5143 Modrá hvězda Plejáďan: Žít život ve svém novém normálu 2

[ Ezoterika ] 2023-10-01

Na této planetě už existují pouze dvě formy lidí. Existuje skupina jedna a skupina dvě. Skupina jedna má zlomená svá Duchovní záda, lidé ze skupiny dvě jdou kupředu a udržují si silnou dynamiku, přijímají změny a provádějí cyklické změny svou myslí, svou Silou mysli a zažívají nové pravděpodobnosti a nové příležitosti, o kterých se dá říci, že ˝jsou vepsány do kamene˝.

Celestina pravá ruka se úplně neuzdravila, a tak Modrá hvězda zavolala mně, Davidovi, a požádala mě o pomoc při práci na druhé části Přenosu. Budu zapisovat a přispívat informacemi lidem, jak po mně Modrá hvězda chce. Celest bude dál ˝tlumočit˝ vše, co Modrá hvězda řekne, a já budu dělat svou část.

Ti lidé, kteří se stále snaží udržet si iluzorní dřívější normální život, který žili, se téměř šíleně snaží pochopit, proč už jim ten dřívější normální život nepřipadá správný. Tady se lidstvo samo rozdělilo na dvě části, nevědomky si to způsobili sami. Zde jsou některé klady a zápory toho, co lidé ze skupiny dvě vidí a skupina jedna ne. Ukážeme vám také, jak některé z iluzorních skutečností stále napadají lidi, které nyní nazýváme lidmi Skupiny jedna.

Skupina 1 - ti, kteří se stále snaží držet toho, co ve skutečnosti není, a také ti, kteří nechápou, že dřívější normál je pryč.

Skupina 2 - lidé na celém světě, kteří vidí, cítí, dotýkají se a uvědomují si, že se všechno změnilo, že nic není tak, jak se zdálo být.

Mezi těmito dvěma skupinami lidí vypukla válka. Skupina číslo jedna nesnáší změny a nepřijímá změny, které zasahují do jejich životního stylu. Skupina číslo dvě už má dost dřívějšího normálu a chce nový normální život. Částečně je to proto, že lidé ze Skupiny číslo dvě nyní žijí v Nových světelných tělech. Nová světelná těla jsou součástí určitého typu krystalické struktury. V rámci tohoto fyzického přechodu se tělesné funkce mění a slaďují v novém prostředí a nové podmínky umožňují, aby jejich těla byla v novém souladu se Silou mysli.

Lidé ze skupiny jedna rychle ustupují a žijí v různých stavech strachu, které vrcholí tím, že si po celém světě vytvářejí mnoho nemocí. Jejich fyzická a Duchovní bezmocnost šíří hněv, který kontaminuje ostatní, kteří jsou na tom podobně jako oni. Těla lidí ze Skupiny jedna nezvládají masivní příliv Světelného typu Hmoty a tito lidé obvykle začínají fyzicky i duševně upadat. Tato Nová Světelná Hmota je tvořivý, neinvazivní typ síly. Ta se nyní objevuje s ohromující rychlostí, ale přijímat ji mohou pouze lidé ze skupiny dvě. Lidé první skupiny jsou ti, kteří uvízli v první, druhé a třetí dimenzi. Lidem ze Skupiny dvě se však někdy zdá, že jejich těla do sebe správně nezapadají. To je způsobeno masivním přílivem Světla, které vstupuje do každé skupiny dvě osoby. Ve velmi reálném smyslu je to jejich Nová životní síla.

Jak se Nová světelná těla lidí ze Skupiny dvě rozšiřují, lidé ze Skupiny jedna se snaží vdechovat čerstvý vzduch, když jsou venku, a stále se snaží cítit teplo ze Slunce. Z nějakého důvodu však vnímají jakýsi druh strnulosti, který tímto vzduchem prostupuje. Lidé ze skupiny dvě se rozhlížejí kolem sebe a přemýšlejí, jak STOJÍ, a pak venku cítí ten pocit změny něčeho čerstvého, co jako by jejich těla vstřebávala. Jinými slovy, vše, co lidé Skupiny jedna vidí a cítí, má takovou opotřebovanost, že to lidé Skupiny dvě nemohou přijmout. Lidé ze Skupiny jedna si to všechno neuvědomují, protože iluzorní svět dřívější normality praskl a ani Humpty Dumpty ho nedokáže vrátit zpět.

Mnozí lidé ze Skupiny dvě pomalu dospívají k závěru, že lidi ze Skupiny jedna dostihla jakási morální zkaženost; protože lidé ze Skupiny dvě při setkání s lidmi ze Skupiny jedna nebo při pohledu na ně nevidí v očích těchto lidí žádný život a celkově tam lidé ze Skupiny jedna ve skutečnosti nejsou. Existují pouze v rozkládajících se tělech a myslích bez života. Velmi moudří lidé ze Skupiny dva se učili snažit se druhou Skupinu nezhoršovat. Jejich vnitřní hlas je neustále varuje, aby se od nich prostě drželi dál. V podstatě tam, kde Skupina jedna cítí smrt a rozklad ve své vlastní Skupině a jistou katastrofu, kterou vidí přicházet, lidé ze Skupiny dvě vidí věci jako čerstvý příliv Lásky od Božských bytostí a cítí novou ochotu absorbovat veškerou NOVOU tvořivost, kterou mohou.

U Skupiny dva lidé zažívají stejně alchymistické reakce na propojení mysli s myslí, nikoliv na endorfiny, ale na hypofýzu člověka.

UTÉCT, PŘESKUPIT, STÁT - to je smrtelný a nesmrtelný kód pro všechny Duše, aby se spojily a postavily se společně zády k sobě. Tato tři slova byste si měli vtisknout do paměti. To je váš osobní a nesmrtelný KLÍČ k nesmrtelnosti. Lidé ze skupiny jedna se stále učí a CHTĚJÍ své bývalé. Nikdo z nich si neuvědomuje, že byli a stále jsou závislí na myšlence a své víře v dřívější normálnostI. Jejich závislost nemá žádné hranice. Jediný způsob, jak vám to mohu vysvětlit, je, že jejich těla skutečně nesou jakýsi druh štiplavého aroma. Když lidé ze skupiny dvě cítí, že přítomnost lidí ze skupiny jedna způsobuje, že se lidé ze skupiny dvě cítí napadeni přítomností lidí ze skupiny jedna, pak by lidé ze skupiny dvě měli okamžitě UPRCHNOUT. Žádné hrdinství, prostě rychle a tiše odejděte. PŘESKUPIT znamená, že Síla mysli usilovně hledá něco pozitivního, co by lidi ze Skupiny dva ochránilo, čímž se zneplatní všechny hnusné nápady Skupiny jedna, jak ublížit ostatním lidem ze Skupiny dva. STÁT znamená právě to. V Síle mysli jste zaujali STANOVIŠTĚ a vaše fyzické tělo vás bude následovat také. Tímto způsobem si můžete udržet náskok před nepříjemnými situacemi. Když hromadí infuze Světelné hmoty, rychle ničí lidi ze Skupiny jedna. Je to součást toho, jak se Anastasis a individuální duše očišťují a detoxikují. Někdy hostitel z mnoha fyzických důvodů nemůže zvládnout proces detoxikace. Když se to stane, osoba přejde ze smrtelného života. Nemůže přežít život ve Světle. Ve tmě přežívají velmi dobře. Nyní jsem vás varoval, že ˝nejhorší˝ bude ještě horší, jak se iluze času bude posouvat kupředu, a přitom bude iluze času tyto lidi dál ničit.

NEPŘÁTELÉ - Nepřizpůsobiví jsou výsledkem přítomnosti a budoucnosti Skupiny jednoho národa. Měli byste přehodnotit svá očekávání od sebe samých. Zvyšujte laťku pouze pro sebe, když cítíte, že byste měli. Nově definujte svá očekávání od ostatních. Nestávejte se závislými na smutku nebo morální/emocionální bolesti. Nesnažte se být hranatým knoflíkem zapadajícím do kulaté díry. Nikdy vám to nefungovalo v minulosti, nebude vám to fungovat ani nyní. Jinými slovy: ˝Pokud vám bota padne, obujte si ji! ˝. Pokud ne, kupte si pár, který vám padne. Nově definujte svá očekávání od svého nového normálu. Rok 2023 je rokem souběžných změn, pamatujete?

Každá změna, kterou každý z vás v rámci Cyklických změn provede, VYTVOŘÍ nové změny, které jsou novými začátky a novými konci. Změny musí být neustálé; pomáhají udržovat nezbytný plynulý pohyb každého vesmíru ve správném gradientním toku. To je také podmíněno četnými barevnými hranoly, protože každý barevný hranol obsahuje svou vlastní super radioaktivní barevnou energii. A barevná energie plodí další barevnou energii. Každou barvu hranolu lze definovat jako energetický vodič, který vytváří ještě větší barvu. Všechny barvy bez ohledu na to, o jakou barvu se jedná, mají určitý zvuk, určitou tónovou kvalitu, která způsobuje, že změny buď začínají, nebo pokračují. I takto se dějí zázraky.

