3919 Archanděl Michael: Úprava časové osy pro skupinu Subterran Kerstin Eriksson

[ Ezoterika ] 2023-02-21

Já jsem Michael a mám vás velmi rád! A dnes budu mluvit o něčem, co se týká vás, kteří pracujete se Zemí, s Matkou Zemí. Není vás až tak moc, ale jste velmi stateční a v utajení. Existují různé druhy pracovníků světla! Všichni plníte důležité úkoly bez ohledu na to, jakým druhem pracovníka světla jste, a přihlásili jste se k tomu už dávno, ještě předtím, než jste vstoupili na Zemi jako novorozené dítě. Někteří z vás pracují velmi mnoho pro Matku Zemi, aby ji podporovali, pomáhali jí a prodlužovali její život. Říkám vám Subterrani, protože pracujete v podzemí, opravdu hluboko. Co však vy, Subterrani, nevíte: ve skutečnosti jste pracovali v jiné časové linii a už více než pět let nemáte přístup do své vlastní časové linie. Vaše práce probíhala ve vašem vyšším vědomí a někteří z vás si toho nebyli vědomi. Nemít možnost používat svou vlastní časovou linii s sebou nese mnoho obtíží a mohli jste pociťovat určitou ztrátu své energie, mohli jste cítit zmatek v tom, co máte dělat.

Jde o to, že: máte to největší, nejlaskavější srdce a dobrovolně jste svou energii darovali Matce Zemi. Rozhodli jste se přijít na Zemi, abyste ZEMI pomáhali. Takže vy všichni tam můžete stále žít. A nyní v posledních dnech já a můj tým pracujeme na plný úvazek s vámi -Subterranskou skupinou Země- na úpravě časové osy každého z vás, protože se na ni vracíte po pěti letech tvrdé práce v časové ose Matky Země. Vaše vlastní časová linie je tam, kde jste ji opustili, a čekala na váš návrat. Oslavujeme vaši nesobeckou práci! Viděli jsme, jak jste sestoupili do nejtemnějšího místa, hluboko do Matky, a pak jste tam zůstali. Vy, kteří pracujete v Podzemní skupině, máte nejsilnější světlo! Jinak byste nikdy nemohli sestoupit dolů a pracovat tam. Svítíte svým vlastním pravým světlem naplněným vlastní vírou, nadějí a láskou, a to JE vaše pravá podstata. Ale těch pět let dole v naprosté temnotě vám vzalo energii. A nyní ji budete mít zpět. Dostane se vám veškerého uzdravení, které potřebujete, a váš tým andělů je po vašem boku a je připraven začít vám dávat jakékoli uzdravení, které potřebujete. Byli vám přiděleni již během vašeho působení v temnotě a pravidelně vám poskytovali uzdravení, ale nyní, když jste se vrátili do své vlastní časové linie, vás uzdravení, které vám váš andělský tým poskytne, ve skutečnosti potěší. Brzy se budete cítit nebo se již cítíte znovu obnoveni a radostnější, protože i zde pomáhají sluneční bouře. Opravdu brzy budete na správné cestě a budete se cítit opět omlazení. (pozn. pošlete telefon...)

Všichni jste znovu vystoupili ze středu Matky Země a nový tým pozemské skupiny stojí v pohotovosti, aby sestoupil dolů a odvedl svou plnohodnotnou práci pro největší stvoření, Matku Zemi. Pracovat v jiné časové linii znamená, že vám chybí určitá vlastní schopnost utvářet svůj vlastní život. Je to určitý druh handicapu. A je to jedna z nejtěžších věcí, se kterou se jako Pracovník Světla na/ve Gaii pracuje. Cítili jste, že byste měli a chtěli dělat věci, ale našli jste jen různé překážky nebo bloky, kterými jste se nemohli správně řídit, abyste naplnili to, co jste chtěli dělat. Všimli jste si, že ostatní pracovníci světla mají veškerou energii na to, aby něco dělali, a zdálo se, že jsou všichni schopni věci uskutečnit, a začali jste mít pochybnosti. Cítili jste se opomíjeni Bohem, Ježíšem a dalšími. A začali jste mít otázky. Měli jste pocit, že nic nemůže zapadnout na správné místo, ať se snažíte sebevíc. No, a proto musím zcela vážně říct: Jste diamant, který září ve tmě, tolik světla máte! Ten nejupřímnější pracovník světla pracuje tam, kde je naprostá tma, takže byste na sebe měli být velmi hrdí. Ovšem opravdu to od vás vyžaduje krev, pot a slzy, abyste byli tak oddaní a pracovali takovým způsobem, a nyní máte pocit, že jste v důsledku tohoto poslání téměř zapomněli na to, kdo jste.

