1667 Nový léčebný projekt Vania Rodriguez

[ Ezoterika ] 2021-11-20

Arkturiáni
Za celou dobu, co jsme na vaší planetě, jsme mohli poznat všechny nemoci, které lidstvo trápí. Z genetického hlediska neexistuje nic, co by se nedalo vyléčit. Chápeme, že každý krok vašich duší je plodem něčeho, co bylo zaseto v minulosti a co se odráží v přítomnosti, tady a teď. Mnohé bolesti, kterými trpíte, nemoci, pocházejí ze špatného zacházení s vašimi fyzickými těly, z naprosté nevyváženosti vašich emocí, z mylných přesvědčení a zvyků, to znamená, že příčin je nespočet a my bychom tu mluvili, mluvili, mluvili a bylo by to zbytečné.

Uvědomujeme si, že změnit zvyk, změnit zvyklost není pro vás snadné. Protože vás učili užívat látky, které škodí vašemu tělu, právě když není rovnováha, abyste údajně dosáhli vnitřního klidu pomocí látek, jídla, návyků, což dnes dokazuje, že nefunguje, naopak, jste stále nemocnější. Od chvíle, kdy bylo této planetě uděleno uzdravení, pracujeme na zlepšení energie potravin, vzduchu a vody, aby při jejich konzumaci nepřinášely tolik škody jako dříve. Není to snadná práce, protože vodu napájíme u jejích zdrojů, ale cestou se kontaminuje. Energie se však naštěstí úplně nerozptýlí, ale podaří se jí k vám dostat jen minimálně.

Ti, kteří se dnes snaží změnit své zvyky, své obyčeje, se snaží odstranit všechny pomíjivé opory, které údajně měli, léky, jídlo, drogy; některým se daří tyto opory změnit, ba dokonce odstranit. V této době, kdy se vaše fyzická těla mění do krystalické podoby, je nanejvýš důležité, abyste udělali vše pro jejich udržení v rovnováze a čistotě. Změna z uhlíkové báze na krystalickou není pro vaše těla snadná transmutace, vyžaduje hodně energie. Aby reakce proběhla, musí mít tato energie velmi vysokou frekvenci.

Tuto energii jsme tedy ve všem zesílili, aby vaše těla mohla tyto reakce metabolizovat. Ve vaší mysli je pro vás stále obtížné pochopit, co znamená přejít od uhlíkové báze ke krystalické. Někteří chápou, že se z vás stanou krystaly. Není to tak. Pouze celý základ tvorby vašich těl bude jiný, abyste mohli žít v páté dimenzi. Nestanete se duchy, ale budete mít možnost zachovat si tělesnost, nebo ne, dokud jste naživu. Tak je tomu i v Páté dimenzi. Máme schopnost měnit své tělo podle vlastního rozkazu, takže zůstaneme neviditelní, když si to přejeme.

Brzy budete schopni přijímat naši energii mnohem hlouběji. Vytváří se proces, kterého se budete moci zúčastnit a přímo přijímat naši energii. Nikdo nebude odvezen na loď, nikdo nebude vyveden ze svých domovů, budete se léčit ve svém prostředí. Budeme totiž přenášet naši energii do vašeho fyzického těla a pomáhat vám v celém tomto procesu. Neslibujeme, že vyléčíme všechny nemoci, protože v této době se ještě musíte učit. Ale na cestě každého z vás se vám dostane uzdravení všeho, co je možné uzdravit v rámci záměru Boha Otce/Matky.

A postupně budeme tento proces uzdravování rozšiřovat, dokud nepřijde čas, kdy budete fyzicky uzdraveni na našich uzdravujících lůžkách. Než tato doba nastane, posíláme své léčivé energie každému, kdo si je přeje přijmout. Musíte být jen otevření léčbě. Nic není povinné. Kdo chce, kdo věří, ten to udělá. Kdo se zúčastní testování, nedostane nic. Je nutné, aby vaše srdce bylo otevřené k přijetí uzdravení, jinak nebude fungovat. Tento proces má požehnání a svolení bytostí, které řídí vzestup této planety, mezi nimiž jsou Sananda a Marie.

Naším cílem je co nejvíce minimalizovat fyzické problémy, kterým čelíte. Zároveň budeme čistit vaše aury od všech nečistot, které vznikají při transformaci z uhlíkové báze na krystalickou. Měli byste pít více vody, nemáte to moc ve zvyku, a právě voda odvádí z vašeho těla vše, co mu neprospívá. Protože to neděláte, produkty reakcí se ve vašem těle hromadí a způsobují další příznaky nerovnováhy. Vodu si můžete vzít, jakou chcete, ne nutně naši vodu, kterou jsme vás naučili. Prostě hydratujte své tělo, dodávejte do něj hodně zdravé tekutiny, aby se všechny tyto nečistoty dostaly ven.

Tento projekt, který nazýváme Arkturiánský multidimenzionální projekt léčení na dálku, vám bude brzy vysvětlen a vy budete moci začít. Uvědomte si, co děláte. Věřte v uzdravení a dočkáte se ho. Vždy však budeme respektovat to, co je pro vaši cestu definováno. Uděláme vše, co můžeme udělat pro zmírnění vašeho utrpení a bolesti. Vaše Vyšší Já bude řídit celý proces a bude nám přesně říkat, kam až můžeme zajít a co můžeme udělat.

Znovu vás žádám, abyste se tohoto projektu účastnili ze srdce, jinak nic nezískáte. Nedělejte to na zkoušku, nedělejte to pro čistý zážitek, dělejte to, protože vás o to žádá vaše srdce. Působíme přímo na vaší planetě, a jakmile se nám podaří dorazit na vaši planetu, bude celému lidstvu zpřístupněna veškerá technologie, kterou dnes máme k dispozici pro léčení. Měli jsme dost času na to, abychom prozkoumali všechny nemoci na vaší planetě a našli lék na každou z nich. A mohu vás ujistit: Naprostá většina nemocí, které máte, pochází z vašich emocí. Je to, jako byste se zničili sami.

Prvním krokem je tedy uzdravení vašich emocí, protože pokud nevyléčíme zdroj, nemá smysl léčit následky, protože se vše vrátí. Je to, jako když si vezmete lék, který vyléčí výsledek problému. Pokud však neodstraníte kořen problému, budete tento lék užívat celý život, protože zdroj nebyl vyléčen. Uzdravení se tedy musí nejprve projevit ve způsobu, jakým se chováte k životu, a prvním krokem v celém tomto procesu je hluboká láska k sobě samému, bez odsuzování, bez kritiky, přijetí sebe sama takového, jaký jste, a přijetí toho, že vaše cesta vám dala vše, pro co dnes žijete. A že nemá smysl plakat nad tím, co se stalo v minulosti. Od této chvíle se musíme změnit a odstranit zdroj problémů.

Doporučuji vám proto, abyste se denně věnovali léčbě. Můžete se zúčastnit tolikrát, kolikrát chcete, ve stejný den, každý den, čas od času. Intenzitu ošetření si určíte sami a budete sledovat výsledky. Zapište si každou drobnou změnu, které si všimnete. To vám poskytne záruku a jistotu toho, o čem mluvíme.

Chceme vidět lidstvo v budoucnosti zcela bez léků, bez předmětů, které mu pomáhají žít, a každého, skutečně každého, jak se učí žít v rovnováze, aniž by znovu vyvolával stejné nemoci.

Zdroj: https://www.anjoseluz.com/post/arcturianos-novo-projeto-de-cura

Zpět