6361 Akášické záznamy 1. Cosmic agency

[ UFO ] 2024-04-18

Termín akášické záznamy je široce známý ve všech druzích duchovních kruhů, a s příchodem hnutí New age ještě více, i když každý duchovní vůdce, moudrý muž, nebo žena, šaman, nebo jakkoli je chcete nazvat, má svůj vlastní osobní koncept, interpretaci toho, co akašické záznamy jsou. Všichni mají společný základní koncept, a právě v hlubokých detailech pramení rozdíly v tom, co znamenají. Budu sdílet svou osobní interpretaci toho, co znamenají, jak spojuji tento koncept s tím, co vím, že s nimi může souviset, z mých vlastních zdrojů.

Vypadá to, že tento název je zcela lidský. V mém případě neexistuje žádný přesný ekvivalent, protože v mé kultuře je něco jako Akášické záznamy součástí mnohem větší a mnohem rozšířenější myšlenky a konceptů. Základní koncept na pozemském webu uvádí toto:
Akášický záznam je kompendium obrazových záznamů, nebo vzpomínek na všechny události, činy, myšlenky a pocity, které se vyskytly od počátku času.

Moje interpretace toho, co jsou a to, co řeknu, se může volně shodovat s obecně přijímanou definicí, ale nepoužila bych tento název pro své koncepty. Lidská mysl na Zemi je silně závislá na fyzickém mozku, protože mysl je nucena myslet v materialistických pojmech. Jediné věci, které mohou existovat, musí být fyzicky dokázány vědeckým způsobem. Dokonce i mozek je filtr, aby duše mohla zažít život v říši, která je charakterizována omezeními, takže nemůže zpracovat nic, co je mimo dosah vnímání jejích pěti, nebo šesti smyslů a schopnost mozku zpracovávat informace, které jí tyto smysly dávají. Mysl si nakonec myslí, že materiální svět je vše.

Některé z nejdůležitějších kvalit života v materiální, nebo materialistické říši jako je ten na Zemi jsou pojmy, které říkají, že vše musí mít začátek, a tedy konec. Vyšší Pojmy jako věčnost, představa, že něco vždy existovalo a vždy existovat bude, stejně jako pojmy nekonečna, žádný prostor, žádné vzdálenosti a bezčasí, jsou pro většinu těžko uchopitelné, či dokonce nemožné. Fyzický mozek je pouze anténa, překladatel, který přináší vjemy Duše do světa živých a omezí je na svá pravidla.

width=
Ale my nejsme tělo, jsme nekonečné Bezčasové Duše, které mají dočasnou omezenou zkušenost. Všechny Duše pochází z vyšších Sfér, kde existují jiná pravidla a většina z nich z hmotného světa tam neplatí. Přichází z prostoru, kde není čas jako takový, nebo je alespoň nelineární v závislosti na vibraci Duše. Duše není v těle, pouze skrze něj pracuje z pohledu hmotných Sfér. Duše pochází z těch míst vysoko nahoře, kde čas není lineární. Koncepty toho, co bylo předtím, co je jiné, se rozpustí a neaplikují. V těchto vyšších sférách budou existovat všechny myšlenky, koncepty a ideje, které kdy existovaly. Představa, že myšlenka pochází z minulosti, přítomnosti, nebo budoucnosti, může být vždy přítomna pouze z hlediska světa živého, materiálního světa, a neplatí z hlediska vyšších Sfér, kde není minulost, přítomnost, ani budoucnost. Je to obrovská knihovna - Databanka, kde všechny myšlenky, které kdy existovaly a budou existovat, sídlí ve vyšších existenciálních sférách s velmi povznesenými vibracemi.

