5271 Buddha a osvícení - lze ho dosáhnout? Cosmic agency

[ UFO ] 2023-10-04

Robert: Před odchodem osvícení nedosáhneme, že?˝ Lidé nikdy nedosáhnou osvícení během svého života na Zemi?
Yazhi: Osvícení není stav, kterého dosáhnete, je to cesta. Osvíceni můžete být kdekoli, protože to nezávisí na tom, kde se nachází vaše tělo, ale na tom, kde se nachází vaše mysl a vaše frekvence a váš přístup k životu, vaše filozofie a to, jak jste obecně soudržní. Osvícení nikdy nedosáhnete, protože to není něco, čeho dosáhnete. Je to způsob života a myšlení. Je dynamické, vyvíjí se spolu s vaší duší, neustále se mění a nikdy není statické. Život je pohyb, vědomí je pohyb, pokud se zastaví, přestane existovat. Proto to není místo nebo stav, kterého lze dosáhnout. Vy jste osvícení, vy v něm nežijete.

Robert: Jak se Buddha stal osvíceným, když neopustil Zemi?˝.

Yazhi: Osvíceným se stal proto, že hranice jsou iluzí. Jediné, co omezuje expanzi mysli a vědomí, je připoutanost k omezujícím představám, které člověk zastává. Ať už vědomě, nebo nevědomě. Nezáleží na tom, zda jsou nízké měsíční energie nebo zda existují Van Allenovy pásy. Vysoká frekvence osvícení, která je stejná jako velmi vysoký kontakt s Prvotním zdrojem, prochází vším a nic ji nezastaví. Nezáleží na tom, kde se nacházíte, osvícení je vždy dosažitelné, protože bytí na tom či onom místě a zdánlivá omezení každého místa jsou pouze iluzí vytvořenou samotnou myslí.

Robert: Přicházíte na Zemi prolomit tyto limity? Dosáhli toho mnozí nebo byli jen blízko? Myslím, že to nelze změřit.

Yazhi: Dá se to tak říct. Na Zemi jsou omezení velmi silná, materialistická, svět vás dusí, nutí vás věřit, že nejste nic, že jste jen pytel masa bez duše. Musíte to překonat a dosáhnout osvícení nebo vysokého vědomí i přes taková zdánlivá omezení, která jsou jen iluzí na rozšířenější úrovni, ale velmi reálnou na denní úrovni prožívání života na Zemi.

Robert: Nezáleží na tom, kde jste. A co dominantní frekvence toho místa? Neovlivňuje to některé lidi?

Yazhi: Dominantní frekvencí na Zemi z hlediska vědomí jsou všechny hodnoty samotného Matrixu. To znamená, že dominantní frekvence je to, co vás chce normalizovat, abyste měli stejné hodnoty jako průměrná populace. Abyste nic nezpochybňovali a podřizovali se tomu, co vám vnucují. Takže musíte vibrovat výše a zůstat silní, to je výzva pobytu na Zemi, neztratit se jako duše a vyvíjet se navzdory tomu všemu.

Robert: Ale říkali jsme, že na Zemi je to trochu obtížné kvůli samotnému lidstvu, že?

Yazhi: Je to těžší. Na Zemi postupujeme především duchovním způsobem. Což se pak samozřejmě jako vždy odráží v DNA. Tedy obtížněji v bezprostředním a praktickém aspektu. Každá zkušenost postupně mění DNA, protože je to záznam, je to paměť.

Robert: Říká se, že mnozí dosáhli osvícení. Ptám se sám sebe: Jste si jistý, že mnozí dosáhli osvícení? Nevím, jak to můžete změřit, když je celý příběh falešný. Dokonce i většina těch avatarů.

Yazhi: Přesně tak, dokonce pochybujeme o tom, zda Buddha existoval, nebo ne, protože má společné prvky se všemi těmi dávnými osvícenými, včetně Ježíše Krista. S největší pravděpodobností je to jen další legenda. To nemůžeme doopravdy vědět. Ale mně to zavání tím, že to byl někdo skutečný, komu pak byly připsány atributy a věci, které se nestaly, aby ho použili jako avatara pro své účely kontroly populace. Jakýkoli avatar přijatý miliony lidí vypadá jako něco vymyšleného.

Robert: No, ale možná ta legenda může přimět ostatní, aby se snažili dostat do takového stavu. Ale jak poznáš, že jsi skutečně osvícený a co nemáš, je to ego nadřazenosti ˝já jsem osvícený a ty nikdy nebudeš˝?

Yazhi: Pochopení toho, že nikdy nebudete osvícení, je součástí samotného osvícení a toho, že jste osvícení. Není to stav, do kterého se musíš dostat, ˝a jakmile tam jednou jsi, tak jsi tam a zvládl jsi to˝. Je to spíše stav nebo proces vědomí, který se neustále vyvíjí a roste.

Robert: Vědět, co víme, a jak manipulují s vnímáním lidstva a nenechají nic bez povšimnutí... na Buddhovi je něco zvláštního. Ty obrovské sochy a všechny ty věci, které vás prostě nutí vidět, jak jste před těmi obrovskými sochami malí.

Yazhi: Z pohledu kontrolorů je někdo skutečně osvícený, kdo pracuje sám, nebezpečný. Oni by ho rozdrtili. A to se děje odjakživa. Nebo když ho nerozdrtí, tak ho překroutí v něco, co se jim hodí.
Nicméně co se týče avatara Buddhy, ten se mi líbí nejvíc a přináší velkou vysokofrekvenční inspiraci. Tím ho nediskredituju, dokonce i ve svém pokoji mám tři figurky Buddhy a na lodi jsou velké hlavy Buddhy, které zdobí místa jako atrium a okolí tělocvičny. Podél chodby, kterou můžete vidět v Mari kanálu, je jako ozdoba velký Buddha o velikosti více než dva metry v lotosové pozici. Před meditačním sálem, který již Mari ukázala na fotografii. Ať už je to tedy avatar, nebo ne, je zde velmi vážený.

Robert: Ale to je přece jiné náboženství, buddhismus, ne?

Yazhi: To je, ale Buddha není buddhismus. Nezaložil ho Buddha. To říkají sami buddhističtí mniši. Je to pouze Buddha. Cokoli si potom dají dohromady s Buddhou, není Buddhův problém. Přesto je docela dobře možné, že nikdy neexistoval, ale opakuji - to nemůžeme vědět.

Robert: A proč ten zájem o zanechání tolika jeho soch? Možná proto, aby si lidé tohoto avatara vložili do paměti a tím si stmelili příběhy, jako to dělají s Ježíšem Kristem?

Yazhi: Ano, a to už je práce správců, kteří z buddhismu udělali náboženství. Buddha nenařídil, aby se všude stavěly sochy, včetně obrovských soch hluboko v džunglích Kambodže, Laosu, Thajska a Vietnamu?

Robert: Ano. A pak je nějací fanatici zničili.

Yazhi: Jde o to, že je to součást toho, co vždycky prosazuje Cabal. Ničení všeho, co jim už neslouží, aby mohli nastolit novou, stejně falešnou historii. Ničení starověkých soch Buddhy je stejný jev a má stejný důvod jako účelové vypálení Notre Dame.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/buda-y-la-iluminacion-se-puede-alcanzarla-yazhi-swaruu

Zpět