2034 Proč pozemští andělé tolik trpí? Elisa Medhus

[ Ezoterika ] 2021-10-13

Někteří lidé se cítí extrémně osamělí a nesourodí. Takový pocit mají starseeds
Pozemských andělů není na Zemi tolik, jen něco přes 8 tisíc. Většinou jsou součástí většího andělského projektu, nebo jsou do něj nějak zapojeni, nebo na něj dohlíží. Většinou mají v životě hodně traumatických těžkostí. Pozemský anděl přichází do života s vyšší vibrační frekvencí, aby vydrželi všechno to strádání, aby co nejlépe sloužili lidstvu. Také se tak trochu cítí, jako by sem nepatřili, jsou osamělí. I když jsou obklopeni přáteli, rodinou a lidmi, kteří je milují, cítí prázdnou samotu. Starseeds a lidé, kteří nejsou zvyklí se inkarnovat na Zemi velmi často, mají stejné pocity... indiáni, Arkturiáni, lidé ze Síria. Ti všichni se často cítí, jako by sem nepatřili. Většina pozemských andělů mají více než jednoho strážce - anděla. Jako byste byli mezi vašimi průvodci s vyšší vibrací, a rozhodli se jít dolů a pomoci něco změnit, udělat rozdíl, dokázat víc... ″Tohle dokážu, naložte mi to všechno na můj talíř, když tam půjdu, udělám ten rozdíl″ ... Jeden z důvodů, proč šli s vyšší vibrační frekvencí dolů, je její vyváženost a všichni víme, že nic nejde bez rovnováhy jin a jang, světlo a tma. Druhá část, proč mít vyšší vibrační frekvence, je množství věcí, které na sebe pozemský anděl vzal.

Jedna z nejtěžších věcí jsou energie ostatních a okolního světa, neboť pozemský anděl přijímá nízké energie jiných lidí a o okolností a tak umožňuje, aby bylo více prostoru pro optimismus, více prostoru zvládnout některé z těchto zkušeností. Mnoho pozemských andělů prochází tím, proč by ostatní odešli vlastní rukou, nebo dostali tolik hrůzné energie, že by podlehli nějaké přirozené příčině v časnějším věku. Jejich frekvence je ve skutečnosti velmi blízko zdroje (pozn. ač nevědomě, vzbuzují obdiv)

Vaše vyšší já nebo větší část vaší duše oddělí fragmenty, aby se dostala do této fyzické inkarnace, měla onen zážitek a zaměření ve fyzičnu. Jsou z velmi těsné blízkosti, procento populace pozemské andělské frekvence pomohly vyvážit zbytek populace. Když se podíváte na pozemského anděla, můžete často vidět v jejich očích, v jejich pohledu pocit nepatřičnosti, jako jelen na podiu. Mají často poslání velmi spojené se Zemí, kolektivem, lidstvem, vzestupem vědomí. Jsou úspěšní už tím, že jsou tady, drží svou vlastní energii a prochází každým dnem. Jejich přítomnost je tu důležitá a cenná sama o sobě. Mnozí pozemští andělé přicházejí do rodin, kde byly generace traumat nebo generace nedostatku, aby ukázali rozdíl v tom, že úspěch pochází z autenticity, víry v autenticitu, která je často velmi založena na srdci. Mnoho pozemských andělů je extrémně empatických, aby byli schopni pracovat s tímto kontrastem a vytvořit úspěch ze své autenticity, což může být mezi lidmi s nižšími vibracemi opravdu těžké, a někdy to vede k poklesu sebedůvěry a sebeúcty, a tím i k nedostatku.

Láska v srdci, péče o sebe a vymezení hranic jsou na stejné frekvenci jako finanční hojnost. Je to past, do které může mnoho pozemských andělů upadnout a zacyklit se. Je nutné nechápat zranitelnost jako slabost, ale jako odvahu otevřít své srdce a být sám sebou. Hodně pozemských andělů má tendenci mít hodně odporu k sobě samým. Jsou odlišní ve svých myšlenkových procesech a nerozumí negativnímu myšlení, jako jsou manipulace, zneužívání, bezohlednost apod. Největší sílu čerpají ze sebe a ze souhlasu druhých. Mají mocnou autenticitu, odkud mohou čerpat energii z blízkosti zdroje. Na mnohé z pozemských andělů nefungují atlantské skalární služby, pokud nejsou v cyklu optimismu... (pozn. ok, tak nevyvážený pozemšťan, nebo pesimistický pozemský anděl?)

Možná jste prošli mnoha zkušenostmi, kterými je těžké projít, ale pamatujte, že nejste mysl. Mysl je vytvořena cyklem, myšlenky přicházejí cyklem, ale vždy si můžete zvolit optimistickou cestu a zaměřit myšlenky pozitivně. To vám pomůže vytvořit nový cyklus. Máte moc v tom, kam myšlenky zaměříte, ale pokud máte sobecké myšlenky a pochybnosti o sobě samém, že nejsem hoden, pak je to těžký boj. Myslete na sebe co nejlépe, zasloužíte si všechno dobré, hojnost všeho druhu, nejen finanční, ale i hojnost zdraví, hojnost jistoty, bezpečí, klidu, radosti, štěstí, lásky, sebelásky. To všechno si zasloužíte. Tohle všechno se děje pro vás, abyste udělali obrovskou změnu ve svém životě, abyste opravdu vstoupili do toho, kým opravdu jste. Berte všechno jako fantastickou příležitost. Vaši průvodci a andělé vás postrkují, takže využijte této příležitosti.

Pozemští andělé jsou rození léčitelé, pozemští andělé jsou také velmi přirozená práce s energií a emocionálními traumaty. K odstraňování traumat pomáhá zvýšit jejich frekvenci na další úroveň, vložení emocionálního pochopení pomáhá posunout zbytek energie. Všichni máme jako pozemští andělé různé části sebe sama, které doplňují ostatní, což dává vzpruhu. Zvýšením frekvence zvyšují frekvenci toho s čím jsou spojeni, jakási rada pro pozemské anděly jako celek. Hodně pozemských andělů se často dostává do depresí, protože potřebují posílit sebelásku a udělat portálovou práci, ulevit od úzkosti. Skvělý způsob, jak zvýšit své vibrace, je dělat něco kreativního, i když se vám právě nechce. To uvolňuje potlačenou energii. Jedné osobě, která byla zaražená, že vynakládám spoustu energie, abych jí pomohla, jsem vysvětlila, že je to protože ji mám ráda, a mám ráda lidstvo, a protože nechci, aby Erikova smrt byla tragická ztráta. Chci, abyste věřili, že si zasloužíte lásku a pomoc, tak prosím otevřete svá srdce, abyste tu lásku a pomoc přijali.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=ybKBkSrQApM

Zpět