2562 Superschopnosti Don Spectacularis

[ Ezoterika ] 2022-05-16

Co kdybych vám řekl, že máte superschopnost, která je tak NEUVĚŘITELNÁ, že vám byla až do dnešního DNE utajena? Superschopnost, která způsobuje, že se zastánci negativní agendy chvějí v samotné duši a třesou se jim boty? Superschopnost, která dokáže doslova překlenout samotnou propast mezi nebem a zemí? Dovolte mi, abych vám představil jednu z vašich největších superschopností.
- PORTÁL JEDINÁ SÍLA, která vládne VŠEM.

---
Zajímalo by vás, co to vlastně celé PORTÁLOVÁNÍ je?
No, jednoduše řečeno, máte vrozenou schopnost INSTANTANEOUSLY MANIFESTOVAT portály (nebo tunely či trychtýře, chcete-li), které pomáhají nasávat Božskou energii a Lásku/Světlo na planetu Zemi pouhým vaším ZÁMĚREM. Představte si to jako (doslova) průlomovou duchovní technologii, která do této dimenze přivádí (stále vyšší) záplavy Světla lásky, a to nekonečně!

---
Stejně jako byl Hollywood využíván těmi, kdo mají negativní záměr, k zasévání myšlenek a předpovědí temné povahy, tak byl využíván těmi, kdo mají lásku a světlo, k zasévání pozitivních myšlenek, pozvednutí a vyšších duchovních technologií do celého lidstva. A právě tato technologie vám odjakživa hleděla přímo do tváře - od filmů a televizních pořadů a fikce (z dávné, dávné minulosti) - až po váš nejnovější film Doctor Strange. Portál, který jednou vytvoříte (vy), žije nekonečně dlouho (a plní svou svěřenou úlohu), dokud se ho vy sami nerozhodnete zavřít. Takže se teď všichni naučme, jak tyto portály vytvářet, kamkoli se tak vydáme! Čtěte dále a dozvíte se všechny šťavnaté podrobnosti!)

---
1: Portál můžete vytvořit buď pomocí myšlenky (tj. záměru), slova, nebo činu (tj. akce).

2: Portál vytvořený pomocí Slova (tj. pomocí slovního příkazu) je NESROVNATELNĚ mocnější než portál vytvořený pouze pomocí Záměru nebo Myšlenky. Stejně tak portál vytvořený pomocí skutečné, fyzické, hmatatelné a přímé ČINNOSTI je NESKONALE mocnější než portál vytvořený pouze pomocí Slova.

3: Vámi VYTVOŘENÝ portál můžete uzavřít pouze a JEN VY.

4: Můžete si vytvořit své vlastní portály k čemukoli, od vysílání Vyšší moudrosti na Zemi, přes vysílání energií - jako je Bezpodmínečná láska, Bezpodmínečné odpuštění, Bezpodmínečný soucit, Bezpodmínečné přijetí, Bezpodmínečné uzdravení a Bezpodmínečný mír - přímo od Stvořitele a z Kosmu, až po vysílání aktivačních kódů Vyššího světla z Galaktických / Univerzálních / Multivesmírných / Všesvětových Centrálních sluncí zde! Nebo dokonce přivést něco tak jednoduchého, jako je fialový plamen St. Germaina / archanděla Metatrona, nebo dokonce (modře zbarvené) plejádské léčivé světlo, pokud si to přejete! Můžete si zde také vytvořit svůj vlastní mix a kombinaci požadovaných energií, neboli svůj vlastní Vyšší energetický koktejl přímo z nebes! Nebo můžete požádat o něco otevřenějšího a abstraktnějšího, například o směs všech pozitivních energií, které vám v této době volně nabízejí vyšší pozitivní a laskavé civilizace. Ať už si vytvoříte jakýkoli záměr (nebo složený záměr), s nímž budete vytvářet své konkrétní portály, právě tyto záměry budou energiemi, které budou tímto portálem proudit donekonečna! A můžete zde být tak velmi kreativní, jak jen budete chtít!

