1561 Nová síť energií kolem Země s novými spojenci Daniel Scranton

[ Ezoterika ] 2021-11-05

Arkturiánská řada 9D
Pokračujeme v hledání nových spojenců ve vědomí. Hledáme ve vesmíru, nejen v galaxii, ale v celém vesmíru ty, kdo chtějí pomoci pozvednout vědomí ve všech fyzických hustotách, ve všech nižších dimenzích existence. Našli jsme mnoho nových spojenců, kteří nám pomáhají vytvořit novou síť energií, abychom ty, jako jste vy, obklopili na Zemi větší láskou, větším světlem a větší podporou.

Víme, jak je to pro vás všechny náročné, a také víme, že zápasíte s životem v dualistickém světě, který je tak polarizovaný a ve kterém víte, že pokud své štěstí vložíte do košíku, koš se rozbije, nebo bude ukraden. Máte si ale užívat svět. Máte se těšit z květů, západu slunce, objetí, hojnosti a všech ostatních věcí, které se vám tam líbí. Je třeba si užívat všeho, co fyzická sféra nabízí, a nebýt připoutáni k žádné z podmínek nebo zhmotněných předmětů, které si zvyknete užívat. (pozn. Bude zima, bude mráz... můžu si nechat kožich?. . Nebo bych mohla hibernovat. . )

Musíte se pohybovat tam a zpět mezi vnitřní a vnější sférou obratně a s vnitřním vědomím, že jste nekoneční, a všechno tam venku je nekonečné. Pokud proti sobě tlačíte, ničíte to, co si užíváte.

Část toho, na čem pracujeme s našimi novými přáteli, našimi novými spojenci, je způsob, jak pomoci zmírnit utrpení, které všichni zažíváte ze ztráty, ze samotné skutečnosti, že existujete v tomto vesmíru duality a polarity, abyste si mohli užívat dobré věci, dokud trvají, a také důvěřovat v nekonečnou povahu vás samých a tohoto vesmíru, a zejména Zdroje, jehož jste součástí. Musíte uznat svou nekonečnost a věčnost, abyste si mohli užívat všeho, co je, aniž byste se k čemukoli připoutali a bez lamentování nad tím, že vše, co milujete, má svůj protiklad a opak je třeba nechat koexistovat.

Pokud si chcete nadále užívat svých zkušeností s realitou, pokračujte ke světlu, nepřestávejte konat v lásce, která je ve vás, a nepřestávejte důvěřovat nekonečné a věčné podstatě sebe, vesmíru a Zdroje, a nebudete zklamáni. Nepůjdete cestou, která vede k zoufalství. Uvědomte si, že každá negativní zkušenost vytváří pozitivní, a že udržujete rovnováhu a zároveň se rozhodujete vytvořit více z toho, co chcete zažít, a pomáháte ostatním probudit se k pravdě, že i oni mají tuto schopnost vytvářet a také soustředit něco do svého prožívání. To je síla, která nikdy nezmizí, bez ohledu na to, jak moc ji tlumíte nebo popíráte.

Uvolněte se a vězte, že další pomoc je vždy na cestě, a vězte, že se tam na Zemi stále vyvíjíte a stoupáte.

Zdroj: https://tinyurl.com/hc2n95d4

Zpět