3375 Božský řád Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2022-11-08

Bůh vás nezachrání, uděláte to sami. Vzestoupíte sami a podniknete nezbytné kroky vývoje. Bůh zasáhne tam, kde už nemůžete pokračovat nebo nevíte, jak dál, a Bůh zasáhne, když se ohlásí události, které nebyly pro tuto zemi předvídány. Boží řád se neřídí přáními těch, kteří očekávají, že jim Bůh všechno vezme, ani představami těch, kteří chtějí tuto zemi do konce vykořisťovat a podmanit si lidstvo. To, co existuje, je božský řád - a tak je každé dění předurčeno ke konci. Za své individuální i globální vývojové kroky jste zodpovědní sami a sami určujete běh světa. Tuto svou moc si nyní pomalu uvědomujete. Nové způsoby jednání se stávají možnými a vzniká skutečná sebedůvěra. Staří vládci rozdmýchávají strach, ale už se nedrží, rozsévají neshody, ale efekt se míjí účinkem, podporují rozdělení a nenávist, ale vy se z této energie vymaňujete. Navzdory celosvětové manipulaci na všech kanálech se stále více lidí osvobozuje a začíná myslet samostatně. Nelze se mýlit, působí zde jiná energie, která začíná přebírat vládu.

Světlo z CENTRÁLNÍHO SLUNCE nerušeně proudí na Zemi navzdory mnoha pokusům o jeho zablokování. Díky tomu se stáváte jemnějšími, prostupnějšími a vědomějšími. Tvrdé energetické zdi, které vás oddělovaly od vašeho vědomí, se stále více prosvětlují a rozpouštějí. Tento proces transformace je nyní v plném proudu a stále více lidí se mu otevírá. Je skutečností, že mnozí zůstanou pozadu. Ale stejně tak je pravda, že mnoho lidí může povstat - v den, který přichází. Uvědomte si: změna vychází z vás a Bůh je patronem všeho života. Ctěni a milováni jste vy, kteří se nyní zdokonalujete.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/11/08/the-pleiadian-council-you-will-save-yourselves/

Zpět