3835 Původ lidí Oeter B. Meyer

[ Ezoterika ] 2023-01-24

Potřeba nového spolehlivého modelu původu
Nejdůležitější tajemství tohoto světa se týká našeho původu, který nám byl po staletí skryt. Ani teorie o něm, ʺevoluční teorieʺ, ani ʺteorie stvořeníʺ nevysvětlují skutečný původ lidského jedince. Darwinova teorie o přežití nejsilnějšího nevysvětluje, jak lidé překonali tisíce chyb ve struktuře lidské DNA, zatímco teorie stvoření ignoruje působivé množství starověkých fosilií a artefaktů nalezených po celém světě. Je tedy zřejmé, že je zapotřebí nový spolehlivý model o našem původu. Teprve nedávno vznikl kolem těchto teorií o původu moderního člověka zmatek, když byly objeveny fosilie, které naznačují, že vedle člověka kromaňonského, tedy moderního člověka, žil na území dnešního Izraele i člověk neandertálský, tedy primitivní člověk. Zajímavé je, že se tyto rasy nekřížily. Zbývá jediné řešení této hádanky (James Schreeve ʺThe Neanderthal Enigmaʺ). Neandertálci a moderní lidé se nekřížili, protože nemohli. Co se týče rozmnožování, byli nekompatibilní, šlo o dva různé druhy. Vědecký výzkum totiž ukázal, že pozůstatky moderních lidí v pravěkém Izraeli jsou až o 40 000 let starší než pozůstatky neandertálců. Už jen proto je teorie kontinuální evoluce neudržitelná. Tento závěr může také nabídnout řešení otázky ʺchybějícího článkuʺ mezi pravěkým a moderním člověkem, totiž že žádný takový článek neexistuje. Je tedy zřejmé, že existovaly dva zcela odlišné typy člověka, a proto je třeba vytvořit nový model vzniku člověka.

Stále více archeologů, teologů a historiků; zpochybňuje hotové odpovědi, které vždy nabízela konvenční věda. Tito vědci se však nevzdávají snadno, své myšlenky důsledně hájí. Stejně neústupní a odhodlaní jako ti, kteří prohlašují, že Země je placatá, i oni pokračují v obhajobě svých teorií až do hořkého konce, navzdory rostoucímu množství důkazů o opaku. Mnohé ze záhad naší planety jsou spojeny s artefakty starými tisíce let, jako jsou mimo jiné nalezené a přeložené hliněné tabulky, které mimo jiné popisují zdánlivé polohy planet Venuše a Saturnu s jejich sedmi satelity. Bylo je možné ve starověkém Babylonu pozorovat bez dalekohledu? Proč o naší minulosti nevíme nic bližšího? Také obdélníkový zikkurat a startoviště pro kosmické lodě postavené před rokem 8000 př. n. l. Nedávno bylo objevené poblíž Okinawy. To svědčí o lidech s rozvinutými technologiemi, kteří žili dlouho před obecně předpokládaným datem vzniku první civilizace. Vyvstává otázka: Proč o naší minulosti a mnoha nalezených artefaktech nevíme nic bližšího?

Velká část literatury a artefaktů byla záměrně zničena, aby lidé byli hloupí a uspaní. Po zničení egyptské knihovny v Ptahově chrámu v Memfidě nezbylo nic. Podobně zmizelo 200 000 vzácných děl, když byla zničena knihovna v Pergamu v Malé Asii. Když Římané srovnali se zemí město Kartágo, zničili 500 000 knih, pak přišel Julius Caesar se svou válkou proti Egyptu, která měla za následek ztrátu knihovny v Alexandrii, jež byla považována za největší sbírku knih ve starověku. Kvůli těmto tragédiím jsme nyní odkázáni na jednotlivé fragmenty, náhodné úryvky a mizivé záznamy, stěžuje si autor Andrew Tomas. Naše vzdálená minulost se dostala do vakua, které bylo náhodně doplněno tabulkami, pergameny, sochami, obrazy a různými artefakty. Historie této vědy by vypadala zcela jinak, kdyby alexandrijská sbírka knih existovala dodnes. Existuje však jeden světlý bod; ve Vatikánské knihovně byly nedávno nalezeny a zajištěny tisíce starověkých spisů. S největší pravděpodobností obsahují chybějící fakta z minulosti.

Původ člověka na Zemi je také jiný, než se vypráví. Člověk pochází z jiných planet ve vesmíru. Studie lidské DNA tomu nasvědčují. Původ života na Zemi tedy sahá mnohem dále do minulosti, než je běžně známo, a je ještě méně známý jako epizody z lidských dějin. První dějství dobrodružství začalo za hranicemi této planety a probíhá přes hvězdné říše, galaktické federace; mimozemšťané navštívili tehdy existující civilizace Atlantidy, Lemurie, Mu i ty teprve nedávno objevené. V roce 1882, v období relativní nevědomosti a nedůvěry v mimozemské záležitosti píše Ignatius Donnelly v knize o Atlantidě ʺThe Antediluvian Worldʺ, ʺže bohové a bohyně starověkých mytologií byli ve skutečnosti králové a královny Atlantidy. Ta byla technicky vyspělou předpotopní civilizací a zakladatelkou následných lidských civilizací a společenstvíʺ. Britský chemik Frederick Soddy (objevil, že izotopy lze využít k datování v geologii), napsal v roce 1909: ʺDomnívám se, že v minulosti existovaly civilizace, které znaly atomovou energii, přičemž byly zcela zničeny jejím zneužitím.ʺ