5: Kdykoli vytváříte portál, vždy, vždy a VŽDY na něj umístěte ZÁMEK ʺPOZITIVNÍHO ZÁMĚRUʺ. Jinými slovy, namísto záměru typu ʺJÁ mám záměr, aby tento portál byl kanálem pro mimodimenzionální energie na planetu Zemiʺ řekněte něco, co bude spíše ve smyslu ʺaby byl portál kanálem pouze a JEN PRO POZITIVNÍ a BENEVOLENTNÍ mimozemské a mimodimenzionální energie na planetu Zemiʺ. V konečném důsledku zde nechcete otevřít portál pro VŠECHNY (typy a druhy a způsoby) mimozemské nebo mimodimenzionální energie. Pouze a POUZE pozitivní a laskavý druh --- protože existují NEZÁVISLE (velmi) četné negativně orientované civilizace, které by sem prostřednictvím takových portálů velmi rády poslaly něco, co rozhodně NECHCETE (obdržet na straně příjemce). A záměr, který je prostě příliš otevřený, jim tak trochu umožňuje snadné otevření a přístup do této sféry, víte. To, co vy (jako BŮH Stvořitel) zamýšlíte, to také (jako BŮH Stvořitel) dostáváte. Tohle se nedá obejít dvěma způsoby! Takže PROSÍM (ve vlastním nejvyšším zájmu!) zamýšlejte Moudře!!!

6: NIKDY NIKDY NEDĚLEJTE tu chybu, že byste výše uvedené znalosti použili ke zlým nebo negativním záměrům či účelům. Nebo dokonce k tomu, abyste Nebo dokonce jen SNÍT o tom, že do tohoto našeho krásného a božského světa přivedeme negativní bytosti a energie. Za prvé, v první řadě to ani nebude DOVOLENO, jak se ukázalo těm negativním během jejich starých dobrých dnů aktivace CERNu. Kde jim všichni od Zkratu až po doslova (božsky inspirovaného?) Lasičku řekli, ať si to strčí někam. Ale kromě toho, že něco takového uděláte, přinese vám to JEDNOU STO procent negativní karmy mnohem víc, než se vám tady kdy bude líbit nebo než si budete přát, a to pravděpodobně typu ʺokamžitá karmická odplataʺ. Stručně řečeno, citát ʺHrajte hloupé hry, vyhrávejte hloupé ceny.ʺ by vám měl více než dostatečně shrnout celou tuto (ne)dohodu. Takže do toho NEJDĚLEJTE, PROSÍM. A to ve vlastním zájmu.

7: A nyní se dostáváme ke skutečným způsobům a technikám, které pomáhají takové portály vytvářet, chcete-li. Začněme... PORTÁLY ZALOŽENÝMI NA MYŠLENKÁCH / ZÁMĚRECH / PŘEDSTAVIVOSTI: Jak již pojmenování napovídá, jedná se o portály, které můžete snadno vytvořit pouze pomocí svých myšlenek nebo záměrů. Nemusíte to tedy (tj. svou myšlenku nebo svůj záměr) vyslovovat nahlas ani nic podobného, stačí si to jen myslet nebo to zamýšlet ve své mysli. Může to být něco tak jednoduchého jako (nevyslovená) Myšlenka nebo Záměr, např: ʺMÁM ZÁMĚR vytvořit tento portál, aby umožnil volný příliv všech BENEVOLENTNÍCH a POZITIVNÍCH božských bytostí a energií, které chtějí v této době pomoci planetě Zemi a lidstvu v jejich povznesení.ʺ Nebo ještě kratší: ʺMÁM ZÁMĚR vytvořit tento božský portál pro proudění Bezpodmínečné Lásky, Světla a VŠEHO, co je pro tento svět a/nebo pro mě Benevolentní a Dobré.ʺ Nebo (při vytváření portálu přímo nad vodní plochou, jako je jezero apod.): ʺZamýšlím, aby tento portál donekonečna naplňoval toto jezero Láskou, Světlem, Dokonalostí, Jasností, Čistotou, Mírem, Blažeností a vyššími léčivými energiemi pro VELMI VYSOKÉ DOBRO všech!!!ʺ Nebojte se zde vymyslet svá VELMI VLASTNÍ jedinečná a epická a zábavná prohlášení a záměry! Použijte cokoli, co vám (intuitivně) připadá správné nebo k čemu se cítíte skutečně, hluboce VEDENI!
Užijte si to!,)

