4012 Ashian: 5D zkreslení Jennifer Crokaert

[ Ezoterika ] 2023-03-16

Téma, které jsme často zkoumali na sezení s vašimi klienty, je zkreslení 5D. 3D vědomí bylo vždy o ʺslužbě soběʺ... ʺJak mi to slouží?ʺ ʺJak to mohu zpracovat, abych neměl potíže?ʺ ʺJak z toho mohu získat?ʺ Poznáte to jako provozní model všech organizací a podniků, které upřednostňují zisk před lidmi.

Je jasné, že ne každý žil v tomto smýšlení. Většina pracovníků světla mnohem více investuje do lidí než do zisku a mnozí, mnozí trpěli, protože byli v rozporu s převládajícím masovým vědomím, které bylo podprahově naprogramováno do společnosti. S časem, rostoucími vibracemi, zvýšeným počtem inkarnujících se pracovníků světla a duchovní evoluce lidstva se to změnilo. 5D zaměření je služba druhým. Ale - a to je důležité, zvláště pro pracovníky světla - pokud dáte všechno a upřednostníte všechny ostatní, nemáte pro sebe čas, energii ani zájem. Veškerou svou životní sílu, energii jste již investovali do jiných. I když to na povrchu nemusí být nic hrozného, je to nevyvážené, a proto je to zkreslení. Je to paradigma mučedníka. Odkážeme vás na úžasnou analogii s kyslíkovou maskou v letadle, kde je vám jasně řečeno: dívejte se nejprve na sebe, můžete tak pomoci více lidem.

Bez rovnováhy se pohybujete mimo božský proud. Je důležité nechat si čas, energii a zdroje. Vlastně je to zásadní. Je to zásadní. Když jste naštvaní, rozmrzelí nebo vyčerpaní, nejste schopni se o nikoho pořádně postarat, ani při nejlepší vůli na světě. A máte tu nejlepší vůli na světě. V nadcházejících dnech, týdnech a měsících budete voláni jako nikdy předtím. Péče o sebe se z nějakého důvodu stala ʺvěcíʺ: je to lék na 5D zkreslení, 5D nerovnováhu. Náboženství upřednostňovalo a posvěcovalo zdánlivě obětavé lidi minulosti, aby do vědomí lidstva vložilo zkreslení 5D služby druhým. Udělali to, aby vás zbavili síly, aby zpomalili příchod vzestupu vykolejením tohoto vibračního posunu. Péče o sebe je revoluční čin! Jak a proč záleží na tom, abyste se o sebe postarali?

Je vám řečeno, abyste uzemnili novou energii, uzemnili nové šablony... ale co to vlastně znamená? Jak vaše vědomí roste (nová energie), dekódujete svou Božskou DNA, dlouhý život, zdraví a imunitu (nové šablony). Nacházíte se ve fyzických tělech, takže všechny změny musí být fyzicky zakotveny nebo uzemněny. Tím, že budete dělat různá rozhodnutí a věci jinak, nové šablony změní DNA.
Vidět, pochopit, konat. Dělat stejně jako být je poslední část skládačky, abych tak řekl.
Cvičte péči o sebe, ukotví to ve vás aktivace DNA; a čím více vás to udělá, tím více se aktivizují ostatní lidé, dokud se rovnováha péče o sebe a péče o druhé nestane normou ve vašich společnostech, stejně jako v naší.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/03/16/ashian-the-5d-distortion/

Zpět