5117 OSN je na půli cesty k Agendě 2030 Derrick Broze

[ Ezoterika ] 2023-09-18

OSN je na půli cesty k Agendě 2030 summitem o cílech udržitelného rozvoje

Organizace spojených národů se sešla 18. a 19. září v New Yorku na Summitu o cílech udržitelného rozvoje v roce 2023 jako součást snahy znovu zavázat svět k dosažení Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje (SDG) do roku 2030. od přijetí 17 cílů udržitelného rozvoje hlavami států a vlád všech členských států OSN v září 2015 byl summit svolán podruhé.

Cíle udržitelného rozvoje OSN jsou souborem 17 vzájemně propojených cílů navržených jako ̋návrh k dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny ̋. Cíle udržitelného rozvoje byly stanoveny v roce 2015 Valným shromážděním Organizace spojených národů se záměrem dosáhnout jich do roku 2030. Cíle udržitelného rozvoje byly součástí větší rezoluce známé jako Agenda 2030 nebo Agenda 2030, údajně zaměřené na boj proti změně klimatu.

OSN říká, že Summit udržitelného rozvoje bude znamenat půlku cesty k termínu pro Agendu 2030 a SDGs. Summit bude také znamenat ̋novou fázi urychleného pokroku směrem k cílům udržitelného rozvoje s politickým vedením na vysoké úrovni o transformačních a urychlených akcích vedoucích do roku 2030 ̋. OSN doufá, že summit ̋obnoví pocit naděje, optimismu a nadšení pro Agendu 2030 ̋. Pro dosažení cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 jsou ̋v klíčových oblastech zapotřebí odvážné, ambiciózní, urychlené a transformační akce, které budou zakotveny v mezinárodní solidaritě a účinné spolupráci na všech úrovních ̋.

Summit svolal generální tajemník OSN Antonio Guterres a účastnili se ho hlavy států z USA, Kanady, Mexika, Spojeného království, Japonska, Irska, Švédska, Dánska, Islandu, Kataru, Senegalu, Mosambiku a mnoha dalších, Kristalina Georgieva, výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu, prezidentka Světové banky a další diplomatičtí činitelé.

Summit zahrnuje rozhovory s různými lídry diskutujícími o tématech, jako je ̋Mobilizace financí a investic a způsoby implementace pro dosažení SDG ̋, kde bychom měli očekávat tlak na více ekologických, sociálních a správních (ESG) schémat. ESG investování je také někdy označováno jako udržitelné investování, odpovědné investování nebo sociálně odpovědné investování (SRI). Environmentální, sociální a řídicí standardy dávají sociálně uvědomělým investorům příležitost prověřit, které typy korporací chtějí podpořit. Tato praxe se také stala stále populárnějším způsobem propagace SDGs.

V rámci Summitu SDG OSN také zahajuje několik kampaní s cílem získat veřejnou podporu pro větší finanční a morální podporu pro SGD a Agendu 2030. Jednou z takových kampaní je upoutávka nazvaná ̋Halftime for the Global Goals ̋. Poselství upoutávky je shrnuto do jedné věty: ̋V poločase jsme dole, ale jakýkoli zápas je vyhrán ve druhém poločase ̋. Cílem krátkého videa je inspirovat a motivovat diváka k podpoře prosazování SDGs. Video končí hashtagem #ImagineWinning. Téma Halftime Show bude pokračovat v pondělí hudebními interprety a řečníky, kteří budou označovat začátek Summitu SDG.

Organizace spojených národů se obává, že Agenda 2030 selže
Příprava na Summit udržitelného rozvoje přichází poté, co generální tajemník OSN Guterres v dubnu prozradil, že pokrok k dokončení SDG selhává, přičemž pouze 12 procent SDG na cestě k dokončení. Guterres řekl, že pokrok u 50 procent cílů je ̋slabý a nedostatečný ̋, zatímco 30 procent SDG se ̋zastavilo nebo se obrátilo ̋. Předpověděl, že pokud se současný trend udrží, pouze 30 procent národů splní SDG1, zaměřený na chudobu, do roku 2030.