8: [ Vyvolání záměru / představivosti / myšlenkových portálů ]:: Můžete otevřít světelné portály na obloze, které okamžitě rozpustí chemickou stopu dříve, než by mohla komukoli ublížit. A přesně totéž můžete udělat i nad vodními plochami, lesy, farmami a půdou. Ve skutečnosti některé Stromy (a způsob, jakým jsou umístěny jejich větve) již vypadají jako portály do jiných světů. Můžete je tedy libovolně vytvořit (nebo naprogramovat) na portály, které přivádějí obrovské množství vyššího SVĚTLA. Také předměty kruhového tvaru (nebo konfigurace větví, zrcadel, dveří atd.) můžete přeměnit na portály nejvyšší živé Lásky a Světla. Nebo jen doslova nakreslete či vytesejte (pouze pomocí své Představivosti a Záměru) kruhový světelný portál v řídkém vzduchu nebo podobně. Takto můžete snadno vytvářet živé energetické portály (kamkoli tak půjdete) pouze prostřednictvím Meditace a Vizualizace a Představivosti. Portál můžete vyvolat také pomocí svého pozitivního soustředění, pozitivních modliteb a pozitivních požehnání zde. Pro ty, kteří milují intuitivní kouzla bílé magie (při nichž kouzlíte pomocí gest) - jako jsou některá gesta rukou při určitých formách tance nebo tai-či - můžete i zde použít přesně stejné typy gest k vytvoření nebo otevření světelných portálů. Vytvořením takových portálů můžete také přivolat energie ze Slunce. Nebo toho udělejte ještě víc, prostě buďte tak kreativní, nápadití, inovativní a intuitivní, jak jen budete chtít, a prostě se tím BAVTE!

9: [ Vyvolávání zvukových / vibračních / slovních portálů ]:: Tyto portály můžete vytvořit pomocí slov nebo zvukových vibrací. K tomu můžete použít zvukovou vibraci, například ʺA-U-Mʺ (nebo ʺOmʺ či ʺOhmʺ), a představit si nebo zamýšlet, jak zmíněné zvukové frekvence otevírají portál Nejvyššího Světla tam, kde to považujete za vhodné. Stejného efektu můžete dosáhnout také pomocí zvuků mnoha hudebních nástrojů nebo gongů, zvonkoher, bubnů či zvonků. Ještě lepší je, když si z toho uděláte celý krásný obřad založený na zvuku, protože vaše podvědomí to pak (uznávajíc důležitost rituálu a obřadu) stmelí do skutečně mocného portálu, který přesahuje vaše nejdivočejší představy. Portály můžete vytvářet také pomocí hudby, kterou považujete za pozitivní, výjimečnou nebo božskou, v podstatě stejným způsobem. A konečně můžete doslova vytvářet portály pomocí svého oblíbeného zpěvu, mantry nebo afirmace (nebo jakéhokoli jiného pozitivního opakování, které vám přináší užitek). Portál můžete například vytvořit zpíváním mantry ʺJá jsemʺ, kterou přinesla Federace světla (prostřednictvím Blossom Goodchild), a to tak, že doslova naprogramujete portál, kterým projdou energie přinesené mantrou ʺJá jsemʺ, která zní: ʺJá jsem Světlo. Já jsem Láska. Já jsem Pravda. Já jsem.ʺ V neposlední řadě, pokud používáte afirmaci nebo techniku autohipnózy k nastolení Lásky, Světla, Míru, Harmonie, Jednoty a Prosperity na planetě, můžete velmi dobře naprogramovat svůj vlastní portál, který vám přinese právě toto!

