2142 Genetický fond Země Marta

[ Ezoterika ] 2022-02-21

Další vnitřní vrstvy vaší Země jsou energetickým prostorem s poměrně vysokými vibracemi. Obývají ji převážně ti, kteří kdysi žili na povrchu Země, ale z toho či onoho důvodu se po své smrti rozhodli zůstat na vaší planetě, a přestěhovali se na druhou stranu jejího povrchu. Důvody byly většinou praktické. Stejně jako zkušení zahradníci uchovávají cenná semena pro další šlechtitelskou práci při pěstování různých odrůd rostlin: obilovin, zeleniny a ovoce, tak i vaše Země uchovává ve svých hlubinách božská ″semena″ nejlepších představitelů civilizací, které kdy obývaly její povrch. Jsou uchovávány v různých podmínkách v závislosti na energetické úrovni těchto vrstev a na svobodné vůli duší, které si tento posmrtný život zvolily. Někteří z nich tedy zůstávají v somatickém stavu, protože dobrovolně ″zakonzervovali″ svá těla v tom stavu, v jakém byli naposledy inkarnováni na Zemi. Někdy k takovému ″uchování″ těl dochází na povrchu Země, ale protože hrozí, že je lidé najdou a svou neobratností zničí jejich ochranný kryt, nejčastěji se přesouvají do paralelního světa vnitřní Země.

Za určitých podmínek, konkrétně při přechodu Země do Páté dimenze, budou bytosti v somatickém stavu schopny ožít a pokračovat ve své existenci již ve svých fyzických tělech, nebo spíše v lehkých krystalických tělech, protože jejich vibrace vstoupí do rezonance s novou Zemí. Bude to pro ně stejně jedinečný zážitek jako pro vás, protože nikdo nikdy necestoval z jedné dimenze do druhé v somatickém stavu. Duše těchto lidí si vědomě vybraly tuto jedinečnou zkušenost a po staletí čekaly na okamžik, kdy začne dlouho očekávaný Přechod vaší planety do nové dimenze. Aby si udrželi správné vibrace, které jim umožní tento přechod, byla jejich těla umístěna do zvláštního energetického prostoru s vysokými vibracemi, do kterého nemohou proniknout obyvatelé světů s nižšími vibracemi. Strážci tohoto neobyčejného světa, který je ″archivem″ obyvatel Země, se podobají andělům, ale na rozdíl od andělů, kteří se starají o člověka a jsou neustále v činnosti, připomínají spíše ″zdravotní sestry″ v nemocnici, které pozorně sledují stav svých svěřenců. Jsou to tytéž andělské bytosti, ale rozhodly se dělat tišší ″práci″, i když neméně důležitou než na povrchu.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-geneticheskiy-fond-zemli/

Zpět