5133 Vysílači jsme my Sophia Love

[ Ezoterika ] 2023-09-25

Dnes budeme mluvit o válce, respektive o tom, co se nezasvěceným bude jevit jako totální válka. To je narážka na poslední projev velké síly těch, kteří dosud ovládali pozemskou společnost. Uvědomte si, že neměli pod kontrolou samotnou Zemi, ale společnost na ní. Gaia ovládá sama sebe a je živou, dýchající bytostí. Tito bývalí kontroloři provedou nějakou formu poškození na znamení svého odchodu. Vše bude velmi matoucí, protože se zdá, že ˝dobří˝ se stanou ˝zlými˝, zatímco ˝zlí˝ se stanou ˝dobrými˝. Bylo vám řečeno, že se jedná o iluzi, a je to pravda. Existuje množství falešných představ, které budou v nadcházejících dnech, týdnech, měsících a v některých případech i letech odhaleny. Pomalu se to stupňuje až k nehorázným pokusům o vlastnictví a manipulaci.

Zvrat nebude okamžitý. Bude se vyvíjet. Dojde k několika počátečním výpadům a zvratům. V mezidobí zde má být nastolena prosperita, aby se občanům dostalo určité útěchy. To, čeho budete svědky, bude vypadat jako válka. Ve skutečnosti však půjde o závěrečnou hru bývalých kontrolorů s rychlou reakcí ˝bílých klobouků˝. Bude to relativně krátké, protože ˝bílé klobouky˝ to očekávají a jsou připraveny. Co bude krátké, bude akce. Dlouhou částí procesu budou následky této akce.

Doporučujeme vám, abyste opět s lehkostí a radostí přizpůsobili svůj život měnícím se okolnostem s vědomím, že tyto nepříjemnosti jsou nezbytné a dočasné. Jste na to připraveni. Proto jste tady. Stabilita vašeho záměru posílí vaše světlo. Vaše světlo bude a je místem uzemnění a síly pro vaše bližní. Nyní se zesiluje v rámci přípravy na tuto nadcházející fázi. Ve svém každodenním životě si budete všímat stále většího počtu synchronicit. Uvědomte si, že jsou to signály vašeho zesílení. Vaše světlo, vaše frekvence a vaše citlivost se nyní objevují v plné síle. Jsou totiž ve vás rozvinuty ve větší míře, než jste dosud využívali nebo si představovali. Není nutné, abyste si to představovali, aby se to nyní projevilo. Je nutné, abyste to přijali. Důvěřujte svým instinktům, vizím a vhledům. Každý okamžik, ke kterému jste přitahováni, zmagnetizoval spojení. Je to účelné. Váš dosah je nyní okamžitý a široký.

Vědomí bude řídit vaše volby a reakce. Věnujte pozornost i tělesným reakcím. Mnohé z nich budou dočasné, krátkodobé reakce na změny frekvence nebo příliv světla. Jste na to stavěni a stáváte se nyní vysílačem pro ostatní. Váš záměr se nyní bude vážně naplňovat. Chovejte se ke všemu životu jemně, bez ohledu na jakékoli předchozí domněnky, které jste o něm mohli mít. Mnoho věcí vás překvapí, včetně skutečných identit a účelů. Gentlemanství usnadní tento nadcházející přechod všem, s nimiž se stýkáte. Nepovažujte proto násilí, jehož jste svědky, za nezbytnou součást svého procesu. Tato transformace zasahuje všechny úrovně a odehrává se úměrně narušení. Čím větší dopad mělo na Lidstvo, tím silněji se bude prezentovat. Je to funkce energie a jejího vyjádření.

Násilí nemusí být součástí vašeho osobního úsilí. Nejvýhodnější volbou se stává mír. Tento mír se nakonec, a to rychle, globálně představí jako zřejmé řešení. V tu chvíli bude znát, že změna je skutečná. Tehdy může začít opravdové znovubudování. Znovu si uvědomte, že nejste svědky začátku války, ale konce okupace. To je důvod k oslavě. Jakmile se usadí prach, bude vaše Nová Země postavena na základech z této oslavy. To je radost z lásky, příležitost ke globálnímu prospěchu a také k míru. Vaše práce nyní ukazuje svůj účinek při tomto ˝střídání stráží˝. Vedli jste si dobře. Tato další část bude aktivní a bude vzrušující. Uvidíte. Budou důvody k radosti a bude jich mnoho.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/25/the-one-transmitters-are-us/

Zpět