6408 Akašické záznamy 1. Cosmic agency

[ UFO ] 2024-04-22

Robert: Nemyslím si, že jsme se tohoto tématu někdy dotkli, nebo pokud jsme se ho dotkli, bylo to velmi povrchní. Co nám můžete říci o Akašických záznamech?
Swaruu (9): Jen podle jména a tak, jak byly popsány, to tak úplně není. Je to schopnost mentálně přistupovat ke všem existujícím informacím, protože sama o sobě, když jste spojeni se Zdrojem, můžete vědět vše, pokud víte, jak se správně ptát. Musíte být kompatibilní s frekvencí odpovědí. Je to forma channelingu. Znamená to vyprázdnit mysl od všeho, co je mentální odpad, umlčet opici, aby mohla naslouchat odpovědi. Ponechat v meditaci pouze pojem beze slov o otázce, nebo o tom, co je to za otázku. Vymazat všechno ostatní, nechat mysl prázdnou. Samo o sobě máte vždy spojení s informacemi éteru, Zdroje, protože duše je tím Zdrojem, signálem Zdroje. Odpověď už máte, protože je vaší součástí, jen ji musíte dostat ven výše popsaným způsobem. Zkrátka, vyprázdněte mysl v hluboké meditaci a ponechte pouze koncept otázky.

Říká se, že je to jako knihovna, mnozí to tak viděli, ale to je jen osobní projev člověka, který k záznamům přistupuje. Protože knihovna je nejjasnější představa o tom, co je to místo plné podrobných a uspořádaných informací v uzavřené formě, ale jiná rasa by ho mohla vidět jako místnost plnou holografických počítačů, nebo místnost plnou křemene.

Robert: Otázka. Ale když někdo tvrdí, že má přístup k Akašickým záznamům, v jaké časové linii k nim bude mít přístup, protože je jich tolik... Je to časová osa, která je ve frekvenční shodě s osobou, která k těmto záznamům přistupuje? A samozřejmě, že tyto záznamy musí být skutečnými fakty? Dovolte mi to vysvětlit: Nemáte přístup k Akašickým záznamům, například o Ježíši Kristu.

Swaruu (9): Měli by přístup k jakékoliv časové linii. Z éteru by nebyl problém se k žádnému z nich dostat, na tom nezáleží. Ano, podle toho, která z nich je v souladu s frekvencí otázky. Mohou získat přístup k záznamům a pak je svým vlastním vlivem připsat Ježíši Kristu, nebo komukoli jinému, proto lidé zprostředkovávají svaté.

Robert: Ale v závislosti na časové ose by se výsledky lišily. Takže člověk má přístup k tomu, co s ním vibruje, k čemu chce mít přístup.

Swaruu (9): Je to jejich realita. Projevují to tak a odkud informace pochází. Všechno je to v kvantovém poli, v éteru, ve Zdroji. Ale víc než z časové osy, je to z frekvence myšlení. Pokud skutečně vyprázdníte mysl, jste jako v éteru a vnímaví ke všemu. Jste-li skutečně v prázdné mysli, nebo s ní.

Robert: Takže, svým způsobem, všichni máme přístup k Akašickým záznamům a každý z nás, právem a vibrací, by měl různé odpovědi. Dobře, čistá mysl, což je v tomto umělém 3D téměř nemožné.

Swaruu (9): Ano, každý člověk by měl jiné odpovědi, protože má také různé osobní frekvence, kdo je jako energie. A pokud dva, nebo více lidí vidí v záznamech stejnou věc, pak řeknou ano, že jsou pravdivé, protože druhá osoba, nebo osoby to potvrzují. Ale to je jen díky dohodám, které již měli, dohodám vnímání. To znamená, že tyto osoby, nebo skupina se stejným výsledkem ovlivňují to, co jim dává Zdroj, co jim dávají záznamy, protože sama o sobě neexistuje žádná absolutní pravda, pouze relativní.

Robert: Takže přístup k éteru závisí na vibrační frekvenci každého člověka. Vzhledem k tomu, že éter je Zdroj, integrace, je to tak?

Swaruu (9): Éter je místo, odkud vše pochází a vše je součástí éteru, ale pravda, kterou si z éteru vezmete, informace a její povaha, bude záviset na frekvenci vnímání každého člověka. A také počítejte s tím, že neustále filtrujete všechny informace, které k vám přichází, svými vlastními myšlenkami, dohodami o vnímání a osobní frekvencí.
Ano, éter je Zdroj, protože jméno Zdroje je interpretováno jako potenciální energie.