̋Pokud nebudeme jednat hned, Agenda 2030 se stane epitafem pro svět, který jím mohl být,˝prohlásil Guterres.

Generální tajemník Guterres také diskutoval o svém takzvaném ̋stimulu pro SDG ̋, prosbu, aby se země G20 zavázaly k ročnímu stimulu ve výši 500 miliard dolarů, aby pomohly dokončit SDGs do roku 2030. Guterres tuto prosbu poprvé vznesl v únoru, když uvedl: ̋Potřebujeme masivně rozšířit dostupné dlouhodobé financování přizpůsobením všech finančních toků cílům udržitelného rozvoje a zlepšením podmínek půjček multilaterálních rozvojových bank ̋.

Guterres uvedl, že plán stimulů udržitelného rozvoje zahrnuje také pět dalších doporučení, včetně výzvy všech členských států OSN, aby se ̋znovu zavázaly k akci k dosažení cílů SDG na národní a mezinárodní úrovni do roku 2030 ̋. Guterres navrhuje ̋posílení společenské smlouvy˝a ̋přeorientování ekonomik na nízkouhlíkové, odolné cesty v souladu s Pařížskou dohodou ̋.

Na nedávném setkání G20 v Novém Dillí v Indii se země G20 dohodly na podpoře urychlení financování pro SDGs. V ̋G20 New Delhi Leaders´ Declaration˝píší:
̋V polovině roku 2030 je globální pokrok v oblasti SDG mimo trať a pouze 12 procent cílů je na správné cestě. Během této dekády akcí využijeme svolávací sílu G20 a její kolektivní odhodlání plně a efektivně implementovat Agendu 2030 a včas urychlit pokrok směrem k SDG, abychom utvářeli svět, který chceme vidět pro naše budoucí generace. ˝(pozn. parchanti..)

Vedoucí představitelé G20 také dali naprosto jasně najevo, že budou i nadále podporovat Agendu 2030. ̋Budeme poskytovat plnou podporu summitu OSN o udržitelném rozvoji do roku 2023, summitu OSN budoucnosti a dalším relevantním procesům,˝napsali v prohlášení.Autonomní rozvojové cíle jako alternativa k SDG


V posledních několika letech se po celém světě objevilo hnutí proti Agendě 2030/SDGs/Velký reset, protože běžní lidé začínají zpochybňovat účel a cíle shora dolů směřujícího k Agendě 2030. Nicméně věřím, že pokud máme čelit Agendě ̋The Great Reset˝musíme čelit OSN a Světovému ekonomickému fóru tím, že jim nabídneme alternativy k jejich plánům, včetně Agendy 2030. Pomohl jsem zahájit hnutí jako The Greater Reset, abychom nabídli alternativní vizi pro rok 2030 a další, takovou, která je řízena lidmi, zdola nahoru.

Navrhuji, aby nejlepší části cílů udržitelného rozvoje OSN byly odstraněny z autoritářské šablony shora dolů používané OSN a WEF. Navrhuji také, aby jednotlivci, podniky a organizace občanské společnosti, které jsou v souladu s cíli a filozofií ADG, načrtly a na dobrovolném základě dodržovaly sadu Autonomních rozvojových cílů (ADG).

Vyhlaste svou nezávislost!Zisk mimo zmanipulovaný systém! Chraňte se před tyranií a ekonomickým kolapsem. Naučte se žít svobodně a šiřte mír! Jde o to navrhnout soubor životních cílů, které lze aktualizovat a přizpůsobovat době. Každý, kdo věří, že ADG představují naši nejlepší cestu k zachování svobody, soukromí a tělesné autonomie, by se mohl ̋přihlásit˝nebo je přijmout za své. Cílem by bylo také skutečně zahrnovat hlasy, které OSN a WEF již zcela ignorují, včetně domorodých komunit, lidí z dělnické třídy ze všech politických prostředí a mládeže. To by nakonec mohlo vést k veřejnému shromáždění skvělých mozků z celého světa, kteří chtějí přispět k ADG. Stejně jako u SDGs by zúčastněné strany mohly stanovit cílové termíny pro zajištění pokroku na podporu ADGs.

