5309 Thymus:Lidstvo v čase války Daniel Scranton

[ Ezoterika ] 2023-10-19

Jsme Thymus. Jsme kolektiv nanebevzatých mistrů.
Velmi nás baví způsob, jakým všichni reagujete na krize na planetě Zemi v tomto aktuálním časovém období, ve kterém se nacházíte. Jako kolektiv děláte mnohem více, než kdy předtím, protože se spojujete se společným cílem přináší více světla do světa. Nyní je vás tolik, kdo nejen pracujete pro světlo, ale také víte, jak se světlem pracovat, a to je důležité, abyste si toho všichni všimli. Je důležité, abyste si uvědomili, že jste zde proto, abyste přinášeli na planetu více Zdrojové energie, a s uznáním, že všichni jste ve skutečnosti Zdrojovou energií, máte ve skutečnosti schopnost tak učinit.

Když zapomenete, kdo a co skutečně jste, můžete sklouznout zpět do režimu oddělení, pocitu nesouladu a vaše slova, myšlenky a činy to odráží. Vždy se vrátíte k zapamatování, a to je rozdíl mezi tím, kde jste teď a kde jste byli předtím, individuálně i kolektivně. Nemůžete ani srovnávat, kde jste dnes, s tím, kde jste byli před tisíci lety, protože je to jako srovnávat dvě různé lidské rasy. Jste nyní vyvinutější, než jste kdy byli, a to se odráží ve vaší reakci na válku na Blízkém východě a také na válku na Ukrajině. Odpovídáte mnohem jednotněji, než kdy v minulosti, a to je něco, z čeho se všichni můžete cítit velmi pozitivně, zvláště nyní, v době, kdy jste se mohli jako kolektiv dívat z kopce.

V tuto chvíli nejste na sestupné spirále; jste na vzestupné a vše se rozšiřuje kvůli tomu, co se děje v každé kapse Země, která není v souladu s pravdou, že vy všichni jste Zdroj a všichni jsme Jedno. Tyto připomínky občas potřebujete, protože stále existují tací, kteří vám řeknou, že věci se zhoršují a budou se stále zhoršovat. Někteří vám to říkají, protože tomu skutečně věří, a jiní vám to říkají, protože když máte strach, potřebujete je.

Nezapomeňte si tedy vždy vybrat svou časovou osu. Vyberte si svou verzi reality právě teď. Ti z vás, kteří přijímají tento přenos, volí mír. Volíte lásku, časovou osu radosti, svobody, tvořivosti a jednoty a my jsme tu s vámi, abychom vám vždy připomínali, kým skutečně jste. Jsme s vámi ve dvanácté dimenzi a jsme s vámi ve vaší dimenzi. Je čas oslavit úspěchy lidstva a to, jak daleko jste se dostali, protože vám to připomíná, že světlo převládá tam na Zemi a tuto připomínku potřebujete také proto, abyste nepropadli zoufalství.

Vy jste jedno s námi a my jsme jedno s vámi a jsme v tom všichni společně. Máte více pomoci, než si kdy dokážete představit. Pamatujte na to také a přivolejte pomoc, ale také ji pusťte dovnitř.

To je pro teď vše. Jsme Thymus. Jsme kolektiv nanebevzatých mistrů a jsme vždy mezi vámi

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/19/the-collective-of-ascended-masters-progress-report-for-humanity-in-the-time-of-war/

Zpět