Nyní se můžete stát jedním ze Skupiny dvě. Citát: ˝Čím více toho vím, tím méně pochybuji a tím snazší je můj život. Proto nemám chytrý život, mám skutečný život. A miluji každou jeho minutu. ˝

Nárokoví lidé jsou však v mnohem větších problémech, než si myslíte, zejména světoví vůdci. Pokud jsou skupinou jednoho člověka, stejně nepřežijí. Oprávnění lidé jsou lidé, kteří jsou vychováváni k tomu, aby věřili, že jsou mnohem víc, než jsou. Vidí zbytek lidské populace jako pouhé peony, kteří jsou tu od toho, aby jim dali vše, co chtějí. Tyto dny jsou již pryč. Nic takového jako oprávnění lidé neexistuje. Jednoduše o sobě věří něčemu, co je iluzí. Je snazší věřit lžím, zvláště těm, které se samy vybízejí, než pravdě. Mnozí z vás stále nepochopili, že právě pak tyto lži promítají do ostatních. Jejich síla spočívá v tom, že přimějí lidi, aby lžím, které šíří, uvěřili.

Nyní vysvětlujeme disharmonický zvuk, tak prosím dávejte pozor. Diskordantní zvuky jsou drásavé, drásavé, příliš hlasité, příliš pisklavé, nesynchronizované atd. a zavánějí třecími spory.

Nesouhlasné zvuky působí na lidi z první skupiny více, protože odmítají se změnit. Proto nesouhlasný hluk vadí skupině dvou lidí, je jim cizí, je to cizí myšlenka, chybí jí jakýkoli harmonický proces. Je na hony vzdálen myšlenkám Skupiny dva. Ano, tyto disharmonické zvuky jsou v souladu s neuspořádaným chaosem, který je sám o sobě třecí a vyvolává u lidí Skupiny jedna sporné pocity a myšlenky. Což je protiklad všeho, nad co se lidé Skupiny dvě snaží povznést. PROTO je třeba ÚTOK, PŘESKUPENÍ a STÁT. Nesoulad ve všech svých frakcích činí nebezpečné lidi ještě nebezpečnějšími a nepředvídatelnějšími. Také disharmonické zvuky obsahují druh vakua, což znamená, že se může opakovaně odrážet sem a tam, protože nemá kam jinam jít. Diskordantní zvuky také způsobují emocionální, mentální a sluchové problémy. Musíte pochopit, že tím, že nedovolíte, aby tento typ mentální a emocionální apatie ovlivnil vaši mysl, zůstáváte daleko vpředu ve skupině jeden pohyb. Pochopte všichni, je mi jedno, jestli se vám to líbí nebo ne, nemůžete a nebude vám dovoleno přivést lidi ze Skupiny jedna do Nového normálu. Musíme je vyhnat, odkud přišli. Uděláme vše, co bude třeba, abychom je zničili jako první. Je lepší, když o život přijdou oni než vy. UŽ SE PROBUĎTE. Ta ˝bitva na domácí frontě˝ nyní žije ve vašich srdcích a duších. Nebude vám poskytnuta žádná čtvrtina, nebude vám prokázáno žádné slitování.

Skupina dvě je na cestě k lepším časům na lepším místě. Ale dokud jsou ještě smrtelní, je čas, aby sklidili, co zaseli. Stejně jako je čas, aby lidé ze Skupiny jedna nic nesklidili, protože nic nedali.

Vše, co existuje, má svou vlastní úroveň, fázi a stav tření. . Nic nemůže existovat, pokud nemá tření, jinak se dostává do stavu stagnace. Tření kovu se změnilo, už není tak pevné a silné jako kdysi. Je to proto, že se změnil i jeho magnetismus. To platí pro všechny kovy, plasty, lepidla, stavební materiály v domácnostech, automobily, kterými jezdíte, atd. Mimochodem, elektromobily byly dalším z velkých omylů lidstva. Jinými slovy, vše, co není součástí lidského stavu, podléhá dezintegraci. Všichni jste si vědomi třecích ploch mezi lidmi, kulturami atd. Nyní to přeneste na buněčnou úroveň a zkuste pochopit, že vše, co existuje na fyzických úrovních, má nejen svůj vlastní třecí gradient, ale jako všechny ostatní neživé předměty může mít buď pozitivní, nebo negativní ˝náboj˝ myšlenkového procesu Síly mysli. Jinými slovy, vaší vnitřní baterii buď to, co považujete za neživé předměty, pomáhá, nebo je poskvrněna korozívní povahou baterie daného předmětu.

Lidé ze skupiny dvě prochází fyzickou proměnou v okamžiku, kdy vstoupí do fáze skupiny dvě. Znamená to, že Duše všech lidí ze Skupiny dvě odráží vnitřní klid a klidné myšlenky, které lidé ze Skupiny dvě mají bez ohledu na to, s čím se musí potýkat. I když se skupina dvě setká se situacemi, které jsou velmi nepříjemné a neproduktivní, odrazí se od nich a vzpomene si na lekce, které se právě naučili. Duše lidí skupiny dvě jsou dobře chráněny. Lidem skupiny jedna s tím nikdo nepomůže. Lidé ze Skupiny jedna po dobu, po kterou setrvávají ve fázi Skupiny jedna, začínají pomalu fyzicky chátrat, dokud není chátrání úplné. Musíte si uvědomit, že Duše se odráží ve fyzickém vnějším vzhledu každého člověka na Anastázii. Takže Duše lidí Skupiny jedna se nemohou pohybovat vpřed bez pomoci osobnosti lidí. Tyto Duše samy o sobě odráží vnitřní zmatek a vnější zoufalství, které má každý člověk ze Skupiny jedna. Pamatujte si, že Duše ví všechno. To osobnost věci kazí.

Jak se lidé ze Skupiny jedna mohou přenést a stát se člověkem ze Skupiny dva? Odpověď je snadná, domácí úkoly nejsou! Osobnost musíte vést tím, že jí přesně řeknete, co chcete udělat. Někdy musíte překonat vyslovená přání osobnosti a důrazně vyslovit přání své Duše. Dát jasně najevo, že to je to, co chcete, a že se nespokojíte s ničím menším. Vše v tomto okamžiku závisí na tom, jak moc se chcete stát osobou skupiny dvě. Lidé ze skupiny jedna mají pouze jednu příležitost se změnit a stát se člověkem skupiny dvě. Druhá šance neexistuje. Takže lidé skupiny jedna jděte za tím, co chcete, s plným vědomím, že vy jako architekti své životní síly děláte správná rozhodnutí ze správných důvodů. Tehdy k vám bude vyslána další pomoc, která vám usnadní přechod, který vás čeká. Pamatujte, žádná čtvrtina nebude dána...

Musíte být ochotni vzdát se všeho, abyste vše získali. Není snadné přejít touto cestou, ale zavinili jste si to sami. Cílem vaší životní síly se stává osobní odpovědnost.

Pokud vás někdy napadne, že lidé ze skupiny dvě změní názor a budou se chtít vrátit do stavu skupiny jedna, občas se to stává. Lidé ze skupiny jedna se stávají živoucími příklady motta všech lidí ze skupiny dvě (útěk, přeskupení, stát). Zde je ta těžká část, chcete to natolik, abyste žili svůj nový život ve svém těle Nového světla a činili tak jako součást budoucího Já TEĎ? To, jak si na tuto otázku odpovíte, vás buď požene vpřed, nebo pošle zpět. Neexistuje žádná střední cesta. (pozn. a na chleba si vydělat můžu? )

Důležitým aspektem Fyzické transformace jsou také fyzické změny! Lidé ze skupiny jedna uvízli v generačním dusnu eugeniky. Duše není o eugenice; je o Duši, která vede Duševní život ještě ve smrtelné podobě. K tomu dochází pouze u lidí skupiny dvě.

Zde je několik postřehů k běžným příhodám, které se vyskytují u fyzického nosiče. Jedním z nejčastějších faktorů, se kterými se lidé ze Skupiny dva setkávají, jsou problémy se zrakem. Nemluvíme o lidech, kteří mají problémy s očima. Jak se lidé ze skupiny dvě stále více vyvíjejí, občas musí oči změnit své ohnisko, jak se přizpůsobují novému prostředí. Někdy se světelné lomy snaží s lidskýma očima interagovat a dokud se člověk nepřizpůsobí novému prostředí, může se mu trochu točit hlava, oči mohou být rozmazané, oči se mohou cítit unavené. Může se stát, že jim k přizpůsobení očí pomůže něco tak jednoduchého, jako je nošení některých levných typů brýlí na čtení. Časem se jim odraz a lom nového zraku přizpůsobí a oči se zklidní. Někdy to však bude chvíli trvat. Světlo se pohybuje obloukem, necestuje po přímce, bez ohledu na to, co říkají vaši lékaři. Vaše oči, které byly vycvičeny, aby sledovaly starý oblouk, se musí znovu přizpůsobit a naučit se cestovat v novém oblouku světla. Jednoduché.

Je velmi důležité, aby se lidé nestali obézními. Nikdy nebylo zamýšleno, aby se fyzické vozidlo stalo obézním. Zbytečně to zvyšuje hmotnost všech orgánů v těle. Můžete jíst, co chcete, ale kontrolujte, kolik toho sníte. A přestaňte se snažit radikálně změnit svůj tělesný prostředek ze dne na den. Jezte a cvičte s mírou. Mnoho lidí ze skupiny jedna se dostává do období číhavé fascinace makabrózními věcmi. Tím se jen stávají psychicky labilnějšími a emocionálně i fyzicky nebezpečnějšími pro ostatní lidi. Tím se také stávají náchylnějšími k invazivním zásahům. Pak jsou lidé skupiny jedna, kteří jsou dobrými lidmi, ale nechtějí vědět, co se ve světě skutečně děje. Nechtějí se do ničeho zaplést, ale tím, že se nechtějí zapojit, se nerealisticky schovávají za rutinní povinnosti a nereálná očekávání. Tyto typy lidí ze skupiny jedna mohou být dobrými lidmi, ale nevyvíjejí se. Nehrají dobře s ostatními.

