská energie, kterou vyzařujete, se pro něj stane tak bolestivou a cizí. Musíte být připraveni. To je také projev Svobodné vůle, který v současném trojrozměrném světě existuje. Nezapomeňte, kolik bytostí na Zemi nemá Božskou duši, ale je ztělesněno v lidských tělech. Myslím, že většina z těch, kdo nyní čtou tuto zprávu, se již naučili cítit vibrace lidí alespoň intuitivně, což vám pomůže vyhnout se chybám a zklamáním, a pak vám vaše hra na vytvoření společnosti šťastných a svobodných lidí přinese mnoho příjemných minut.


********
Jednota lidských duší 4.3.21 Marta
S čistým záměrem žít v novém světě páté dimenze si co nejživěji představte novou realitu. Definujte jasné kontury vaší imaginární nové společnosti. Každý z vás, který má jasnou osobnost, vtáhne do vaší představivosti to, co mu je nejblíže. Je velmi důležité vytvořit jednotnou strukturu nového světa - jeho ʺkostruʺ, která v budoucnu začne získávat hmotu.
Pro život podle zákonů vesmíru je základem Jednota. Samozřejmě, každý si představuje svým způsobem, ale je velmi důležité, aby ve vašich vizích a snech převládala Energie bezpodmínečné lásky, laskavosti. Cítíte duše lidí, jejich skutečnou hlubokou podstatu a nesoudíte je podle jejich vnějších projevů. Sociální stratifikace se v Jednotě lidských duší stírá, což znamená, že z vašeho života mizí dualita: soud, arogance, závist, pýcha, vina ... Oči lidí vyzařují shovívavost, lásku, přijetí. Cítíte Jednotu s každým člověkem, kterého na své cestě potkáte. Rozpustíte se v jeho energetickém poli a on ve vašem. A postupně vaše sjednocená vysoce vibrační energetická pole naplní celou Zemi. Zkuste to praktikovat hned teď a sledujte, jak se váš život začíná měnit.

********
Čistý záměr 3.3.21 Marta
Co a jak můžete udělat pro co nejrychlejší realizaci svého snu o přechodu Země do světa páté dimenze? Pro některé z vás každodenní a systematická práce na rychlém vítězství Síly světla na Zemi stále zůstává spíše touhou než skutečnou akcí. Vrháte se bezhlavě do každodenních záležitostí, a zde hledáte pro sebe omluvu. Některým z vás se zdá, že jste na takovou práci ještě nevyrostli. Jiní jednoduše zapomenou a najdou pro sebe zajímavější aktivity.

Ve skutečnosti to znamená pouze váš čistý záměr transformovat svět ve směru Světla. Tento záměr můžete vyjádřit kdykoli a jakkoli chcete. Zvykněte si, že jakmile se vaše Mysl začne potulovat při hledání ʺtématu k diskusiʺ, stačí ji nasměrovat správně - kreativně. Vše, co musíte udělat, je zaměřit svou pozornost na vzestup Země. Přepněte svou pozornost na jinou frekvenci, která vám umožní okamžitě upravit vaše vědomí z 3D rozsahu na vyšší - 4D nebo dokonce 5D.

Můžete vyvinout vlastní techniky, které jsou vám bližší. Například když vás vaše neklidná mysl ponoří do trojrozměrnosti, energie proudí tam, kde přitahuje pozornost! Přesměrujte svou energii na kreativní kanál a představte si novou Zemi a její obyvatele tak, jak je chcete vidět v páté dimenzi. To je tvoření reality silou vašich myšlenek. Čím jasněji si představíte novou Zemi, tím dříve se tak stane. Už víte, jaké silné energie nyní směřují na vaši planetu, díky čemuž se mění také časoprostorové parametry. Pokud jsou podporovány ʺživouʺ energií člověka ztělesněnou ve fyzickém těle, pak se jejich koncentrace mnohonásobně zvýší, v důsledku čehož bude váš záměr realizován mnohem rychleji než dříve.

Kromě toho se bude jednat o kolosální zásobování energií kolektivního vědomí lidstva, které hraje klíčovou roli v procesu přechodu Země do prostoru páté dimenze. Tím, že ovládáte a měníte své vlastní vědomí, jste aktivně zapojeni do procesu lidského pokroku na cestě vzestupu, protože v jemné rovině jste všichni jeden. Nyní není čas na odpočinek, protože proces vzestupu Země je již nevratný a každým dnem získává na síle.

********
Mimozemské technologie 2.3.21 Marta
Teprve v posledních letech začaly do informačního pole pronikat informace o kontaktech pozemšťanů s jinými mimozemskými civilizacemi. Proč se to všechno tak dlouho tajilo? Částečně proto, že většina lidí na to ještě není psychicky připravena. Hlavním důvodem však byly sobecké zájmy představitelů světových špiček, kteří z těchto kontaktů čerpali. Více než jednou se civilizace přátelské k lidstvu pokoušely navázat vztahy s pozemšťany, ale bohužel v čele předních světových států nebyli lidé, kteří by dokázali ocenit ušlechtilé popudy vašich galaktických bratrů a sester, ale Drakoreptilové a Orionové. Mnohem více je zajímali takzvaní Šedí zástupci vaší Galaxie, jejichž zájmy ve vztahu k lidstvu se shodovaly s jejich vlastními cíli a záměry.

Proto využívali všechny technologie buď k vojenským účelům, k rozmnožování negativních energií bolesti a utrpení na Zemi, nebo k vlastnímu obohacení a zároveň ke kontrole myslí lidí. Revoluční průlom v elektronickém průmyslu, ke kterému došlo v rekordním čase na základě mimozemských technologií, umožnil deep state nejen získat skvělé zisky z používání počítačů a různých mobilních elektronických zařízení lidmi, ale také zotročit lidské vědomí a nasměrovalo ho směrem, který potřebovali. Sami již vidíte, jak drze se chovají všechny high-tech společnosti vůči lidem, na kterých profitují. Diktují své politiky ve všech oblastech života, zavádějí cenzuru, sledují všechny vaše zájmy a kontakty, aniž by to ještě skrývali před svými ʺuživateliʺ. Přidejte k tomu skutečnost, že všechna média jsou také v rukou deep state, a pochopíte, že díky ʺtechnickému pokrokuʺ se jim podařilo proměnit celou planetu v jediný na nich závislý otrokářský stát.

A nyní se jim tento ʺstátʺ začíná hroutit před očima, což mnozí z nich ještě nedokážou plně pochopit, proto setrvačností pokračují ve své politice, která již nespadá do rámce nového světa s jeho vysoce vibračními energiemi. Přesně to je význam rozuzlení velkolepého představení skutečně univerzálního rozsahu, ve kterém dobro nakonec zvítězí nad zlem. Všechno dosahuje svého vrcholu - maximální koncentrace a logický závěr. Všechno je vystaveno limitu - nejmocnější a nejvlivnější ʺlidéʺ na planetě se najednou stanou ʺnahýmiʺ a již nejsou schopni zakrýt svou ʺnahotuʺ - svou nenávist k lidskosti a své obludné činy.

Velmi brzy začnou úžasné a nejmodernější technologie vaší Galaxie sloužit pro dobro lidí, a ne pro hrstku bezduchých zločinců, kteří po celá staletí beztrestně vládli této krásné planetě. Každý z vás může na základě svých sil a schopností rozuzlení přiblížit.Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-zerkalnyy-mir/

Zpět