2704 OWS a Shoshanna - Bez vás žádný přesun James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-06-17

Je velmi důležité, abychom s vámi spolupracovali a pomohli vám být těmi, kdo sdílejí a šíří světlo všude. Jak totiž řekl Saint Germain, bez vás by nedošlo k Velkému přechodu. Nebylo by zde žádné Velké probuzení. Vězte tedy, že jste to právě vy, kdo to přinese. Jak jste již mnohokrát slyšeli, vy jste ti, na které se čekalo. Ne my, Nanebevzatí, ne Galaktici. Jsme tu, abychom vám pomohli. Ale nejsme tu proto, abychom to dělali za vás. Jen vy můžete udělat něco za vás.
Vaše výmysly nejsou vždy příliš spolehlivé. Zdá se, že události z minulosti jsou prostě jen minulostí. Takže žádné technické potíže už tolik nenastávají.

Q: Po probuzení, a dokonce i ve vnitřním vidění vidím dva kruhy nebo dvě Země, které se do sebe prolínají přes celou šířku. Předtím jsem viděl spoustu čar, které jimi procházely, klikatily se po celé délce obou. Po probuzení, ještě rozmazanýma očima, vidím čtverce po celých kruzích. Skrz to všechno. Někdy vidím obraz Země se všemi čtverci, které procházejí po celé Zemi

OWS: Chtěli bychom vám nejprve položit otázku: Co si myslíte, že to je? Máte totiž spojení, abyste se mohli kdykoli zeptat, co se ve vás odehrává. Již máte odpověď, věříme, že jste se na ni již zeptali, nebo ne?

Q: Ptal jsem se, ale není to do detailu, co to může být. Moje první myšlenky byly, že to je Nová Země, přiváděná skrz. Ale někdy, jako dnes ráno, ještě rozmazanýma očima po probuzení jsem viděl čtverce. Dostávám od Metatrona nějaké nové geometrické šablony? Nejsem si úplně jistý.

OWS: Geometrické tvary? Pak jste určitě na správné cestě. A když se zeptáte, dostanete odpověď téměř vždy. Vlastně po celou dobu dostáváte. To jen vaše trojrozměrná mysl vám tak často skočí do řeči a řekne ˮne, to nemůže být správněˮ. Ale je to správně? Musíte o tom přemýšlet.
Shoshanna: Tvé vidění se stává jasnějším a vidíš spíše s otevřenýma očima než se zavřenýma. Jak se na tuto vizi budeš soustředit, bude se posilovat. Bude stále jasnější.
Podle informací, které nám byly poskytnuty, se skutečně jedná o zrození Nové Země z trojrozměrné Země. Formuje se a formování probíhá ve čtvercích, které se stanou stavebními kameny Nové Země. Vytváří struktury, které jsou jak fyzické, tak duchovní v kruzích, aby vám ukázaly, že se buduje. Je budována pomocí lidských myslí a myslí těch, kteří si přejí, aby Nová Země vznikla. A to, co vidíte, jsou stavební kameny.
To, co jste viděl jako čáry, byly počátky útvarů čtverců a stavebních bloků. Toto je pro vás potvrzení, že vaše práce se skutečně naplňuje a vy pomáháte zrodu Nové Země.

Q: Viděla jsem to samé, co popisoval předchozí host. A také když mám otevřené oči, vidím jakoby světlo, jakoby obrysy světla. A když se na něco dívám, vidím spíš auru kolem objektů, jako jsou stromy a rostliny a všechny možné věci. Tak mě vlastně zajímalo, jestli je to tak nějak totéž, jestli se Země, nebo já, přesouvá na vyšší vibrace, a jestli je to, co vidím, také něco takového?

OWS: Zažíváte záblesky frekvencí jiných dimenzí, frekvencí vyšších dimenzí, o kterých se zde již nějakou dobu mluví. Tyto zkušenosti začínáte stále více a více prožívat. Budou pokračovat, jak si je budete nadále vědomě uvědomovat. Čím více vědomého uvědomování budete mít, tím více se bude zvyšovat.

Shoshanna: Když říkáte, že je to Země, která přechází do vyšší vibrace, opravíme to, jste to vy, kdo přechází do vyšší vibrace. Že vibrujete na vyšší úrovni.
Všechny věci mají aurické pole. Dokonce i ta nejmenší částečka prachu má aurické pole. Všechno má aurické pole. Musíte se však sami sebe zeptat: ˮJaký je význam tohoto aurického pole a proč se mi ukazuje?ˮ
Je to rozsáhlé poznání, které získáte, pokud se na to zaměříte, protože aura každé věci má pro vás příběh, má pro vás význam, má pro vás důvod. Takže když se na to zaměříte a začnete posilovat svou schopnost vidět auru, uvidíte také způsoby, jak pomoci těm, kteří vám ukazují své aurické pole.
Aura například obsahuje barvy. Matné barvy vám poskytnou informaci, že to, co vidíte, není v rovnováze. Pokud jste tedy například viděli aurické pole svého dítěte, svých dětí, a mělo matné barvy, mají problém. Mohli byste prozkoumat, jaké výzvy to jsou a jak aurické pole rozjasnit, aby se vrátilo do rovnováhy. Je to pro vás zcela nová zkušenost, ale pokud se jí rozhodnete věnovat, budete schopni pomáhat tam, kde jste dříve pomáhat nemohli.

Q: Podle Warda se Ježíš převtělil do šestiletého dítěte v Austrálii. Plánuje se zjevit za deset let. Otázkou je, co má v plánu udělat.

OWS: Především zde řekneme, že to není úplně přesné. Existuje náznak tohoto, toho, kterého znáte jako Ješuu, Ježíše, s Vyšším Já Sanandy a celého tohoto spojení. Ale není to přímo Ješua. Ješua už svou věc udělal, chcete-li to tak nazvat. Nemusí se znovu vracet, znovu se reinkarnovat ani nic podobného. Ale je tu jeho aspekt, který se skutečně nachází v oblasti, která je zde zmíněna, a ten má své poslání. A toto poslání se v určitém okamžiku naplní. Nemůžeme říci, zda je to deset, dvanáct let nebo cokoli jiného, ale tento člověk zde vystoupí, až bude správná vibrace, aby k tomu došlo. Není to však něco, na co byste všichni museli čekat a nad čím byste museli být ve vytržení. Prostě to bude tak, jak to bude potřeba, až to bude potřeba.
To je vše, co k tomu můžeme říct. Protože návrat Krista není takový, jak si mnozí myslí, že bude. Není to návrat Ješuy přímo sem, aby pak porazil temné síly, ani nic podobného. Návrat Krista je to, že vy všichni jste zde Kristovým světlem. O tom to celé je. To je vše. A to stačí. Takže se na něj nedívejte jako na spasitele nebo něco takového.
Shoshanna: Jen zopakujeme, že jste zde proto, abyste přinesli světlo, abyste přinesli Kristovo světlo, abyste se stali Druhým příchodem, je ve vaší přirozenosti a musíte se na to soustředit, spíše než se soustředit na vnějšek.
OWS: Vždy jděte dovnitř, buďte uvnitř a v co největší míře, jak je to jen možné, nalézejte radost stále také uvnitř.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/06/17/one-who-serves-and-shoshanna-no-shift-without-you/

Zpět