2778 Kolektiv: Velká obnova Caroline Oceana Ryan

[ Ezoterika ] 2022-07-05

V poslední době jsme hodně hovořili o velké obnově a znovuzrození, které tato Země a všechny její bytosti nyní prožívají. Není divu, že to na planetě vyvolalo projevy otřesů, které jsou i pro tuto éru bezprecedentní. Tyto události vyžadují od nositelů světla neobvyklou formu klidu, dovolení a přijetí. Ve skutečnosti mnoho dní vyjadřujete úroveň vnitřní síly a odolnosti, kterou byste možná raději nikdy nepotřebovali! Jste si vědomi toho, že posledních deset či více let představovalo znatelný posun ve Vesmírné éře a že přechod z Kali jugy, věku zkázy, nebyl vždy hladký. A tak se nyní ptáte, jestli tohle je nový způsob života, jestli je na konci tunelu konečné Světlo, nebo se blíží vlak? Trocha humoru, ale také únava z toho, že se toho tolik děje, aniž by Světlo zjevně zvítězilo. Řekneme, že čas mezi vámi všemi a úplným uzákoněním NESARY se stále zkracuje, přesto existují stresy, které si přejete, abychom řešili.

Nedávno jsme byli dotázáni, co by se stalo s financemi všech, kdyby se banky rozhodly pohltit prostředky svých klientů, aby se zachránily, což je akce, kterou zákony ve Spojených státech a mnoha dalších zemích povolují. Zákony chránící starou mocenskou strukturu, včetně starých ekonomických forem, vytvořili ti, kteří mají pocit, že mohou ztratit nejvíce, jakmile jejich vlastní machinace přinesou tu či onu formu ekonomického kolapsu. Mnohé z těchto akcí jsou organizovány starou mocenskou strukturou, přesto ke kolapsu dochází daleko více právě u běžných lidí. Ti, kteří zosnovali intriky, aby opět přivedli věci na buben, aby byli v pozici, kdy mohou utrhnout veškerý majetek, který ještě zbývá, a nárokovat si ho pro sebe, zatímco ostatní budou bojovat. Je pochopitelné, že jste všichni prožili mnoho životů, v nichž jste byli svědky toho, že se to opakovaně děje. Mnoho praxe, kdy jste v jednom životě za druhým viděli, jak známé struktury selhávají, vás naučilo opatrnosti, stresu, a dokonce i strachu. Tentokrát si však na velmi hluboké úrovni uvědomujete, že je to na n-tou míru jiné. Tato éra nese Světlo a vyšší záměr, který prolamuje starou fasádu klamu, jakou žádná jiná pozemská éra nepoznala.

Otázka tedy zní: Ke které Zemi skutečně patříte - ke staré, nebo k Nové? Jen velmi málo z toho, co se nyní děje, vám bude dávat smysl nebo se vám bude zdát přijatelné. Pokud očekáváte, že iluze pravidelnosti a stejnosti budou pokračovat - že vnější struktury pozemského života budou prostě nerušeně pokračovat, až do jednoho magického dne, kdy bude vyhlášena NESARA - tak to být nemůže. Rostoucí ztráta svobod lidstva byla vaší rasou záměrně povolena již dávno, když byl povolen velký experiment duality, a to kvůli zkušenostem a novým formám sebepoznání, které by vám to přineslo jako jednotlivcům, jako kulturám i jako planetárnímu druhu.

Možná vám nyní připadá neuvěřitelné, že byste si někdy mohli přát násilí, ničení a zoufalství, které lidstvo po staletí snášelo. Vskutku jste si nepřáli extrémy třetí dimenze! Ne na takové úrovni, jakou jste zažili vy a vaše planeta. A tak bylo vysláno volání, Zemí i vašimi vlastními skupinami duší, s žádostí o pomoc při osvobození planety od těch sil, které dovedly věci příliš daleko. Vy sami jste byli mezi těmi, kdo odpověděli, abyste pomohli planetě a ochránili ji před dalším ničením a pomohli lidstvu zapojit se do světelných frekvencí, které k vám nyní přicházejí z Velkého Centrálního Slunce. Tyto frekvence mohly být dostačující k rozbití lidského konstruktu, ale mohly být příliš silné na to, aby se v nich Země udržela, když by uzurpátorská mocenská struktura pracovala na své největší hustotě - a tak jste přišli na pomoc. Právě práce světelných bytostí, jako jste vy, podpořila lidstvo, když jste se posunuli z místa temného zoufalství a neudržitelných forem života - které vedly k rozpadu vaší planety - k formě života, která přechází na úroveň páté dimenze.

To není ʺmagieʺ, ani jakýsi nevysvětlitelný, nečekaný radostný okamžik, který náhle propukne a pozvedne každého, kdo je jeho svědkem, do nových výšin, bez vysvětlení a bez záruky trvalé změny, bez vaší aktivní účasti. Je to velmi reálné. Zahraňujete svou planetu, svou lidskou rasu a vlastní integrální struktury svých duší, a to Světlem, které nesete a instalujete hluboko do Země a všech živých systémů, čistě svou přítomností. Nebudeme popisovat, co by se stalo na vaší Zemi, kdybyste vy a mnozí další v této době nepřišli a nepověřili mnohé z vyšších sfér, aby vám pomohli, spolu s miliony laskavých mimodimenzionálních a mimozemských bytostí. Z celé galaxie a z celého vesmíru jste vy i ony odpověděli na výzvu, abyste vystoupili a pomohli v době, kdy život visel tak nejistě na vlásku. Vaše přítomnost a přítomnost ostatních, včetně Aštarského velitelství, znamenala zabránění extrémům, do kterých by se pozemský život mohl dostat, kdybyste v této době nepřišli. Ano, jste tak mocní a ano, byl to váš záměr na vyšší úrovni.

