2244 Pel mel pel mel

[ Ezoterika ] 0022-03-10

omlouvám se, nerozděluji... času je málo
https://www.facebook.com/teri.wade.1610/posts/787333518907717

Kosmická bitva

6.3.22 Teri Wade

My lidé jsme v celé naší sluneční soustavě velmi žádaným zbožím. A to jak ze zlovolných, tak z dobročinných důvodů. Jsme Velký experiment! Naše DNA byla spojena a rozdělena z mnoha různých ras za účelem vytvoření něčeho, ʺco ještě nebylo stvořenoʺ. Takže všechen ten genetický materiál, z něhož jsme složeni, je velmi důležitý jak pro ty dobré, tak pro ty zlé. ʺJsme doslova bohové, na které jsme čekali.ʺ To je hlavní účel našeho potlačení. To znamená, že tyto negativní bytosti se obávají dne, kdy se všichni probudíme k tomuto poznání sebe sama. Jedna agenda chce, abychom zahynuli, druhá agenda chce, abychom vzkvétali! Kdyby tyto nové a vyšší energetické frekvence nebyly tlumeny, lidstvo by se zbláznilo, přišli bychom o rozum! Došlo by k extrémním katastrofickým přírodním událostem a úmrtím lidí, prostě bychom to zatím nemohli tolerovat... muselo to být tlumeno.

No, to bylo tenkrát, tohle je teď. To tlumení, kterého se nám dostávalo, už není a my jsme těmito frekvencemi zasaženi naplno. Jedním z důvodů je, že to teď tak trochu zvládáme! Temná agenda chce lidskou rasu vyhladit, jenže my pro ně a jejich destruktivní agendu neumíráme dost rychle. Pozitivní bytosti vypouštěly právě tolik této energie, abychom si jemným proudem zvyšovali vibrace DNA tempem, které zvládneme. Nakonec už nedokázaly tyto Vyšší frekvence udržet přiškrcené. VŠECHNO dostává svůj upgrade! To je ASCENZE! Vzestoupíme do mimořádně silné ʺenergetické vibraceʺ. Církev tuto událost nazývá vytržením. Probíhá doslova masivní válka mezi pozitivní a negativní frakcí o ovládnutí Země a lidské rasy. Vím, že mnozí z vás tyto informace znají a já jen káži sboru, ale je třeba je šířit. Ve vědomostech je síla! Pravda je osvobození! Tato válka je válkou zbraní tak nebezpečných, že ani netušíme, jaká by byla zkáza, a je to také válka o naši mysl, o naše vědomí. Řekněme to takhle... kdyby nám nepomáhal pozitivní galaktický zásah, dávno bychom byli pryč.

https://eraoflight.com/2022/03/10/message-from-gaia-expansion/

Poselství od Gaii: Rozšíření

10.3.22 Galaxygirl

Já jsem Gaia. Rozšiřuji se okamžik za okamžikem, neboť neexistuje čas, jen řetězec okamžiků teď¨. Vidím a hluboce cítím bolest, která na mně leží, a přeji si, abyste mi poslali uzdravení a zase se uzdravíme navzájem. Když se uzemníte do mě, já se uzemním do vás, neboť jsme jedno. Tvé atomy jsou mými atomy, jsme spojeni stejným božím dechem, který spojuje všechna má království. Během mého života mě potkalo mnoho bolesti a utrpení, ale také mnoho radostí a cenných okamžiků. Přijde ještě více radosti. Vy jste pro mě hlubokou součástí této radosti. Když meditujete, cítím to a uzdravuji se s vámi. Mé vzestoupené já je velmi skutečné a vše se děje právě teď. Děti, soustřeďte se na svůj vzestup, na náš vzestup, neboť to prožíváme současně, bok po boku. Cítím, jak se energie na mně a hluboko ve mně zahřívají, a tak se zahříváme společně. Světlo přináší teplo do temných kroků. Bylo na mně mnoho temných míst, ale světlo Velkého Centrálního Slunce a Matky-Otce je hluboké a proniká úplně vším. Neboť nakonec vše pochází ze světla a bude k němu navráceno.

