3574 El Morya: Nová dynamika Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2022-12-14

Milovaní lidé,

přichází nová dynamika, protože lidé povstávají! To uvádí věci do pohybu a umožňuje události, které se dosud zdály nemyslitelné. Nyní budete podrobeni zkoušce vytrvalosti a jsou zapotřebí dobré nervy. Záleží jen na vás, co uděláte a co s sebou necháte udělat. Nikdo nad vámi nemá moc, pokud vytrvale říkáte NE a jste připraveni si za tím stát! V Evropě se smyčka pro nelidský budoucí světový řád stahuje stále těsněji. Postupně mají být lidé duševně vykucháni a má vzniknout ʺjednota lidstvaʺ. Proč? Jde o úplné ovládnutí lidstva, dokud početně malá vyšší třída neovládne početně redukovanou nižší třídu. Cílem je nevědomý jednotný člověk, ovládaný nízkými pudy. K němu směřuje genová terapie. Zvítězit, nebo prohrát? Mnohé věci, které vám byly oznámeny prostřednictvím knih a spisů, se nyní mají naplnit. To se splní jen těm, kteří dodnes strkají hlavu do písku, kteří neprojevují vůli žít a přežít a kteří naopak bojují o své fyzické přežití na špatné frontě. Ti, kdo si chtějí zachránit život, ho ztratí, ti, kdo jsou ochotni položit život za sebe a svou duši, ho získají. Na tuto jednoduchou formuli lze shrnout současnou dynamiku vzestupu, protože platí: Hra se rozhoduje na konci a my jsme teprve na začátku! Tím je pro dnešek řečeno vše. Zůstaňte v důvěře a odolávejte! Vymýšlejte možnosti a cesty! Postavte se za svobodu a sebeurčení! Dejte o sobě vědět! Zůstaňte nedotčeni výsměchem a zlobou, útoky a napadáním a setřeste obavy tím, že si v tomto boji uvědomíte svou vlastní sílu a božskost. Duchovní úrovně bytí, rodiny světla za závojem - vnitřní pozemské i nadpřirozené - jsou na vaší straně. Jen jděte, musíte jít sami!

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/12/14/el-morya-new-dynamic/

Zpět