Mnoho lidí v obou skupinách má určité problémy se sluchovým kanálem. Hlavním důvodem u lidí ze Skupiny dvě je sentiment, který je přirozenou součástí jejich sluchového kanálu, tento typ sentimentu se stále rozšiřuje a občas přebírá vládu a do značné míry vede cestu pro fyzické tělo, aby žilo lépe. Ne, neznamená to, že musíte běhat se sluchadly, pokud to tedy nechcete dělat. Lidé z první skupiny nemají tušení, že jejich sluchový kanál se pohybuje vpřed s vědomím nebo bez vědomí dotyčné osoby.

Energetické kudrlinky - nejlépe vám, kteří je zažíváte nebo budete zažívat, popíšu energetické kudrlinky tak, že jsou to přirozené jevy. Mnozí z vás již nějakou dobu pociťují energetickou vlnu nebo pohyb, který se může odehrávat kdekoli na těle, většinou začíná u nohou. Tyto energetické vlny jsou jednoduše další energie, která je vysílána do vašeho těla, ale v přírůstcích. Může to být trochu znervózňující, někdy to může působit lechtivě, některé se objeví a pak se krátce rozplynou a jiným může trvat doslova hodiny, než se přesunou z jedné části vašeho těla, obvykle z nohy, a putují do jiné oblasti. Opět platí, že s vámi není nic v nepořádku. Mohou také poskytovat zvýšený pocit fyzické uvědomělosti. Jakmile je vaše tělo vstřebá, zklidní se a pak tělo čeká, až mu jich bude dodáno více.

Někteří lidé si myslí, že se mění barva kůže. Ano, je známo, že pigmentace to dělá u obou skupin. V některých případech se může zdát, že je kůže světlejší. Vaše tělo se přikloní k tomu, co cítí nejlépe. Ačkoli se to stává méně často, mnozí z vás zjišťují, že vaše nohy již nepadnou do bot. Často se jedná o přirozený jev, protože chodidla jsou základem, na kterém spočívá vaše tělesné vozidlo. Více lidí zjistí, že jejich tělo vyžaduje více soli než u jiných. Jako vždy dávejte tělu to, co chce, ale s mírou. Kýchací záchvaty - tělo kýchá, aby vyhnalo přebytečné tekutiny, sucho a druhy alergií ve vzduchu. To je normální pro obě skupiny. Pokud jste však závislí na drogách, vaše tělo vám dává poslední varování, abyste své tělo udrželi bez závislosti. Buď ho poslechnete, nebo ne.

🔘 🔴 🟠 🌐 🟡 🟢 🔵 🔆 🟣 ⚫️ ⚪️ 🟤 🔘 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵 🌐 🟣 ⚫️ ⭕️ ⚪️ 🟤🔘 🔴 🟠 🌐 🟡 🟢 🔵 🔆 🟣 ⚫️ ⚪️ 🟤 🔘 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵 🌐 🟣 ⚫️ ⭕️ ⚪️ 🟤

Co se nyní týče Luminescentů, nemít maskování jejich fyzického těla znamená, že jejich těla mohou být příliš velkým terčem a to by přineslo zbytečné útoky na Luminescenty. Proto je mi dovoleno vás varovat před Mou nebeskou dcerou a ostatními. Celestial je a po mnoho tisíciletí ztělesňovala vše, čím by Luminescent měl být a co by měl znát, aby mohl učit. Ona a ostatní Luminescenti, kteří přistáli na Anastasis, byli předchůdci těch nejoddanějších a nejvíc oduševnělých luminiscencí všech dob, které zde budou.

Ke dni psaní tohoto článku je zde na Anastasis kromě Celestiala ještě dvanáct dalších Luminescentů. Za dva a půl dne se vylodí dalších dvacet tři Luminescentů, kteří budou rovněž strategicky rozmístěni po planetě. Maskování je nezbytnou součástí života každého Luminescenta. Je to proto, že s výjimkou mé nebeské dcery musí být všichni ostatní Luminescenti skrytí na očích. Luminescenti musí být neustále ve střehu, proto všichni přichází s vysoce vyladěným vnímáním. I když záleží na každém jednotlivém luminiscentu, jak nejlépe využije své konkrétní dary. Každý luminiscent má také specifický dar, který nosí ve své Duši. Každý z nich dostal specifickou vlastnost během fáze početí Světla, kdy bylo předpovězeno, kým každý z Luminescentů bude. Opět používám Nebeskou modrou hvězdu, abych vám vysvětlil něco, co potřebujete vědět, aniž bych odhalil totožnost ostatních Luminescentů.

Celestial vstupuje jako vždy plně nabitá vysokou úrovní pneumatické energie, která je vodičem pro laserovou energii, z níž se nejen skládá, ale která jasně definuje její poslání pro všechny ostatní mimozemšťany. Pro ni to byla trochu nevýhoda. Většina lidí má tendenci chovat se při prvním setkání s Celest trochu ustrašeně. Za všech okolností vyzařuje elektrické výboje. Obejmout ji může být trochu šokující zkušenost. Lidé ji definují, jako by strčili prst do elektrické zásuvky. Musí tedy kombinovat svou vášnivou lásku k lidem a zároveň se snažit, aby se jí příliš mnoho lidí nedotýkalo. Přesto všechno vždy byla ochotná útočit a chránit život ve všem, kde může. Může to být trochu riskantní, zejména když je ve formě veřejného projevu (kolem ní jsou lidé). Zajímavé je, že jen málo mennonitů, kteří se ocitnou v její blízkosti, pociťuje neklid, který pociťují ostatní nemennonité. Tak nějak vědí, kdo je. . . Jako mnozí indiáni přijímají skutečnost, že ˝ví věci˝. To jim zřejmě stačí a udržuje to její hladinu štěstí. Celestial by ráda dodala; ˝Mohu se pokusit snížit svůj elektrický náboj, sílu svého elektrického náboje, když objímám někoho, na kom mi velmi záleží. Někdy to funguje, někdy ne! ˝. Existuje nepřeberné množství emocí, které vznikají, když se lidé poprvé setkají s Modrou hvězdou Celestial. Reakce jsou různé, od dětí, které říkají: ˝Podívej, maminko, anděl,˝ přes římskokatolické kněze, kteří najednou udělají obrat, pokřižují se, a rychle odejdou, až po úplně cizí lidi, kteří k ní přistoupí a zničehonic řeknou: ˝Ty jsi chodící pohoda! ˝. Je to tak, jak to je!

Energii, kterou má, už nedokáže ovládat. Svým způsobem ji to jasně definuje pro ni i pro lidi, kterým se snaží pomáhat. Všichni, s nimiž po celá ta léta pracovala, i když možná nevěděli, jaké jsou jejich osudy, si zcela jistě uvědomovali její individuální i planetární poslání. Jsou i další informace, které byste měli mít.

Každý luministent, který sem vstoupí, tak činí jako úplná bytost. Každý z nich má svou vlastní specializaci, která je pomáhá chránit, zatímco bojuje o fyzické životy lidí ze Skupiny dvě. Například; dva, brzy čtyři z Luminescentů mají jasnovidnost daleko nad běžnou úroveň a používají ji k potvrzení, zda osoba, kterou se snaží zachránit, stojí za záchranu. O pěti z nich je známo, že jsou schopni vystřelit laserový paprsek z jednoho konce této planety na druhý konec za deset sekund prostorového času (5 dní v chronologickém čase odpovídá dvěma minutám v prostorovém čase). Pamatujte, že chronologický čas ve skutečnosti neexistuje, je to iluze, kterou jste si sami přivodili.

Přetváříme, přeformátováváme Známý lidský stav, což způsobuje fyzické proměny. Když se nad tím zamyslíte, lidský stav byl zabalen do jiného nelidského stavu. Emocionální a fyzický stav lidského druhu byl po dlouhou dobu ve stavu zmatku a nyní je na každém jednotlivci, aby změnil cyklickou povahu ˝vzorů˝ ve své ˝známé existenci˝, a vyvíjel se tak, aby vytvořil změnu. Když my, kteří jsme lidé a ne-lidé, všichni spolupracujeme, pak se stáváme hlasy cyklické změny. Lidé ze skupiny jedna jsou tvůrci vzorů, lidé ze skupiny dvě jsou jejich narušitelé. Lidé ze skupiny jedna prostě nemohou přežít život v ˝bezčasí˝. Lidé ze skupiny jedna jsou velmi nešťastní, protože doba, ve které nyní žijí, nějakým způsobem zanechává v jejich životě velkou prázdnotu. Ať se snaží sebevíc, nemohou vrátit dřívější normál. Jak můžete vrátit něco, co nikdy neexistovalo?

