1848 Zachování individuálních kvalit různých kolektivních vědomí Marta

[ Ezoterika ] 2021-12-21

Kolektivní vědomí na Zemi se nachází v jednom energetickém prostoru, ale přesto si zachovávají své individuální vlastnosti a úroveň vibrací, které jsou jim vlastní. Takto se zachovává druh a integrita rasy nebo civilizace. Vaše Země je v tomto ohledu jedinečná, protože je jediným místem, kde může existovat tolik různých druhů živých bytostí najednou.

Aby si zachovaly svou individualitu, existují kolektivní vědomí jednotlivých druhů izolovaně jedno od druhého. Tato oddělenost je samozřejmě relativní, protože v každodenním životě se všechna kolektivní vědomí při přímé komunikaci neustále stýkají, ale zároveň si zachovávají ″jádro″ své individuality, které je vlastní každé živé bytosti obývající vaši planetu. Například člověk, který se ocitne v obklopení reptiloidů, nedobrovolně přejímá některé jejich rysy: mentalitu, světonázor, způsob chování, nicméně si zachovává emocionální složku čisté lidské Duše, která vzniká díky jeho spojení s kolektivním vědomím lidstva.

Nebo jiný příklad: domestikovaná dravá zvířata ztrácejí své přirozené vlastnosti predátorů, protože nemusí získávat potravu požíráním svého druhu. Tyto vlastnosti však zcela neztratili, a pokud se znovu ocitnou ve volné přírodě, projeví se u nich.
Stručně řečeno, interakce mezi částmi různých kolektivních vědomí na Zemi je nepřímá, bez hlubšího vzájemného pronikání.

Totéž se děje s ohledem na obecné planetární vědomí s ostatními kolektivními vědomími na Zemi, ale již na jiné úrovni - globálnější. Dochází k vzácnému energetickému prolínání, které se neustále mění. Například bezcitný postoj reptiloidů k přírodnímu bohatství Země je kompenzován úctou člověka, který jí při užívání jejích krás posílá veškerou svou lásku. Jestliže ti první ji ničí a mrzačí, ti druzí svou milovanou planetu vytvářejí a zušlechťují. Podle toho, jaké energie převládají v určitém období existence Země, získává její obecné planetární vědomí buď pozitivní, nebo negativní zkušenosti, což ovlivňuje i kolektivní vědomí reptiloidů a lidí, ale obecné planetární vědomí přesto zůstává na nich nezávislé.

Vzájemné působení všech kolektivních vědomí na vaší planetě i vztahy mezi lidmi jsou založeny na zákonech vesmíru. ″Co zaseješ, to sklidíš″ - tento univerzální zákon platí vždy a všude, na všech úrovních vědomí a ve všech dimenzích. Právě to se nyní děje na vaší planetě, i když ne každý to vidí a chápe.

Na přelomu dvou epoch, kdy energetická, mentální a emocionální koncentrace kolektivního vědomí dosáhla svého vrcholu, dochází k oddělení zrn od plev v planetárním měřítku. Dochází k masovému vibračnímu rozdělení, díky němuž si každý volí svou vlastní cestu: další vývoj nebo involuci.

Třetí cesta neexistuje.
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-sokhranenie-individualnykh-kachestv-razlichnykh-kollektivnykh-soznaniy/

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/

Zpět