2101 Vnitřní Země Marta

[ Ezoterika ] 2022-02-15

Uvnitř Země vře život, a to nejen na fyzické, ale i na jemnohmotné úrovni. Na rozdíl od lidí má vaše planeta obousměrnou strukturu, což se projevuje tím, že její jemnohmotná těla směřují jak ven, tak dovnitř. Jinými slovy se zde doslova projevuje jeden ze základních zákonů vesmíru: ″Co je uvnitř, je i venku″. A jestliže vnější uspořádání jemných těl Země je totožné s uspořádáním jemných těl člověka a ostatních živých bytostí žijících na vaší planetě, pak jejich vnitřní uspořádání má zcela odlišnou energetickou strukturu. Tyto entity lze velmi konvenčně nazvat jemnohmotnými těly, protože netvoří energetické obrysy Země, z nichž každá se s rostoucí vzdáleností od svého fyzického těla stává stále řidší. Jemná rovina vnitřní Země je spíše rozložením podél rovnoběžek a poledníků. Když obrátíte naruby to, co jste zvyklí vidět na glóbu, získáte jakousi konstrukci, která na jedné straně rozděluje ″lůno″ Země na tenká tělesa, horizontálně umístěná vůči sobě, a na druhé straně na paralelní světy. Čím dále od povrchu Země probíhají její vnitřní horizontální ″rovnoběžky″, tím více vysoce vibračních civilizací mezi nimi přebývá a zároveň jsou od sebe ohraničeny vertikálními ″poledníky″. Jinými slovy, vnitřní Zemi obývá mnoho civilizací na velmi rozdílném stupni vývoje. Všichni existují v paralelních světech a čím dále od povrchu Země se nacházejí, tím vyšší jsou jejich vibrace. Ve skutečnosti existují paralelní světy i ve vnějším světě vaší planety. A světy elfů, mořských panen a dalších civilizací podmořského světa, o kterých jsem vám již vyprávěl, slouží jako zářný příklad. Tentokrát však budeme hovořit o obyvatelích vnitřního světa vaší planety, které lze stejně jako člověka považovat za ″částice″ zemského živlu, protože téměř všichni mají fyzická těla.

Peklo

Jaká je první, nejnižší vibrační vrstva? Zde žijí ti, kterým se běžně říká ″pekelní ďáblové″. Éterická struktura těchto bytostí připomíná ďábly, které lidé vídají v určitých okamžicích změněného vědomí. Lze říci, že obyvatelé tohoto pekelného světa jsou hmotným ztělesněním bytostí nižšího astrálu. V tomto případě existuje zvláštní ″spojení″ mezi vnitřními a vnějšími vrstvami Země, protože na jemné rovině je hranice mezi nimi velmi neostrá. Protože energie těchto bytostí je tak nízká, že nemohou existovat na povrchu Země ve třetí dimenzi, usídlily se v podzemí a zároveň dostávají energetickou podporu z éterických a astrálních těl Země, a to jak z vnějších, tak z vnitřních. Protože se nacházejí v bezprostřední blízkosti zemského povrchu, mohou se za určitých, pro ně příznivých podmínek objevit na jeho povrchu. Protože se tyto bytosti živí energiemi nejnižších vibrací, které vytvářejí obyvatelé Země, mohou se zhmotnit, jakmile vstoupí do pole člověka, který například prožívá zvířecí strach nebo je ve stavu silné intoxikace. Jinými slovy, jejich éterická struktura je nestabilní. Na jemné rovině představují sraženinu negativní energie, ale pokud koncentrace této energie dosáhne maximální úrovně, stačí to k vytvoření jakéhosi zdání fyzického těla takové bytosti. Tito obyvatelé temného podsvětí nemají božskou duši, a proto nemají žádné individuální vlastnosti. Jejich civilizace je podobná hmyzu, protože jejich kolektivní vědomí jim dává jasné pokyny, jak a kdy mají jednat. Účelem jejich života je soustředit v sobě co nejvíce negativní energie, aby dočasným vtělením do fyzického těla nahnali strach obyvatelům Země a vyvolali v nich ještě silnější negativní energie.

Jak dlouho mohou zůstat ve fyzických tělech? Přesně tak dlouho, dokud se nevyčerpá zdroj jejich existence. Tak například s příchodem rána se z lidí vypaří noční strach, a proto se vypaří i fyzická těla nízkovibračních entit, které v lidech vyvolávají strach. Stejně tak střízlivý člověk přestane vidět ďábly, kteří ho ovládali v okamžiku nejvyššího stupně opilosti. Jak vidíte, moji drazí, oba tyto světy - podsvětí i povrchový svět - se navzájem těsně energeticky i fyzicky ovlivňují. Jakmile se však Země přiblíží k prostoru Páté úrovně, toto pekelné podsvětí vaší planety již nebude moci v nových vibracích existovat, stejně jako na ní nebudou moci přežít lidé s nízkou úrovní vědomí, kteří tyto entity živí. Přesto jsem vám o tom chtěl říct, abyste se cítili ještě zodpovědnější před svou planetou za každou svou myšlenku a emoci, které nikdy nezmizí beze stopy na jemnohmotné i fyzické úrovni.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-vnutrennyaya-zemlya/

Zpět