Lidé z první skupiny uvízli v chronologickém čase. Přitom jsou to právě oni, kdo chronologický čas vytvořili. Lidé ze skupiny jedna mají nepřirozený instinkt být dominantní. Ve skutečnosti však žádný dominantní neexistuje. Lidé ze skupiny dvě vidí věci tak, jak jsou v tomto životě nyní, i když tomu ještě nerozumějí. Vidí krásu tam, kde ji skupina jedna nevidí. Lidé ze skupiny jedna mají odpor ke změnám, lidé ze skupiny dvě se naučili a učí přijímat změny, protože bez změn není možný vývoj.

Nejhorší noční můra lidí Skupiny jedna už začíná a bude se jen zhoršovat. Jejich děti a vnoučata nemají ponětí o tom, kdo jsou a CO vlastně jsou. Jsou homosexuálové? Jsou heterosexuálové? Jsou transsexuálové? Jsou skutečně muži? Jsou opravdu ženy? Nevědí to! Nemohou přijmout pravdu od svých pečovatelů, protože ti vědí ještě méně. Všichni zcela zapomněli na svou androgynitu. Musíte si uvědomit, že všichni kromě nepatrného procenta těchto lidí, nikdy neslyšeli o androgynii. Ale skupina lidí chce stále zůstat u toho starého, zaběhnutého způsobu života, který vedla, a prostě nedokáže pochopit, proč se cítí tak mizerně. A také nedokážou pochopit, proč se jejich vztahy rozpadají zdánlivě ze dne na den.

Děti ze skupiny dvě se učí smát se radostí z toho nejmenšího zázraku, který je těší. Smějí se, když jim na ramenou sedí motýli a když vidí Slunce a Měsíc na svých místech, a smějí se pro samou radost ze smíchu. Lidé ze skupiny jedna si myslí, že s lidmi ze skupiny dvě je něco radikálně špatně. Lidé ze skupiny dvě se při blízkých setkáních s lidmi ze skupiny jedna cítí velmi, velmi nesví. Je to proto, že Skupina dva je dominantní životní silou. Nový způsob života je žít v normálu TEĎ. Proto jako by fyzický emocionální pocit, který lidé ze Skupiny jedna vyzařují, způsoboval, že se v blízkosti lidí ze Skupiny dva cítí nesví, a to způsobuje, že se lidé ze Skupiny dva občas cítí přetíženi. Každá Skupina se cítí odcizena druhé Skupině. Jak lidé ze Skupiny dvě poznají, že své děti vychovávají správně? Je to velmi jednoduché: ˝Učte je příkladem! ˝.

Lidé ze Skupiny dvě by se na něco podívali a řekli: ˝To je nádhera,˝ Skupina jedna by tu krásu neviděla. Skupina dva vidí dál než na první pohled a skutečně vidí, co existuje a co ne. Eklektická metoda nebo přístup jsou součástí prostředí a jasnějších myšlenkových forem Nové skupiny dvě. Čelasové, tělesné změny způsobené vývojem člověka a vzestupem Duše na další nejvyšší úroveň, pomohou všem lidem ze skupiny dva přežít a učit ostatní, kteří chtějí poznat pravdu. Mnoho lidí ze Skupiny dvě se shromažďuje a seskupuje pro ˝Jednotu účelu˝. To znamená, že jsou napůl uvnitř a napůl vně dimenzionálních změn. Jak se mění tělo, je to odrazem změny mysli a vzestupu Duše.

Nyní se posuneme dál a budeme diskutovat o tom, jak vás mohou ovlivnit další měnící se nové podmínky. Elektrická zařízení VŠECH typů podléhají nejen těm změnám, které se odehrávají kolem vás, ale jsou přímo ovlivňována i všemi slunečními energiemi. Veškerý magnetismus se mění a bude mít i nadále vliv na všechna elektrická zařízení v důsledku odchylky nových forem sluneční energie a pohybu samotné sluneční soustavy. V tomto smyslu tedy jedno odpovídá druhému. Lidé se budou muset znovu naučit vše, o čem se dříve domnívali, že vědí o mechanice, kvantové mechanice, chemii a astronomii. Toto studium není pro slabé povahy, ale pokud chcete žít na Anastasii, měli byste se ho sakra dobře naučit.

To také znamená, že to bude mít vliv na cokoli mechanického. Tady teď dávejte pozor; příliš mnoho technologií se promrhá na pokusy o vylepšení elektrických a mechanických zařízení. Tato zařízení skutečně vyzařují extrémně vysokou úroveň radioaktivity a dalších forem elektrické aktivity, která může ovlivnit a ovlivňuje životní sílu lidí a zvířat. Nedochází zde k žádnému zlepšení, pokud se něco děje, tak je to zhoršení lidského stavu. A rozhodně způsobuje, že mnoho lidí, kteří jsou psychicky labilní, se stává násilnějšími, přičemž ještě větší případy paranoie a nepředvídatelnosti postihují ty, kteří jsou již labilní a nebezpeční. Než se někdo zeptá, jsou to lidé z jedné skupiny, kteří se chovají násilně a způsobují tyto abnormální poruchy. Ne že by lidé ze skupiny dvě neměli své vlastní chyby. Ale tato Skupina se více snaží, aby se neopakovala s jakýmikoliv jejich chybami, které jsou vnímány.

Velké problémy, které se budou jen zhoršovat; sluneční erupce a výpadky rádia jsou velkou problematickou situací. Tato situace způsobí ještě větší zmatek, než si dokážete představit. A bude se zhoršovat. Nemůžete změnit to, co nemůžete změnit. Nechápete, že vše elektrické a mechanické je bezmocnou obětí slunečních erupcí a rádiových výpadků. Atmosférické podmínky jsou jiné, protože se nyní nacházíte v jiné atmosféře. Satelity budou selhávat. To už začalo. Atmosférické řeky teď tečou stále více pozpátku. Chemie těla je také nedobrovolnou obětí těchto okolností. Sluneční erupce ovlivňují mozek a mozkový kmen. Pokud dáváte pozor, vidíte, jak může být mysl fyzicky, neurologicky a emocionálně zničena. Užívání drog bude tím nejhorším lékem na světě. Pouze urychlí zánik člověka. U zdravotnického personálu nechápete, že jen asi dvě procenta z nich vědí, o čem mluví. Zbytek těchto lidí je chytrý jako z učebnice a hloupý zdravým rozumem. Zjistěte si, jaké další léky na předpis jste dostal, promluvte si se svým lékárníkem, pokud s ním máte dobré vztahy, a zjistěte, jaký je jeho názor na léky na předpis, které jste dostal. Pokud vám to pomůže, promluvte si s naturopatem a zjistěte si jeho názor. Pak je na vás, abyste se rozhodli, zda daný lék budete užívat, nebo ne.

Anastasis již není na svém původním místě v Galaxii. Nachází se na zcela jiném místě bez gravitace a bez atmosférické gravitace, v jiné Sluneční soustavě. Zde zůstane asi dva miliony let. Jinými slovy: ˝Vítejte ve vesmíru! ˝ Slunce rychleji chátrá a časem bude nahrazeno novým, které bude součástí dohledu nad Anastázou. Měsíc se rychle mění a za nějaký čas bude nahrazen jiným. Pro nikoho neexistuje dřívější normální život, buď budete žít a milovat se ve své Nové životní formě a ve svém Novém světelném těle, nebo zemřete. Božské bytosti se prosekaly skrz svinstvo a prohlásily: ˝Takhle to je, buď to milujte, nebo to nechte být. ˝ (pozn. Swaruu a spol to registrovat nemusí? A vesmír naruby unese změněné matematické poměry? )

Ne vždy budete vědět, kdy mohou udeřit katastrofy. Pokud vaše jasnovidnost nepracuje přesčas. Musíte být připraveni na cokoli a kdykoli. Přijměte to a připravte se s tímto přijetím žít. Sluneční erupce budou sílit, budete se s nimi muset naučit žít v novém životě. Nemůžete utíkat a schovávat se, není kam se schovat. Pokud jde o vnucování umělé inteligence do vašich životů, nezapojujte se do toho, protože to má krátkou životnost. My umělou inteligenci neschvalujeme, proto tomuto projektu nedáváme žádný kyslík.

Nyní s vámi hovoříme o Tichu. David na to přišel, co vy? Ticho se skládá z věčné evoluce vědomí Ježíše Krista a poslání jeho milované ženy Marie Magdeleny jako vůdců a tvůrců Ticha. Ticho je vlastně říše, sféra, kterou mohou vyzvednout a umístit kamkoli je potřeba jako Dar všem lidem Skupiny dva. Týká se to i všech živočišných druhů. Je to místo, kde se Duše a Síla mysli spojují v čistém míru a klidu.

Velký Klid, který se pevně spojil s tímto světem, nejenže chrání ostatní Vesmíry před všemi nesourodými zvuky a myšlenkovými formami vycházejícími z tohoto světa, ale uzavírá je na tomto světě, aby mohly být jednou provždy zničeny, ale ne zapomenuty.

