2239 Boží gen Marta

[ Ezoterika ] 2022-03-07

Otec Absolut
Dnes bych vám rád vysvětlil, proč právě Rusko vyvolává takovou nenávist globalistů, kterou se snaží vštípit celému světu i prostřednictvím oficiálních masmédií, jež mají pod kontrolou. Ti, kdo již dlouho čtou zprávy na těchto stránkách, si jistě všimli, že ani já, ani ostatní představitelé Sil světla nikdy nevyčleňovali nebo nestavěli jeden národ, jednu zemi nebo jeden lid proti druhým. To proto, že pouze lidská Duše má hodnotu bez ohledu na to, v jaké oblasti vaší planety se tentokrát vtělila do fyzického těla. Měřítkem duchovního růstu Duše je její čistota a ʺstáříʺ, nikoli národnost, sociální nebo náboženská příslušnost. Teprve dualita trojrozměrného světa provedla své úpravy ve vnímání toho či onoho člověka a postavila do popředí zcela jiné - materiální a sociální - hodnoty. Ve skutečnosti však existuje jedno kritérium lidstva, o kterém se zatím příliš nemluví, aby se nezasévalo rozdělení a nevyvolávalo pocity pýchy a nadřazenosti u té části obyvatelstva vaší planety, která má tak jedinečné genetické vlastnosti. Tato zvláštnost je dobře známa Drakorozeným a Orioncům, kteří se ji po tisíciletí snaží narušit, čímž zasahují do božského plánu Stvoření. Jde o čistý, cizími ʺnečistotamiʺ nezkreslený Boží gen. Je to božské ʺjádroʺ - božská částice žijící v člověku a nesoucí v sobě právě tu Bezpodmínečnou lásku, Milosrdenství a Soucit, které jsou vlastní bytostem vyššího řádu. Tato částice se nachází v jednom z řetězců vaší DNA.

Jak již víte, z 24 základních řetězců DNA jsou u moderního člověka aktivní pouze dva a ostatní zůstávají ve ʺspícímʺ stavu. Postarali se o to ti samí útočníci na vaší planetě, kteří dobře pochopili, že si nemohou podmanit Boží děti. Proto se snažili omezit božskou podstatu člověka na minimum, a tím maximálně snížit jeho vibrace. Postupně se jim podařilo upravit lidský genom tak, že hlavní lidskou potřebou je fyzické přežití a boj o existenci. To se projevilo zejména při zakořenění duality na Zemi, které vyvrcholilo posledními událostmi na vaší planetě. Proč tedy veškerá síla nenávisti a agrese padla právě na slovanskou část obyvatel Země? Už jen proto, že většina lidí se slovanskými kořeny si zachovala zcela původní přirozený božský genom. Proto byly slovanské národy od nepaměti proslulé silou ducha, spravedlností a milosrdenstvím. Programy trojrozměrného světa, které po staletí vnášela do myslí lidí rasa Draků, samozřejmě Slovany neminuly. Ale i pod tlustou vrstvou těchto programů si Slované uchovali Boží Gen. Proto když přišlo velké neštěstí a bylo třeba se rozhodnout pro Dobro nebo Zlo, člověk nesoucí Boží gen si vždy vybral Dobro, i když ho to někdy stálo život. Proto má ruský národ, který v sobě spojuje mnoho existujících slovanských skupin, pověst neporazitelného národa, což je dobře známo těm, kteří dosud vládnou vaší planetě. A právě proto se naposledy pokoušejí vyhladit Boží gen ve slovanských národech a neštítí se ničeho: ani genetického inženýrství, které je základem takzvaných ʺvakcínʺ, ani biologických zbraní, které byly v posledních desetiletích vyvinuty speciálně pro tento účel. A nyní, když se na Zemi odehrála poslední rozhodující bitva mezi Silami světla a Silami temnoty, nastal čas odhalit toto poznání i vám. Doufám však, členové mé rodiny, že vám nezvýší vaši pýchu a pocit vlastní důležitosti, ale pomohou vám uvědomit si vaše poslání pro lidstvo jako celek a pochopit vaši odpovědnost vůči němu.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/gen-boga/

Zpět