2818 Archanděl Michael Sharon Stewart

[ Ezoterika ] 2022-07-11

Jsem archanděl Michael s poselstvím andělským bojovníkům na planetě Zemi.
Pro některé nebylo mé poselství z minulého týdne příliš dobře přijato. Neřekl jsem, abyste se vzdali svých zbraní. Neřekl jsem, že nemůžete bojovat. Řekl jsem, že byste neměli bojovat. "Nezabiješ" je jedno z deseti přikázání a právě o něm jsem mluvil. Řekl jsem vám také, že se před vašimi zraky uskutečňuje plán, abyste byli osvobozeni způsobem, který se stane trvalým. Země je zónou svobodné vůle a vy můžete svobodně nosit zbraně, pokud si to přejete.

Chtěl bych upozornit na Srí Lanku. Na Srí Lance tento týden tisíce lidí strhly rezidence prezidenta a premiéra. Tři tisíce lidí byly zatčeny. Politici vystoupili do popředí a řekli, že problémy této země nelze vyřešit rychle. Bude to vyžadovat čas. Ano, to už jste všichni slyšeli. Bude to chtít čas. Je to jen pokus utišit hněv všech obyvatel Srí Lanky - žádají vás o trpělivost, aby vás nechali čekat, a pak říkají, že to bude trvat dlouho, což naznačuje, že se pokusí s problémem něco udělat, ale neudělají to.
Srí Lanka, stejně jako mnoho dalších zemí, je v režii globalistického režimu. Ničením domů prezidenta a premiéra nikam nedojdete. Prezident a premiér odstoupili. Budou nahrazeni novými, říkáte jim loutky, dokud nebude globalistický systém svržen. Globalisté jsou tam stále u moci. Vytvářeli na Srí Lance hlad a chudobu a to se nezmírní ani s novou vládou, dokud bude u moci právě jejich vláda.

Jako problém této vlády byla uvedena ʺbující korupceʺ. Všechny globalistické vlády jsou zkorumpované. Tato zkorumpovaná vláda vede s MMF jednání o záchraně dluhu. Kdo myslíte, že řídí MMF? Globalisté. Naděje obyvatel Srí Lanky na zajištění lepší budoucnosti zničením domů jejich vůdců je velmi vzdálená pravdě jednoduše proto, že jejich vláda je stejně jako MMF odnoží globalistického orgánu.

Proto vás neustále žádáme, abyste nezačínali občanskou válku. Odejděte v míru do páté dimenze a nechte vše za sebou. Celý finanční systém této planety je v současné době nahrazován. Ti, kteří přešli na systém BRICS podložený zlatem, jsou v novém finančním systému.

Další komentář k záchraně MMF: ʺMnozí se domnívají, že tolik očekávaná záchrana MMF by mohla být odložena kvůli politické krizi. Představitelé MMF novinářům řekli, že doufají ve zlepšení situace na Srí Lance.ʺ Není možné, aby se situace na Srí Lance zlepšila, protože ji způsobuje MMF. Prosím, otevřete oči a uvidíte to! Prosíme vás, abyste i nadále otevírali oči a viděli pravdu o tom, kdo ve skutečnosti řídí planetu Zemi. Je velmi pravděpodobné, že srílanští představitelé jednoduše požádají o vojenské uzamčení a dostanou ho. To je další kontrola nad lidmi, kteří by nyní neměli ani možnost svobodného pohybu ve svém volném čase.

Většina premiérů a prezidentů jsou pouze mluvčími. Jsou postradatelní. Když se na ně vrhnete, vrhnete se na lidi, kteří byli dosazeni, aby vaši reakci vzali na sebe. Až budou nahrazeni, budou stejné okolnosti pokračovat. Systém se na globální úrovni hroutí. Je jediná cesta vpřed.
DS se vás bojí. V průběhu let umenšovali vaši moc a vytvořili systém, který přidal na jejich vlastní síle. Tento systém vytvořili s pomocí vaší energie. Řešením je tedy nebýt nadále součástí tohoto systému. Odstraňte se jakýmkoli způsobem, jakým můžete. To nevyžaduje násilí.

Sharon měla na toto téma mnoho návrhů: Odstraňte své peníze z banky. Přestaňte jim platit za to, že si v bance ponechávají váš úvěr. Ano, změnili drobné písmo natolik, aby vám změnili bankovní situaci. Vy dlužíte jim, oni nedluží vám za to, že drží vaše peníze v jejich bankách. Ještě v 70. letech vám banky platily symbolický úrok za to, že jste si u nich uložili své peníze. Nyní jim na konci měsíce dlužíte bankovní poplatky a na většině účtů se žádný takový úrok nevyplácí. Ano, vy máte u nich úvěr, ony nemají úvěr u vás.

Přestaňte jíst průmyslové výrobky a začněte jíst přírodní potraviny. Vypěstujte si vlastní potraviny. Ti, kdo žijí v teplejších klimatických oblastech, se mohou stravovat po celý rok, aniž by za potraviny platili DS peníze. Místo nákupu v obchodě s potravinami nakupujte u místního zemědělce.

Kupte si dům za hotovost. Neberte si hypotéku. Pracujte on-line. Nemějte normální zaměstnání.
Existuje mnoho způsobů, jak se z jejich systému vymanit, ale nejlepším způsobem je pochopit univerzální zákon a používat ho. Jak bylo zdůrazněno tímto vesmírným týmem, univerzální zákon je zde na Zemi používán proti vám. Je používán k vašemu dalšímu zotročení. Nyní jej použijte k tomu, abyste se osvobodili.

Tento týden máme další projekt: Žádám vás, abyste poslali své pozitivní láskyplné energie na Srí Lanku. Protože se očekává, že z akcí z minulého týdne vyplynou následky, přejeme si, aby se situace pro obyvatele této země zlepšila.

Velmi laskavě vám děkuji.
Jsem archanděl Michael. Jsem váš vůdce. Jsem váš služebník. Jsme Legie.

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2022/07/week-64-message-archangel-michael-via.html

Zpět