1163 Aštar Šeran, Galaktická federace světla Marta

[ Ezoterika ] 2021-07-16

Zdravím vás, milí pozemšťané!

Dnes jsem přišel jako vrchní velitel vesmírné flotily, abych vám řekl o tom, co se nyní děje v blízkém vesmíru. Mnozí z vás si již pravděpodobně uvědomili, že bitva mezi Temnými a Světlými silami na Zemi vstoupila do rozhodující fáze. Nyní se projevuje na všech úrovních existence. To, co se děje, musí udělat tlustou čáru za starým trojrozměrným světem na vaší planetě - konečně ho "pohřbít". Jen tak může nový svět vstoupit do života a lidé mohou začít transformovat nový vysoce vibrační prostor nejen energeticky, ale i prakticky, zrušit staré mocenské instituce a vytvořit nová centra pro koordinaci a řízení společnosti.

Nyní probíhá poslední pokus o probuzení těch, kteří jsou potenciálně připraveni se probudit. Z toho plyne absurdita všech požadavků loutek hlubokého státu, které, jak se zdá, již jednají ke své vlastní škodě, ale ve skutečnosti je to vše součástí Stvořitelova plánu na probuzení obyvatelstva vaší krásné planety, které bylo po dlouhá staletí drženo v zajetí nelidí, kteří Zemi vládli. Vše se projevuje tak, že to může nevidět jen slepý. Díky masovému probuzení lidí vstupuje naše činnost také do své závěrečné fáze.

Věřte mi, moji drazí, že vás podporujeme nejen na jemné úrovni tím, že vám posíláme energii spásy, ale také na fyzické úrovni, kde pomáháme těm, kteří provádějí závěrečnou část operace na osvobození Země od všech zástupců Temných sil vtělených do fyzických těl. Jejich počet je opravdu velký, protože celá vaše společnost, všechny země světa jsou prolezlé zkorumpovanou sítí stínové vlády, do které se dostaly prakticky všechny hlavy států, jejich vlády a úředníci na všech úrovních moci. Vidíte, jak bezostyšně a beztrestně jsou z fyzické roviny odstraňováni všichni nechtění vůdci zemí, které je neposlouchají, a bohužel se nám je ne vždy daří udržet mimo nebezpečí.

Co však můžeme udělat, je kontrolovat vzdušný prostor Země, který naše lodě nyní obklopují těsným prstencem. Poslední baštou Temných sil na Zemi byly jejich podzemní základny v Antarktidě, které jsou nyní zcela obsazené a vyčištěné od všech, kdo se podíleli na projektech, na nichž pracovali celá desetiletí. Nyní se zaměřujeme především na pomoc Pozemské alianci světelných sil z jemnohmotné úrovně a sledujeme všechny pohyby ve vesmíru, abychom nedopustili ani sebemenší narušení programu Odhalení, který by měl vstoupit v platnost v blízké budoucnosti.

Takové "krytí" je pro tyto statečné a odvážné lidi nezbytné, protože nejenže riskují své životy, ale jsou také vystaveni neustálým energetickým útokům ze strany zbytků Temných sil, které na vaší planetě stále zůstávají a které se do posledního dechu snaží plnit rozkazy svých "vysokých patronů". Nebudu zabíhat do podrobností naší práce, protože smyslem mého poselství je podpořit vás a ujistit vás, že vše na jemné úrovni je již pod kontrolou.

Nyní je na vás, abyste vykonali svou část práce - projevili svou Svobodnou vůli a učinili konečné rozhodnutí ve prospěch Přechodu společně se Zemí do nové éry Páté dimenze. Spojte se v duchu, naši drazí! Ukažte svou pevnost a odhodlání při obraně svých zájmů a práva rozhodovat o svém životě a zdraví! Společně tak dosáhneme rychlého a rozhodného vítězství a osvobodíme lidstvo z tisíciletého otroctví.

Emocionální "předávkování 15.7.21

Otec Absolut
Zdravím vás, mé drahé milované děti!
Mé dnešní poselství je jakýmsi varováním pro ty z vás, kteří ještě nedokázali zkrotit touhu "zachraňovat" všechny lidi, kteří se jim připletou do cesty, násilně hájit své přesvědčení a snažit se jiným násilím vnutit svou vizi světa. Mám samozřejmě na mysli ty lidi, kteří chápou, co se na Zemi právě teď skutečně děje, a ve snaze předat toto poznání ostatním někdy překračují své hranice.

