2347 Multivědomí Kenneth Schmitt

[ Ezoterika ] 2022-03-30

Máme schopnost žít ve více dimenzích současně. Můžeme si vybrat, kterým z nich chceme věnovat pozornost, a to tak, že sladíme své vibrace s těmi, do kterých se chceme zapojit. V současné době jsme zapojeni do empirického spektra duálních polarit. Kdykoli jsme motivováni k tomu, abychom se zcela přesunuli do pozitivní polarity, začneme se slaďovat s vibracemi lásky a soucitu. Když se do těchto emocí ponoříme hlouběji, uvědomíme si svou skutečnou tvůrčí sílu sídlící v podstatě našeho vědomí. Máme tvůrčí kontrolu nad úrovní vibrací našeho stavu bytí. Cokoli se děje mimo náš vlastní pocit bytí, je při tomto hledání nedůležité. Můžeme čelit svým nejhlubším obavám a největším pochybnostem tím, že si uvědomíme jejich polaritu a místo toho si zvolíme pozitivní bytí v perspektivě expanzivního vědomí. Strach a pochybnosti pro nás mohou existovat pouze tehdy, pokud je vytváříme pomocí své představivosti a emocí. Naše věčná přítomnost vědomí je nepotřebuje a my je můžeme nechat odejít, získat od nich zpět svou životní sílu a plněji se otevřít bezpodmínečné lásce, která je podstatou našeho bytí. Jakmile rozpoznáme empirické spektrum jako přihrádku v rámci našeho širšího vědomí, nejsme již ve svém vědomí omezeni na oblast duality, ale stále se můžeme v této oblasti soustředit, jak chceme, a zároveň si uvědomovat své větší Bytí. Můžeme své vědomí posunout k uvědomění si sféry mimo polaritu, sféry nekonečného Bytí a neomezené tvůrčí schopnosti a moci ve vědomí Stvořitele. To je naše vědomí, jakmile vyřešíme všechna svá omezení prostřednictvím intuitivního vedení. Získání důvěry v naši intuici může nastat díky tomu, že budeme otevření a nezatížení mentálně i emocionálně. Může nám pomoci trávit čas na inspirativních místech v přírodě, být přítomni ve vědomí a sladit se s energií Ducha Země. Můžeme si uvědomit, že máme vnitřní vědění, které nás vede v každém okamžiku, a tuto vnitřní úroveň vibrací můžeme pociťovat jako radost. Můžeme být vděční a vnímat posilující energie. Když jsme v naprosto pozitivním energetickém stavu, nacházíme se v jiné dimenzi, než je dimenze duality, a kvalita našich prožitků se stává pozitivní. Naše rozpínavost přesahuje představivost našeho vědomí ega, což vyžaduje, abychom překonali ego. Toho můžeme dosáhnout tím, že budeme vnímaví k pozitivnímu, vysoce vibračnímu rozsahu naší intuice a ochotní následovat její vedení.

Zdroj: https://tinyurl.com/3nj9rs4d

Zpět