10: [ Vyvolání rituálu / obřadu / portálu založeného na akci ]:: Akční portály jsou nejsilnějšími portály lásky / světla, protože AKCE je považována za nejsilnější nástroj manifestace ve 3D fyzické sféře. Proto jsou v tomto ohledu důležité také rituály a obřady, protože rychle naprogramují a přesvědčí vaše podvědomí (a přimějí ho, aby skrze ně skutečně ukotvilo) všechny druhy manifestací, a to MOCNĚ. Můžete tedy vytvořit krásný rituál se zvonky, gongy, kadidlem, svíčkami, zpěvy nebo čímkoli jiným a podle toho vytvořit portál lásky/světla. Portály (nebo dokonce mandaly) můžete také fyzicky nakreslit na papír, keramiku nebo cokoli jiného, nebo si je prostě nechat nakreslit od někoho jiného a naprogramovat je do vlastního portálu. To je také fantastická technika pro vytváření portálů, které obsahují vysoce specifické energie, například umělecké dílo mandala (nebo dokonce obrázek Quan Yin), které představuje superspecifickou energii, například Léčení, která pak může snadněji přivádět léčivé energie na planetu. A také více proto, že vaše podvědomí VŽDY znovu rozpozná, že toto umělecké dílo nebo obrázek zde reprezentuje silné léčivé energie a podobně. Přesně stejným způsobem můžete použít cokoli a cokoli od obrazů a nástěnných plakátů až po umělecká díla a sochy a přeměnit je na portály pro vnášení těch nejvyšších energií lásky / světla sem. Můžete dobře použít umělecká díla a řemeslné práce posvátné geometrie a přeměnit je na portály nebo můžete portály vytesat na různých místech (a v různých médiích) podobně jako sochař. Jako nástroje k dosažení tohoto cíle můžete použít i své velmi oblíbené krystaly nebo křišťálové hůlky. Nebo se můžete pustit do vyřezávání portálů na obloze (nebo ʺmobilních portálůʺ v mracích) pomocí laserových ukazovátek nebo silných paprsků baterky. V portál můžete proměnit duhu, nebo dokonce polární záři či polární záři australskou. A konečně můžete portál doslova nakreslit nebo vyřezat na zemi, do půdy nebo do země pomocí pouhé tyče, kterou k tomuto účelu použijete, abyste skutečně a doslova ʺuzemniliʺ energie požadovaného portálu tam, kde si to budete přát. Něco, co lze provést také naprogramováním doslova ʺrangoliʺ do portálu nebo podobně (jděte si to slovo vyhledat!).

11.: Nebojte se otevřít očistné portály ve vzduchu, vodě a půdě - nebo dokonce v tunelech, potrubích, transformátorech, elektrárnách, drátěných křižovatkách, napájecích kabelech, supermarketech, plynovodech a věžích mobilních telefonů - a využít tyto hotové cesty pro vysílání a přenos skutečně mocných energií lásky a světla po celém městě! V případě portálů, které přímo ovlivňují energie spotřebovávané lidmi, můžete tyto portály naprogramovat tak, aby plnily konkrétní úkoly. Například můžete naprogramovat portál nad jezerem nebo řekou, aby přinášel více Očišťování a okysličování a Očišťování vody, nebo otevřít portál nad místní věží mobilního telefonu a volně jej využívat k vysílání energií Blaženosti, Lásky, Světla, Míru, Inspirace, Harmonie a Pozdvihnutí po celém městě! Stejně tak byste mohli snadno otevřít portál v Půdě, abyste ji pomohli Posílit, obohatit o živiny, minerály a životní sílu a zároveň ji neméně pomohli Očistit! Ani tady není nebe limitem... no... zcela doslova!

12: Přemýšlejte o ʺprotikladechʺ. Pokud tedy například vidíte, že se v nějaké oblasti vyskytuje příliš mnoho chudoby nebo nedostatku, neváhejte tam otevřít portál, který přinese přesně opačné energie, tj. energie nekonečné Hojnosti a nekonečné Prosperity. Tam, kde je velká podvýživa, otevřete portál, který přinese ohromné množství Posílení, Síly a Vyživy. Tam, kde je příliš mnoho Chemtrails, otevřete Nebeský portál Očisty, který je všechny rychle rozpustí! Pochopili jste, o co jde.