OSN příliš dlouho předstírala, že zastupuje rozmanitost našeho světa, zatímco pokračuje v podpoře kolonizačních struktur, které na planetě po generace napáchaly zmatek. S hrozícím technokratickým stavem digitálního biologického dohledu nebylo nikdy vhodnější, aby lidé uznali hodnoty, které jsou jim drahé, a stanovili si své vlastní konkrétní cíle pro nadcházející desetiletí a dále.


Navrhuji následující ADG:
Cíl 1: Podporovat přístup k nestátně financovaným formám vzdělávání, které kladou důraz na dobrovolnost, sebevlastnictví, vzájemnou pomoc, kritické myšlení, kreativitu a sebeřízené učení.
Cíl 2: Podporovat vytvoření sítě družstev pro domácí vzdělávání, zastánců světových škol a zastánců lesních škol, k jejichž službám mohou rodiče v nouzi snadno získat přístup.
Cíl 3: Vytvořit lokalizované a decentralizované potravinové systémy prostřednictvím komunitních zahrad a potravinových lesů a propojit komunity s místními producenty potravin.
Toho lze dosáhnout zpřístupněním znalostí o permakultuře a domácích potravinových systémech masám.
Cíl 4: Vytvořit zóny bez pesticidů a GMO, kde mohou komunity provozovat zemědělství bez obav z kontaminace geneticky upravenými technologiemi a toxiny.
Cíl 5: Propagovat vzdělávání v oblasti digitálního soukromí a nástroje pro šifrování. Povzbuzujte a podporujte přístup k těmto nástrojům.

Cíl 6: Financovat korporace, banky, filantropické nadace a vlády, které jsou skutečnými příčinami ničení planety - jejích lidí, divoké přírody a ekosystémů. Toho by bylo možné dosáhnout prostřednictvím masových bojkotových a odprodejových kampaní koordinovaných místními organizacemi po celém světě.
Cíl 7: Podporovat a propagovat používání alternativních (digitálních a papírových) měn. Srdcem naší současné nesnáze je ekonomické zotročení v systému založeném na dluhu a nuceném používání státem podporovaných fiat peněz. Každý člověk by tedy měl mít přístup k měně dle svého výběru.
Cíl 8: Chránit právo všech lidí na přístup k půdě. Chraňte právo na sběr dešťové vody, solární energie a dalších zdrojů, které umožňují jednotlivcům stát se soběstačnými.
Cíl 9: Propagovat nový standard optimálního lidského zdraví podporou dialogu o postupech a způsobech, které byly vládami očerňovány nebo nezákonné. Povzbuďte upřímnou debatu o výhodách řady diet a životního stylu při respektování individuálních rozhodnutí.
Cíl 10: Budujte lidská sídla, která podporují posílení postavení, komunitu, odolnost a inovace. Vytvářejte komunity bez vystavení škodlivým environmentálním toxinům, včetně, ale bez omezení na elektromagnetické frekvenční záření, GMO, aerosoly, pesticidy, nanotechnologie atd.

Výše uvedené cíle představují první jiskru v tom, co se, jak doufám, stane bouřlivým peklem snahy představit si a projevit paralelní svět k tomu, který nám prodává Třída Predátorů. Pokud si dostatek odvážných lidí najde čas a rozvinou tato semínka do pevných kořenů, možná ještě budeme mít příležitost zvrátit vlnu technokratické tyranie, která se naposledy projevila v podobě COVID-1984 a nyní v podobě Agendy 2030.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/18/united-nations-marks-halfway-point-to-agenda-2030-with-sustainable-development-goals-summit/

Zpět