388 Kudy na 5D Zemi Daniel Scranton

[ Ezoterika ] 2020-07-08

Konečně se dostáváte k jádru toho, kým jste. Vytváříte 5D Zemi tím, co je uvnitř vás. Do této úrovně existence se dostanete kvůli vaší ochotě uznat, že cokoli a kdokoli mimo vás je také uvnitř vás. A když uzavřete mír se všemi různými energiemi venku a uvnitř vás, můžete začít rozpoznávat znamení nového dne. Jste součástí hnutí a toto hnutí je o společném vytváření nového věku osvícení soustředěním uvnitř sebe. Někteří lidé ve vašem světě označují tuto iluzi za "matici". Vy jste jako zdroj energie, bytost, vytvářející zážitky pro sebe. Máte možnost udělat novou Zemi hned teď a nikdo a nic vás nemůže držet zpátky.

Vzrušující energie uložené ve vašich energetických polích 7.7.20

Začali jsme distribuovat některé velmi vzrušující energie po celé galaxii a samozřejmě na planetu Zemi. Rozdělujeme nyní tyto energie, protože cítíme potřebu tolika bytostí v této galaxii více pochopit, kým jste. Tyto energie ukládáme do polí každé bytosti v celé galaxii s vědomím, že vaši duchovní průvodci je zpřístupní v ideálním čase.

Tyto energie jsou o tom, jak vás všechny spojit s energií ve vás jako bytosti zdrojové energie, a vytvořit je ve větším měřítku, než jste byli dosud schopni ve všech svých fyzických životech. Vždy existovala určitá omezení, která vám dávají vaše vlastní vyšší já, ale jak se každým dalším dnem stáváte stále vyššími já, jste připraveni vytvářet mnohem více. Co vytvoříte, může mít velký dopad na zbytek galaxie.

Ti z vás, kteří jsou připraveni to udělat, vědí, kdo jste. Vědí, že s menším omezením vám lze věřit. Víte, že vytváříte s ohledem na největší a nejvyšší dobro všech. Víte, že jste připraveni posunout lidstvo dále, než jste kdy byli na Zemi, a můžete také cítit pravidelnější vyšší množství energie kolem vás.

Mějte větší sny, je čas si představit více, čas očekávat, že více projde skrze vás a přijde k vám kvůli tomu, kdo jste jako bytosti zdrojové energie a kolik jste toho udělali v tomto jediném životě. Došli jste daleko a cítíme vaši připravenost, stejně jako připravenost jiných bytostí v této galaxii vytvořit více, ve větším měřítku a s větším dopadem, jak jste vždy snili.

Jste připraveni, pokud přijímáte tento přenos, a nyní je čas. Připojte se ke svému vlastnímu silnému potenciálu uvnitř poznáním vibrací zdroje. Vždy jste to měli ve svém nitru a nyní jste natolik zodpovědní, že je použijete pro dobro všech bytostí v této galaxii.

Zdroj: https://danielscranton.com/

Zpět