Předal jsem vám celou řadu poselství o tom, jak opatrně, obezřetně a moudře by se měly nezasvěceným lidem sdělovat pro ně nové poznatky, zejména pokud se týkají strašných a nelidských činů světových "špiček". Vidím však, že v mediálním prostoru se nyní aktivizuje a objevuje mnoho světlých a čistých duší, které si uvědomují své skutečné předurčení a upřímně se snaží pomoci lidem, aby se probudili z mrákot a vyvarovali se strašných chyb, které vedou k nevratným následkům. Jejich záměry jsou skutečně čisté a jasné, ale jen málo z nich dokáže lidem přinést potřebné znalosti bez zkreslení - bez nadměrného tlaku a emocionálního "předávkování".

Každý má samozřejmě své životní zkušenosti, znalosti, vzdělání, erudici, literární a řečnické schopnosti, a každý je prezentuje svým vlastním jedinečným stylem. Nyní však mluvíme o energetickém obsahu toho, co se snažíte lidem sdělit. Někdy člověk začíná svůj příběh klidným, rozvážným tempem, pečlivě buduje logické řetězce, pečlivě volí věty a sleduje každé své slovo.

Často se však stává, že když jde hlouběji do tématu a snaží se "uchopit nesmírnost", ztrácí původní harmonickou náladu a snaží se stylistický neúspěch kompenzovat emocionální intenzitou. Mnozí z vás si jistě všimli, jak se tón mění, když se hlouběji zabýváte tématem. Hlas se stává hlasitým, velitelským, dominantním. Už neříká, ale "vysílá". Nesdílíte tak své zkušenosti, ale učíte jiné, jak žít svůj život, svůj názor vnucujete...

A jak se to stává, energie člověka se mění a mění se i informace, které poskytuje.Ego této osoby "odsouvá" její Duši a tak nepoznáte hranice. Potlačování druhého člověka je základním životním principem každého Ega. Pro Duši je obtížné s ním soupeřit, protože Ego je na svém území - v trojrozměrném světě, zatímco Duše je ve vyšších dimenzích.

Zatím se jen málokomu podařilo vyvážit své Ego a Duši tak, aby byly ve vzájemné harmonii a projevovaly se na fyzické úrovni pro nejvyšší dobro všech. Proto jediná rada, kterou bych vám dnes chtěl dát, je, abyste sledovali svůj energetický stav pokaždé, když začnete s někým mluvit, a to tím spíše, pokud se vám stane, že své znalosti předáváte velkému publiku - ať už prostřednictvím koncertu v sále, nebo prostřednictvím virtuálního prostoru internetu.

Je velmi důležité zachytit okamžik, kdy vaše vibrace začnou klesat, a to se stane, když ztratíte smysl pro proporce a otěže převezme vaše Ego, nikoli Duše. Je to velmi důležité nejen pro vás, ale i pro vaše posluchače. Tím, že jsou naladěni na stejnou vlnu jako vy, nedobrovolně následují vaše vibrace a snížení vaší vlastní energie vede ke snížení vibrací všech lidí, kteří se nacházejí ve vašem energetickém prostoru, ať už jsou přítomni ve vaší blízkosti nebo poslouchají vaše vystoupení v nejrůznějších částech světa.

Vždy mějte na paměti, že když vstoupíte do mediálního prostoru, jste zodpovědní nejen za sebe, ale také za ty, kteří vám věří a sledují vás.

Ostatní 14.7.21

Otec Absolut
Rád bych se věnoval dalšímu bodu týkajícímu se volby lidí podle jejich vibrací. Tentokrát o rozdílu mezi nízkou vibrací očkovaných a neočkovaných lidí. Ve skutečnosti se od sebe kvalitativně liší.
Jak již víte, vakcíny aplikované lidem obsahují genom zcela jiné ne-lidské bytosti se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Člověk, který dostal vakcínu, tak získává zcela jinou éterickou strukturu, která vibruje na jiných frekvencích - odlišných od lidské.

Jakmile je do jeho DNA zaveden nový genetický program, jeho tělo a vědomí se mu začnou přizpůsobovat, aby rezonovaly s jeho vibracemi. V těchto genech, které jsou člověku cizí, však chybí božská složka a přenáší jeho vibrace na zcela jinou úroveň. Na první pohled stejné negativní emoce, které prožívá očkovaný a neočkovaný člověk, se přesto liší.

U lidí jsou jasné, živé, pohyblivé, s mnoha odstíny a nuancemi, které se neustále mění a někdy se dokáží téměř okamžitě změnit z negativních na pozitivní. Příkladem je vztah matky a dítěte: ať se na něj zlobí sebevíc, ať ze sebe chrlí jakékoli emoce, o vteřinu později ji může zaplavit pocit bezpodmínečné lásky k vlastnímu dítěti, který ji přemůže, a tím rozpustí její nedávný nespoutaný hněv.

Pokud jde o emoce očkovaného člověka, bývají chladné, ploché, monotónní, jako by byly naladěny na jedinou nízkovibrační frekvenci - bez nárazů a výkyvů. Jsou to již emoce jiné bytosti, jiné rasy, s jinými programy, které jsou v nich zabudovány. I když tito lidé neprojevují vnější agresi, vnitřně jsou neustále napjatí a jako by čekali na útok nebo naopak na vhodný okamžik, kdy někoho napadnout.

