6567 Nechat to být Judith Kusel

[ Ezoterika ] 2024-05-22

Můžeme se pouze posunout do vyšší dimenze a zcela nechat odejít to staré. Všechny staré struktury, formy, zřízení se rozpadají . Zbavte se všech představ o tom, kým jste byli předtím, a dovolte egu, aby se rozpustilo, aby zůstalo pouze vaše nejvyšší já duše ve své naprosté čistotě. V současné době jsme drženi v lůně Božského ženství a v jejích vodách života a jsme reformováni, znovuobjevováni, do zcela nového stvoření. Zůstaňte plně přítomni v tomto lůně a dovolte si kosmicky expandovat za hranice 3D do neomezených možností, které ve vás a kolem vás probouzí Božská Matka. Nacházíte se ve stavu příprav na prolomení vod, před úplným znovuzrozením do nového Slunečního Světelného Těla v 5. až 7. dimenzi.

Odpočinek je velmi důležitý. Být, jen být. Sundejte si boty a kráčejte naboso po Matce Zemi, aby vás mohla uzemnit. Vnímejte syrovou zemi, trávu, vodu tekoucí po vašich bosých chodidlech. Poděkujte oběma Matkám za to, že vás drží v náručí lásky a pečují o vás do zcela nového života a nekonečných nových možností, které se nyní otevírají na všech úrovních, protože vy na oplátku nyní rodíte Nový Zlatý věk na Nové Zemi jako akt lásky. Pamatujte, že to, kam zaměříte svou pozornost, je to, co manifestujete a co přitahujete více do svého života. Myšlenky, slova, činy se nyní manifestují téměř okamžitě. Staňte se vědomými a raději se vraťte do svého srdce a udržujte své myšlenky, slova, skutky v lásce a s láskyplným záměrem, aby energie, kterou s láskou vyzařujete, byla pro nejvyšší dobro všech a v jednotě a harmonii se Vším Co Je. Nikdy ne pro sebeobsluhu, ale vždy pro nejvyšší dobro všech, s láskou a skrze lásku. Vzdejte se ega. Už vám neslouží.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/05/22/letting-go/

Zpět