2005 Co je éter? Elena Eleya

[ Ezoterika ] 2022-01-20

Rozhovor s Absolutnem.
A: Éter je látka důležitá pro lidské tělo. Éter vás nabíjí a vede skrze vás energie. Je to stříbřitý opar, pokud do vidíte.

Q: Jak člověk získává éter?
A: Přichází zvenčí, sami ho sbíráte, vaše tělo ho absorbuje. Berete ho z vesmíru. Čím více ho přijmete, tím hustší bude vaše éterická formace. Éter je vaším vodičem energií. Čím více éteru jste nashromáždili, tím větší jste vodič. Éter je shromažďován Čistotou vědomí. Skutečný éter je tak čistý, jak čistá je vaše interakce s ním. Čistota kosmických toků vytváří éter.
Je dobré čerpat éter ze HVĚZD. Spojením s hvězdami získáte éter.

1: Studené hvězdné proudy dávají éter navíc, je to nejčistší a nejkomplexnější složka.
2. Větrní duchové a duchové počasí vám mohou také poskytnout éter. Je to trochu jiná kvalita éteru, ne tak čistá jako z hvězd.

Člověk sám může vytvářet éter, ale s určitou shodou řetězce DNA. Vaše DNA je nyní jiná, stará DNA mohla snadno generovat éter. Vířením stříbrných proudů v těle můžete částečně navodit éter. V této fázi máte éterický vodič, můžete s ním pracovat. Každý má svou vlastní kvalitu a vibrace. Od viskózní v nízkých vibracích až po zvonící ve vysokých vibracích.

Éter může vytvořit ALCHYMIK svou alchymistickou tvořivostí. Vytvoří něco podobného nebo blízkého Éteru - druh Éterické kompozice na pozemské úrovni. Pravý Éter v Hvězdných dálavách. (Draci jsou spíše ohnivé esence) Chcete oheň? Jsou tu, aby vám pomohli. Pokud chcete Éter, začněte mluvit s hvězdami. Pronikněte do šepotu hvězd a poznejte jejich stvoření.

Q: Éter je vždy zobrazován jako tmavé, černé nebo tmavě modré vejce, v symbolice Akáša, proč?
A: Pokud se do symboliky ponoříte hlouběji, zjistíte, že je nejednoznačná. Jsou tu Platónova tělesa, je tu Hlubší smysl a vhled.... mozkový nápor, když proniknete do hlubších vrstev. Pochopte teorii, pronikněte do jejích vrstev a pochopíte, jak rozeznat to, co tak vzrušuje všechny mysli. Tvá Pečeť, Pečeť lidí, Pojem Síly a Snahy, Poznej teorii věcí Ve všem, co je neviditelné Mnohé zaniká,″ Poznej celou Podstatu - otevři své Oko, To, co je dosud všem skryto, Pochop Kanál, Nastav svou mysl na proměnu Kanálu, pochop Počátek, Vše, co je pravdivé Jemu, Tvému kanálu. Jdi do Základů Písma tance, Pohleď na jeho stopy, Tak pochopíš Nováčka svého Neviditelného osudu. Hledej polaritu v okamžiku, hledej zvonkohru mnoha let, hledej vždy, i když v dešti, v nepříznivém počasí, zde na zemi jsi Člověk. Spatři vše, co se skrývá v Tajemství, hledej Cestu, ″Velbloudí jehlu″, propíchni svou myšlenku, odpečetěnou schránku. Budeš žít, najdeš Pravdu, najdeš LÁSKU. Pracujte celým svým tělem, Jiskra vůle, Hledejte, co je třeba najít. A nezapomeň, že tu nejsi víc, než esence, která chtěla přinést. A tyto okamžiky ve vesmíru. TADY není nic s tím prachem zlata, co se usadí hluboko ve staletích, jež se mihnou za tvými zády. Žij, hledej kořen vzestupu, který potřebují všichni, nejen ty. Při hledání odpovědi se zbav pochybností: Je tento svět skutečný, nebo je to jiný svět? Všichni hledají semínko vlastního Vědomí, aby přijali, pochopili a uskutečnili... Tato semínka rozptýlená v množství vědomí. To prostě musíte vidět. Všechen život je v něm svázán, rozptyluješ život do prázdna, tlachání, pomluv, jsi JEDEN a BŮH je JEDEN. Najděte ZLATÝ SEN, Najdete-li ho, všechny růže vyrostou, Zasévají osvícení lidí. Vyzývám vás, abyste byli jemní v úsudku, v přijímání všech věcí - křišťálově zvonivých. Klíče nejsou dány ke čtení, Klíče jsou dány k odchodu do zapomnění a k roztočení spirály vichřice v krásné síle inspirace, aby sis vzpomněl na vše v tomto proudu, kdy jsi nebyl člověkem.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12337

Zpět