A tak se znovu ptáme: Ke které patříte? Staré Zemi, nebo té nové? Samozřejmě, že k Nové Zemi. Přesto v některých dnech cítíte, že ztráta staré Země je příliš extrémní - příliš velký otřes. Přáli byste si, aby ekonomické systémy zůstaly takové, jaké byly, protože to je nejpříjemnější - aby vše zůstalo tak, jak to vždy bylo, jakkoli byly tyto systémy nerovné a nespravedlivé, protože to je to, co jste znali po staletí. Chtěli byste, aby vztahy, zaměstnání, zdravotní systémy, dokonce i vlády zůstaly z větší části takové, jaké byly, až do toho krásného okamžiku, kdy bude všechno v pořádku. Přesto vás ujišťujeme, že kořeny starého systému musí být zcela vyrvány, než mohou být zasazeny Nové, živé konstrukce.

Jednak musela být vyčištěna půda, vzduch a voda a zřejmá potřeba této změny musela být zřetelně vysvětlena velké většině lidstva. A tak se výzvou stává nejen zachovat trpělivost a klid během velkých posunů a otřesů, ale také přivítat nebo alespoň přijmout otřesy velké změny. Otřesy jsou přesně těmi reorganizacemi, které přináší božské sociální, ekonomické, environmentální a politické struktury Nové Země, které jste si dlouho představovali. Uprostřed otřesů, které nyní vidíte, si všimněte, jak ti, kdo dlouho kazili vaše systémy, vytvořili strukturu, která sloužila pouze nepatrné menšině a potlačovala přirozenou Radost, dary, záměry, sny a přirozená práva velké většiny. Uvědomte si, že mnozí z této většiny by velmi pochybovali a odmítali význam velké změny - její potřebu - aniž by si nejprve uvědomili, proč musí být nový Božský zákon zaveden právě nyní. Většina lidstva by nejraději zůstala v boji, protože nic jiného po tisíce let neznala, Síla a přitažlivost známého pro ně byla bezpečným útočištěm před nejistotou změny.

A přece - změna přišla a mnohem více je na cestě! Vy, kteří stojíte zcela vědomě ve Světle, jste si toho vědomi, ale přesto hodnotíte změny, které se dějí, jako příliš velké, příliš temné nebo obtížné, příliš namáhavé a plné nejistoty - a kde je ta krásná Nová Země, o které mnozí tak dlouho snili? Vysvětlíme vám, že je ve vás, přátelé!

Vy jste ti, kdo rodí změnu v přítomném okamžiku.
Přinášíte ji svými očekáváními, svou vřelostí a laskavostí, tím, že jste ʺnelogickyʺ (bezdůvodně) šťastní, a svým odhodláním nastolit každé ráno před začátkem dne klid a vnitřní ticho. Svou životní energii jste neinvestovali do neměnné stejnosti starého (která byla vaší klecí, nikoliv útěchou), ale do Nového! Oslavujte posuny - odhalení dotazovaného kongresového výboru, rostoucí vědomí, že ta či ona země musí vyjít z neustálé války se sebou samou i s ostatními, vývoj, který vystrnadil staré kontrolory z křesel moci, novou úroveň vědomí, že lidské bytosti musí mít kontrolu nad vlastním tělem. Mnohé z toho se rodí z bolesti, šoku, nedůvěry - a přesto se z těchto mučivých porodních bolestí rodí Nový člověk. Přišli jste ukotvit Světlo a právě to děláte. Je to mnohem větší cesta než sedět a čekat, až se věci zlepší! Je to větší cesta než cítit se nešťastně, když vidíte, jak se stará, falešná, známá struktura rozpouští. Navzdory utlačujícím reakcím staré mocenské struktury, navzdory výbuchům násilí nebo špatného chování - otevřete oči plněji a dívejte se! Probuzení přišlo, jak je patrné z hlasitého křiku, který starý dav vyvolává, když je stahován ze svých samozvaných trůnů. Ano, pohled v tuto chvíli může být pochmurný - a dovolte to! Přijměte ho jako očistu; nejlogičtější a nejnutnější konec temné éry, která trvala tisíce let. Dovolte těmto událostem, aby probudily masy, a zároveň zůstaňte zakotveni v jemnější, vnitřní realitě, bez neustálého odkazování na vnější zdání. Zdání je jenom zdání, přátelé! Žijete v jakémsi hologramu, kde spoluvytváření vnějšího života (včetně Míru a Hojnosti) čeká na vaše promítnuté myšlenky, představy a očekávání. Zbytek je na vás. Namaste, drazí! Vzhlédněte k nebi a vzpomeňte si, kdo jste! Nikdy nejste sami.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/07/05/the-collective-great-renewal/

Zpět