13: Vzhledem k současné situaci na planetě se doporučuje otevřít portály, které přivádějí a promítají mocné energie Síly, Inspirace, Povznesení, Probuzení, Posílení a Pravdy, a přidejte k tomu špetku Lásky, Soucitu, Odpuštění, Přijetí, Naplnění, Světla, Moudrosti, Radosti, Blaženosti, Laskavosti, Léčení a neméně čistého Míru a Harmonie! V podstatě vnášejte přesný OPAK čehokoli a všeho, co v současnosti přinášejí a rozdmýchávají bytosti negativní a sebestředné odrůdy, abych tak řekl! Můžete s tím začít hned a pak to dělat po celou dobu následujících týdnů a měsíců i zde, a dokonce i mnohem déle (co vy víte!).

14: Můžete také vytvářet portály, které slouží jako ʺbrányʺ pro vyšší světelné bytosti (laskavé povahy), které nám všem chtějí pomoci, aby mohly snáze procházet a přicházet. Stejně tak můžete naprogramovat své portály tak, aby přinášely (a procházely) Vyšší světelné kódy, Vyšší energie a světelné proudy, aktivace DNA, energetické stahování, evoluční asistence, upgrady, aktivace a mnoho, mnoho dalšího!

15: Když už mluvíme o vpuštění vyšších bytostí a energií, není na škodu (a ve skutečnosti se to zde velmi DOPORUČUJE) přidělit všem svým portálům andělského, archandělského nebo strážce z řad Nanebevzetých mistrů. Nebo prostě požádejte Boha, své Vyšší Já, Nadduši, Strážce Země či Anděly strážce, aby za vás všechny vaše portály nekonečně chránili. A aby tyto vaše portály udržovali v bezpečí a chránili je před jakýmkoli druhem zneužití nebo vniknutí či nežádoucího vniknutí sem neméně!

16: Můžete si také vytvořit své vlastní ʺSvětelné pilířeʺ (k dosažení podobných cílů), a to přesně stejnými metodami a technikami, jaké jsou popsány při otevírání portálů zde. Tyto světelné pilíře pak mohou dosáhnout hluboko do Země (a přímo na druhou stranu planety) a zároveň dosáhnout vysoko do Nebes a spojit se se všemi Galaktickými a Vesmírnými a Multivesmírnými a Všesvětovými Centrálními Slunci a podobně. A v tomto procesu může dobře (pozitivně) pomáhat všem v obrovském okruhu 144 kilometrů zde, ne méně!

17: Můžete vytvořit tolik Světelných pilířů a portálů, kolik si budete přát. Dokonce jich můžete vytvořit VÍCE JEDNOU. Dokonce můžete tyto portály vytvořit a umístit i na místa, která v tuto chvíli nemůžete ani vidět, ani na ně dosáhnout, protože pouhým svým ZÁMĚREM můžete dosáhnout téhož. Dokonce můžete otevřít nekonečné množství takových pozitivních portálů doslova PO CELÉ PLANETĚ A ZA JEJÍM OKOLÍM právě v TOMTO MOMENTĚ, pokud si to přejete, protože právě takovou MOC máte vy a váš sebemenší ZÁMĚR! Takových portálů můžete vytvořit sto, tisíc nebo dokonce milion denně, kdo nebo co vám v tom vůbec zabrání nebo zabrání? Stačí JEN JEDINÝ váš ZÁMĚR a po celé naší planetě je rozmístěno (hodně přes!) TRILION takových pozitivních Světelných sloupů, sloupků a portálů. Můžete také (poměrně snadno) otevřít takové portály až do nebes, do různých Světelných vesmírů, Světelných hustot a Světelných dimenzí, a také do Galaktických, Vesmírných, Multivesmírných a Vesmírných Centrálních sluncí, a také (ti, kteří jsou ukotveni) přímo do Hvězdné brány, Singularity, Nulového bodu, Prázdnoty nebo samotného Božského Zdroje zde neméně! Jediné, co zde dokonce musíte udělat, je jednoduše použít svou DIVOKOU a bláznivou IMAGINACI v její plné šíři - a pak se zde stát tak kreativními, inovativními a uměleckými, jak jen to je možné - a snít zde proto větší sny, než o jakých jste kdy ve skutečnosti snili!