Robert: Takže někdo, kdo má přístup k Akašickým záznamům, by byl ve skutečnosti člověk, který by nikdy nevynesl soud, protože by všechno bylo integrované?

Swaruu (9): V ideálním případě ano.

Robert: Nedělat žádné hodnotové soudy, nezaujatý přístup k těmto záznamům, to je způsob, jak být čistší.

Swaruu (9): Ano. Jako součást úplného vyprázdnění mysli.

Robert: Vyprázdnit mysl znamená vyprázdnit se od předsudků a předpojatých představ?

Swaruu (9): Čím prázdnější je mysl, tím spolehlivější bude informace, protože je zkreslována myšlenkami pozorovatele. Ano, a také od všech myšlenek, v hluboké meditaci.

Robert: Pokud už máte o něčem předpojatou představu, nikdy nezískáte nic jasného z Akašických záznamů, přinesete jen zmatek a dualitu. Musíte mít přístup k čistotě, že? Bez zla, ale zároveň integrující vše, dobré i zlé, aby splynulo se Zdrojem.

Swaruu (9): Ano.

Robert: Jak můžeme dosáhnout hluboké meditace? Představuji si, že kromě praxe musíte být velmi vyrovnaní.

Swaruu (9): Používejte tradiční techniky, pokud vám vyhovují. Pak si vezměte to, co vám nevyhovuje. Nemělo by to být, nebo nemusí být pro všechny stejné. Například lotosová pozice není příliš dobrá, protože nemáte dobrý krevní oběh v nohách. Používejte také něco, co vás senzoricky izoluje, jako je meditační hudba, s něčím konstantním, opakujícím se, hodně pomáhají sluchátka. Na místě, kde nejste rušeni, nebo neočekáváte, že něco přijde. Žádný spěch, protože pokud se vzdálíte, ztratíte pojem o čase.

Takže musíte mít odhodlání zmizet ze světa na tak dlouho, jak to bude nutné. Dělat to denně přináší více a více praxe. Nebuďte posedlí myšlenkami, které vyvstávají. Pokud jim odoláte, budete jich mít více. Nechte je plynout, aniž byste o nich měli nějaké předsudky.

Jste jako když sedíte v parku, buď tam přemýšlíte, nebo ne. Po parkové cestičce se prochází hnědý pes, pospíchá, stříbrný obojek se zeleným přívěskem, má šťastný obličej a vyplazený jazyk, jen se na něj díváte, jak jde kolem, a je to. Je to jen pes, není váš, nesoudíte, jen se díváte, jak pes prochází kolem. To je myšlenka. Přijde další pes, uvidíte ho stejně procházet. Pozorujte tuto myšlenku, stejně jako pozorujete psa a jeho jazyk a jeho výraz štěstí. Vy jste ten, kdo pozoruje psa, vy nejste pes, nejste svými myšlenkami. Brzy nepoznáte, že je to pes a bude vás obtěžovat méně a méně, až projde.
Mysl je tu od toho, aby se o vás starala, abyste neztratili pocit, že se staráte sami o sebe a staráte se o své tělo pro čisté přežití. Už na tom nezáleží, jste v naprostém bezpečí. Nechte se jít. Pokud usnete, usnete, protože jste to potřebovali, to je pro vás také dobré. Meditujte, když se cítíte pohodlněji, ale meditujte.

Robert: Ano, také si dovedu představit, že musíte být někým, kdo je velmi vnímavý, aby vám řekl, co jste viděl, když jste se dostal k záznamům.

Swaruu (9): To je také channeling, stejný princip. Nejprve si osvojíte meditaci, pak channelujete a pak to můžete dělat, aniž byste ztratili znalosti.

Robert: To by byl princip channelingu, meditace na prvním místě. Velmi dobře.

Swaruu (9): Multitasking, můžete pracovat s něčím mechanickým a vaše mysl může meditovat a přistupovat k informacím, které vám posílá kdokoli, nebo cokoli. Nemusíte být v meditaci, abyste získali přístup k Akášickým záznamům, nebo channelingu, lze to dělat dokonce i mezi ostatními lidmi, aniž by si to uvědomovali. To je to, co dělám pořád.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/akashic-records-swaruu-of-erra-taygeta-pleiades

Zpět