2497 Poslední šance Marta

[ Ezoterika ] 2022-04-25

Otec Absolut
Budeme mluvit o těch světlých duších, které z toho či onoho důvodu již takzvanou vakcínu dostaly. Vidím, že tato otázka trápí mnohé z vás - jak ty, kteří tento zákrok podstoupili, tak ty, kteří před ním své příbuzné a přátele neuchránili. Ačkoli jsem se důsledky zavedení této drogy do lidského těla zabýval ve svých sděleních již mnohokrát, dnes bych chtěl tuto otázku přiblížit z praktického hlediska. Jak jste viděli, reakce lidského těla na ʺočkováníʺ může být velmi odlišná. Samozřejmě hodně záleží na tom, jakou ʺvakcínuʺ člověk dostal a kolikrát byl tomuto postupu vystaven. Neméně důležitá je však i vlastní energie a úroveň duchovního rozvoje. Lidé, kteří jsou přízemní, s nízkou vibrační úrovní, tak téměř okamžitě vstupují do rezonance s těmito nízkovibračními složkami obsaženými v tomto přípravku. V důsledku toho se v jejich jemnohmotných tělech ještě více koncentrují negativní energie, které se navenek projevují v podobě agresivních a někdy naopak depresivních stavů. Každopádně živá božská energie takové lidi postupně opouští. K tomu přispívá vliv cizího genu, který je obsažen v tzv. ʺvakcíněʺ, na jejich DNA.

Jelikož je tento gen částečkou nízkovibrační bytosti, která v sobě nenese božskou složku, nachází v dané osobě příznivé prostředí pro svůj rozvoj. V důsledku toho se takový člověk přizpůsobí svému novému organismu, přestože kvalita jeho fyzických vlastností je snížena kvůli destruktivnímu vlivu umělých složek, které ničí přirozený imunitní systém člověka. A co se stane s těmi, jejichž vysoké vibrace jsou v disonanci se složením takzvaných ʺvakcínʺ? Pokud je vibrační mezera příliš vysoká, může člověk téměř okamžitě opustit fyzickou úroveň. Pokud se jedná o čistou lidskou Duši, jejíž vibrace jsou na střední úrovni, což je v moderním trojrozměrném světě nejčastější případ, pak v jejím těle probíhají poměrně složité energetické procesy, protože probíhá boj o přežití, a to nejen fyzický, ale i Božský. Boží gen obsažený v DNA čisté lidské Duše je velmi silný a není ochoten se svých pozic ihned vzdát. Proto na energetické úrovni a po ní na fyzické úrovni existuje silný odpor vůči ʺcizinciʺ, který vstoupil do Božského stvoření, jímž je lidské tělo.

Síly Světla, které dohlížejí na duši takového člověka, zde mohou být velmi nápomocny a snažit se neutralizovat ničivé působení této drogy. Mnohem většího výsledku však lze dosáhnout, pokud si člověk sám uvědomí, jak tragické chyby se dopustil, a po upřímném pokání začne na sobě systematicky pracovat. Samozřejmě se jedná především o energetickou práci při rozpouštění všech cizorodých látek obsažených ve ʺvakcíněʺ a především o genom nízkovibračních bytostí zavedených do tohoto přípravku. Je však velmi důležité, aby tuto práci vykonával ČLOVĚK, protože nejde jen o léčebné sezení, ale o závažné rozhodnutí a odpovědnost za vlastní Duši. Bez hlubokého pochopení vlastní chyby a jejích tragických důsledků není možné cokoli změnit. Přivolejte na svá sezení všechny Světelné síly Vesmíru, rozpusťte obsah ʺvakcínʺ Ohněm Univerzální Lásky a naplňte všechna svá jemnohmotná těla energií Vzestupu tak často, jak je to jen možné.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-posledniy-shans/

Zpět