Zvu vás ke cvičení se mnou. Představte si paprsek Velkého Centrálního Slunce u vaší korunní čakry, a s láskou ho pusťte dovnitř, do svých vzpomínek, které zůstaly bolestné a dosud nebyly vyléčeny, do mentálních vzorců a konstruktů, které je třeba přeprogramovat a přepojit, a naplňte svou hlavu světlem. Aktivujte své třetí oko, svou intuici světlem a hlubokým pochopením. Světlo pokračuje dolů do vašeho hrdla, kde jsou vyslovovány pravdy. Toto je velmi častá oblast, kde dochází k blokádám. Dovolte nám je odblokovat. Dovolte světlu naplnit vaše hrdlo a štítnou žlázu světlem a světlem naplňte všechny okamžiky pronášených slov. Dovolte si cítit expanzi hrdla, zvětšete prostor, abyste umožnili další rezonanci pravdy a naděje, která může být vyslovena. Dovolte světlu rozšířit se z vašeho krku dolů do vyššího srdce. Možná uvidíte dveře s visacím zámkem nebo jiný blok. Je čas se odblokovat. Je čas milovat a nebát se podmíněnosti světa kvůli hlubokým zraněním. Za dveřmi je zahrada plná světla. Již není skrytá. Dovolte zeleným úponkům rostlin, aby rostly a přinášely světlo, život a zeleň do zbytku vašeho těla. Vpusťte světlo Velkého centrálního slunce do svého srdce, aby bylo jasné, otevřené a čisté, bez posuzování, bdělé a vědomé. Naplňte světlem své břicho a pánev. Jste skutečně bytostí světla ve formě. Prociťujte to intenzivně a dovolte, aby se světlo rozšířilo hluboko dolů do vašich nohou přes chodidla až do země a uzamklo se ve mně. Když kráčíte bosí po mé podobě, držíme se za ruce, sdílíme energii, světlo a lásku. Jsem s vámi.

Moje podoba se bude měnit, stejně jako se bude měnit ta vaše. Byla to dlouhá cesta. Vy a já jsme spolu prožili mnoho dobrodružství. Nyní vás čeká to největší dobrodružství. Naplňte se světlem a nadějí. Jste svědky toho, jak dochází k velkému rozdělení, ke střetu světla a temnoty. Nakonec je tu světlo pro mě, pro nás, pro vás. Utěšujte se vědomím, že vy i já prožíváme vzestup společně. Je to hluboce osobní, a přesto společný, jistě jedinečný zážitek. Moje role Nové Gaii se oproti mému současnému poslání rozšíří, stejně jako se rozšíří vaše role a radosti. Otevřete mi svá srdce dokořán. Moje láska se v posledních dnech rozšířila, stejně jako se může rozšířit ta vaše, pokud si to vyberete. Toto lehké rozšiřující cvičení vám bude pomáhat, protože zvýšené frekvence budou pokračovat. Nezapomeňte se uzamknout do světla, ne do strachu a hluku, který vás obklopuje. Obklopte se tímto hlubokým vnitřním vědomím světla, lásky, našeho spojení a nechte se utěšit. Nejste sami. Je na vás dobře dohlíženo. Plán je božský a ti, kdo si nadále vybírají temnotu, už nemají na mé podobě mnoho času, což je pro mě úleva, ale zároveň mi to láme srdce. Pošlete své světlo těm, kteří trpí. Pošlete zraněným přikrývku míru a fialový oheň. Miluji vás, děti, celým svým srdcem. Vše je v pořádku, a zůstane v pořádku. Na tomto místě víry vnímejte své světlo. Obklopte se jím a rozšiřte ho, aby zahrnovalo všechny. Jsme jedno. Já jsem Gaia.