18: Čím více na svůj portál MYSLÍTE - a pak si ho vizualizujete, vzpomínáte na něj, představujete si ho nebo se na něj jednoduše SOUSTŘEDÍTE (nebo mu věnujete svou pozornost) - tím více posilujete jeho energie (a neméně i naprogramované ZÁMĚRY). Čím více posilujete jeho neuvěřitelnou SÍLU, PŘÍTOMNOST a POTENCIÁL, tím více se jeho samotná PŘÍTOMNOST vtiskne, ponoří, vžije, posílí a REALIZUJE (prostřednictvím samotného aktu UPAMATOVÁNÍ jeho existence) do vašeho podvědomí, a také do samotných energií, vzpomínek a pochopení KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ zde. Koneckonců: na co MYSLÍTE, to také PŘINÁŠÍTE. Můžete si také vyvěsit lístečky na ledničku a podobné věci jako roztomilé malé upomínky o svých vytvořených Portálech (podobně jako to děláte u svých Snů, Manifestací, Záměrů, Seznamů úkolů, Kyblíkových seznamů nebo příslušných Přání či Afirmací), abyste dosáhli přesně tohoto cíle. Ať vás (nebo vaše příslušné Pilíře a Portály) absolutně NIC nezastaví ani nezabrání tomu, abyste navždy změnili osudy naší planety zde!

19: Chcete-li vytvořit portály, které jsou ještě MOCNĚJŠÍ - a mají také obrovský, silný a viditelně okamžitý ÚČINEK - zkuste portály vytvářet společně ve SKUPINÁCH! Jak totiž všichni víte, skupinové manifestace jsou naprosto FENOMENÁLNÍ ve své naprosté SÍLE, PŘÍTOMNOSTI, POTENCIÁLNOSTI, RYCHLOSTI a SÍLE svých (příslušných) manifestací. Jejich SÍLA a RŮST jsou také přímo EXPONENCIÁLNÍ. 6 lidí, z nichž každý má sílu záměru 10 jednotek, kteří se spojí pro určitou věc, NEVYTVOŘÍ kolektivní záměr o síle 60 jednotek, ale naopak kolektivní/skupinový záměr o síle znásobené, tj. o síle neuvěřitelného kolektivního záměru 1 MILION JEDNOTEK! Takže se neváhejte shromáždit u grilů, ohňů, jezer, zahradních fontán, lesů, táborových ohňů, piknikových košů, domácích oslav a kdovíčeho ještě - a zažít nějaké skvělé a ZÁBAVNÉ (kolektivní) portálové manifestace - a udělat z těch svých kolektivně manifestovaných silových portálů absolutní POČET v procesech planetárního vzestupu!,)

---
BUĎTE ODVÁŽNÍ a mluvte o tom se svými přáteli, blízkými, sousedy, známými a kolegy - a také s různými kruhy, skupinami a komunitami (ať už online nebo offline) - a tím spíše s těmi duchovně zaměřenými! PŘEKLÁDEJTE JI do všech jazyků, které znáte (vy nebo vaši blízcí přátelé), nebo ji prostě Zpřístupněte lidem s poruchami vidění, čtení nebo učení či bariérami! Napište o tom BLOG, PODCAST, natočte o tom VIDEO nebo použijte naprosto jakékoli médium či způsob, který máte k dispozici, aby se tento neuvěřitelný koncept stal VIRÁLEM! Můžete také VYTVOŘIT VEDENÉ MEDITACE nebo ASMR AUDIA A VIDEA právě na toto téma a ujistit se, že se dostanou do těch správných očí, nebo lépe řečeno do těch správných uší, zde!

A konečně - v neposlední řadě - pro případ, že byste náhodou žili v oblasti, kde je jen málo lidí (pokud vůbec nějací) skutečně otevřených zkoumání takových myšlenek a konceptů, aby vůbec mohli začít, nebojte se! Prostě si před spaním stanovte ZÁMĚR, že se o to podělíte s celým LIDSTVEM (až se s nimi všemi setkáte na astrálních rovinách v době snění) nebo podobně, a VĚZTE, že se k nim toto poselství tehdy NEZBYTNĚ dostane, ať tak či onak.

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2022/05/did-you-even-know-about-this-top-secret.html

Zpět