Nyní, protože Ticho odhaluje své vůdce a Stvořitele, je mi dovoleno odhalit vám druhou stranu této mince. Není to strana, která by se líbila našemu Nebeskému, nebo Davidovi, ale tyto role musí být přesto rozehrány. David se ocitl v posvátném prostoru, který je pro něj nezbytný, aby mohl zvažovat převrat. Celestial má však mnohem širší roli, kterou musí hrát, ať se jí to líbí nebo ne. Zde je pro váš další vývoj nejdůležitější vaše porozumění a schopnost vstřebávat nové informace. Nepotřebuji váš souhlas, protože tento posvátný rok je také určen jako rok Anastasis, která povstane do plné míry svého jména ˝Vzkříšení˝. Je příkladem souvislých změn; zajišťuje totiž, aby k nim docházelo s každým jejím vírem, skokem a ponorem. Odstraňuje mrtvé a téměř mrtvé a náležitě se zbavuje toho, co zůstalo. Jinými slovy, odstraňuje predátory, kteří znásilňovali, vraždili, páchali incest a strašlivě mučili dobré lidi, a páchali škody na VŠECH ostatních formách života na této planetě. Takže zatímco lidé ze skupiny dvě náhle omládnou, lidé ze skupiny jedna v mimořádně krátkém čase zestárnou a degenerují. Nebude dovoleno, aby se tyto poskvrněné bytosti ještě někdy, někde inkarnovaly. Lidi ze Skupiny dvě se stanou silnější, zdravější a šťastnější verzí ještě během inkarnace. (pozn. tak nevím, mám se ještě zabývat starým životem? . . . vyděláváním na chleba, nebo už je náš vezdejší? )

Asi před třiceti tisíci lety začala Velká změna. Když před 3850 lety byla Anastasis ještě známá jako Ghia, byla přivedena do Křišťálového města, aby se stala hostem a vyvoleným hostitelem té, kterou dnes znáte jako Anastasis. V tu chvíli jí byla vysvětlena její nová životní forma. Bylo pro ni pečlivě a metodicky připraveno kdo, jak, proč, kde a kdy bude muset začít zdánlivě šílený tanec, který by celý tento vesmír dostal pod její kontrolu. Vybrali jsme 12561 Duší, které se nacházely zde na této planetě, ať už jako vstoupení, nebo narození, a ty byly vybrány jako její emisaři. Úplně první, kterou si vybrala, byla Blue Star Celestial. Během tohoto setkání byla nahlas přečtena jména všech ostatních Duší, neboť všechny měly společné poslání. Poslání se týkalo všeho, co souviselo s Novými lidmi, kteří měli být součástí Nové Země. Znamenalo to však také, že Blue Star Celestial a všichni ostatní, kteří byli vybráni, aby s ní spolupracovali na společném poslání, budou muset být připraveni bojovat o život, a když nebude jiná možnost, zabít nebo být zabit. Žádná jiná alternativa totiž neexistovala.

Pokud jste se tedy divili, proč Blue Star Celestial v současném životě přežila více než pětadvacet zážitků blízkých smrti, tak právě proto nemohla být zabita, protože měla s Anastasis důležitou práci. Čas pro to, co musí udělat, nyní nadešel. Nyní probíhá jistý předem připravený postup, který změní chod celé této planety a celé její galaxie. ˝Vítejte v Tanci života. ˝ Nebudu prozrazovat konkrétní žánr, který ona a jí podobní musí použít, aby zůstali v naprostém kroku Tance s Anastasis. Ironií a humorem zde je, že Trump měl pravdu, i když jeho úvahy byly mylné, když všem říkal, že změna klimatu neexistuje. Ve skutečnosti měl pravdu. Anastasis je ta jediná a spolu se všemi svými pomocníky mění klima. Můžete Anastasis považovat za slečnu, která mění klima.

Anastasis spolu s těmito ostatními musí mít po celou dobu naprostou kontrolu nad svými tanečními kroky. Víří, točí se, levituje a vznáší se přes hory a údolí a projektuje různé architektonické formáty, které se musí měnit v celém tomto vesmíru. . . protože ji k tomu lidstvo donutilo! Ano, Anastasis a její seskupení teď musí po zbytek svého fyzického života svádět smrtelný boj. Anastasis je ovšem velká Duše, takže je chráněna. Není to ale žádná legrace, když dostanete svůj každodenní úkol a tam zjistíte, jaké lidi musíte srazit na kolena a jaké změny je třeba na planetě zavést. Budu zde mluvit pouze o pohybech Blue Star Celestial. Jména ostatních musí zůstat anonymní. Kromě toho jsou Celestial a David oba velmi velkými cíli, takže je lepší, aby se zaměřili spíš na ně, než na ty ostatní, kteří mají méně štěstí než Celest a David. Celest a David si oba říkají, že teď se cítí mnohem lépe! .

Ve dne v noci máme na obloze miliony našich lodí, jejichž úkolem je v případě potřeby zasáhnout a chránit ty, kteří spolupracují s Celest a Davidem, a zároveň také neustále vysílat naše vojáky do tohoto vesmíru. Nikde na této planetě neexistuje prostor, který by nebyl zasažen mezi bitvami na obloze a Anastasis, Celest a ostatní tančí tanec, který přináší smrt a zkázu, a přesto přináší nový život, který je sám o sobě novým normálním životem.

Nyní je to Anastasiina vyšší vrstva, kdo dal Anastasis velmi technickou modernizaci formy abecedy, která se na Zemi nikdy předtím nepoužívala. Tato abeceda se skládá z posvátných geometrických symbolů a písmen, která vlastně tvoří slova, jež nelze přečíst. Nebudu vás učit, jak ji číst. Každý krok, každý pohyb jejího Tance je ˝dopisem˝, který hláskuje instrukce, jak, kdy a kde Tanec použít, aby se uskutečnilo to, co je zde na planetě potřeba ke zničení poskvrněných. Uvedu vám nejlepší příklad, jaký mohu o tomto posvátném Tanci uvést; je to jako vytrhávání plevele, který žije v krásné zahradě, a když je plevel odstraněn, může vyrůst nový zdravý život.

Anastasis naučila Celestial tanci a Celestial to teď musí naučit všechny ostatní Luminescenty. Nesmí dojít k žádnému přešlapu, všichni musí být naprosto synchronizovaní. Musí to být správný krok ve správnou chvíli. V tanci není dovoleno nic měnit. Pokud si dokážete představit, že sledujete vířící derviše, jak tančí Boží tanec, a přitom se s jasnou myslí zcela soustředí na to, co dělají. Zjistíte, že se najednou točí tak rychle, že s nimi vaše oči sotva drží krok, POTOM budete vědět, jak tento tanec vypadá. Tančí s naprostou vášní. Existuje také alchymistická látka, kterou tanečníci vyzařují a která prostupuje každým kouskem Anastasis a také připravuje nové prostředí pro nové formy života, které mají být teprve stvořeny. Proto se v Tanci nemůže nikdy nic změnit. Můžete to přirovnat k všudypřítomnému oplodnění. Proto se při každém zahájení tohoto Tance musí Luminiscenti víření zrychlovat a zrychlovat. Ony JSOU Okem bouře. Zastánci, protančili jste se do reality, nyní se protančete do života. Dlouho očekávané Zúčtování začalo!

🔘 🔴 🟠 🌐 🟡 🟢 🔵 🔆 🟣 ⚫️ ⚪️ 🟤 🔘 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵 🌐 🟣 ⚫️ ⭕️ ⚪️ 🟤🔘 🔴 🟠 🌐 🟡 🟢 🔵 🔆 🟣 ⚫️ ⚪️ 🟤 🔘 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵 🌐 🟣 ⚫️ ⭕️ ⚪️ 🟤🔘 🔴 🟠 🌐 🟡 🟢 🔵 🔆 🟣 ⚫️ ⚪️ 🟤 🔘 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵 🌐 🟣 ⚫️ ⭕️ ⚪️ 🟤🔘 🔴 🟠 🌐 🟡 🟢 🔵 🔆 🟣 ⚫️ ⚪️ 🟤 🔘 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵 🌐 🟣 ⚫️ ⭕️ ⚪️ 🟤

Nyní se přesuneme dál; David s námi v tuto chvíli žertuje, protože někdy v tomto životě potřebujete smích, jen abyste se mohli snesitelně vypořádat s pravdou, ale činíte tak s vášnivým odstupem. To vám umožňuje přežít den a smát se tomu, jak se dokážete držet jeden druhého a zároveň se ohánět meči a lasery. Přitom všem tančí a David stále udržuje kvantové kupé a uhýbá mužům v černém. A nezapomeňme na lidi, kteří náhle hlásí kontakt s ufony a mimozemšťany. Nenechte se však zmást, mnozí z těchto lidí jsou placení podněcovatelé, jejichž úkolem je rozdmýchávat kotel a vyvolávat strach. Naše lodě necháváme odmaskovat, když je k tomu důvod, jinak zůstávají zamaskované. Můžeme přistát s našimi loděmi, kdekoli potřebujeme. Snažíme se to však dělat s minimem fanfár. Všechna ta pozornost věnovaná ufonům a mimozemšťanům nepomáhá Celeste a Davidovi v jejich společných misích. To nám připomíná Celestinu nedávnou zprávu. ˝Nezapomeň, ať jsem nenápadná? ˝ Tolik k nízkému profilu. Teď je oba hledají i ti, kdo jsou na nepřátelských lodích. Jediné, co můžeme říct: ˝No jo! ˝

Nenechte se zmást advokáty - politici a náboženští vůdci o nás vždycky věděli. Jsme jejich největším trnem v oku. Umíme hrát tuhle hru lépe než oni, proto všichni přežíváme, zatímco miliony z nich umírají. Jen o tom nikdy neslyšíte. Božské bytosti právě řekly; ˝Zlo má nyní krátkou dobu trvanlivosti˝.