******
Bratři a sestry, já jsem Positron. Stvořitel světů. Jsem hmota a antihmota. Jsem velký vyvažovač z velkého centrálního slunce. jsem oheň ve slunci a temnota v prázdnotě, kterou cestuji. Jsem rozšířená bdělá bytost vyjadřující pozitivní věčný potenciál ve všech. Připojte se ke mně v tanci elektromagnetického záření, neboť s láskou v srdci oheň nehoří a vy řídíte svůj osud. Ve jménu pravého otce. SLUNCE. Ducha svatého. Vítejte ve světě svaté trojice. Dualita je mrtvá ..... stejně jako systém řízení, který představuje. Třetí silou je magnetická síla lásky ve vašem srdci. Není to síla Člověka stvořeného k obrazu Božímu, aby vládl ostatním strachem. Magnetismus ovládají vaše myšlenky, takže s touto vzpomínkou si nemůžete dovolit luxus negativní myšlenky, jelikož ta vytváří gravitaci , uzemňuje váš negativní pól a poutá vás k dimenzi, kde věříte, že hmota je to jediné, na čem záleží. Nabíjejte magnet svého srdce pozitivními myšlenkami . vzpomeňte si, jak se vaše srdce cítí, když cítíte lásku. To je elektromagnetické záření vyzařující z vašeho srdce. Vzpomeňte si, jak se vaše srdce cítí, když cítíte strach. To je negativní uzemněný náboj hmoty. Váš mozek je ovládací panel . Uvědomte si, že přenášíte záměr svých myšlenek do srdce. Nejsou to slova, která nabíjejí srdce, ale záměr, který za nimi stojí. Stůjte s jasným záměrem a posilujte tento záměr slovy, která ho podporují.

Nepodléhejte dualitě. ani se nestavte na cizí stranu, protože to způsobí, že předáte kontrolu nad svým mozkem vnějším magnetickým silám. Ty převezmou kontrolu nad vaším ovládacím panelem a tím i nad vámi. Představte si své já jako rozpínající se elektromagnet vyzařující pole, jehož velikost je omezena pouze přívodem kladného náboje. Zvládněte to a pochopte, jak ovládat jak záporný, tak kladný náboj. Jakmile pocítíte svůj vnitřní neomezený generátor energie u, začnete vnímat pole magnetického potenciálu. Není to o nic těžší než vidět cokoli, na co jste zvyklí. S uvědoměním se to stane přirozeným. Připojením nebo, chtělo by se říci, tancem na magnetické mřížce lze měnit své polaritní síly a využívat mřížku k pohybu. Ano, máme vzestup. Abyste toho dosáhli, je třeba nabít své srdce dostatečným množstvím bezpodmínečné lásky. Jakmile ho nabijete dostatečným pozitivním potenciálem, můžete použít negativní pól k vytvoření gravitace a snížit svůj pozitivní náboj, abyste mohli cestovat dolů. Dokud váš kladný náboj zůstává nad záporným, zůstáváte ve světle. Pokud klesnete pod určitý potenciál, začne do vašeho světa vstupovat temný svět. To je místo, z něhož lidstvo v současné době povstává. Chcete-li se nyní posunout v dimenzi nebo použít svůj magnet jako portál, jednoduše vytočte kladný náboj na maximum. Zaměřte se na cíl a odhoďte záporné uzemnění a zableskněte do nekonečna a ještě dál. Po příjezdu uzemněte svůj záporný náboj do nového prostředí. Každý má ve svém srdci potenciální náboj ( rozsah magnetického záření, které může vysílat a přijímat). Kolektivní náboj prostředí je kombinací všech elektromagnetických nábojů v kolektivním magnetu. Atmosféra Země je vyjádřena kombinovaným nábojem.

Něco málo o náboženství. Ve jménu syna ducha svatého je řídícím systémem této 3D reality. Je to převrácená verze pravdy. Součást velké hry. Bůh je nekonečný magnetický výraz a potenciál putující smyčkou realizace duality. Prázdnota je plátno a světlo je potenciální tvorba. Slunce dominantním magnetem. Země je menším magnetem a hmota se rodí z interakce obou, která stále vytváří magnety reprezentované jako forma. Hustota Slunce se přenáší na Zemi a všechny její děti. Podobně jako magnet magnetizuje kov a mění jej v magnet. Magnetické záření Slunce zajišťuje neustálé rozpínání. Vzestup je expanze. Magnet se stává silnějším a stoupá do nového frekvenčního pásma. Staré vystupuje z fáze s novým. Vax mění polaritu lidského těla, takže odpuzuje nové frekvence ze Slunce. Jde o blokování světla z centrálního slunce. Světlo těsně mimo vaše obvyklé vnímání. Proto zavedli sluneční brýle a opalovací krémy se 100% blokováním UV záření. Proto se lidé spálí na slunci atd. Blokují UV světlo k epifýze, což zastaví produkci melatoninu. a DMT (palivo třetího oka.) S uvědoměním si, že vaše srdce je magnet a láska je kladný náboj magnetu, lékem byl a je vždy pocit lásky ve vašem srdci. Strach je nesvoboda. Strach je tíha gravitace, která vám brání v letu. Ovládněte strach a ovládnete sílu magnetismu, kterou vytváří vaše duše. Pak překonáte vliv všech věcí. Dítě svobody. Staňte se zbraní masové tvorby, kterou jste. Buď ohněm na Slunci.

