2645 Matthew Ward Suzy Ward

[ Ezoterika ] 2022-06-02

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Mnozí z vás očekávali, že do této chvíle vyjdou najevo některé pravdy, a tak nám dovolte, abychom začali tím, že mezinárodní skupina, která pracuje mimo stanici, aby zbavila váš svět temnoty, používá dobrý úsudek, když své úsilí nezveřejňuje. Ujišťujeme vás, že vše, co probíhá, vede k odstranění všech zbytků temnoty.

Víme, že je těžké pochopit, že temnota i v malé míře může časem nabýt takového rozsahu, že dvakrát způsobila zánik všech životních forem Gaii a zanechala ji v hlubokém zármutku. Můžete ji právem považovat za Matku Zemi a veškerý lidský, rostlinný a živočišný život za její děti, za její vnímající spolutvory, které miluje a o které pečuje. Nechtěla znovu zažít jejich devastaci a během tisíciletí, kdy se opět hromadila negativita pocházející z temnoty, se stále snažila udržet své životní formy při životě.

To, co se děje kdekoli, ovlivňuje všechno ostatní všude jinde, a Gaiin těžký osud byl znám v celém tomto vesmíru. Jenže v souladu s vesmírným zákonem, podle něhož žádná civilizace nesmí zasahovat do záležitostí jiné civilizace jinak než na požádání, nemohly nesčetné světelné duše nic dělat. Bytosti světla tento zákon dodržují, bytosti temnoty nikoli.

Před osmdesáti a něco lety, když se Gaiino tělo dostalo do takové nerovnováhy, že mu hrozil pád do vesmíru a úplné zničení, volala o pomoc. To byl počátek této bezprecedentní éry v našem vesmíru. Bůh okamžitě pověřil vyspělé civilizace, aby Zemi poslaly obrovské množství světla, které potřebovala ke stabilizaci své osy a k zahájení vzestupu ze smrtícího sevření hluboké třetí hustoty.

Nejvyšší vesmírná rada věděla, že temné síly zamýšlejí, aby si jejich loutky na Zemi udržely kontrolu tím, že budou pokračovat v ničení životního prostředí, nemocech, rozdělení a krveprolití, které produkuje negativitu. Po dlouhé věky žily masy ve světě nespravedlnosti, chudoby, válčení a strachu, které vyzařují nízké vibrace negativity. Nechtěli takový svět pro sebe a své děti a děti svých dětí, a protože je to jejich svět, který mohou změnit nebo nechat být, potřebovali vědět, že jsou mocné božské svrchované duše, které mohou změnit to, co nechtějí, a projevit to, co chtějí.

Pokračování: http://galacticchannelings.com/cesky/matthew02-06-22.php


Zdroj: http://galacticchannelings.com/index.html

Zpět