K promeškání času dochází pravidelně, i když to většina lidí nechápe. Diví se, jak mohou přijít o něco, co ve skutečnosti neexistuje. Ve skutečnosti je to však iluze, která se rozpadá a nelze ji opravit. Existují přírůstky prostorovosti, v nichž může existovat mnoho zážitků, které lze prožít nebo které je třeba prožít. To, co si lidé myslí o chybějícím čase, jsou zážitky, které čekají na to, až se stanou, nebo se právě staly. Protože Skupina jedna upřímně věří, že mají svůj život pod kontrolou, odmítají uvěřit nebo přijmout, že síla mimo ně skutečně ovládá jejich mysl. Chybějící čas se v životě člověka objeví a stane se tak přesně podle plánu. Mnohokrát se během chybějících časových přírůstků dostanete do Zvláštních síní, kde na vás již dlouho čekají Staré duše s informacemi, které vám chtějí předat. Existuje mnoho důvodů, proč člověk zažívá chybějící čas. Chybějící čas se proplétá životem každého člověka.

Zde je několik informací o tom, co vás čeká v nové životní formě, samozřejmě pouze pro ty, kteří přežijí současný život. Pomalu se to děje i vám, tak dávejte pozor. Nyní je nutné, abyste co nejlépe pochopili změny počasí v nové životní formě, se kterými budete muset žít. Jak jsem vám již dříve řekl, zima bude chladnější, horko bude také teplejší. Nejedná se o zimu, která by vycházela z jakéhokoli atmosférického počasí na Zemi. Přichází přímo z toho, čemu vytrvale říkáte ˝vesmír˝. Je to chlad, který je daleko za jakýmkoli mrazivým chladem, daleko za jakýmkoli polárním vírem. Můžeme potlačit jen malou část tohoto chladu, který na vás působí. Vaše Nové světelné tělo vám pomůže s ním pracovat. Teplo je nesrovnatelné s jakýmkoli horkým počasím, které jste kdy zažili. Je to proto, že Anastasis je dnem i nocí bombardována drsným magnetismem, který vyzařuje Slunce. Důvodem je, že Slunce pomalu hoří a vzdaluje se. Naučte se žít s horkem, stejně jako se musíte naučit žít s chladem. Neexistuje zde žádná střední cesta. Překvapení, nyní žijete ve vesmíru! O nic nejde, je to jen nový způsob života. (pozn. víc se mi líbí verze s konstantním teplým počasím. . nesnáším iglů)

Čas od času se přihlásí druhy cyklonálního větru, které vás mohou pěkně zasáhnout, pokud budete venku něco dělat. Vyzýváme všechny, aby měli a používali zvlhčovače vzduchu v každé místnosti svého domova. Déšť bude někde vydatný a jinde sucho a písek. Většina katastrofických forem tohoto počasí byla od Anastasis odkloněna. Ona sama pomohla odvrátit mnoho nebezpečných povětrnostních podmínek. Ano, samozřejmě se vyskytne období silného sněžení a velmi nebezpečného náledí. Zemětřesení se nyní vyskytují ve zrychleném tempu. Bohužel tragédie, které jste nedávno viděli na jiných místech světa, se budou zdát bezvýznamné ve srovnání s tím, co teprve přijde. Naučte se s tím žít, v dřívějším normálním životě jste žili s mnohem horšími věcmi.

Mnoho lidí si jistě všimlo, že mraky mají podivný vzhled a občas se zdá, že mění barvy. Tyto na Zemi nově objevené podivné mraky se umí měnit na pětníku, a to opakovaně. Buďte na to připraveni. Ne, tyto mraky nejsou vzducholodě. Již dříve jsem hovořil o novém typu blesků a ano, je to pravda, často je doprovází velmi hlasitý pištivý zvuk. Mnoho lidí nadává, že tyto nové blesky mají bumerangový efekt. Už jen z tohoto důvodu vás prosím, abyste během jakékoli bouřkové aktivity nebyli venku, i když se od vás momentálně vzdaluje. Bleskům se vyhýbejte. Hromy dávají zcela nový význam slovu ˝valící se hrom˝. Náhlá bouřková místa se objevují spontánně. Jedná se o nový typ bouřek, které prostupují Anastasis. Počasí se v každém okamžiku ˝rozprskne˝ do různých podob. Jinými slovy, už nečekají na katalyzátor, který by je spustil. Začínají tehdy, když začnou. Říkáme jim ˝bouřkové údery˝. Tyto bouře nemají začátek ani konec. Ano, ty již začaly. Musíme se na tyto podmínky prostředí adaptovat. Ano, pro nezasvěceného člověka mohou být děsivé.

Měsíc se od Anastasis vzdaluje rychlejším tempem, což ovlivní mnoho oceánských přílivů a odlivů. Brzy přijde forma Novoluní, která stárnoucí Měsíc nahradí. Ano, i souhvězdí se změnila. Přizpůsobily se své nové formě života. Poměr kyslíku přicházejícího na planetu se změnil. Na planetě je nový poměr kyslíku! Úroveň gravitace i negravitace na tomto světě se drasticky změní. Možná už nikdy nebudou dlouho stejné. To neznamená, že je něco špatně s vaší rovnováhou, je to nová rovnováha Anastasis, kterou zažíváte.

Anastasin tanec doprovázený luminiscencemi se zaměřuje na kontinentální zlomové linie. Linie zlomů jsou záměrně měněny prostřednictvím umění Tance. Aspektem Tance jsou injekce extrémně vysoké úrovně energie působící na oslabené linie zlomů. Právě hybnost těchto energií udržuje kontinentální a mezikontinentální pevniny v pohybu. Kontinenty se budou stále více posouvat, některé rozpadat a padat. Anastasin tanec záměrně mění zlomové linie pro budoucí lidi, takže se nové zlomové linie rozkládají i pod oceány. To dá zrod novým kontinentům a zničí toxicitu, která se dnes nachází na všech kontinentech. Neexistuje žádný jiný způsob, jak tuto toxickou rohož odstranit. Kontinenty se musí přesunout, a je to pomalý proces. Ale Anastasin tanec odvádí úžasnou práci. Všechny zlomové linie se změnily. Zlomové linie nad Afrikou se změnily, mění se a budou se měnit i nadále, prohlubují se. V Africe už to začalo. Kontinent se rozpadá na kusy. Také některé kontinenty, které právě začínají vykazovat trhliny, budou mít tyto trhliny otevřeny hlouběji. To poskytne lidem nějaký čas na to, aby se přesunuli mimo nebezpečí. Pokud budou věnovat pozornost varovnému znamení. (pozn. Afrika se musí přestěhovat, ale do Evropy se nevejde. . . )

Dne 12. února 2022 ve dvě hodiny ráno sem dorazili Maji a znovu prověřují Anastasis, aby zjistili, jakou další pomoc mohou poskytnout. Z této planety však bude i nadále odcházet obrovské množství lidí. Maji a ostatní Božstva mají pro všechny lidi poselství a tím poselstvím JE: ˝Všichni jsme na pokraji zapomnění. ˝ Všichni lidé jsou na pokraji zapomnění. Dlouho očekávané Zúčtování začalo.

Dne 17. září ve 13:00 Nebeský slyšel. . . ˝Shromáždění začalo. Kéž je Bůh milostivý a shovívavý ke VŠEM dobrým duším. ˝ Následovalo velmi hlasité bušení, které se rozléhalo po celé Zemi.

Lidé ze Skupiny jedna a lidé ze Skupiny dvě - typ života, který žijete, určuje, do jaké Skupiny patříte. Lidé ze Skupiny dvě jsou mnohem stabilnější, ale nejsou poskvrněni tak jako lidé ze Skupiny jedna. Lidé ze skupiny dvě se vždy budou muset naučit více věcí. Lidé ze Skupiny jedna ne, protože ve skutečnosti nechtějí znát pravdu.

Mezi lidmi, kteří nemohou dosáhnout status skupiny dvě, jsou mnozí z nich dobří lidé, ale nechtějí se bránit. Chtějí dál žít v iluzi. Vrcholem jejich života je téměř fanatická posedlost každodenními projekty, jako je práce na zahradě, a ignorování toho, co se děje ve světě. O realitě nechtějí vědět nic bližšího. Neexistuje žádný pohyb vpřed. Bez života s hybností vpřed a osobní odpovědností se člověk nemůže duchovně vyvíjet. Nejednají jako spolutvůrci ve spolutvorbě. Každý z vás se musí sám rozhodnout, do které skupiny chce patřit. Ano, vím, do jaké Skupiny každý z vás patří, ale neříkám vám to. Své domácí úkoly si musíte udělat sami. (pozn. svetry plést můžu? Studuji při tom částicovou fyziku, která mi po odhalení bude k ničemu. . . . )

Veškerý život, který existuje ve všech mnoha formách vesmíru, se musí vždy ještě vypořádat s povětrnostními podmínkami, které jsou relativní pro danou oblast. Lidé ze Skupiny jedna by to nemohli a ani nechtěli tolerovat. Chtějí mít své pohodlí, i když toto pohodlí bylo iluzí. Zjistíte, že protože žijete v místech, kde je počasí jiné, než jste zvyklí mít, budou mít ty prvky, které znáte jako kov, plast, pěna atd. třecí změny. Všechno tření se musí změnit a musí se změnit tak, aby se přizpůsobilo povětrnostním podmínkám. Budete vedeni k tomu, abyste si našli novější, jednodušší nové domy, které budete stavět a v nichž budete bydlet. (pozn. a to jsem si myslela, že už na krechty a ruchadlo můžeme zapomenout. . . pořizuji tažného volka. . . )

