4985 Klíč ke svobodě Pro100

[ Ezoterika ] 2023-08-27

V průběhu času člověk mnohokrát přijal pokřivené myšlenky určitých systémů, jako je stát, náboženství, přepsal dějiny a dal jim právo převzít v jeho životě přednost. To způsobilo, že zapomněl na svou původní dokonalost, na svobodu, kterou mu dal Stvořitel nebes. Hlavním pokřivením, které bylo přijato, bylo nadřazení pravidel systému nad člověka, což je v rozporu s Původním Božím plánem. Původně je totiž Člověk Božskou bytostí, součástí Boha, a proto byl stvořen SVOBODNĚ. Postupem času se stal součástí Kolektivního vědomí, které v sobě nese důsledky myšlenkových forem, slov a činů nahromaděných Lidstvem. Některé z těchto myšlenkových forem se zformovaly do určitých ˝políček˝, která jako blikající čidla v určitých situacích vysílají do pole negativní, jako ˝spouštěče˝, vyvolávající v Lidstvu strach, paniku a bezmoc.

Příkladem může být kolektivní panika při ˝zprávách˝ o zvyšování cen, planedemii, válkách. Ve chvílích, kdy je třeba projevit svou vůli, se Lidstvo rozhodlo uzavřít a čekat na pomoc od stejných systémů, což vyvolalo novou vlnu strachu. Tyto ˝krabičky˝ myšlenkových forem se staly metlou systému, z nichž některé jsou určitými ˝školami˝ o struktuře společenského světa, jako je kapitalismus a komunismus. Mají nejen zatemnit chápání člověka jako součásti Boha, a tedy bezpodmínečné a neomezené Svobody, Hojnosti, Lásky, ale staly se jakousi mezerou pro stahování energie na úrovni kolektivního vědomí. Škarohlídy takových systémů byly určité státní a špionážní speciální služby, jejichž názvy mohly v lidech vyvolávat strach už jako jistý ˝trestající pozorovatel˝, schopný mstít se a trestat ˝neposlušnost˝ systému.

To nejlepší, co může každý udělat, je vzít si z takových Systémů svou Energii a pomocí Síly svobodné vůle nastolit Svobodu jako nedotknutelný způsob života na této Zemi, kde neexistuje strach a poslušnost vůči těm, kteří se rozhodli získat Boží Energii zlým způsobem. Můžete ji odejmout tím, že ji potvrdíte, že vytvoříte Deklaraci Svobody Vůle, můžete napsat svou vlastní:

DEKLARACE - návrh
Vyzývám srdce své milované Přítomnosti JÁ JSEM a Nebeské anděly uzdravení, aby uzdravili veškerou mou jakoukoli přítomnost, subsumpci, smlouvy a dohody s pohromami komunismu, kapitalismu a všech jejich odvozenin, včetně všech vládních služeb a systémů na všech úrovních existence, jejichž cílem je degradovat člověka do postavení otroka a dojné krávy. Rozhoduji se vzpomenout si a potvrdit, že JSEM TO, CO JSEM, a rozhoduji se potvrdit prvenství svého Ducha, své Duše ve svém životě, potvrzuji Prvotní mír a svobodu jako hlavní princip života na této Zemi. Proměňuji ve Světlo vše, co jsem kdysi vytvořil z požitkářství, konformity a podřízení se falešným systémům, a potvrzuji Prvotní Hojnost jako základ svého Já, neboť Stvořitel Nebes stvořil člověka z Bezpodmínečné Lásky.
VYBÍRÁM SI PŮVODNÍ SVĚT PRO SEBE A VŠE KOLEM SEBE PRO NEJVYŠŠÍ DOBRO

Zdroj: https://absolutera.ru/article15512

Zpět