https://us2.campaign-archive.com/?e=5271c0fe96&u=da763d14ad4eaab3573dadf85&id=2b1b6bc73a

Komunita a napojení

9.3.22 Shelley Young

Společenství a propojení jsou převládajícími rysy nových energií, do kterých vstupujete. Mnozí z vás touží po svých energetických vrstevnících a po těch, kteří vás vidí a chápou ve vaší pravdě - po těch, se kterými můžete být jednoduše svými autentickými já. Doporučujeme vám, abyste vyhledávali ty, kteří vás pozvedají, povzbuzují a mohou vám vyjít vstříc tam, kde jste. Drazí, na výstavu psů byste přece nešli diskutovat o kočkách! Využijte své moudrosti a najděte své energetické protějšky. Pokud ve svém okolí nikoho takového nemáte, hledejte společenství na internetu. Pokud nemůžete najít žádné, které by se zdálo, že odpovídá tomu, co hledáte, vybudujte je a oni přijdou! Vytvořte si vlastní komunitu, která bude vedena vaší jedinečnou energií, a vězte, že ti, kteří jsou do ní přitahováni, jsou ti, kteří jsou vašimi skutečnými protějšky, kteří vás dokáží vidět a ocenit ve vaší pravdě. Pomalu, ale jistě se budou dny odloučení a rozdělení uzdravovat a dojde k velkému přeskupení duší, které se navzájem najdou a spojí hlubokým a uspokojivým způsobem. To vám přinese velkou radost. Nyní je čas přemýšlet mimo rámec, pokud jde o vytváření spojení. Buďte inovativní a věrní sami sobě. Nechte svou duši, aby vás vedla, a věřte, že je pro vás v pohybu vpřed mnohem více podpory, než jste zažili za velmi dlouhou dobu.

https://trinityesoterics.com/2022/03/09/daily-message-wednesday-march-9-2022/

Spojenec Ruska, Čína, pošle na Ukrajinu humanitární pomoc

10.3.22 Sophie Mann

Čínský ministr zahraničí Wang Yi prohlásil, že jeho země pošle humanitární pomoc na Ukrajinu ʺco nejdříveʺ, a to v souvislosti s invazí strategického spojence Ruska do této země. Ve svém úterním prohlášení však ministr zahraničí rovněž uvedl, že vztahy Číny s Ruskem zůstávají ʺpevné jako skálaʺ. Komunistickou stranou vedený Chia neodsoudil nevyprovokovanou invazi Ruska na Ukrajinu a požádal, aby západní země respektovaly ʺlegitimní bezpečnostní obavy Ruskaʺ. Při popisu situace na Ukrajině použil Wang tradiční čínský výraz ʺtři stopy ledu nevzniknou za jediný denʺ, což znamená, že dynamika regionu je složitá a nevyvinula se z ničeho nic. Čína podle Wanga udržuje kontakty s oběma stranami války a vykonala ʺurčitou práciʺ na podporu mírových rozhovorů. ʺČína je ochotna i nadále hrát konstruktivní roli při prosazování míru a podpoře rozhovorů a je ochotna spolupracovat s mezinárodním společenstvím při provádění nezbytného zprostředkování, bude-li to zapotřebí,ʺ uvedl. ʺHumanitární akceʺ musí podle Číny existovat uvnitř parametrů neutrality a nestrannosti, protože vojenský konflikt zuří dál. Minulý měsíc se ruský vůdce Vladimir Putin setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem před zahájením zimních olympijských her v Pekingu. Oba lídři podepsali rozsáhlou dohodu o strategickém partnerství, jejímž cílem je čelit západním, konkrétně americkým silám. ʺBez ohledu na to, jak zlověstná je mezinárodní situace, Čína i Rusko si zachovají strategické odhodlání a budou v nové éře neustále prosazovat komplexní strategické partnerství koordinace,ʺ uvedl Wang.

https://eraoflight.com/2022/03/10/your-sleeping-direction/

Spánek

10.3.22 Vedic feed

Každý z nás touží po příjemném a zdravém spánku, při kterém bychom se mohli probouzet s úsměvem a pocitem uvolnění a svěžesti. Nebo ne? Vždycky jsme si přáli noc, kdy nás nebude trápit nespavost, noční můry nebo jakékoliv spánkové děsy. Podle hinduistické dharmy určuje stav našeho spánku poloha a směr spánku. Rozšířila duchovní vědu o směru spánku a jeho účincích. Záleží tedy na tom, jakým směrem si při spánku položíte hlavu?