Nyní, jakmile se vrátíte do své vlastní časové linie, znovu najdete sami sebe. Nyní najdete novou pozitivní synchronizaci, která pro vás skutečně funguje. Zjistíte, že vás nese samotná zem a že poprvé po dlouhé době můžete vidět východ slunce. A my nyní stojíme po vašem boku a poskytneme vám všem potřebné léčení aury a čaker. V příštích týdnech pijte prosím více vody, protože je to nutné pro váš léčebný proces. A buďte k sobě prosím v následujících týdnech mimořádně laskaví, abyste se mohli vrátit do svých kolejí a najít svou radost, jak si to velmi zasloužíte. Je to vaše láska, která vás nutí tak tvrdě pracovat! Je to vaše silná víra v každý lísteček na každém stromě a v každou květinu, která rozkvétá, a v každého motýla, který poletuje ve slunečním světle, když je nebe modré. Je to vaše naděje, která vás nutí takto pracovat na těch nejtemnějších místech a při útrapách, kterým je vystavena Matka Země.

Máte otázky ohledně toho, kdo takové věci dělá? A ano, myslíte si, že ona -Matka Země- bude stejně v pořádku? Proč by s ní někdo spolupracoval a odevzdával nebo zahazoval veškerou svou energii a dokonce přišel o možnost být ve své vlastní časové linii? To musí být skoro blázen, kdo by se rozhodl něco takového udělat, myslíte? No ano, za prvé, Matce Zemi bude stejně dobře - to je pravda - ale přesná pravda je, že jí bude velmi dobře i bez lidí, kteří ji ničí. Takže aby se včas probudil dostatek lidí, pracuje tato konkrétní část pracovníků světla, jak říkám Podzemní skupině Země, na prodloužení právě té doby, po kterou na ní mohou lidé zůstat. Až se lidstvo probudí a uvědomí si, že Země je to, co máte všichni pod chodidly svých nohou, a že na všem záleží a že všechno má duši, dokonce i každý jednotlivý lístek je propojen a je duchovní bytostí a výtvorem Země a Nebe, pak začnete chápat.

Podzemní skupina Země byla právě tím mostem, po kterém jste vy všichni - celé lidstvo kráčelo. Subterranská zemská skupina byla právě tím rozšířením, které bylo naprosto nezbytné, jinak by se lidská rasa nedostala do probuzení... ...proto prosím poděkujte všem, kteří se pro vás a vaše poslání na Zemi obětovali, protože jste po nich skutečně kráčeli a oni vás nesli světlem svých duší. Všichni máte různé úkoly. Nikdy se však nedívejte svrchu na ty, kteří se nezdá, že by opravdu ʺdělali něco pořádnéhoʺ, jak to vidíte vy? Možná už jsou právě oni tím mostem, po kterém kráčíte a který berete jako samozřejmost. Každopádně jste všichni důležití! A všichni jste jedineční! A my vás všechny potřebujeme! Ale buďte prosím vděční. Neboť opravdu nevíte všechno. Pokud jste úspěšní, znamená to, že vás ostatní povznášejí, a tak to funguje vždycky. Proto se prosím pomodlete modlitbu vděčnosti.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/02/21/archangel-michael-timeline-adjustment-for-subterran-earth-group/

Zpět