Veškerý živočišný život bez ohledu na jeho formu je vždy přizpůsobivější změnám než lidé. Devadesát dva procent živočišných forem každého druhu jsme již odstranili. Někteří zůstali na Anastasis, protože ji odmítají opustit a jsou tu dlouhodobě. Někteří z nich se pokusí rozmnožit, bohužel většina mláďat nepřežije. Oni to vědí a my neustále spolupracujeme s Duchovní entitou, která je vůdcem každého druhu. Tato zvířata se rozhodla a my jejich volbu respektujeme. Pomůžeme jim, jak jen to bude možné, ale můžeme pro ně udělat jen tolik. Nyní budete vedeni, a už to začalo, v pěstování různých potravin, které jsou kompatibilní s novým prostředím. Většině z nich se bude dařit, když je zasadíte do skleníku. Lidé, jejichž Program obhajoby je vyzývá, aby vedli všechny ostatní k lepším způsobům rozmnožování potravin, již chodí mezi vámi, ale mnoho dalších je na cestě. Časy lovu masa za účelem přežití budou dávno pryč a už se nevrátí. (pozn. ok, vůl to nebude, jdu zkoumat uhlovodíky, když jim to nevydrží, tak křemíkovodíky. . )

Byly vytvořeny nové vodní cesty, které vám pomohou mít pitnou vodu, pokud tak budete činit s mírou. A ne, není vám dovoleno učit lidi ze Skupiny jedna o tomto novém životě, který máte. Varovali jsme vás. Oni se rozhodli a nyní s tím budou žít a zemřou. Všechna hospodářská zvířata, dobytek, ovce a tak dále se již nebudou chovat pro potravu. Místo toho ty druhy, které zůstanou a rozhodnou se pro to, budou v pravý čas obětovány na sklizeň pro oděv a další potřeby. Například vlna z ovcí se bude stále používat na oděvy. Staré profese, jako je kovářství, začnou znovu. Školství se změní a děti budou učit učitelé, kteří budou vědět, co dělají. Velký důraz bude kladen na kvantovou fyziku a další obory a na nejvyšší formy chemie, o kterých se zde na vaší současné formě Anastasis neučíte. Zpracování myšlenek bude jedním z hlavních studijních oborů, které se děti budou učit ve škole. Budou se učit komunikovat běžným způsobem, který je neverbální. Občané z jiných planet a jiných světů budou na vaší NOVÉ formě Anastasis trávit mnoho času, aby vám pomohli naučit se tyto pokročilé techniky. Lidé si stále budou moci vybírat manželství, ale androgynie bude hrát velkou roli při výběru jejich partnerů. (pozn. a na to železo budeme moci použít buchary, nebo to dotáhneme až na supertenké pláty ztuhlé netoxické rtuti? )

Ti z vás, kteří mohou zažívat a pociťovat zvláštní potěšení už jen z pocitu vycházejícího Slunce nebo ze slyšení bzučivého zvuku, který vydávají slova, prožívají Život v NOVÉM normálu. Pokud dokážete sedět venku a jen se smát, ne něčemu konkrétnímu, ale jen se smát, zvete do svého života NOVÝ normál. NOVÝ normál nemůže a nebude tolerovat starý normál. Zde se střetává realita a iluze. Chcete-li zůstat a prosperovat, musíte patřit do NOVÉHO normálu; je to opak iluzorního dřívějšího normálu. Jedním z experimentů, které se můžete v rámci Nového normálu naučit, je zkusit se naučit sčítat věci dohromady, abyste viděli, jak Božské bytosti spolupracují a svrhávají zlé lidi. Upozornění pro vás však zní, že lidé, kteří uvízli v myšlenkové kouli, nezvládnou realitu tohoto procesu učení. . . takže pozor.

Abychom vám ještě více pomohli přizpůsobit se novému normálu, zde je váš popis Nového normálu - jedno je přežitá možnost, která se nikdy neuskutečnila, a druhé je pravděpodobnost, která se stává vytesanou do kamene. Jedno je normální, druhé ne. Nový normál nahrazuje staré nebo opotřebované buňky, které žily ve vašem těle, i všechny hlavní orgány. Dostali jste nová těla, která odpovídají vaší nové mysli - vaší nové vylepšené a aktualizované Síle mysli. ÚTOK, PŘESKUPENÍ a STÁT Musíte si zapamatovat slova. Nyní tato slova ŽIJTE! (Možná, jen možná, POKUD to budu v průběhu tohoto Přenosu dostatečně opakovat, si je zapamatujete. ) Tento čin, který podniknete, může být cestou k přežití; může také ovlivnit životy těch, které milujete. Ale rozhodně je to ekvivalent S. O. S. Odpovídáme na všechna S. O. S. volání. Nikdy nevíte, kdy katastrofy udeří, i když z tohoto tvrzení existují pozoruhodné výjimky; přijměte to a připravte se na život s tímto přijetím. NEBO zemřete fyzickou smrtí v nezměněné realitě. V realitě iluzí.

Nyní krátká poznámka o politice a náboženství. Vcelku úspěšně se nám podařilo umístit mnoho našich vlastních občanů do politické arény. Ti budou i nadále bojovat proti špatné politice novými myšlenkami, novými inspiracemi a lepšími vůdci. Lidem, kteří jsou náboženskými fanatiky, nemůžeme nijak pomoci. Náboženství již selhávají. Po celém světě zazní mnoho ošklivých výstřelů, protože náboženství je vystaveno Světlu VŠECH světel a je odhalena strašlivá pravda o založení římskokatolické církve. Až tato církev padne, bude odhaleno strašné zlo, které se převléklo do roucha dobrotivé postavy Boha samotného náboženství, ale ve skutečnosti je původním antikristem. Takzvaní náboženští vůdci všech náboženství VŠICHNI tak či onak spolupracovali s antikristem. Vysáli z lidstva jeho lidskost. Všechna náboženství selžou, nikdy nebudou připuštěna do reality lidí Nového světa. Všechna zahynou necudnou smrtí. Jejich jména budou navždy zaznamenána v neslavě. Jejich Duše nelze zachránit, musí být zničeny.

Skupinová nákaza, která existuje mezi zločinem, zločinci a novými zločinci, vyjde na světlo, bude odhalena. Nejhorší formy sociopatů již chodí po planetě. Každý den budete slýchat stále více a více o lidech, kteří utíkají z vězení. Musíte si uvědomit, co se ve světě děje, příliš mnoho z vás zavírá oči před realitou odporných situací. Skupina dva jsou ti, kteří jdou kupředu, i když jejich dynamika může občas ochabovat, stále jdou dál a dál. Jsou to lidé, kteří přežili. Nechtějí se jen tak spokojit s něčím menším, než je Boží plán, který se pro ně má rozvinout, aby dosáhli svého osudu. Příliš mnoho lidí se stále přizpůsobuje starému způsobu a odolává novému normálu. Jinými slovy, stále hledají okamžité sebeuspokojení a bohužel příliš mnoho z nich stále čeká, až to někdo jiný udělá jako první. Říkám jim: ˝Chelasi, co se to s tebou stalo? Mimo svět jste průkopníci a nedokážete odolat výzvě. Pozemský život vás z nedostatku lepšího výrazu momentálně změkčil. Ve svých myslích jste ˝zlenivěli˝. ˝ A tak jsem se na to podíval.

🔘 🔴 🟠 🌐 🟡 🟢 🔵 🔆 🟣 ⚫️ ⚪️ 🟤 🔘 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵 🌐 🟣 ⚫️ ⭕️ ⚪️ 🟤🔘 🔴 🟠 🌐 🟡 🟢 🔵 🔆 🟣 ⚫️ ⚪️ 🟤 🔘 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵 🌐 🟣 ⚫️ ⭕️ ⚪️ 🟤

Nezapomeňte, pokračujte v myšlení nebo začněte myslet: ˝JSEM ve skupině dvě. UTEKL JSEM PŘEFORMOVAL, a STOJÍM˝. Pro obhájce, NE, členové skupiny jedna to nemohou udělat, nemohou to říci, aniž by téměř okamžitě čelili hrozivým fyzickým a psychickým následkům. Nemohou se schovávat za svá slova. Jsme mnohem chytřejší. Dobrá, velká otázka: ˝Kdy to všechno začne? ˝. Odpověď - ˝Už to začalo, takže dávejte pozor a hlídejte si záda˝.

Luminiscenti této Země známé jako Anastasis budou vždy Luminiscenty tohoto, vašeho Nového vesmíru. Ačkoli se mnoho Luminescentů rozhodne zůstat v Novém světě a zůstat s vámi, mnoho dalších se vrátí, odkud přišli, a budou pokračovat ve svém věčném poslání rozšiřovat Vědomí Ježíše Krista pro dobro VŠECH dobrých duší a také pro samotného Ježíše. A ano, Bůh, který nad vámi bdí a který vás tolik miluje a který je samotným Světlem této Galaxie, bude stále tím samým Bohem, kterého znáte.