Švýcarský spisovatel Erich von Däniken napsal v 70. letech 20. století mimořádně populární knihy o mimozemských návštěvnících a dávných astronautech. Anunnaki jsou mimozemští utlačovatelé, kteří využívali pozemské lidi jako své otroky a udržovali je v němotě. Zdá se, že to platí dodnes. Aby si udrželi moc nad lidskou rasou a zabavili svůj majetek na planetě Zemi , staly se tyto vyšší civilizace našimi vězeňskými dozorci. Jako důkaz si vezměte tábory FEMA, které byly nyní zřízeny jako lidská vězení. Vlády na pokyn neustále vyvolávají konflikty mezi lidmi na Zemi, což způsobuje neustálé fyzické strádání. Tato situace trvá již tisíce let a trvá dodnes, což mimo jiné dokazuje jejich dnešní falešná pandemie Covid. Právě obrovská a odvěká moc vševědoucí elity - propojená s jejich pokrevní filozofií - se snažila potlačit každé významné hnutí v dějinách, aby zabránily plnému rozvinutí lidského potenciálu. Zdá se, že tato taktika je stále pevně zakořeněna v nejvyšších stupních existujících tajných společností.

Přibližně před 600 000 lety zorganizovali Anunnaki z Nibiru velkou bojovou skupinu proti civilizaci Atlantidy na Zemi s cílem způsobit přeskočení ochranného silového štítu Země prostřednictvím výbuchů, aby mohli ovládnout přístav Hvězdné brány v Gíze a dosáhnout svého cíle - invaze na planetu Zemi. Když tito Nefilim, což je souhrnný název pro mimozemšťany, chtěli poprvé přijít na Zemi asi před 600 000 lety, Země se nacházela uprostřed první doby ledové. První teplé období, interglaciál, nastalo asi před 550 000 lety. Druhá doba ledová trvala před 480 000 až 430 000 lety. Když Nefilové před asi 450 000 lety poprvé přistáli na Zemi, třetina zemského povrchu byla stále pokryta ledem a ledovci. Příliš mnoho zmrzlé vody znamenalo, že málo pršelo, a hladina moří byla nižší, protože velká část vody ležela jako led na pevnině. Nakonec, asi před 450 000 lety, se humanoidním mimozemšťanům Anunnaki podařilo na Zemi přistát pomocí vesmírné lodi. Pocházeli z planety asi třikrát větší než Země, kterou Sumerové nazývali Nibiru. Nibiru byla na hliněných tabulkách ve starověké sumerské literatuře popsána jako dvanáctá planeta naší sluneční soustavy. Sumerové byli v oblasti astronomie daleko před moderním člověkem (článek v Detroit News).

Sumerové počítali za planetární tělesa také Měsíc a Slunce a došli k celkovému počtu 12, což je stejný počet, který tvoří sestavu knížat Anunnaků. Tito lidem podobní mimozemšťané jsou satanisté pocházející z planety Saturn. Zneužívají lidi na Zemi jako své otroky k těžbě zlata, které jim slouží k delšímu životu. Jakmile počet lidí na Zemi překročil jimi stanovené hranice, snížili počet obyvatel. Stejně to udělali v nedávné minulosti při Velké potopě, kdy přežil Noe se svou lodí a zvířaty díky znalostem a varování, které obdržel od Enkiho, který geneticky přeměnil stávající tvory na Zemi na dnešního člověka zvaného homo sapiens. Stvoření člověka mělo za cíl vytvořit sotva inteligentního pracovníka, který by dokázal zacházet s nástroji, byl snadno ovladatelný a plnil rozkazy. Zpočátku u prvních stvořených pozemských lidí ponechali tvůrci genetiku nad 2. vláknem DNA v klidu. Přestože celkovým účelem stvoření člověka bylo vytvořit služebníky a dělníky pro bohy, starověké hliněné tabulky říkají, že Enki měl ke svému lidskému stvoření láskyplné citové pouto. Označoval je za své pokrevní děti a jako o takové o ně pečoval. Poté, co byli lidé stvořeni na Zemi, došlo k mnoha událostem, kdy se o ně Enki staral a chránil je před lhostejností své rodiny Anunnaki. Enki se postaral o to, aby lidé při svém stvoření dostali navíc božskou jiskru, aby si nakonec uvědomili, že jsou svým vlastním Bohem.

Později, v tomto příběhu o stvoření člověka; Enki za zády svého bratra Enlila a jeho rodiny dal lidem v ráji Eden genetický plod anunnackého stromu poznání s božskou jiskrou vyššího vědomí. Když Anunnikové celý tento proces stvoření člověka zahájili, vůbec netušili, jaký bude výsledek. Pravdou je, že stvořili něco mnohem většího, než byli oni sami, co obsahovalo i skutečně božskou jiskru. Enki povýšil lidstvo na superinteligentní, dokonce vyšší než Annon. Závoj, který drží naše duše v zajetí na této planetě, bude prostřednictvím procesu reinkarnace zvednut, aby se lidstvo osvobodilo, vymanilo z tohoto otroctví a vyvíjelo se tak, jak Stvořitel původně zamýšlel. Do tohoto bodu lidstvo nyní dospělo. Až bdělí z nás úspěšně složí zkoušku 5D, zažijí na vlastní kůži, jak svobodný náš svět ve skutečnosti je.

Zdroj: https://finalwakeupcall.info/en/2023/01/24/the-origin-of-man/

Zpět