3486 Vyšší Já: Problém Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2022-11-25

Celosvětové problémy pokračují, aniž by bylo jasné, jak dlouho budou trvat a jakým směrem se budou ubírat. Jistě uznáte, že těžké časy budou pokračovat, přičemž v současné době nic nenasvědčuje tomu, že by měla přijít nějaká změna. Sklízíte, co jste zaseli, a v důsledku toho budoucnost nevypadá příliš povzbudivě, protože se zdá, že neexistuje žádné skutečné zhodnocení toho, kolik času vám zbývá na řešení problémů, které ohrožují vaši existenci. Ano, ozývají se hlasy, které jasně a hlasitě upozorňují na to, že pokud se chcete vyhnout světové katastrofě, je třeba okamžitě jednat. Opatření jsou přijímána, ale nedosahují toho, co je nutné k tomu, aby se zabránilo nevyhnutelným problémům, které se právě teď hromadí. Je zřejmé, že nelze řešit celosvětový problém, aniž by všechny země přispěly k pokusům vyhnout se nevyhnutelné katastrofě, která se vám rýsuje před očima. Jsme připraveni vám pomoci a uděláme vše pro to, abychom vám pomohli vytvořit cestu, která vás vhodně nasměruje směrem, kterým byste se měli vydat. Není naší přímou odpovědností říkat vám, co máte dělat, ale snažíme se vás co nejlépe přivést na správnou cestu, která vám pomůže vypořádat se s bezprostředními problémy.

Po celou dobu vám stojíme po boku a snažíme se vás přimět nejen k tomu, abyste si uvědomili problémy, které jste si vytvořili, ale abyste podnikli kroky nezbytné k tomu, abyste zastavili nevyhnutelné a zabránili tomu, aby to způsobilo zhroucení, které by mohlo být velmi obtížné zvládnout. Existuje základní problém, který se vaše vlády zřejmě zdráhají řešit, a ten se týká tajemství jejich pokroku, která před vámi byla utajena a která by mohla být použita ke zvýšení kvality vašeho života a k zajištění vaší bezpečné budoucnosti. Některá se nepodařilo zadržet, ale mnohá jsou před vámi skryta.

Mnohé lze připsat na vrub temným, kteří využívali vaše peníze a zařízení ve prospěch svých vlastních plánů na ovládnutí světa. Svých cílů nedosáhnou, protože větší síly než oni dohlížejí na dění na Zemi, aby zabránily akcím, které by mohly zdecimovat větší část vaší civilizace. Je to proto, že existuje ochrana Matky Země a všech forem života na ní. Nedopustíme její zničení, které by mohlo následovat po totální jaderné válce, a toto varování jsme vám již předali. Naše komentáře mohou být pro někoho rozrušující, ale nemůžeme pravdu tajit donekonečna, z našeho pohledu se krátí čas na to, abyste přijali pozitivní opatření. Pečovali jsme o vás po celé věky, ale nyní je na vás, abyste přijali důsledky svých činů, nebo spíše nečinnosti. Vytvořili jste si cestu do budoucnosti, která pravděpodobně nepovede k nastolení míru na Zemi, který by měl být konečným cílem všech vašich činů. Musíte podniknout nezbytné kroky, které překonají hrozbu pro budoucnost lidstva, a my se pak budeme moci více zajímat o výsledek a pomáhat vám. V poslední době jste pokročili mnohem rychleji, protože byly zavedeny nové metody, které pozvedly vaše způsoby práce. Až budou zavedeny další nové vynálezy, bude tempo pokroku ještě rychlejší. Všechny by měly být pro lidstvo přínosem, ale některé z nich nemusí být nutně zveřejněny, ale jsou před vámi utajeny. Sledujeme váš pokrok s cílem zajistit, aby vám byly nové inovace pokud možno zpřístupněny, aby jejich výhody mohly pomoci všem lidem.

Těšíme se na nadcházející roky, které by měly urychlit váš vývoj. Jsme rozhodně připraveni umožnit vám přístup k novým způsobům života, které by měly být příjemnější a produktivnější. Vždy však nastane správný čas na jejich zavedení a ten teprve přijde, až budou záležitosti na Zemi klidnější. Již jsme vám řekli, jak úpravou mořské vody vyrábět nekonečné zásoby sladké vody, a bylo by to poměrně levné. Už to samo o sobě by překonalo jednu z vašich největších starostí. Před časem o tom pojednávalo Kryonovo poselství, které vám poskytlo dostatek podrobností, abyste pochopili, jak na to. Jakmile začnete zkoumat nápady, které posunou váš vývoj, pokusíme se vás nasměrovat správným směrem, abychom vám zajistili úspěch. Například již nyní postupujete do nové éry dopravy tím, že přecházíte na elektrický pohon, protože jste úspěšně vyrobili elektromobily, které neustále zdokonalujete. Výhody jsou zřejmé, v neposlední řadě je to snížení znečištění. Teprve v poslední době jste si uvědomili naléhavost snížení znečištění Země. Každý krok, který učiníte ke snížení znečištění, přispívá ke zdravějšímu obyvatelstvu. Budeme vám i nadále pomáhat ve vývoji a jednoduše čekáme na vaše první známky pochopení nových způsobů, jak dělat věci efektivněji.

Teď už byste měli pochopit, jak moc vám pomáháme, většinou aniž byste si to uvědomovali. V blízké budoucnosti se s vámi otevřeně setkáme, ale k tomu nemůže dojít, dokud nebude možné mít za to, že jste se vzdali svého válečnického postoje a ničivých zbraní. Bohužel v tuto chvíli nejste blízko. Bohužel v současné době nejste ani zdaleka připraveni nastolit světový mír a zakázat zbraně hromadného ničení. Mnozí z vás však mají srdce na správném místě a pracují pro mír a my za vámi všemi plně stojíme. Důvěřujte nám a nebojte se vykonávat svou práci, protože vás budeme chránit. Zanechávám vás s láskou a požehnáním a nechť Světlo rozjasní vaše dny a cestu k dokončení.

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2022/11/25/mike-quinseys-higher-self-message-nov-25-2022/

Zpět