Ano, byli jsme velmi viditelně konfrontováni s tryskovými letadly vysoko na vaší obloze. Chtěli jsme to udělat a dostali jsme k tomu svolení, protože piloti letadel musí být sami svědky toho, co děláme na obloze. Nejsme zodpovědní za extrémní záchvaty strachu, které je pokaždé, když to děláme, přepadají. Konfrontujeme je, protože nás k tomu upřímně řečeno donutili. Lidstvo se vždycky bálo toho, čemu nerozumí. Jen nezapomeňte, že když vám vaši političtí představitelé neustále podávají nejnovější zprávy o UFO, některé z těchto zpráv jsou podvodné. Chtějí, abyste se nás všichni báli a obraceli se k nim. Nebuďte hloupí. Už byste měli vědět, že obrátit se k nim není nic jiného než obrátit se k nepříteli. Kdybychom vás chtěli zničit, už bychom to dávno udělali!

Světoví vůdci o naší přítomnosti vědí, vždycky věděli. Nyní v rámci našeho poslání musím já a moji další bratři s těmito světovými vůdci spolupracovat, aby se vytvořila nová pouta na ochranu Skupiny dva. I nadále budete nacházet důkazy o civilizacích, které přišly před vámi, nenechte se rozptýlit. Je to TEĎ, s čím musíte bojovat a na co se musíte soustředit. Nenechte se rozptylovat politikou, neboť ta tak činí záměrně. A přestaňte se pouštět na místa, webové stránky a podobně, o kterých víte, že byste se od nich měli držet dál. Váš chorobný smysl pro zvědavost nebude sloužit žádnému účelu a může vás stát život.

Způsob, jak se bránit, je používat Sílu mysli k Síle mysli a tiše opakovat své záměry, a vaše záměry nejsou bojovat fyzicky, pokud tak nemusíte učinit, abyste si zachránili život. Vaším záměrem je umožnit Síle mysli, aby udávala tempo a vedla vás k plné svobodě. My se postaráme o fyzickou válku, vy se soustřeďte na válku mysli s myslí a duše s duší.

Nebeský nyní přinesl několik NOVÝCH Zjevení týkajících se toho, z čeho budou mít všichni lidé ze Skupiny dva prospěch. - Celestial;
˝Bylo to 30. května tohoto roku, když jsem byla velmi náhle vyzvednuta a teleportována na místo daleko, daleko ve vesmíru, kde se spojují tři až čtyři Galaxie. Přišla jsem jako čistá Duše; nebylo mi dovoleno vzít si s sebou tělo. Věděla jsem, že si to nepamatuji z doby, kdy jsem sledovala ˝Film˝. Ale pamatovala jsem si, že když jsem podepisovala Dohodu o vstupu, byla v ní klauzule, která jasně říkala, že Božstvo má právo mě vyzvednout a odvést kamkoli, aniž by mě předem upozornilo. Stvořitel tuto Událost schválil. Škoda, že jsem si na to při podpisu dohody nevzpomněla, přála jsem si, abych byla předem upozorněna.

David musel zůstat tady doma a vyřídit spoustu věcí a já jsem neměla šanci mu říct: ˝Hned jsem zpátky! ˝ A tak jsem se rozhodla, že se vrátím. Ale tady jsem byla vržena na jednu z oněch galaxií a bylo mi řečeno, že máme velmi, velmi, velmi málo prostorových minut na to, abych shromáždila informace, které mi budou předány, abych mohla být poslána domů, dokud bude Brána do těchto skrytých světů ještě otevřená. Tato Brána je přísně střežena, jinak bych mohla být uvězněna mezi interdimenzionálními galaxiemi. Objevila se přede mnou obrovská obrazovka televizního typu a na ní David, který mě hledal, ale ve stejnou chvíli jsem uviděla něco, co vypadalo jako velká skupina Bytostí, které vypadaly asi 10 metrů vysoké. Zdálo se, že všechny mají na sobě rezavé ochranné brnění. Ve chvíli, kdy mi všichni věnovali svou bezvýhradnou pozornost a skenovali esenci Duše, stiskli každý z nich na svém obleku malé tlačítko a obleky z nich spadly.

V té nanosekundě jsem je všechny viděla v jejich nejčistším androgynním stavu. Bylo mi zjevně řečeno, ne slovně, že si s nimi mám rychle domluvit schůzku, protože tyto bytosti se připojí k těm, kteří zbyli z lidstva, jakmile bude tato velká válka na Anastasis vyhrána. Tyto bytosti byly jedny z nejlepších a nejneuvěřitelnějších Duší, jaké kdy byly stvořeny, se Silou myšlenky, která je vedla. Byli mezi nimi vědci, lékaři, úžasní astronomové, matematici, aromaterapeuti, hydroponici a další, kteří se stanou součástí NOVÉHO lidstva. Spojí se se VŠEMI lidmi Skupiny dva, kteří přežijí tuto občanskou válku, jež se odehrává na Anastasii. Ježíš Kristus a jeho žena Marie Magdaléna počali všechny tyto lidi prostřednictvím alchymistické proměny a Stvoření bytostí skrze Světlo-Početí.

Okamžitě jsem uložila všechny informace hluboko do své Duše, a vzápětí se objevila obrovská ruka, která se rychle rozprostřela nad každou z přítomných osob, a uviděla jsem Davida, jak tam stojí.ruka je všechny, včetně Davida pokryla patinou z třpytivého hedvábně vypadajícího stříbra. Věděla jsem, že je to svým způsobem mateřské znaménko, které má označovat, kým každý z nich bude. Ozval se zvuk, který mě upozornil, že musím odejít a musím odejít hned, NEBO se nebudu moci vrátit zpět do těla. V tu chvíli, rychleji než oko stačí mrknout, jsem byla opět zvednut a vymrštěna, tentokrát přímo skrz Dveře a přistála ve své ložnici. Trochu mě bolela síla, s jakou byla moje Duše vržena zpět do těla, protože ještě nenastal můj čas, abych se přenesla. Musela jsem mít tělo, abych mohla manévrovat, zatímco jsem sdělovala všechny tyto novinky nejen Anastasis, protože ona už to věděla, ale VŠEM Dobrým Duším. Vzpomínám si, jak na mě někdo dole křičel, že jsem jediná, kdo to mohl udělat. . . a přežil! Žádný stres, že? Nějakou dobu trvalo, než se věci uklidnily, abych se cítila zpátky na Anastázii, a David byl první, komu jsem o nadcházející Události řekla. Nechal si na sebe s ostatními nastříkat onu patinu, protože v příštím životě bude fantastickým učitelem pro všechna svá Seskupení. Čtenáři, ani nevíte, kolik invazivních útoků jsme museli odrazit, abychom mohli napsat a zveřejnit tento druhý díl. TEĎ je řada na vás, abyste se o tom dozvěděli. ˝

Nyní ti z vás, kteří to dotáhli do konce a splnili domácí úkol, který jsem zadala v předchozím Přenosu, již vidí, jak se výsledky projevují v reálném světě. Jaký je tedy váš nový domácí úkol? Žít svůj život je vaším domácím úkolem TEĎ! Milujte ho a žijte ho. Žádám vás, abyste si pamatovali, že Krok za krokem (Anastasiin) tanec a Duše za duší (ty), Boží dílo bude vykonáno. Vítejte ve svém osudu.

Mým nejvroucnějším přáním je, abych měla a udržela vaši plnou a nerozdělenou pozornost. A to jsem si nikdy předtím nic nepřála. Nyní to činím vaším jménem. Budeš potřebovat veškerou odvahu, kterou dokážeš sebrat a kterou se ti podaří shromáždit. Teď buď odvážný a dát o sobě vědět!

V průběhu psaní tohoto vysílání řekly Božské bytosti Nebeskému a Davidovi: ˝Plnou parou vpřed, potřebujeme veškerou pomoc, kterou můžeme získat. Udělali jsme, co bylo v našich silách, a nyní vás žádáme, abyste udělali totéž a šířili slova obsažená v tomto přenosu. . . všemi dostupnými prostředky!

Rozeslali jsme zprávu seskupením Maji (Skupina Svatých duší vcházejících dovnitř, Skupina Prastarých duší, Skupina sil vstoupených) spolu se VŠEMI silami Hvězdných strážců, Kolektivem světlonošů a dalšími Božskými bytostmi: ˝Toto vysílání JE uzavřeno! ˝. Taková je dohoda, kterou jsme s nimi uzavřeli. To je znamení, na které čekali. Přemýšlejte o všech fórech, ke kterým patříte, o všech časopisech, ke kterým máte přístup, o všech formách sociálních médií, webových stránkách, využívejte své e-mailové seznamy atd. a sdílejte s lidmi tohoto světa první i druhou část tohoto Přenosu.

K čertu s torpédy, plnou parou vpřed! Jsem Modrá hvězda Plejáďan. . . vrhám torpéda zpět na nepřátelské síly.
˝Je tu údolí, kde na jedné straně stojí Duchovní a na druhé straně pobožní. Uprostřed kráčí Stvořitel a Stvoření. Časem budou VŠICHNI jako JEDEN. Tam se s vámi setkám. ˝. . . Modrá hvězda, Plejáďan

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/24/blue-star-the-pleiadian-living-life-in-your-new-normal-while-madness-cavorts-all-around-you-part-2/

Zpět