Tak interpretuji akášické záznamy, i když v konečném důsledku existence jako taková, z nejvyššího možného bodu vědomí a uvědomění si zdroje sama o sobě nemá žádné úrovně, protože zdroj je jeden. Není možné prozkoumat jednotu. Stále můžeme pozorovat existenciální říše a jejich úrovně vědomí, pokud je definujeme z našich omezených úhlů pohledu. Příkladem toho může být kolektiv Nevědomí, což je zásobárna společných údajů, které sdílejí všechny duše, které mají společnou frekvenci a vibraci, a o které by se také dalo říci, že je úrovní Akašických záznamů.

Nakonec existuje jedna existenciální hustota pro každou jednotlivou vnímavou duši, protože každá z nich vnímá a interpretuje realitu jiným způsobem. Takovou existenciální hustotu, nebo říši lze rozšířit na skupinu podobně smýšlejících duší. Souhlasím s tím, že jsou to dohody o vnímání, které uzamykají skupinu duší do společné zkušenosti, kterou nazýváme existenciální sférou, společnou zkušeností, ale nikdy přesně stejnou. Skupina stejně smýšlejících duší, které se navzájem shodují v tom, jak interpretovat realitu a význam, který jí dají, vytváří kolektivní nevědomí (skupina Konceptů, dohod a idejí, které se shodují ve frekvenci a vibraci)

Pro každou úroveň kolektivního nevědomí, pro každou existenciální sféru a každou existenciální říši existující úroveň akašických záznamů je pouze rozsahem vnímání, uvědomění, které duše, nebo skupina duší má, a je odrazem toho, kým jsou, všech jejich individuálních a kolektivních myšlenek a nápadů, které se k nim vrací v jejich vnímání, jako by to byl vnější svět, ve kterém žijí. Ve skutečnosti to je zrcadlem jich samých, a to jak individuálně, tak kolektivně. Koncept telepatických polí je další interpretací. Všichni členové skupiny podobně smýšlejících lidí budou mezi sebou neustále sdílet koncepty se skupinovou myslí, která je také interpretována každým jednotlivcem jako jeho vlastní myšlenky bez této skupinové mysli.

Sdílíme dohody o vnímání a o tom, jak interpretujeme realitu. Bez nich bychom nebyli schopni komunikovat, rozumět mým slovům, a já bych nebyla schopna rozumět vám. Musí existovat společný základ, kde můžeme začít sdílet znalosti. Obě strany mají vše, co jsem řekla, takže přistupujeme k akášickým záznamům. Naše myšlenky a emoce nejsou ve fyzickém těle, i když na ně tak reaguje. Jsou ve vyšších existenciálních sférách, a do těla přichází pouze přes mozkovou anténu a ta to filtruje z vyšších sfér, kde jsou informace o akášických záznamech sdíleny vysoce telepatickým způsobem.
Veškerá telepatie se odehrává tam, a pracuje skrze ně, protože je součástí Toho samého.

Všechno v tomto vesmíru a všechny jeho existenciální úrovně a Sféry fungují prostřednictvím frekvence a vibrací. Jsou vším, co existuje, bez hmoty jako takové, protože je to jen další iluze Mysli, jakkoli přesvědčivá taková iluze může být. Všechny vibrační a frekvenční vzorce, které jsou také idejemi, existují na všech úrovních a existenciálních Sférách a jejich hustotách, ale ne všechny vnímavé Duše mají přístup ke všem těmto informacím - otázka vibrační shody s požadovanými informacemi. Všechny informace jsou vždy k dispozici, připraveny k přístupu a připraveny k použití, ale to, že jsou viděny a zpřístupněny, závisí na úrovni vědomí každé vnímavé Duše, která je tím, kdo musí data interpretovat a dát jim význam, a může tak učinit pouze v závislosti na tom, co tato konkrétní Duše dříve pochopila.

Jinými slovy, musíte být vibračně kompatibilní s informací, kterou hledáte, protože můžete pouze vidět a můžete si být vědomi pouze úrovní informací v Akášických záznamech, se kterými jste ve vibračním souladu.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=FCDJuCf-sdQ

Zpět