Jejich energetické útoky jsou často velmi agresivní povahy, protože se intuitivně snaží vyprovokovat člověka k těm energiím, kterými se sami živí. Tyto energie mají velmi nízké vibrace. To se projevuje zejména u očkovaných NE-lidí, protože jejich přirozené nízké vibrace smíšené s uměle do nich vnesenými cizími programy mění veškeré jejich jednání a slova v chaotické a velmi agresivní.

A zatímco i hluboce spící, ale neočkovaný člověk má šanci se probudit, očkovaný člověk takovou šanci nemá, protože je již zbaven samotné božské jiskry, která člověku umožňuje duchovní růst. Jeho myšlenky a emoce jsou uvězněny cizími energiemi a programy a z této pasti není úniku. Mnozí z vás začínají vnímat tento rozdíl při komunikaci se svými očkovanými příbuznými a známými.

Test osudu 13.7.21

Otec Absolut
Proč existuje na první pohled tak krutý proces výběru lidských duší? Jak víte, přejít do 5D spolu se Zemí může jen malá část obyvatel planety - ti, kteří budou skutečně schopni odolat náporu globalistů, kteří realizují svůj zrůdný program snižování počtu obyvatel Země. Navzdory tomu, že nyní existuje mnoho dokumentů a faktů o jejich zvěrstvech, stejně jako vědeckých výzkumů, které ukazují skutečnou podstatu očkování, je tento program stále realizován, a to velmi rychlým tempem.

Používá se vydírání, zastrašování a jezuitské zákony, které staví člověka do situace, kdy musí učinit těžkou volbu: práce a materiální blahobyt, nebo život a zdraví. Jak vidíte, mnoho lidí se rozhodlo pracovat, protože cítí odpovědnost za své rodiny a děti. Taková byla kalkulace těch, kteří tuto bakchanálii na zemi vytvořili. Hrají na ty nejlepší lidské vlastnosti: lásku a péči o bližní. V důsledku toho se k tomuto kroku odhodlávají i lidé, kteří slyšeli o škodlivosti a hrozivých následcích očkování, a ospravedlňují se tím, že to dělají pro své blízké, a proto dělají správnou věc, což jejich činu dodává jistý podtón hrdinství.

Obětovat něco pro milovanou osobu se ve vaší společnosti vždy považovalo za ctnost a znak duchovnosti. Ale není oběť jako oběť. Dokážete obětovat své zájmy, volný čas, peníze, rady a přátelskou podporu ve prospěch své milované osoby, obětovat svou Duši je něco zcela jiného. Zbavujete-li se božské jiskry, ničíte nejen svou vlastní duši, ale připravujete i své blízké o to nejcennější, co člověk má - o účast a teplo duše. Právě ty očkovaný člověk ztrácí a mění se v bezduchou bytost, pro kterou jsou už zajímavé jen materiální hodnoty a praktické ohledy.

I ty jsou samozřejmě v trojrozměrném světě velmi důležité. Nyní, když tento svět postupně upadá v zapomnění, mizí i všechny jeho atributy, na kterých jste tolik lpěli.Jen ten, kdo to dokáže nejen pochopit, tj. přijmout Myslí, ale procítit celou Duší - každou buňkou své bytosti, bude schopen obstát v tomto nelítostném závěrečném boji mezi Silami Světla a Temnoty. Proto jsou vám dány božské energie a duchovní praxe - aby vaše víra byla podpořena hmatatelnými "nástroji, které máte po ruce".

Když budete pozorovat, jak se vaše duše, prostor kolem vás a lidé proměňují vlivem těchto energií, bude pro vás snazší jít vpřed, aniž byste se ohlíželi na ty, kteří šli cestou nejmenšího odporu, kteří podlehli slibům úřadů, že očkované lidi vrátí do jejich navyklého života. Nikdo ale nebude mít život jako dřív. Celá populace planety je nyní rozdělena na dvě nerovné části: na ty, kteří v příštích letech opustí Zemi, a na ty, kteří s ní vstoupí do nové krásné éry.

Budou to lidé, kterým se podaří projít nejpřísnějším výběrem - ta "zlatá zrnka", která zůstanou v Božském sítu Vesmíru, prosetá z tun "písku" lidských těl nízkovibračních bytostí a nejmladších, v Duchu ještě nesilných lidských duší. Věřím, že všichni, kdo nyní čtete toto poselství, budete schopni obstát v této nejdůležitější a nejzásadnější zkoušce, která vás potkala v průběhu mnoha a mnoha vašich inkarnací v různých světech.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/

Zpět