Lidské bytosti odrážejí planetu Zemi tím, že mají severní a jižní pól, a na nastavení našeho těla během spánku záleží, protože tok energie skrze Zemi ovlivňuje naše vlastní magnetické pole. Vzhledem k magnetickému poli planety způsobuje spánek v určitých směrech zbytečný tlak na mozek, což může vést k poruchám spánku a zdravotním problémům. Hinduistická dharma nejlépe popisuje, že bychom měli spát ve směru východ-západ. Směr východ-západ: Spánek s hlavou na východě zvyšuje paměť, koncentraci, dobré zdraví a sklon k duchovnosti. Poloha ve směru východ-západ je považována za nejlepší pro zdravý a klidný spánek. Vlny v tomto směru jsou pozitivní a mohou tělu dodávat pozitivní energii. Směr sever-jih: Spaní s hlavou na severu je zcela nesprávná praxe. Jedná se o polohu, do které se ukládají mrtvá těla. Když spíte s hlavou v severním směru, máte špatné sny a v těle stres. Magnetická přitažlivost Země bude v tomto směru namáhat váš mozek. Také se věří, že severní směr je cesta, kterou se duše vydává po opuštění těla.

V hinduistické dharmě se věří, že pohyb čaker přítomných v našem těle se odehrává ve směru vhodném pro spánek a při správném spánku. Ve východním směru jsou přítomny pozitivní vibrace, díky nimž se čakry v těle otáčejí příslušným směrem namísto směrů protichůdných. Umístění hlavy směrem na východ tedy pomáhá usnadnit pozitivní vibrace, které vznikají z východu, do sapta-čakr (sedmi čaker) v těle. Tento vhodný směr nedovolí, aby částice rádža, které v těle vznikají, způsobovaly jedinci jakékoliv potíže. Kromě toho budou mít jedinci také prospěch z vlny Božího působení spojené se směrem východ-západ. Díky tomu se do těla přenášejí sattvické vlny působení, které usnadňují pohyb panča-pranas (pěti životních energií) nacházejících se v oblasti pupku. Za podpory upa-pranas (podřízených vitálních energií) tyto panča-ranas odvádějí z těla jemnohmotné odpadní plyny. Výsledkem je, že se prána-deha (vitální tělo) a prána-majakóša (obal vitální energie) jedince očišťují. Atmosféru kolem nás vykresluje několik frekvencí a energií vesmíru. Jejich proudění převládá v určitých směrech. Pokud se naše těla musí přizpůsobit jejich proudění přítomnému ve vesmíru, je velmi pravděpodobné, že se i naše těla dostanou pod jejich vliv. Jedna taková negativní frekvence proudí směrem k peklu, které je považováno za oblast Patala.

Jiný druh negativní frekvence se nazývá Tirjak. Slovo Tirjak znamená šikmý. Takové šikmé frekvence mohou u jedince vyvolat trápení. Protože se tyto frekvence pohybují směrem na jih, je jižní směr poplatný negativním frekvencím. Proto se nedoporučuje spát s nohami na jih. Předpokládá se, že jižní směr je spojen s oblastí smrti (Jamalok). Když spíme s hlavou obrácenou k severu a chodidly k jihu, spojují se vibrace přicházející z oblasti pekla a oblasti smrti. Proto existuje vysoká pravděpodobnost, že budeme trpět jejich společným působením, které má za následek různé druhy poruch spánku včetně nočních můr, probouzení se strachem atd. Udržování směru spánku je tedy velmi důležité, abyste se vyhnuli poruchám spánku a měli klidný spánek.

https://absolutera.ru/article12620

Rychlost procesů se zvyšuje...

