2023 Božská spravedlnost Caroline Oceana Ryan

[ Ezoterika ] 2022-01-29

Matka Sekhmet

COR: Učitel staroegyptské školy mystérií, průvodce po posvátných egyptských místech, Next Anyextee tě nazývá ″všemocnou a mocnou neter [egyptský výraz pro boha]... nezkrotný princip ohně, ženský aspekt a družka Ptaha″. Obvykle jsi zobrazována ″s lotosovým květem (symbolizujícím Horní Egypt, slunce, stvoření a znovuzrození)″ v pravé ruce a ″s klíčem (známým také jako klíč života, který symbolizuje věčný život)″ v levé ruce - použití levé ruky je ″symbolem receptivní nebo pasivní energie″ a použití pravé ruky symbolizuje aktivní, dávající energii. Anyextee hovoří o malé ″Sekhmetině kapli uvnitř Ptahova chrámu v Karnaku″, kde se nacházejí tvé sochy. Nazývá ji ″nejmocnějším místem v celém Egyptě″. Poznamenává, že jste ″v této kapli drženi pod zámkem a pro náhodného turistu nepřístupní″: Často se říká, že je zamčená kvůli místním legendám. Vesničané si vyprávějí příběhy, v nichž tvrdí, že tě viděli v noci divoce pobíhat.
Slovy nelze popsat zážitky uvnitř ani to, co se zde děje. Někdy se neděje vůbec nic. Jindy nadpřirozené. Viděla jsem, jak se v této místnosti dospělí muži i nevěřící lidé rozplývají. Já zažila hlubokou, zázračnou událost fyzického uzdravení. Svědkem mého uzdravení byl [autor a egyptolog] John Anthony West.
Není pochyb o tom, že tato socha je aktivní a je denně nabíjena slunečními paprsky Slunce, které procházejí malým otvorem ve stropě při východu Slunce. Dokáže léčit, ale také ničit. Představuje ženský aspekt iniciačního principu ohně. Hrajte si s ohněm a můžete se popálit. Oheň však také uvolňuje cestu k novému tvoření. Pokud tuto Sekhmet uvidíte, je moudré se pokořit a přinést jí oběť. [- z příspěvku na Facebooku z 20. ledna 2022 od Anyextee - autorky, esoterické badatelky, filmařky a vedoucí zájezdů AdeptExpeditions.com a zakladatelky AncientEgyptMysterySchools.com]

Q: Jak se v současné době projevuje tvá moc léčit a tvá moc ničit vzhledem k situaci ve světě?
Mnozí volají po Božské spravedlnosti a ptají se, kdy konečně přijde.
SEKHMET: Stačilo! Skončili jsme s tímto putováním temných záměrů a výmluvami takzvaných mocných! Jsou to zbabělci. Viděla jsem, jak se v mé přítomnosti třesou. Zatím mají jen malé povědomí o tom, co je čeká. Prokázala jsem velkou trpělivost, ta je nyní vyčerpána.

Q: Podle toho, co jsem pochopil, dochází k zatýkání.
SEKHMET: To je teprve začátek! Ještě toho hodně přijde. Vše se odehraje pro ty, kteří se vzdálili od záměru tohoto stvoření. Je to nádherný výtvor! Proč se snažili zničit vše, co jsem jim dala? Vše stvořili pro svou vlastní radost! Jejich egoistický záměr je zavedl na temnou cestu. Tak to nyní nemůže pokračovat. Jejich takzvaná vláda je u konce.

Q: Mnozí se ptají, kdy nám budou skutečně ukázány důkazy o zatýkání, a to běžným, veřejným způsobem. Vaši Bílí rytíři Aštarského velitelství se podílejí na ″obklíčení″ mezigalaktických zločinců, kteří po tisíciletí řídili tuto planetu. Přesto si to málokdo uvědomuje, dokonce i ti, kteří mají silné svědomí.
SEKHMET: Přesto máte povědomí o tom, že v noci mluvíme s mnoha miliony lidí v jejich snech!
Ujišťujeme je, že ačkoli se cesta zdá být dlouhá před nimi a Světlo se v některých dnech zdá být slabé, temnota se zvedá. Jak by tomu mohlo být jinak, když to ohlašují samotné konfigurace planet!
Vaší úlohou nyní není trpělivost ve smyslu pasivního čekání, ale vnitřní Poznání.
Tím máme na mysli:
Ano, je to tak. Já vím, že cesta Božské Pravdy září silněji a zářivěji, každým dalším dnem! ″Nečekám s netrpělivostí, ale s Radostí, kdy se mraky rozestoupí a nad námi se objeví lodě. Jsem v Poznání všeho, co mé vyšší já chápe jako Pravdu! Nenechám se nyní pohltit těmi obrazy, které se k lidstvu dostávají z mnoha obrazovek - lží, že vše je temné a stále temnější.
Nenechám se oklamat! Jsem mocnější než toto. Mé srdce-mysl se vztahuje pouze k hlubším Pravdám - že jsme Milováni nad všechny formy poměřování a že naše Cesta je posvátná a hodně požehnaná živly, vlnami Světla a vyššími bytostmi, které nás nyní oslovují ve stále vyšších úrovních! Nebudeme odmítnuti! Dosah Božské Spravedlnosti v tomto Vesmíru nemá konce! Stojíme po boku Světla v jejích mnoha podobách a aspektech! Vše je v pořádku a bude v nejlepším pořádku! To si nesu s sebou jako krev v žilách a vzduch v dechu.
Božská spravedlnost je na cestě a nyní se mocně žene vpřed! Nebudeme odmítnuti, ani odvráceni, ani zapomenuti tím velkým Centrálním zdrojem, z něhož jsme vyšli. Ona nyní přichází vpřed a volá k sobě své děti!...

Naslouchejte a propusťte vše ostatní! To je jediná pravda tohoto okamžiku v pohybu Země vpřed - vy tomu říkáte ″časová osa″, ačkoli ve skutečnosti žádný čas, jak ho znáte, neexistuje. To se děje nyní a navždy! Nebuďte sklíčení. Toto není čas ustrašené reakce, ale povstání ke stále vyššímu Vědění - Vědění založenému na srdci -, že všechny věci se nyní vracejí do svého správného řádu!

Q: Když to všechno říkáš, cítím, že je to pravda. Skutečnost, jak rádi říkáme na Zemi. I když je to všechno iluze, tento fyzický svět.
SEKHMET: To je posvátná cesta, žít ve světě formy jako místo učení - ne jako trest, v jakém váš svět tak dlouho přebýval, ale jako radostné zkoumání a větší vyšší Poznání. S tamtěmi - s těmi bude naloženo! Jste ve Světle, ať už vaše naprogramované mysli říkají cokoli. Dovolte si uvolnit tyto staré způsoby, neboť Prastarý je nyní přítomen! Vše je v pořádku! Na vaší planetě se nyní rodí božská spravedlnost, a to na stále vyšších úrovních, dokud se vše nezrodí nanovo!

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/01/29/mother-sekhmet-divine-justice/

Zpět