1270 Tsunami vysokých vibrací Marta

[ Ezoterika ] 2021-08-19

Otec Absolut
Dnes bych rád odbočil od našeho tématu a pověděl vám o skrytých procesech - energetických i fyzických, které nyní probíhají na Zemi. Jestliže z energetického hlediska se vše odehrává zcela logicky a předvídatelně, pak se jednání světové vlády na fyzické úrovni může na první pohled zdát poněkud nelogické a rozporuplné. Začněme tím, že vládnoucí elita velmi dobře ví, že září bude rozhodujícím měsícem v konfrontaci Dobra a Zla.

Důvodů je několik a hlavním z nich je, že Zemi zasáhne energetická ″tsunami″ nejvyšších vibrací. Proto je nyní hlavním cílem světové vlády maximálně snížit celkové vibrační pozadí Země v naději, že to neutralizuje nové energie a budou schopny tento silný energetický úder odrazit. Jejich očekávání však není souzeno naplnit, protože nové energie mají zcela jinou strukturu než energie trojrozměrného světa a při kontaktu s hustými energiemi, které nyní na Zemi panují, se s nimi nebudou moci zředit, jako se například voda nemůže smísit se rtutí ...

Tyto nové energie jako plně tekoucí řeka zaplní Zemi a na jejím dně zanechají kameny a těžké bahnité útvary. Přesto se představitelé stínové vlády snaží ze všech sil manipulovat světové dění tak, aby zaséváním chaosu, paniky a strachu mezi lidi co nejvíce zformovali na Zemi reakční ″tsunami″ z energií nejnižších vibrací v naději, že tuto pro lidstvo spásnou energii ″utlumí″ vlna. Vlády mnoha zemí světa nyní podnikají kroky tak absurdní a nezákonné, že vyvolávají nespokojenost i mezi těmi nejsprávnějšími občany.

Operace na snížení počtu obyvatel planety vstupuje do své závěrečné fáze a již se mění v otevřenou genocidu lidstva, což vyvolává hněv a rozhořčení rozumné části světové populace. Současně se v ″horkých″ místech planety pořádají provokace s cílem rozdmýchat mezietnické konflikty, což je dlouhodobá a nejúčinnější ″zbraň″ globalistů k získání potřebné energie nízkých vibrací. K tomu se přidávají jimi uměle vyvolaná ″přírodní″ kataklyzmata, která selektivně organizují v podobě trestů pro země, které je neposlouchají. Na pozadí všeobecného chaosu, bolesti a utrpení lidí se tak snaží dokončit, co začali, aniž by se před něčím zastavili.

To, co po desetiletí plánovali provést hladce, lstivě a bez povšimnutí lidí, musí nyní provést v nouzovém režimu, zapomínajíce na opatrnost a nic neskrývajíce. Velmi brzy se tyto dvě mohutné multivibrační vlny ″tsunami″, které k sobě směřují ze Země a z Vesmíru, nevyhnutelně srazí, což povede ke kolosálnímu rozvrstvení společnosti a vytvoření dvou paralelních světů na vaší planetě: temného, starého, nízkovibračního světa, který rychle mizí v zapomnění, a světlého, čistého, vysokovibračního nového. (pozn. tož sa hukáž)

A na to musíte být připraveni, moji drazí. Budete muset projít jakousi ″překážkovou dráhou″, protože vše se nestane za jeden den. Nyní je pro vás hlavním úkolem neklopýtnout sami a ochránit své děti před nebezpečím. Buďte bdělí a moudří! Vězte: ať se kolem děje cokoli, ať loutky stínové vlády nakonec uspořádají jakoukoli provokaci, jsou odsouzeny k nezdaru, protože éra jejich panství na Zemi již skončila. Tuto objektivní realitu již nejsou schopni změnit.

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2021/08/high-vibration-tsunami-liberty.html

Zpět