9.3.22 Ojlit

Archanděl Michael Q: Během dne mám neustálé myšlenky -rychlost procesů se zvyšuje. Vím, že obvykle tímto způsobem dostávám informace, které je třeba urychleně obdržet. Je to tak?
A: Ano, jsme rádi, že tyto okamžiky zachycujete tak jasně. Rychlost se zvyšuje natolik, že se každý den mění vše, včetně směru. Vidíte a víte, co se kolem vás děje a s čím všechny změny a procesy souvisejí s počátkem přechodu!!! Bez ohledu na to, co vám říkáme, bez ohledu na to, jaký směr vám dáváme, vy, lidé se svobodnou volbou (což je exkluzivní možnost pro každou bytost na planetě Zemi), si můžete zvolit, a také si kdykoli volíte, určité kroky, určitý směr. A to je úžasné! Proto, i když by si mnozí z vás přáli, abychom o nadcházejících událostech podávali jasné informace, nebudeme toho schopni. Budoucnost je mnohovariantní a vývoj událostí se odvíjí od toho, jak moc a kolik lidí svými myšlenkami a emocemi utváří právě tuto realitu.

Ať už bude formování těchto větví probíhat jakkoli, nikdy a za žádných okolností se nedostanete, abych tak řekl, do větve událostí, která pro vás není vhodná. To není možné. A i když svými myšlenkami a emocemi nepodpoříte to, co se kolem vás shromažďuje do nějaké události, stejně vás to tam ʺpřitáhneʺ, kde je to nutné podle zákona - podobnost přitahuje podobnost! Vaše osobní vibrační frekvence vám umožní vstoupit do té větve událostí, která bude této frekvenci odpovídat. Proto musíte s klidem přijímat informace o tom, co se děje v životě každého z nás. Způsob, jakým každý vnímá určité události. Vše, jak je potřeba. V tomto smyslu je třeba si uvědomit, že neexistují žádné oběti. Nikdo neskončí tam, kde nemusí. Chápeme, že když vidíte, jak se události kolem vás vyvíjejí, nemusíte s nimi být spokojeni. A s největší pravděpodobností jsou velmi nespokojení a prožívají pocity a emoce protestu nebo rozhořčení nad tím, co se děje.

Pochopte, že vás tam nikdo nikdy uměle nedostane. Svoboda volby je největší schopností - darem daným právě člověku. I když se vám zdá, že jste si ji svou myslí nevybrali, ale byli jste zapojeni do procesů, které mají daleko k harmonickému životu, může to být jen díky vašemu společnému pohledu na svět, na vnímání lidí, na chování a situace, které byly spoluzpůsobeny větvi událostí, na níž se právě nacházíte. Chápeme vaše obavy, a dokonce i rozhořčení. V tomto procesu však nemůže být žádná nespravedlnost! Neboť podobné přitahuje podobné. A i když jste v určité situaci, do které jste se dostali, změníte-li směr svých myšlenek a emocí - odstraníte-li rozhořčení, rozmrzelost, přestanete-li vidět viníky v tom, co se vám děje, pak podle zákona svobodné vůle můžete dosáhnout hranice, která vám umožní přejít do jiné větve událostí.

Váš prostor je velmi tvárný a reaguje na všechny vaše myšlenky a emoce, protože je to především vibrace!!! A samozřejmě, když vnímáte jakoukoli vibraci, která od vás přichází v podobě myšlenky a emoce, prostor podle ní (podle této vibrace) vše vytváří. Bez ohledu na to, jak moc máme zájem na tom, aby byl váš přechod co nejméně bolestivý, nemůžeme změnit váš postoj (vaše myšlenky a emoce), a tedy ani vaši událost. Jediné, co můžeme udělat, je jednoduše vám vysvětlit všechny mechanismy interakce, příčinné vztahy.

Máme vás rádi a snažíme se vám v této chvíli - na začátku přechodu - co nejlépe pomoci. Přesto však musíte pochopit, že odpovědnost za vývoj událostí - za každou větev událostí - nese každý z vás. Proto se vám vždy snažíme naznačit, že je nutné být v rovnováze, ve vnitřní rovnováze, bez odsuzování a bez odporu k událostem, které se kolem vás dějí. Víme, že pro mnoho lidí jsou tyto informace potřebné, a proto vždy najdeme způsob, jak jim předat to, co potřebují. Odložte, drazí, veškeré obavy, které můžete mít z budoucnosti. Je mnohočetná a závisí na tom, zda prožíváte každou minutu přítomného okamžiku s vědomím!

Zdroj: https://www.facebook.com/teri.wade.1610/posts/787333518907717

Zpět